Bafomet a vesmírná dualita

Bafomet a vesmírná dualitaBafomet (Baphomet), v podobě lidského těla s hlavou démona, má podle některých indicií představovat pouze ztělesněné zlo. Omezená a jednostranná lidská fantazie, která je schopná vidět v tomto magickém symbolu pouze ďábelskou hlavu s rohy, podsvětní síly a démony, případně ovlivněná kultem Satana, se spokojí pouze s touto stínovou představou. Pokud si omezená lidská mysl nevšimne ostatních hermetických symbolů, nechá se snadno ovlivnit jednostranným pohledem, strachem, nebo jednostranně zaměřenou fanatičností. Podobné je to s uctíváním nadpozemského světla, s fanatickým uctíváním andělů a jiných světelných bytostí, a s nadužíváním „pozitivních“ energií. Není možné nechat misky vah vychýlit na žádnou z existujících stran, vše potlačované a popírané, případně nadužívané, dává prostor opačným silám. Řešením je neutralita, harmonizace, vědomé vyvažování.

Bafomet s pentagramem, (autor Eliphas Lévi, francouzský okultista), představuje Světlonoše, vyšší úroveň vědomí, nikoliv pouze démona

Bafomet a vesmírná dualitaBafomet, více než cokoliv jiného, připomíná starověké pohanské bohy a bůžky přírody a plodnosti. Dva rohy (voda a oheň) odkazují k zákonu dvojnosti, k vesmírné dualitě. Rohy ale poukazují také k emanacím – k vyzařování myšlenek. Význam Bafometa je skryt v okultních symbolech, v uvědomění si, že člověk přímo uvnitř sebe nese zákon trojnosti: světlo (dobro) – ROVNOVÁHA/NEUTRALITA – tma (zlo).

Nápisy na rukách Bafometa, (symbolická bytost s lidským tělem a kozlí hlavou „Solve a Coagula“), představují alchymistický odkaz: „Rozděluj a spojuj.“

Ruce Bafometa ukazují k černému a bílému srpku Měsíce, ukazují vesmírnou dualitu, levou a pravou hemisféru, mikrokosmos a makrokosmos, okultní a pozemskou vědu. Jedna ruka směřuje k nebi, druhá k zemi, to nám připomíná hermetické: „Jak nahoře, tak dole“. Prstoklad obou dlaní vytváří symbol požehnání, nebesům i Zemi. Křídla symbolizují volnost, čili svobodné rozhodnutí pro vědomí povznesené duchovním růstem, stejně tak svobodné rozhodnutí pro vědomí oddané podsvětním silám.

Eliphas Lévi zastával názor, že lidská vůle je síla schopná dosažení čehokoliv, od obyčejných věcí až po zázraky. Kozlí hlava sice symbolizuje přirozené instinkty a (hříšné) lidské ego, ale upozorňuje také, že hřích a hříšnost jsou přirozenou součástí člověka. Opačným pólem je přirozená duchovní čistota. Pochodeň uprostřed hlavy Bafometa nese světlo, světlo duše povznesené nad hmotu, a upozorňuje na sedmou čakru, na most mezi vědomím a nadvědomím. Oheň pochodně (astrální světlo) upozorňuje na ohnivou podstatu slova a myšlení, a na alchymický proces zvaný „mystická svatba“, na osvícení, na ohnivý křest.

Eliphas Lévi zastával názor, že astrální světlo je kosmické fluidum, které lze ovlivnit silou vůle a přetvořit do „zamýšlené“ fyzické formy

Bafomet a vesmírná dualitaPentagram na čele Bafometa, nakreslený jedním tahem, upozorňuje na šestou čakru, představuje jak člověka, tak sílu pěti živlů: vzduch, oheň, voda, země, a pátý živel éter – vesmírná (životní) energie. Pentagram je spojen s mystickým významem čísla pět, a s pěti nejdůležitějšími životními etapami: zrození, zrání, dospělost, stáří, smrt. Diagonály uprostřed pentagramu vytváří jeden z prvků vesmírné geometrie: pětiúhelník. Prsa na hrudi upozorňují na jednotu ženského a mužského principu, Bafomet je „oboupohlavní bytost“, (stejně jako lidská duše, nebo andělé). Dva propletení hadi, dvě síly podporující jedna druhou, zdvihající se z oblasti první čakry, též poukazují k jednotě v podobě hadí síly (životní energie). Hady vidíme v kruhu, v místě, kde najdeme solární pleteň – třetí čakru. Kopyta upozorňují na uzemnění, na spojení s Matkou Zemí, připomínají zákon příčiny a následku. Zeměkoule, na níž Bafomet sedí, představuje Matku Zemi (přírodu).

Posedlost jakýmikoliv démony, bez uvědomění si, že i nesprávně pochopené „láskyplné světlo“ může být démonizující, dává prostor strachům v různých podobách. Se strachy, hlavně s těmi skrytými, souvisí různé neurózy, psychické potíže, životní nesnáze a podlomené zdraví. Strach je protipólem lásky, důležité je ale vědět, že těžištěm existence v polarizovaném světě je NEUTRALITA.

Vnímat čistý styl vesmírného návrháře (pravdu) znamená vědět, že vědomé myšlení je božský šperk s diamantem v zlatém středu vesmíru a v lidském srdci

Bafomet a vesmírná dualitaS neutralitou souvisí elegance myšlení. Nepoužívat vlastní mozek znamená nechat se ovlivnit sekáčovým výprodejem názorů někoho jiného. Elegance životního stylu rovná se zdravá mysl. Nejen šaty totiž dělají člověka, a ne vždy je laciný luxus dobrá volba, pokud nenajdeme smysl také v kráse věcech nedokonalých. Elegance je projevená vnitřní krása, čistota stylu, nejlépe pokud je originální, neokoukaná, neobvyklá a přitom jednoduše účinná. Elegance projevená v myšlení je především jakost, kvalita myšlenek je prvotním statusem, luxusním modelem a estetickou normou svobodného bytí.

Nemyslet a pouze napodobovat znamená vybrat si lacinější styl, pohodlnější. Jasnost je oním luxusním doplňkem člověka ne-líného myslet a neovlivněného dogmaty a nepřehlednou informační smrští nové doby. Decentním doplňkem elegantního projevu je vytříbený slovní projev, který se pozná podle hesla: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ Elegance myšlení spočívá v umění oslnit svou jemnou přirozeností, exkluzivním mlčením v pravou chvíli, prezentovat se tiše, nikoliv hlasitě. Vytříbená mluva nesmí působit jako špatně nanesený makeup. Někdo se s elegantně vytříbenou myslí už narodí, někdo je schopen pouze slepě kopírovat prostředí, sleduje sice bystrým okem co je zrovna v kurzu, ale postrádá vlastní názor a někdy i soudnost. Elegance myšlení je skrytá v detailech a jednoduchosti. A samozřejmě ve zdravém selském rozumu.


Jen tak pro zajímavost: Cern a Cernnunos – zajímavá shoda

Bafomet a vesmírná dualitaWikipedie: Evropská organizace pro jaderný výzkum je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. Je známa též pod zkratkou CERN.

WikipedieCernunnos je hypotetické jméno keltského božstva, které se zobrazovalo s parožím, což má podobnost s jelenem. Taková zobrazení božstva v sedu s jeleními parohy a hady, často obklopeného zvířaty, se nalezla v západní a jižní Evropě, od Británie a Dánska přes Gallii a dnešní Španělsko, Itálii až po Rumunsko.

Z tohoto zobrazení se usuzuje, že byl „pánem zvířat“, možná i bohem plodnosti.


Související článek: Narušená psychika a skryté strachy

Bafomet a vesmírná dualita

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.