Harmonické propojení pravé a levé mozkové hemisféry – praktická cvičení

Níže uvedená zážitková cvičení vedou k propojení levé (analytické) a pravé (kreativní) mozkové hemisféry, k propojení duše s tělem, mysli s prostorem. Pomohou nám harmonicky propojit hemisféry a udržet tak vyrovnanost a vnitřní klid i za rušivých podmínek nebo okolností. Rušivé podněty nenaruší naše energetické vyzařování, pouze projdou vědomím a nezasáhnou emoční a fyzické tělo. Propojení pravé a levé mozkové hemisféry vede k aktivaci tvořivé vůle mysli. Uvolněná mysl a síla myšlenky je naprosto zásadní. Nekontrolovaná mysl dovoluje myšlenkám, aby se organizovaly chaoticky, aby se realizovaly tak, jak si nepřejeme. Spousta jevů se děje zároveň, ale my vidíme jen část celku, oddělujeme viděné od souvislostí, především pokud máme aktivnější a více rozvinutou levou, případně pravou mozkovou hemisféru.

Harmonické propojení pravé a levé mozkové hemisféry – praktická cvičení

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Vědomá chůze
Procházky v přírodě, kdy vědomě zpomalíme svůj krok, ideálně za svítání, nám pomohou vnitřně se rozjasnit, propojit hemisféry, vnímat okolí zrakem, sluchem, čichem, hmatem. Vybalancovat rovnováhu, zkoordinovat dech a krok. Pocítit sebemenší závan větru. Soustředit se na vjemy a pocity. Zaostřit na detaily. Vnímat v souvislostech. Vnímat dokonalost existence. Uvědomovat si pozitivní emoce a s nimi spojené šťastné pocity. Mysl ponecháme v klidu, soustředíme se na prožitek a nic si v duchu nekomentujeme. Pokud je to možné, než začneme s aktivní vědomou chůzí je dobré se nejdřív proběhnout, tím okysličíme mozek, aktivujeme endorfiny, rozproudíme životní energii.

Na vědomou procházku, která by měla trvat půl hodiny až hodinu, se vydáme nejlépe o samotě, aby nás nic nerozptylovalo. Základem je uvolněná mysl, nevnímat své okolí a své prožitky povrchně, útržkovitě. Jakmile dosáhneme vnitřního uvolnění, zpomalíme krok tak, jak nám to vyhovuje, chůze má být velmi pomalá. Pokud to dovoluje počasí ideální je chůze naboso. Pokud chceme dojít v tomto meditativním cvičení ještě dál, zpomalíme krok způsobem, kdy jeden pomalý nádech se rovná jeden krok, výdech se rovná druhý krok. Tímto způsobem sice ujdeme za hodinu jen krátký úsek, ale naše vědomí zcela splyne s okolním prostorem. První kořenová čakra je aktivní, přijímá energetické vyzařování země. Sedmá korunní čakra je aktivní, přijímá vyšší kosmickou energii. Toto cvičení můžete doplnit vědomou chůzí pozpátku. Vědomou chůzi trénujeme tak dlouho, dokud nám to nepůjde lehce a samo od sebe. Teprve poté budou naše prožitky hluboké a velmi obohacující.

Vědomé používání pravé a levé ruky
Člověk, který používá obě ruce rovnocenně, má dobrou intuici, nadhled, soustředěnou mysl. V tomto cvičení nejde o to, předělat se z praváka na leváka, to ani není žádoucí. Aktivní, vědomé používání levé ruky během některých činností vede ke stimulaci pravé mozkové hemisféry a tím i k harmonii obou hemisfér. Pokud začneme cíleně více používat levou ruku, povede nás to k soustředění, k pozornosti. Konkrétní činnost, pro kterou se takto rozhodneme vykonáváme vědomě. Můžeme začít hned po ránu a zkoušet se učesat a čistit si zuby levou rukou. Šálek ranní kávy držet v levé ruce. Při odchodu z bytu odemknout a zamknout byt levou rukou. Způsobů, jak zapojit levou ruku do běžných činností objevíte během dne mnohem více. Pokud chcete dojít v tomto meditativním cvičení mnohem dál, učte se psát nebo kreslit levou rukou.

Koordinaci pravé a levé ruky, a tím i harmonického propojení obou hemisfér, docílíme rytmickým „bubnováním“. Rovně se posadíme ke stolu, chodidla máme na podlaze, nohy nekřížíme. Uvolníme mysl i tělo. Dlaněmi rytmicky bubnujeme o desku stolu.

Soustředíme se na tento rytmus:

1 x levá ruka – 3 x pravá ruka. Třikrát opakujeme.
1 x levá ruka – 1 x pravá ruka. Třikrát opakujeme. Poté postupujeme opačně.

1 x pravá ruka – 3 x levá ruka. Třikrát opakujeme.
1 x pravá ruka – 1 x levá ruka. Třikrát opakujeme.

Poté opět postupujeme opačně, a dále stále dokola. Nejdříve bubnujeme v pomalém rytmu a postupně zrychlujeme. Dostat se do rychlého tempa není zrovna jednoduché. Pokud chcete dojít v tomto meditativním cvičení mnohem dál, přidejte k rytmickému cvičení rukou ve stejném taktu podupávání nohou.

Jednoduché dechové cvičení pro vyrovnání rezonance mezi hemisférami
Pohodlně se posaďte, soustřeďte se pouze na dech. Pravou rukou ucpěte pravou nosní dírku. Volnou levou nosní dírkou se nadechujte po dobu šesti vteřin. Na jednu vteřinu zatajte dech. Potom uvolněným nosem pomalu vydechněte. Toto celé opakujte devětkrát. Potom vše provedete obráceně s ucpanou levou nosní dírkou. Nakonec se uvolněným nosem nadechujeme po dobu šesti vteřin. Na vteřinu zatajíme dech. Pomalu nosem vydechneme. Opakujeme devětkrát. Provádíme dvakrát denně. Zhruba po devíti dnech se dostaví zklidnění emocí, uvolnění stresových bloků, jsme více vitální, zlepší se vnitřní vidění i slyšení.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Harmonizace mozkových hemisfér kreslením
A na závěr tu máme ještě jeden trik, který přinutí obě hemisféry pracovat koordinovaně a velmi soustředěně. Nemusíme být zruční v kreslení, přesto si vezmeme jako předlohu k malování ne úplně jednoduchý obrázek, který položíme před sebe otočený vzhůru nohama. Náročnost předlohy volíme podle své zdatnosti v kreslení. Pustíme se do vlastní kresby a obrázek budeme malovat takto otočený vzhůru nohama. Pro náš mozek to bude něco velmi neobvyklého a přinutí nás to k maximálnímu soustředění. Pokud chcete dojít v tomto meditativním cvičení mnohem dál, nakreslete obrázek podle vlastní fantazie, tentokrát bez předlohy, a kresbu vytvořte otočenou vzhůru nohama.

Tato cvičení zjemní naše vnímání. Naučí nás BÝT v přítomném okamžiku, nenásilně zharmonizovat pravou a levou hemisféru. Uvědomovat si sám v sobě ženský a mužský princip (vnitřní polaritu) a udržovat tyto dvě mentální energie v rovnováze.

Související články: Léčivá energie vnitřního úsměvu, Pozitivní rezonance smíchu a úsměvu, Vědomí, podvědomí, nevědomí a nadvědomí

Harmonické propojení pravé a levé mozkové hemisféry – praktická cvičení

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.