Blíženci vzdušné znamení, Blíženec dítě – zvídavost

Pohyblivé, vzdušné, dvojité znamení Blíženců, pod vládou komunikativní planety Merkur, představuje bytosti inteligentní, zvídavé, neposedné, s vrozenou touhou po lehkosti bytí. Bývají dobrodružné a bystré povahy, s vnitřní touhou po stále nových zkušenostech. Dobře se přizpůsobují okolnostem, rádi baví společnost, ale jejich vzdušná rozvláčnost může mít na svědomí jejich sklon k nezodpovědnosti a přelétavosti. Blíženci v sobě skrývají dvě bytosti současně, někdy působí dojmem roztříštěnosti, a nemusejí si to vždy plně uvědomovat. Neustále hledají sebe sama, touží po poznání, a to je často přivádí na rozcestí, kdy nevědí, kterým směrem se vydat a kam vlastně jdou. Jsou neustále v pohybu, s oblibou a často i úspěšně dělají několik věcí najednou, leckde způsobí nečekaný „průvan“ a vzápětí se vypaří jako pára nad vodou. S Blížencem, který působí na první dojem bezstarostně, se nikdy nebudete nudit, zajímá se spíše o duchovní sféry života, o fakta a znalosti, než o pozemské vášně.

Blíženci vzdušné znamení, Blíženec dítě - zvídavost

Blíženci: vzdušné znamení, vládnoucí planeta Merkur, živel vzduch

Blížencům, narozeným na počátku rozkvétajícího léta, se může jejich život jevit jako barevný ovocný bar, voňavý květinový záhon, nebo jako exotické tržiště překypující rozmanitou nabídkou koření všech tvarů a chutí. Blíženci chtějí vše ochutnat na vlastní kůži, jsou všestranně nadaní, proto častěji než jiná znamení přelétají z květiny na květinu. Toto se ani tak netýká vztahů, ale skutečných voleb v rozhodování, jakou životní cestou se vydat, co studovat, jaké mít koníčky, jaké duchovní směry zvolit – nejraději všechny. Blíženci však u ničeho dlouho nevydrží, jsou velmi akční, pohybují se svižně a cosi je nutká stále dál a dál za novým poznáním. Často ale nerozvážně plýtvají vlastní energií, jejich vnitřní založení občas také odčerpává energii ostatním. Význam Blížence, s velmi citlivou nervovou soustavou, si můžeme přeložit také jako vnitřní dvojče (mužský i ženský princip), jako osobu svázanou vnitřní rozporuplností. Blížencům je totiž dáno, více než jinému znamení, učit se na vlastních chybách, jsou odkázáni sami na sebe už jen tím, že většinou nejsou ochotni dát na rady ostatních.

Vzdušné touhy jejich neklidného nitra, nečekaná spontánnost a někdy i roztržitost, jim občas přivodí nečekané poryvy větru nebo dokonce mrazivé „životní“ vánice. Někdy se dostávají do velmi složitých situací, jakoby sami podvědomě chtěli poznat „peklo i ráj“ a vše, co je mezi tím. Nejen z tohoto důvodu mívají Blíženci sklony k neurózám a depresím, jejich verbální komunikace je často doprovázena výraznou gestikulací, jen tak se nenechají ničím a nikým omezovat. Jejich duše však touží po střízlivosti, po spojení protikladů, po sjednocení vnitřních i vnějších polarit. Úkolem Blíženců na duchovní úrovni může být, poznat své druhé já, naučit se propojit duši a osobnost. Naučit se jít pod povrch věcí, zkoumat jednotlivé komponenty života více do hloubky, zbavit se povrchnosti a zvolit si jeden nebo maximálně dva skutečně pevné, životní cíle. Uvědomit si, že všechno se za dobu jednoho pozemského vtělení skutečně stihnout nedá. Pokud se rozhodnou na sobě pracovat, mohou začít tím, že dokončí vše započaté, anebo dočtou všechny rozečtené knihy, pěkně jednu po druhé, až do konce.

Blíženci mají schopnost uvědomovat si naplno jak svou duši, tak i své ego, a to jim právě přináší životní dvojakost, rozpolcenost a emoční nestabilitu

Blíženci, kteří často sami se sebou svádí vnitřní boj, mají za úkol sami v sobě hledat a skutečně nalézt harmonii, posilovat ohleduplnost k druhým, a usilovat o sjednocení všech svých vnitřních protikladů. Zbavit se výčitek a pocitů viny. To je životní cíl jejich neklidné duše – stačí si to jen plně uvědomit. Pokud si toto neuvědomí, často se dostávají, na jemnohmotné úrovni, do konfliktu se svou duší. Na druhé straně by Blíženec, poněkud paradoxně, rád viděl v sobě a všem jsoucím kolem sebe pevný řád. Často se z něj stává pedant, který lpí na maličkostech a nepodstatných věcech, ale už si neuvědomuje, že nelze být vždy perfektní, a nelze ve všem hledat jen dokonalost (ani v lidech kolem sebe). Blížencům pomůže vědomě meditovat o vlastní vnitřní rozpolcenosti a o tom, proč vlastně žijí život jako na houpačce. Ovšem za podmínky, že povolí v osobní, často přehnané hrdosti a dokáží zkrotit své ego. Pokud mají problém s komunikací, bude dobré, pokud se zaměří na krční centrum – šestou čakru.

Planeta Merkur dává Blížencům do vínku právě schopnost komunikace, vynikající paměť, schopnost učit se, inteligenci, sdílnost a perfektní organizační schopnosti, dovednost přizpůsobit se, (což mívá někdy za následek časté změny názorů). Toto sluneční znamení dokonce i ve vyšším věku nemívá problém s moderní informační technikou. Mají však za úkol, neztrácet se v nekonečném množství informací, protože se jim může lehce stát, že jeden den budou skálopevně trvat na svém názoru a druhý den budou tvrdit, také skálopevně, přesný opak. Duše Blížence hodně ví, hodně si na podvědomé úrovni pamatuje z předchozích vtělení. Časté meditace umožní vyplout všem starobylým vědomostem na povrch. Často se také Blížencům stává, pokud se konečně dostanou u určité záležitosti k samotnému jádru nebo k podstatě problému, že si poté s úlevou a překvapením uvědomí: „Ale tohle jsem přece vždycky věděl!“ Pokud si Blíženec uvědomí tuto pravdu, oddá se vlastní intuici a odhalí svůj šestý smysl, potom se může vydat na vnitřní duchovní cestu. S tím, že cokoliv bude dělat pro sebe, bude s láskou dělat i pro druhé – toto je jeho božskou přirozeností.

Blíženci vzdušné znamení, Blíženec dítě - zvídavost

Pokud je v tomto znamení jeho vzdušná podstata převažující, což se může projevovat častým smutkem a pláčem, Blíženec dbá v tomto případě na časté uzemnění. Vědomě se napojuje na energii země, medituje v přírodě, bosá chodidla se dotýkají země. V meditaci si představuje, jak jeho vnitřní podstata zapouští kořeny do úrodné půdy podvědomí. Především vědomě uklidní nikdy neutuchající pohyb myšlenek a uvědomuje si sílu přítomného okamžiku.

Pokud je znamení Blížence v člověku naopak potlačené, potom dbá na lehkou stravu, vydává se na poklidné procházky a to za každého počasí. Provzdušní svůj byt či dům, a dbá na častý přísun čerstvého vzduchu. Ale především se naučí milovat sám sebe, potom teprve objeví všude kolem sebe mocnou sílu Lásky.

Dvě bytosti v jednom těle odkazují na polarizování, spojovací prvky klidu a harmonie jsou tím, co v božské triádě stojí vždy uprostřed. Klid, který stojí uprostřed, je neustále zpracován pohybem, kdy z bodu klidu nepřetržitě vycházejí dvě spirály: Pravotočivá, mužský princip – aktivně působící, rozvážný, pozitivní (prvek). Levotočivá ženský princip – pasivně působící, přijímající, záporný (prvek). Toto jsou dvě bytosti, které jsou součástí Blížence na jeho duchovní cestě životem. Jedině pohyb, podpořený vzdušným živlem, počínaje myšlenkou, může proměnit „božský“ klid v něco projeveného ve vnějším světě. Teoretický rozum potřebuje inspiraci, aby mohl (přemýšlením) vytvořit základní ideje projeveného života. Praktický rozum potřebuje nezměrnou vůli, aby mohl tyto ideje dokonale zpracovat. Duchovní principy působí jako vyvažující těžiště mezi teoretickým a praktickým rozumem (člověka). Pokud si zrozenec v Blíženci vezme nové poznatky za své, ulehčí své duši mnohá trápení a začne proplouvat a „tančit“ životem s lehkostí vlahého, letního vánku. Úsměv rozzáří jeho tvář za každého počasí, dokonce i za prudké letní bouře. Láska a moudrost skrytá v jeho srdci i duši se projeví naplno, úsměv a zářivé světlo jeho aury pohladí každého v jeho okolí. Přestane být povrchní a snáze se dokáže vcítit do situace druhých. Ze svého života odstraní markantní rozdíly mezi světlem a tmou, láskou a nenávistí, životem a smrtí, (tedy mezi veškerou dualitou pozemského světa). Napojí se na jediný možný zdroj energie v podobě zářivého slunečního světla: v podobě nepodmínečné Lásky.

Blíženec narozený v květnu, ovlivněný číslem měsíce narození 5 – má v sobě velký temperament a velkou emocionální sílu, kterou se musí naučit ovládat, tento aspekt jej ovlivňuje v mnoha životních okolnostech. Nezvládnutí bouřlivé povahy přináší problémy ve vztazích, případně ve financích. Má spoustu energie, je velmi aktivní, rád se vzdělává. Pokud pozná své nitro a usměrní svou neklidnou povahu, náladovost a netrpělivost, naplno se projeví kouzlo jeho osobnosti. Nenechá se omezovat, odvaha a flexibilita pomáhá květnovému Blíženci prosadit neotřelé nápady a kreativní myšlenky.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Blíženec narozený v červnu, ovlivněný číslem měsíce narození 6 – má v sobě velkou citlivost, touhu po klidu a harmonii, potřebuje lásku a ocenění. Rád oceňuje druhé, je pod vlivem andělského čísla šest, rodinu staví vždy do popředí svých zájmů. Má velkou vnímavost pro krásu, je systematický, má logické myšlení a vlohy pro obchodní činnost. Má velmi dobrou paměť a je obdařen zručností. Červnový Blíženec je ale velký individualista, obtížněji snáší stres rušného prostředí, nebo situace, kdy je kritizován, snadno podlehne pochmurným náladám, melancholii nebo nervovému vypětí. Potom si musí dát pozor na neuvážené jednání.

  • Blíženec a vhodné polodrahokamy: citrín, chalcedon, křišťál, karneol, akvamarín, jantar, topas.
  • Blíženci a tarot: duchovní a filozofický význam tohoto znamení vystihuje karta Zamilovaní.
  • Vládnoucí planeta Merkur: Merkur přináší do evolučního řádu komunikaci, mentální vyjadřování a duševní schopnosti. Diriguje komunikaci mezi nebem a zemí, je pánem všeho slova, nabádá k dosažení kosmického vědomí. Je patronem rozumu, logiky a intelektu, úspěchu v zaměstnání, podnikání, podporuje v seberealizaci. Je však konkrétní, přímočarý a věcný. Merkur nemá rád přehnané emoce, zato má na svědomí smysl pro humor. Umění komunikace ovládá a ovlivňuje přímo zásadně, je znalcem diplomacie a výřečnosti. Ovlivňuje komunikaci se záhrobím. Dává energii duchovnímu myšlení, logickému myšlení, podporuje touhu po vědění, rozhodnost, rozvíjí nápaditost. Je patronem obchodníků a řečníků, spisovatelů, novinářů a každého, kdo pracuje se slovem. Může probouzet vznětlivost a náladovost, případně ovlivňovat přílišnou vychytralost. V podobě nebeského boha je Merkur bratrem Slunečního Boha Apollóna.

Blíženec dítě – komunikace, zvídavost

Výchova malého, velmi živého a dynamického Blížence by měla být zaměřena na komunikaci, na jeho dětskou, nekonečnou, upřímnou zvídavost a všestrannost. Rodič nežije pouze svůj život, žije také energiemi, které vyzařují z jeho potomka, často doplněné dokonalou představivostí. To je nutné vzít na vědomí, protože malý Blíženec často žije ve svém dětském myšlenkovém a fantazijním světě. Rád vypráví o svých zážitcích, ale někdy přehání a skutečnost popisuje barvitě a přehnaně. Potřebuje podněty k tomu, aby se více zajímal o city a pocity, u sebe i u druhých. Ve své podstatě jde o dítě velmi citlivé, láskyplné a vstřícné, ale jeho neposednost jej odvádí od vnímání svých niterných potřeb. Potřebuje často pohladit, obejmout, někdy i způsobem: za letu popadnout, posadit na klín a přitisknout k sobě.

Jeho fantazie a představivost může mít na svědomí divoké noční sny, zde je třeba zbystřit pozornost, poslouchat a vysvětlovat. Malý Blíženec si snadno ve svém nitru vytvoří prostor pro nejrůznější obavy a strachy, se kterými si sám nedokáže poradit. Naopak, jeho bezbřehá fantazie může nejrůznější strachy ještě prohlubovat. U malého Blížence rozhodně nevolíme formu trestu „strašením“, dokáže si vše barvitě představit a zdánlivě neškodné výchovné výhružky vzít naprosto vážně. Je třeba také věnovat pozornost, od nejútlejšího věku, nevyřešeným (potlačovaným) citovým či emočním prožitkům, které se mohou na dlouho ukládat v podvědomí. Toto bystré dítko dokáže logicky uvažovat a nejraději komunikuje o všem, co ho zrovna zajímá a o všem, co se naučil nebo přečetl v oblíbené knize. Potřeba komunikace je pro dítě v Blížencích přínosem, ale to neznamená, že sám od sebe dokáže ve všech směrech komunikovat správně, otevřeně a pro všechny strany příjemně. Blíženec má velikou potřebu podělit se s ostatními o své vědomosti, proto se může stát, že bude druhým netrpělivě a neklidně skákat do řeči. Je třeba zaměřit se také na sklon k povyšování se nad ostatní ve smyslu: já to vím nejlépe.

Malý neposedný Blíženec, který hbitě reaguje na zajímavé podněty, potřebuje od útlého věku společnost vrstevníků, právě ve společnosti dětí se naučí zaměřovat se na ostatní a nebýt sebestředný. Jeho zvídavost a akčnost uspokojíte častými výlety, zájmovými kroužky, vědomostními soutěžemi, návštěvami různých výstav či divadelních a filmových představení. Jeho tvořivá a zvídavá duše si nepřeje být omezována řádem, příkazy a zákazy. S přísnou disciplínou moc nepochodíte, tohle dítě má rádo volnost, samostatnost v rozhodování. Pokud seberete malému Blíženci knížku před spaním, buďte si jistí, že si na druhý den sežene baterku a bude tajně číst pod peřinou. Přebytek energie spolehlivě uvolní pohybem v přírodě, sportem, plaváním. Podporu věnujte zvídavosti, trpělivosti, vytrvalosti, smyslu pro humor, nápaditosti, schopnosti hravě ovládat moderní elektroniku a komunikační prostředky. Harmonizujte schopnost přímé komunikace (na citové a pocitové úrovni), sklon k neklidu, uvolňování emocí v daném okamžiku, sklon k povrchnosti, schopnost dokončit to, co je započato, než se pustí do něčeho nového.

Související článek: Blíženci – láska a erotika

Blíženci vzdušné znamení, Blíženec dítě - zvídavost

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?