Bafomet – démon nebo obraz vesmírné duality?

Dnes, 25. května utvoří Venuše ne zrovna příznivý trigon k Plutu, může dojít k různým kontroverzím, k nepochopení pravdy i lží. Leccos můžeme obrátit proti sobě nebo proti někomu druhému, mohou se prohloubit názorové spory, může docházet k nepříjemným polemikám. Proto zůstávejme pokud možno ukotveni v neutralitě.

Slovo „démon“ má v různých kontextech jiný význam, znamená dobrý nebo zlý duch. V některých kulturách je vnímáno především jako zlo, nebezpečí a zdroj utrpení, zatímco v jiném pojetí může být vnímáno jako ochránce, průvodce a zdroj moudrosti. V tomto kontextu se slovo „démon“ používá jako synonymum pro slovo „génius“. Původní řecké slovo daimon neneslo negativní konotace, znamenalo duch nebo boží síla.

Bafomet (Baphomet), v podobě lidského těla s hlavou démona, má podle některých indicií představovat pouze ztělesněné zlo. Omezená a jednostranná fantazie, která je schopná vidět v tomto magickém symbolu pouze ďábelskou hlavu s rohy, podsvětní síly a démony, se spokojí pouze s touto stínovou představou. Pokud si nevšimneme ostatních hermetických symbolů, necháme se snadno ovlivnit jednostranným pohledem, strachem, nebo účelně zaměřenou fanatičností. Podobné je to s uctíváním nadpozemského světla, s fanatickým uctíváním andělů a jiných světelných bytostí, a s nadužíváním „pozitivních“ energií. Není možné nechat misky vah vychýlit na žádnou z existujících stran, vše potlačované a popírané, případně nadužívané, dává prostor opačným silám. Řešením je neutralita, harmonizace, vědomé vyvažování, ověřování informací.

Bafomet s pentagramem představuje Světlonoše, vyšší úroveň vědomí, nikoli pouze démona

Bafomet, více než cokoli jiného, připomíná starověké pohanské bohy a bůžky přírody a plodnosti. Dva rohy (voda a oheň) odkazují k zákonu dvojnosti, k vesmírné dualitě. Rohy ale poukazují také k emanacím – k vyzařování myšlenek. Význam Bafometa je skryt v symbolech, v uvědomění si, že člověk přímo uvnitř sebe nese zákon trojnosti:

světlo (dobro) – ROVNOVÁHA/NEUTRALITA – tma (zlo).

Nápisy na rukách Bafometa, (symbolická bytost s lidským tělem a kozlí hlavou „Solve a Coagula“), představují alchymistický odkaz: „Rozděluj a spojuj.“

Ruce Bafometa ukazují k černému a bílému srpku Měsíce, ukazují vesmírnou dualitu, levou a pravou hemisféru, mikrokosmos a makrokosmos, hermetickou a pozemskou vědu. Jedna ruka směřuje k nebi, druhá k zemi, to nám připomíná hermetické: „Jak nahoře, tak dole“. Prstoklad obou dlaní vytváří symbol požehnání, nebesům i Zemi. Křídla symbolizují volnost, čili svobodné rozhodnutí pro vědomí povznesené duchovním růstem, stejně tak svobodné rozhodnutí pro vědomí oddané podsvětním silám.

Inspirace pro vědomou mysl – elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Éliphas Lévi zastával názor, že lidská vůle je síla schopná dosažení čehokoli, od obyčejných věcí až po zázraky. Kozlí hlava sice symbolizuje přirozené instinkty a (hříšné) lidské ego, ale upozorňuje také, že hřích a hříšnost jsou přirozenou součástí člověka. Opačným pólem je přirozená duchovní čistota. Pochodeň uprostřed hlavy Bafometa nese světlo, světlo duše povznesené nad hmotu, a upozorňuje na sedmou čakru, na most mezi vědomím a nadvědomím. Oheň pochodně (astrální světlo) upozorňuje na ohnivou podstatu slova a myšlení, a na alchymický proces zvaný „mystická svatba“, na osvícení, na ohnivý křest.

Eliphas Lévi zastával názor, že astrální světlo je kosmické fluidum, které lze ovlivnit silou vůle a přetvořit do „zamýšlené“ fyzické formy

Pentagram na čele Bafometa, nakreslený jedním tahem, upozorňuje na šestou čakru, představuje jak člověka, tak sílu pěti živlů: vzduch, oheň, voda, země, a pátý živel éter – vesmírná (životní) energie. Pentagram je spojen s mystickým významem čísla pět, a s pěti nejdůležitějšími životními etapami: zrození, zrání, dospělost, stáří, smrt. Diagonály uprostřed pentagramu vytváří jeden z prvků vesmírné geometrie: pětiúhelník. Prsa na hrudi upozorňují na jednotu ženského a mužského principu, Bafomet je „oboupohlavní bytost“, (stejně jako lidská duše, nebo andělé). Dva propletení hadi, dvě síly podporující jedna druhou, zdvihající se z oblasti první čakry, též poukazují k jednotě v podobě hadí síly (životní energie). Hady vidíme v kruhu, v místě, kde najdeme solární pleteň – třetí čakru. Kopyta upozorňují na uzemnění, na spojení s Matkou Zemí, připomínají zákon příčiny a následku. Zeměkoule, na níž Bafomet sedí, představuje Matku Zemi (přírodu).

Posedlost jakýmikoli démony, bez uvědomění si, že i nesprávně pochopené „láskyplné světlo“ může být démonizující, dává prostor strachům v různých podobách. Se strachy, hlavně s těmi skrytými, souvisí různé neurózy, psychické potíže, životní nesnáze a podlomené zdraví. Strach je protipólem lásky, důležité je ale vědět, že těžištěm existence v polarizovaném světě je NEUTRALITA.

Vnímat čistý styl vesmírného návrháře (pravdu) znamená vědět, že vědomé myšlení je božský šperk s diamantem v zlatém středu vesmíru a v lidském srdci

S neutralitou souvisí elegance myšlení. Nepřemýšlet znamená nechat se ovlivnit sekáčovým výprodejem názorů někoho jiného. Elegance životního stylu rovná se zdravá mysl. Nejen šaty totiž dělají člověka, a ne vždy je laciný luxus dobrá volba, pokud nenajdeme smysl také v kráse věcech nedokonalých. Elegance je projevená vnitřní krása, čistota stylu, nejlépe pokud je originální, neokoukaná, neobvyklá a přitom jednoduše účinná. Elegance projevená v myšlení je především jakost, kvalita myšlenek je prvotním statusem, luxusním modelem a estetickou normou svobodného bytí.

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Nemyslet a pouze napodobovat znamená vybrat si lacinější a pohodlnější styl. Jasnost je oním luxusním doplňkem člověka ne-líného myslet a neovlivněného dogmaty a nepřehlednou informační smrští nové doby. Elegance myšlení spočívá v umění oslnit jemnou přirozeností, exkluzivním mlčením v pravou chvíli, prezentovat se tiše, nikoliv hlasitě, sebe nepovyšovat, druhé neurážet a neponižovat. Vytříbená mluva nesmí působit jako špatně nanesený makeup. Někdo se s elegantně vytříbenou myslí už narodí, někdo je schopen pouze slepě kopírovat prostředí, sleduje sice bystrým okem co je zrovna v kurzu, ale postrádá vlastní názor a někdy i soudnost. Postrádá schopnost ověřovat si přijímané informace, které bezhlavě šíří dál. Elegance myšlení je skrytá v detailech a jednoduchosti. A samozřejmě ve zdravém selském rozumu.

Slovo démon v pozitivním i negativním náhledu

Sokratés nazval vnitřní hlas slovem „daimonion“ – vnitřní pohnutky, varování před nebezpečím, vnitřní hlas upozorňující na nečestnost. Daimonion je zdrobnělina od slova daimón, tak se ve starověké řecké mytologii označovala božská bytost, též génius, někdy i duch zemřelého. Až s příchodem křesťanství se za démona začal označovat zlý duch, negativní padlá bytost.

V západní kultuře se obvykle používá slovo „démon“ v negativním smyslu, povětšinou odkazuje na zlou, nebezpečnou a ničivou nadpřirozenou bytost nebo sílu, často spojenou s ďáblem. Do zlověstné postavy ďábla jsou v náboženství, mytologii a mystice projektovány všechny principy zla, se kterými se člověk jen obtížně dokáže nebo odmítá identifikovat. Démoni jsou v náboženském pojetí považováni za padlé anděly, kteří se vzbouřili proti Bohu a stali se přívrženci pozemského zla. V tomto kontextu se slovo „démon“ často používá jako synonymum pro zlé duchy, zločiny, pokušení a temnotu (např. křesťanská démonologie). Pomstychtivý duch, démon, nebo jiná zlomyslná stvoření jsou vnímána jako energie nebo entity s děsivým, odstrašujícím nábojem.

V buddhistické a hinduistické tradici jsou démoni často vnímáni jako bytosti s nadpřirozenými schopnostmi, představují různé aspekty lidské psychiky a povahy, jako jsou strach, hněv, chamtivost a tak dále. V této tradici jsou démoni vnímáni jako výzvy pro duchovní růst, lidem pomáhají odhalit a překonat negativní vlastnosti a rozvinout vyšší úroveň vědomí.

Co znamená hanlivý termín „být zaprodaný“

Hanlivý termín „být zaprodaný“ se obvykle používá k označení osoby, která je ochotná obětovat své principy, hodnoty, zásady nebo integritu kvůli osobnímu prospěchu, penězům, moci nebo slávě. Kvůli vlastnímu prospěchu je ochotná „zaprodat svou duši ďáblu“, což je metaforicky vyjádřeno a znamená to, že se rozhodla jednat v souladu s vlastním nečistým svědomím,  v souladu s nepřátelskými silami, s démony a zlými duchy. Například s cílem získat neomezenou moc, neomezenou svobodu, úspěch nebo bohatství za jakoukoli cenu.

Související článek: Narušená psychika a skryté strachy

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?