Rituál novoluní – plánujeme a odpočíváme

Novoluní je přechodné, magické období, jde o překlenutí měsíční energie z temnoty noci do světla, která trvá zhruba tři a půl dne.  Novoluní přináší neobyčejnou energii růstu a vzestupu každému, kdo se na tuto vesmírnou sílu dokáže napojit. Je čas pro nové začátky, tělesné i mentální očištění, prohlubuje se intuice a předtuchy. Novoluní je symbolem znovuzrození a nových příležitostí. Z ticha bezměsíčné noci se vynořují střípky tvořivé inspirace, odhalujeme poselství tajemných předtuch. V této inspirativní době meditujeme v opojení vůněmi santálového dřeva či levandule, plánujeme nové projekty, utváříme předsevzetí, přejeme si lásku a pevné zdraví.

 

          Zdroj fotografie: Pixabay.com

Inspirativní projekty pouze plánujeme. Důležité kroky činíme po novu. Vizualizujeme si vše, po čem toužíme, v uvolnění meditujeme a rozjímáme.

Provádíme rituály a pronášíme zaříkání na potvrzení finančního zajištění. Dáváme formu myšlenkám, které se jakoby z nenadání odkudsi vynoří, podobně jako se chladná a rozvážná silueta Luny opět po třech dnech objevuje na obloze. Je-li nám v této době cokoliv nejasné, například smysl některých myšlenek, jejich skrytý potenciál se před námi osvětlí v následujících dnech současně s odchodem magického času novoluní, za přívalu přicházející energie přibývajícího Měsíce. V neposlední řadě se také postíme a vědomě zbavujeme tělo různých škodlivin. Nejen tělo fyzické, ale i tělo emoční. Energii Měsíce vzýváme o samotě, ničím nerušeni. Je nutné si pokaždé uvědomit, že Měsíc je symbolem ženské energie v té nejryzejší podobě, jaká je v přírodě vůbec možná.

Rituál v čase magického novoluní

Oltář bohatě ozdobíme květinami v podobě rozvíjejících se poupat. Zapálíme ústřední bílou svíci a devět menších svíček světlých, pastelových barev. Uvolníme se a vědomě se uzemníme. Bez zbytečných myšlenek se napojíme na energii Luny. Potom se intenzivně, za pomoci vědomě vyvolaných potřebných emocí, soustředíme pouze na naplnění aktuálních tužeb a přání. Vezmeme do pravé ruky zamíchaný balíček tarotových karet a po směru hodinových ručiček utvoříme z nich na zemi magický kruh. Karty držíme lícem dolů a pokládáme je na zem levou rukou jednu po druhé. Posadíme se doprostřed kruhu a meditujeme výhradně nad přáními nebo plánovanými projekty. Poté se postavíme čelem k východu, pohled soustředíme na karty. Kruh obejdeme po směru Slunce. Ukazováček pravé ruky směřuje dolů na rozložené karty. Kruh obejdeme celkem třikrát a pokaždé intuitivně vybereme jednu z rozložených karet. Opět se posadíme do středu kruhu, na chvilku zavřeme oči a uklidníme mysl. Poté v přítomném okamžiku rozjímáme nad symboly a významem vybraných magických obrázků.

Eshop – inspirace pro vědomou mysl

První karta představuje minulé dny, vše, nad čím jsme uvažovali a vše, co nás vedlo k našim přáním a cílům. Dokonce i to, co nás vedlo skrytě, pouze z hloubky podvědomí.

Druhá karta představuje tento okamžik, jak vědomé myšlenky, tak všechny skryté nevědomé, vztahující se k našim nejsmělejším plánům. Karta nám ukazuje nové možnosti.

Třetí karta nám pomůže odhalit, na úrovni vědomí i podvědomí, jak celá záležitost dopadne. Případně nám naznačí, jaké kroky je třeba ještě podniknout a na jaké myšlenky a vizualizace se máme dodatečně zaměřit k zdárnému dovršení našich předešlých aktivit.

CÍLE-VĚDO-MOST: tím správným mostem k dosažení cíle jsou ty správné vědomosti, které nenajdeme nikde jinde, než ve svém nitru.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?