Také vám se mohou splnit sny a přání

Také vám se mohou splnit sny a přáníKniha „Lidské vědomí a vesmír“ odhaluje zákulisní vesmírné zákony, na několika úrovních propojuje vědomí člověka, kolektivní a vesmírné vědomí, vysvětluje, jak se budoucnost odvíjí od bezprostředního vnímání přítomnosti, a jak vzniká sdílená realita. Díky poznání, které tato knižní novinka neotřelým způsobem nabízí, lze přijmout odvážný model svobodné osobnosti, osobní vědomí přeměnit na vysoce kreativní, posílit životní energii, zdraví a mezilidské vztahy, a uskutečnit tak skok do nové reality a nového vnímání pozemského života. Lidské vědomí, které je vícerozměrné, a mnohaúrovňový vesmír existují na základě zákonů tvárného přediva časoprostoru, v okamžiku, kdy člověk dosáhne nové úrovně poznání, přemění se neklidná lidská touha existovat na spokojený psychický a duševní život. Kniha, kterou přečtete jedním dechem, vás seznámí se zvláštními znaky transformace lidského vědomí, postupně zjistíte, jak datové struktury – kvantové stavy informací – kolektivního vědomí vytváří „tajemný nebeský internet“. Kosmické planetárium, vyzařování zemské energie, sjednocené pole Universa, to vše má vliv na tvořivé koncepce pro SPOKOJENÝ ŽIVOT. Následováním vnitřního kompasu a udržením ohniska pozornosti je možné překonat energetické systémy v systémech, a postupně si uvědomit, že vše, co se děje uvnitř člověka, bezprostředně působí na okolní prostředí.

Objevit vnitřní paralelu se vším, co se děje ve vnějším i vnitřním prostředí – tomu se s postupujícím vlivem transformace nikdo nevyhne. Uvědomit si, co nás určuje – právě teď, v současnosti, nikoliv pouze v minulosti – můžeme analogickým rozborem důležitých událostí. Což předpokládá vnímat vlastní reakce, chápat je a usměrňovat, seznámit se s tím, jakým způsobem si utváříme emocionální vazby k lidem, k místům, k věcem, k situacím. A přitom vše vnímat záměrně i nezáměrně, protože ryzí bdělost má být uvolněná, méně zaměřená na cíl a více přirozená, rozprostřená do okolního prostoru. Přirozenost uceleného vnímání spočívá v šestém smyslu, v rychlých reakcích na sdělené a intuitivně přijaté informace. Proniknout povrchovým viděním znamená dívat se a nelpět, tak se lze ocitnout v časově neomezené duchovní rovině. Dívat se je propojené se smyslovým vnímáním, dívat se můžeme na cokoliv, dokonce i na vlastní myšlenky, pocity a emoce.

Věk Vodnáře otevírá cestu ke hvězdám

Pokud se díváme subtilním, vědomě zahleděným pohledem, případně rozostřeným zrakem, mystickým způsobem pronikneme do jádra věcí

Také vám se mohou splnit sny a přáníSmysly a smyslovost můžeme rozvíjet, jedním smyslem podpořit další smysl a tak dále, dokud nezačneme sami sebe a okolní svět vnímat SMYSLUPLNĚ. Dokonalým smysluplným vnímáním otevřeme portál do jiného stavu bytí. Vnoříme se do podstaty duše a jejím prostřednictvím začneme vnímat meziprostory v prostoru, jemnější frekvence v krajině, v přírodě, ve vesmíru. Jemnost vnímání určuje, nakolik je naše vnímání LÉČIVÉ. Přece už dávno rozumíme tomu, že léčitel – subtilním vnímáním – umožňuje zahájit proces léčby, a že bez jemného vnímání je léčba obtížná. Smyslové vnímání je spojené s různě intenzivními tělesnými pocity a se vším, co se objevuje v pozadí tvořivé fantazie. Méně už nám ale dochází, že léčivá vesmírná energie není nikomu odepřená, prochází člověkem v každém okamžiku, aniž si vždy uvědomujeme, že tuto životní sílu vnitřně měníme ZPŮSOBEM myšlení, představivostí, rozhodováním a jednáním.

Vnořit se co nejjemněji do podstaty duše znamená zaposlouchat se do „vnitřního ticha“ a z jakéhokoliv místa uvnitř sebe vnímat vnitřní prostor jako něco, co vytváří a tvaruje vnější prostor kolem nás. Vnitřním fluidem, které je ve své podstatě léčivé, můžeme měnit prostorové dění kolem nás, pokud dokážeme vnitřní tvořivou frekvenci v sobě definovat, uchopit ji, a smysluplným uchopením ji podle potřeby ve vnějším prostoru tvarovat. Je přece nasnadě, že pokud se toto léčivé fluidum skrze auru dostává nepřetržitě do našeho nitra, stejně tak se dostává z vnitřku ven. Jediná potíž je v tom, jak tuto základní ŽIVOTNÍ ENERGII uvnitř sebe proměňujeme – myšlením, předsudky, cítěním, emoční silou a podobně. Předsudek je to, co si namlouváme, a to, co si namlouváme, k sobě váže energii a informace, tak vznikají energetické vzory, které se zapisují do podvědomí.

Člověk nefunguje jako baterka, baterka se vybije a musíme ji opětovně nabít, kdežto člověkem energie proudí neustále. V podstatě nikde neexistuje energetické prázdno, energie může být sice oslabená, zmanipulovaná, ale existuje vždy. Člověk nemá jen jednu „vnímající anténu“, s jejíž pomocí zkoumá energetické dění v okolním prostoru.  Díváme-li se na zvolený předmět racionálním způsobem, v rámci běžně rozvinutých základních smyslů, povrchově vnímáme viditelnou hmotu. Skutečnost je ale taková, že se jedná o víceúrovňové energetické systémy holografických obrazů, intenzitou kmitů proměněných v zhutněné, hmatatelné předměty – v pozemskou realitu. Mystické dívání se je subtilnější, jde o dívání se v tichosti, obsahuje také vše, co si dokážeme představit pod pojmy TUŠIT a VĚŘIT, a pod pojmem, že POZOROVATEL ovlivňuje POZOROVANÉ.

Vytyčit si cíl, poté použít vlastní životní energii tak, aby konkrétní představy bylo dosaženo, není pro člověka nového tisíciletí nedosažitelné

Člověk musí být zdravě vypočítavý (umění odhadovat situace), odhodlání má být vytrvalé, cíl uskutečňovat v drobných krocích a jednotlivých fázích, používat jak intuici, tak logiku. Sledování cíle s sebou nese rozvážnost a odpovědnost za myšlení a jednání, což není pouhá fráze, ale nejdůležitější životní taktika, nejdůležitější součást strategie sledování životních snů a záměrů (bez naléhavosti a nepřiměřeného připoutání).

Zobrazit všechny eKnihy

Toto vše, a ještě mnohem více, včetně pozitivního myšlení prozkoumaného z více hledisek, protože nikdo nemůže říci, že nemá nadání pro pozitivní myšlení a vnímání života v přítomném okamžiku, je tématem knihy „Lidské vědomí a vesmír“. Kniha je pro každého, kdo si uvědomuje, že probuzením vlastní tvořivé síly – životní energie – zjemní své ego, osvobodí se od předsudků a nenásilně přepíše zastaralé, již nefunkční kódy uložené v PODVĚDOMÍ. Splnit si své sny a žít spokojený život dokážeme rozpoznáním jemné esence, která utváří náš život. Vědomé, přirozené a nenásilné dodržování těchto životních zásad nám dovoluje stát se na vnitřní, osobní úrovni svobodným člověkem. Věřím, že pokud se mně nebo komukoliv jinému daří naplňovat nejrůznější sny a záměry, díky uvědomování si vlastní životní energie, podaří se to také vám.

Také vám se mohou splnit sny a přání

Fotografie: Rebeka Sprinncová

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.