Bez vnitřního ticha je vnitřní svět královstvím bez krále

Vnitřní ticho je jako přílivová vlna, která se k pobřeží vždy jen přibližuje. Hloubavé ticho je modlitba, která nepotřebuje slova. Ticho je jako vítr, který nepohnutě stojí. Ticho je jako pramen, který proudí hluboko pod povrchem, ticho je jako voda, která tiše hladí suchou zem. Ticho je jako pták, který zpívá pouze pro sebe, jako kytara, která zní jen po nocích, jako tajemná kniha, kterou nikdo nečte. Ticho je jako stín, který se náhle zjeví, jako sluneční paprsek, který k nám tiše sklouzává z oblohy plné světla. Ticho je jako vášeň, která v našem srdci bezustání hoří. Je jako zrcadlo, které nám ukazuje, co skrytého v nás samých ještě nebylo objeveno.

Bez vnitřního ticha je vnitřní svět královstvím bez krále

Ticho je jako lék, který zpomaluje čas a uzdravuje duši. Léčivé ticho je jako neviditelná síla, která nás obklopuje a pohlcuje stíny. Když se v nás rozhostí, naplňuje nás klidem a uklidňuje naše myšlenky, které se jindy nezastaví. Energie ticha usměrňuje náš dech, potom bytostně cítíme sebe jako součást vesmírného dechu. Léčivé ticho nám dává možnost uvědomit si, že jsme součástí přírody, že jsme země a nebe, voda a vzduch. Když nasloucháme tichu, slyšíme jemné šepoty, které nás obklopují, a ty nám otevírají nové světy, kde je možné najít zklidnění a uzdravení. Ticho nás vybavuje vnitřním světlem, které je v nás skryto a často ztraceno v ruchu a shonu všedního dne. Když se v něm koupeme, přijímáme všechny jeho esenciální výhody.

Léčivé ticho, které je obyčejně zastřené proudem myšlenek, posiluje naši psychiku a pomáhá nám překonávat smutek a bolest. Je to jakási ozvěna v nás samotných, která nás utěšuje a nabízí nám novou naději. Léčivé ticho je neuvěřitelně mocné, přehlušuje výkřiky okolního světa. Pokud dokážeme léčivému tichu naslouchat, může nám pomoci najít řešení našich problémů, usnadnit rozhodování a uvolnit kreativitu, kterou jsme zatím neobjevili. Je to jako zázrak, který se odehrává v našich vnitřních prostorech a ukazuje nové možnosti a neprozkoumané cesty. Ticho je tajemstvím, které nelze slovy vyjádřit, je to stav, kdy vnitřní řeč a všechen neklid utichne, kdy se můžeme plně soustředit a vnímat slova, melodie a zvuky, které jindy neslyšíme. Z ticha vyvstává klid, z klidu odhodlání, z odhodlání radost, z radosti láska. Ticho je dar od života. A my ho musíme chránit a uchovávat v srdci svém. Bez vnitřního ticha je vnitřní svět královstvím bez krále.

Existuje v našem životě něco, co se vlivem času ani vlivem okolností nikdy nemění? Něco, co v každém okamžiku života máme plně k dispozici? Je to vnitřní ticho? Jsou to okamžiky, kdy se naše mysl osvobozuje od zbytečných myšlenek a nenechává se rozptylovat rušivými okolními podněty, je to sjednocení rozumu, intuice a energie duše. Vnitřní ticho nám pomáhá nalézt harmonii a rovnováhu, pomáhá nám oddělit se od každodenního shonu a získat nadhled. Vnitřní ticho v sobě nese velkou sílu, umožňuje nám soustředit se na vnitřní prostor a uvědomit si naše skutečné potřeby a touhy, také má pozitivní vliv na zdraví a duševní pohodu. Umožňuje nám snížit hladinu stresu, napětí v těle, uklidnit srdce a snížit krevní tlak. Posiluje náš imunitní systém a pomáhá nám lépe se vypořádat se životními výzvami, najít vnitřní sílu k řešení problémů. Když se naučíme poslouchat svůj vnitřní hlas a spojit se s naší vnitřní silou, můžeme se cítit více sami sebou a mít větší sebevědomí a víru v sebe. To nám pomáhá překonat překážky a dosáhnout našich cílů. Spočinout ve vnitřním tichu znamená vnímat pohyb života z vyšších perspektiv. A pociťovat propojení se všemi věcmi kolem nás.

Často hledáme složité a komplikované řešení problémů, což může být způsobeno různými faktory, jako je například snaha o získání pozornosti. Zároveň býváme ovlivněni společenskými normami a tlaky, které nás vedou k přehlížení jednoduchých řešení. Jednoduchost znamená, že jsou věci snadno srozumitelné, což umožňuje rychlé a efektivní použití osobní síly, duševní a mentální. Když věci zjednodušíme, ulehčíme si i svůj život a snížíme riziko omylů a nedorozumění. Jednoduchost není to samé jako povrchnost nebo nedostatek schopnosti jít do hloubky, soustředit se na vnitřní moudrost. Naopak, jednoduchost je často spojena s hloubkou a moudrostí, spočívá v soustředění se na podstatu věcí a nehledání zbytečných komplikací. Jednoduchost může být v mnoha situacích velkou silou, pokud ji dokážeme využít a spolehnout se na vnitřní vedení, na intuici a doprovodné synchronní jevy. Jednoduché řešení může mít mnoho podob a nemusí být vhodné vždy, ale jeho využití by mělo být zvažováno dříve než jiné, spletité a složité možnosti.

Sledování synchronních jevů a umění spočinout ve vnitřním klidu jsou spojené pojmy, zejména v kontextu se sebepoznáním. Skrze něj můžeme postupně objevovat své vlastní potenciály, překonávat osobní bloky a omezení a posunovat se dál na cestě k jasnějšímu sebe uvědomění. Synchronní události nejsou pouhou náhodou, souvisí se subjektivními reakcemi každého jedince. Vnitřní klid souvisí se stavy, kdy jedinec překračuje běžné hranice myšlení a vnímání a propojuje se s širší, barevnější a vstřícnější realitou. Synchronní jevy se vyskytují častěji nebo jsou intenzivnější v době, kdy jedinec zažívá plynutí života bez vytváření odporu. Tehdy se před námi otevírá možnost vnímat nabídky širokého potenciálu života a interagovat s hlubšími vrstvami reality, což může vést k prožitkům a zážitkům, které běžné myšlení a vnímání nedokáže vysvětlit.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Spočinout ve vnitřním tichu neznamená ustrnout v nehybnosti, v nemyšlení, v odevzdání se osudu. Spočinout ve vnitřním tichu znamená pozorovat život z vyšší perspektivy, vidět veškerý jeho pohyb a naladit se na proudění variant a možností. Je to jako vystoupit nad každodenní shon a uvidět svět, kde se všechny věci ukazují z jasnějšího úhlu pohledu, jako když se díváme na rušné město z vysoké věže. Vnitřní ticho je jako pohyb sněhové vločky, která padá tiše na zem, nebo jako pohyb orosené trávy, která se hladce ohýbá ve větru. Je jako čerstvý vzduch na hřebenech hor. Je to jako vstoupit do stínu stromu a být chráněn před žárem slunce. Vnitřní ticho je vědomým nádechem, který se klidně rozprostírá v celém těle, je jako dýchání, které se rozpíná do zdánlivé prázdnoty, jako prchavý stín, který se pomalu rozplývá ve světle. Je nádhernou melodií, která se line hlouběji a hlouběji, jako úplná návratnost vědomého bytí, které se rozprostírá v celé bytosti, jako tichý smír, který se rozlévá vesmírem, nebo jako jednoduchost, která je plná nesmírného významu.

Vnitřní ticho není něčím, co bychom měli chtít dosáhnout za každou cenu, ale spíše je to proces, který si můžeme vychutnat a prožívat každý den po malých doušcích. Jsou to okamžiky, kdy si lidé vzájemně rozumí i beze slov. Vnitřní ticho nám umožňuje najít v našem uspěchaném světě okamžiky klidu, fyzického, mentálního a duševního odpočinku, neklást životu odpor a znovu se spojit s přírodou a neviditelným, mimosmyslovým světem. Jakmile se oddáme proudu života, s vědomím, že je o nás postaráno, věci se začnou řešit jednoduchými a účinnými způsoby.

Související články: Mysl, myšlenky, vnitřní řeč a vnitřní klid – neprobádané pole vědomí, Setkání s vnitřním poustevníkem, Osamělost, dočasná ztráta smyslu života a hledání životního úkolu

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Bez vnitřního ticha je vnitřní svět královstvím bez krále

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.