Živel země – archanděl Uriel

stone-316227_1280Základní princip živlu země je odvozen od ostatních tří živlů, které jej spoluvytvářejí. Na zemi je postaveno vše hmotné, uchopitelné a měřitelné. Patří do sféry stability, růstu, prosperity, domova, plodnosti a mateřství. Není to živel v pravém slova smyslu, proto má nejmenší vibraci, ta se projevuje v pevné hmotě, kde se shromažďuje a nenápadně vyčkává na změny. Na první pohled slabá vibrace, jsme-li ovlivněni živlem země, v nás aktivuje spolehlivost, stálost, odpovědnost, trpělivost a pokoru. Ale také nechuť ke změnám, pohodlnost a lenost. Nepříznivé ovlivnění je příčinou požitkářství, sobeckosti, sklonu k mamonu a lakotě. Živel země, ačkoliv je jeho energie zdánlivě mírná, může být velmi ničivý. Pokud se země rozhodne k pohybu, potom nashromážděnou (zápornou) energii uvolní v podobě sesuvů půdy, výbuchů sopek nebo zemětřesení.

Živel země – korespondence

  • Světová strana: sever, představuje temnotu a chlad.
  • Astrologická znamení: Býk, Panna, Kozoroh.
  • Znak země v tarotu: mince nebo také pentákly (disky).
  • Smysly: ovlivňuje hmat.
  • Základní magický prvek země: uhlík.
  • Země je studená a suchá, tento element je nejpevnější.
  • Živlu země se připisuje ženský princip.
  • Nástrojem země je pentagram – pěticípá hvězda.
  • Základní barva pro rituály: zelená, hnědá, černá.

Rezonátorů pro živel země najdeme všude kolem sebe nespočet

leaf-144143_1280Soustředíme se na přírodu, zahrady, květiny, stromy, kořeny, plody, drahé kameny, oblázky, zlato, stříbro, minerály, vitamíny, hory, jeskyně, skály, zvířata, fyzické tělo, materiální svět, peníze, sochy, obrazy, mandaly, ruční práce.  K čarování zvolíme zelené nebo hnědé svíce. Jako pomocné talismany jsou vhodné sošky z pálené hlíny, sošky ze dřeva, nejlépe vlastnoručně vyrobené, a jiné přírodní materiály, sem patří i sůl. Můžeme používat bylinky, květiny, větvičky či kořeny stromů, koření, různé plody – například červené jeřabiny k výrobě korálků jako talismanu.

chestnut-472238_1280-300x225Během vizualizace použijeme jakákoliv semínka, předáme jim energii přání a poté je zasadíme do země. Elementu země využíváme pro inspiraci, při malování, modelování, vyřezávání ze dřeva, rytí symbolů nebo kreseb spojených s přáním na různé přírodniny, nebo přímo do země či písku. Sem patří také indiánský způsob vytváření mandal z barevného písku nebo vyřezáváni tradičních dřevěných totemů.

Modelování z hlíny má svůj specifický význam, legenda vypráví, že bohové stvořili člověka vymodelováním ze země smíchané s vodou. Hlíně je tedy dán posvátný, magický charakter, skrývá v sobě vše nevytvořené a regenerující, tajemství proměny a transformace. Pokud se vám nedaří cokoliv vymodelovat, mačkejte tedy pouze hlínu v rukou, přenášejte do hroudy země negativní myšlenky, pohledem, slovem i energií z rukou. Soustředíme se na vnímání všemi smysly a umění vcítit se jak do dějů, tak do druhých osob.

Květomluva podle pohanských tradic

Pozitivní energii dáváme do představ o podnikání, zaměstnání, prosperitě, stabilitě, úspěchu. Živel země ovládá plodnost, zdraví, tradice, harmonii, vytrvalost, houževnatost, odpovědnost, praktičnost, finance. Odstraňujeme melancholii, zarputilost, nerozhodnost, nedostatek sebevědomí, nepřístupnost ke změnám.

Vládcem zemního živlu je archanděl Uriel

Jméno tohoto archanděla znamená ,,oheň Boží“. Uriel nás obklopuje ohnivým věncem lásky, trpělivosti a dobra. Bojuje proti duchům zlosti, nenávisti a netrpělivosti. Archanděl Uriel nás nabádá být vnitřně čistí a krásní, proto meditujte a naplňte se hřejivým a inspirativním duševním světlem. Vylaďte své vnitřní pocity a emoce na andělské vědomí. Buďte moudří a nesobečtí, potom se vám dostane andělského požehnání. Poznejte svého anděla a naučte se s ním komunikovat, zmírněte životní tempo. Andělé, ačkoliv mají křídla, mnohdy našemu přehnanému životnímu tempu nemohou postačit. Respektive, ať dělají co dělají, my je jednoduše  nevidíme a neslyšíme.

sunset-1444660_1280

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?