Láska na provázku – chvilka poezie

Láska na provázku - chvilka poezie

♥ Láska na provázku ♥

Sobecká láska člověčí je jako anděl bez křídel
Sobecká vášeň zmatených srdcí je jako růže bez vůně
Láska na provázku spoutává duše marnou touhou
Krvavé polibky nespasí duše obnažených těl
Mají-li na trní ustláno
Točitá schodiště až do nebe?
Či davová sugesce?
Past na démony?
Láska na provázku je jako anděl bez křídel
Je jako zrnko pravdy v moři písku
Duše spoutané strachem marně touží po volnosti
Marné jsou v hmoždíři drcené byliny lásky
Rezonance tajných přání chvějí se v oblacích
Jen stříbrný déšť zahladí stopy včerejšího svítání
Nemilosrdně!
Láska na provázku je jako maják bez pobřeží
Slaná vůně slz smývá krev ze rtů upířích
Otrávené šípy vysávají energii spoutaných těl
Růže nevoní po jablku
Strom přání neroste až do nebe
Had z ráje patrně navždy stočil se do klubíčka
a schoulený v náruči ženského lůna,
čeká na kouzelný flétny hlas.

Láska na provázku - chvilka poezie

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?