Citlivá dětská duše a sluneční znamení

V dnešním neklidném světě, kdy se vše transformuje, to nikdo nemáme jednoduché. A u dětí to platí dvojnásob. Dnes je běžným trendem rozvíjet své duchovní vnímání, pracovat na sobě, dokázat se napojit na své nitro, očistit se od všeho, co je pro nás již nepotřebné či svazující. Otázkou ale zůstává, zda se podobným způsobem věnujeme také svým dětem. Není lehké do dětského nitra nahlédnout a porozumět dětské duši. Přesto na to nesmíme zapomínat a v dnešní době se dětem více věnovat, nevymlouvat se na zaneprázdněnost a nedostatek času. Děti to nemají jednoduché ani v tom smyslu, že lidé dnes velmi často řeší vztahové problémy, rodiny jsou neucelené, o mnoho dětí se starají matky samoživitelky, které to samy nemají jednoduché. Snažit se poznat jejich citlivé dětské nitro a být jim nápomocni snadněji zvládat proměnu lidského vědomí na vyšší, duchovnější úroveň, je pro ně k nezaplacení. Je jen na nás, zda jim to ulehčíme a jak. Usnadnit nám to může náhled do dětské duše v souladu s jejich slunečním znamením. Následující charakteristika každého znamení je pouze obecná, jde o základní vliv planetárních konstelací na danou osobnost. Více rozvinuté obrazy charakteristik u jednotlivých znamení zvěrokruhu podle astrologie, osobní horoskopy, jsou samozřejmě obsáhlejší a konkrétnější. Přesto je základní charakteristika velmi užitečná, především ve vztazích si snadněji uvědomujeme, jakým způsobem je dítě pro rodiče, anebo rodič pro dítě zrcadlem. Táta a máma jsou pro děti něco jako andělé, potřebují jemně vést a ochraňovat. Děti navíc ještě mají schopnost ukazovat svým rodičům cestu k jejich osobnímu vnitřnímu dítěti.

Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Sluneční znamení Beran dítě – temperament, odvaha

Dítě Beran je nadáno velkým citem a intuicí, zvědavostí, originálním myšlením, citlivě a intuitivně poznává a vnímá vnější svět. Okolní prostředí poznává také skrze svou lásku ke zvířatům, květinám a přírodě. O domácí mazlíčky se stará s péčí a nezištnou dětskou láskou. Velmi trpí, pokud je zvířatům jakkoliv ubližováno. Dítě beránek nemyslí pouze na sebe, není sobecké a citlivě si uvědomuje potřeby a emoce sourozenců, kamarádů, spolužáků. Uvědomuje si, že svět se netočí jen kolem něj, často vyžaduje odpovědi na otázky, proč se stalo to či ono, proč si lidé ubližují. Dítěti v Beranu, protože nemá rádo samotu a osamění a nerado se zdržuje někde v koutě, nemá být odpírán kontakt s co nejvíce vrstevníky, dokonce rádo komunikuje se staršími dětmi i dospělými. Přesto bývá plaché a ostýchavé, obzvláště v období, kdy poznává samo sebe, zažívá neklid a zbrklost, pocity nejistoty, rozpaky a nesmělost v sebeprosazení. V ohrožení zaujímá postoj: rychlejší obrana nežli útok, aniž by používalo agresivitu častěji, než je nutné. Neustále se zajímá o vše nové a neobvyklé, často uvažuje nad nespravedlností a nad vším, co se týká zranitelnosti, pokud se ve vnějším světě setkává s nevlídností a nepřátelstvím. Tímto svým vnitřním nastavením jen potvrzuje, že děti nám často ukazují, jaké aspekty sebe sama nezvládáme, a že nás mohou naučit více, než jim obvykle dovolíme.

Dítě v Beranu má rádo dobrodružství, dobře zvládá situace, kdy si musí samo umět poradit, nenechá se jen tak zastrašit. Zvědavost jej často přivádí k situacím, kdy musí prokázat osobní odvahu, nečekané překážky bere jako výzvu. Díky touze po dobrodružství a zároveň vrozené opatrnosti se dokáže samo o sebe postarat bez jakékoliv újmy, tak se vyvíjí jeho opatrnost v pozdější nezávislost a nebojácnost. Výchova malého Berana vyžaduje útulný domov, spoustu lásky a pozornosti, obtížně snáší, pokud je odstrkován a rodiče na něj nemají čas, potřebuje vědět, že patří do jejich světa, že je rovnocenný a bezpodmínečně akceptován. Beran vidí ve svých rodičích oporu, od nich se všemu učí po svém způsobu, intuitivně vycítí co je správné, je velmi citlivý na lež a přetvářku. Beránka je dobré vést ke sportu, kde může uplatnit svůj temperament, naučit se ovládat svou sílu a výbušnost. Nesprávná výchova a zanedbaný vnitřní rozvoj se snadno odrazí v nezvládnuté životní síle malého, ve své podstatě družného, veselého a hravého Berana, ztráta síly se může projevit v pasivitě. V některých případech i v nezvládnuté agresivitě. To vše lze ve výchově beránka zvládnout, pokud pozná a později také ocení, že jej rodiče milují, a že jsou pro něj v jakékoliv situaci oporou. Podporu věnujte rozvoji sebevědomí, přátelskosti, zdravé soutěživosti, originálnímu myšlení, intuici, vrozenému optimismu, ovládání vnitřní síly. Harmonizujte impulsívnost, náladovost, sklony k podrážděnosti. Dbejte na soustředěnost, eliminujte sklon ke zbrklosti, vnitřnímu neklidu.

Sluneční znamení Býk dítě – stabilita, hodnoty

Dítě Býk potřebuje stabilitu a pocit jistoty, nemá rádo nečekané změny. Výchova malého, statného býčka by měla být založena na harmonii a metodičnosti. Také na hodnotách materiálního světa, stejně tak na hodnotách týkajících se mezilidských vztahů a na hodnotách duchovního vnímání vnějšího světa. Velmi záleží na tom, jak jsme ohleduplní a zda své dítě dokážeme dostatečně respektovat v jeho přirozenosti. A také na tom, jak zvládáme tu část sebe sama, která se v našich dětech v mnoha aspektech zrcadlí. Všímejte si, jak si dítě Býk dokáže život vychutnávat, od dobrého jídla, až po cokoliv, co v jeho dětské duši vytváří příjemné pocity. Vžít se do vlastního dítěte nám vždy pomůže usnadnit také náhled do vlastního nitra a zhodnocení vlastních zvyklostí. Malý Býk je v podstatě pro své rodiče „učitelem“, dokáže v nich zjemnit vše, co je příliš hrubé, příliš hmotné a nepoddajné. Na svém domově si dokáže vybudovat silnou závislost, domů se vrací jako do bezpečného přístavu, k milujícím a šťastným rodičům. Je ale velmi citlivý, a pokud rodiče nemají spolu dobrý vztah, velmi to vnímá a dokáže se tím vnitřně trápit. Učí se příklady ze svého okolí, a pokud rozezná, že něco není dobře, například podle etických zásad, umí být už ve svém dětském věku ke svému okolí kritický. Potřebuje vědět, že se na své blízké může spolehnout, potřebuje mít neustálý pocit bezpečí. Každé objetí a každá pochvala je pro něj velmi motivující. Často potřebuje pomazlit a pochovat, má silně vyvinutý smysl pro vnímání doteků. Přesto ve výchově vyžaduje řád a pravidelnost, ať už se to týká času na spánek, na jídlo, školní aktivitu, času na hraní nebo odpočinek. A to vše v poklidném, neuspěchaném tempu, čím více budete na malého býčka naléhat, tím více své tempo zpomalí.

Malý býček už od raného věku dokáže ocenit cokoliv, co se vztahuje k požitkům a prožitkům všeho druhu. Je dobré tuto vlastnost nenásilně usměrňovat a eliminovat tak sklon k přehnanému požitkářství. Má rád své hračky, kterých si hledí, a ne vždy je ochoten se o ně dělit, často mívá pod postelí „kufřík plný pokladů“, na který mu nesmí nikdo sáhnout. Velmi brzy také pochopí hodnotu peněz, dokáže si všeho vážit. Ve své podstatě je klidné povahy, ale pokud není po jeho, dokáže to dát hlasitě najevo. Také pokud vycítí, že je jeho sourozencům věnována větší pozornost, vnitřně se tím trápí, což se může projevit formou dětské, sourozenecké žárlivosti a rivality. Je velmi tvrdohlavý, pokud jej budete chtít přesvědčit k něčemu, co je momentálně proti jeho vůli, tak vám to dá dost práce, tyto situace pro vás vždy budou zkouškou trpělivosti. Nechte býčka bez výčitek uklidnit, teprve poté zvolte vstřícný přístup, dovolte malému býčkovi, pokud to bude potřeba, aby vzájemnou komunikaci vedl. Naučte jej přijímat či navrhovat kompromisy. Tím v něm podpoříte pocit jistoty a důvěru v sebe sama, a potlačíte „býčí“ potřebu prosazovat se pomocí vzdoru či vzteku. Malý býček je velmi energický a houževnatý, svou energii s oblibou a nadšením vkládá do různých akcí, do sportovních i společenských aktivit, rád je všude tam, kde se stále děje něco podnětného a zajímavého. Pozorně se dokáže soustředit na všechny své mnohostranné zájmy, je nebojácný a klidně se s baťůžkem vydá daleko od rodičů, třeba na školní výlet či dětský tábor. Vhodné jsou především ty aktivity, u kterých má možnost prokázat silnou vůli, vytrvalost, praktičnost, osobní sílu, a kde ze sebe může vydat nadbytek životní energie. Podporu věnujte dobrosrdečnosti, spolehlivosti, potřebě vnitřní harmonie, uvolňování emocí v ten okamžik, kdy se dostaví. Harmonizujte životní hodnoty jak etické, vztahové, duchovní, tak i materiální. Eliminujte sklon k sobeckému prosazování sebe sama, tvrdohlavost, zatvrzelost, přehnané požitkářství.

Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Sluneční znamení Blíženec dítě – komunikace, zvídavost

Výchova malého, velmi živého a dynamického Blížence by měla být zaměřena na komunikaci, na jeho dětskou, nekonečnou, upřímnou zvídavost a všestrannost. Rodič nežije pouze svůj život, žije také energiemi, které vyzařují z jeho potomka, často doplněné dokonalou představivostí. To je nutné vzít na vědomí, protože malý Blíženec často žije ve svém dětském myšlenkovém a fantazijním světě. Rád vypráví o svých zážitcích, ale někdy přehání a skutečnost popisuje barvitě a přehnaně. Potřebuje podněty k tomu, aby se více zajímal o city a pocity, u sebe i u druhých. Ve své podstatě jde o dítě velmi citlivé, láskyplné a vstřícné, ale jeho neposednost jej odvádí od vnímání svých niterných potřeb. Potřebuje často pohladit, obejmout, někdy i způsobem: za letu popadnout, posadit na klín a přitisknout k sobě. Jeho fantazie a představivost může mít na svědomí divoké noční sny, zde je třeba zbystřit pozornost, poslouchat a vysvětlovat. Malý Blíženec si snadno ve svém nitru vytvoří prostor pro nejrůznější obavy a strachy, se kterými si sám nedokáže poradit. Naopak, jeho bezbřehá fantazie může nejrůznější strachy ještě prohlubovat. U malého Blížence rozhodně nevolíme formu trestu „strašením“, dokáže si vše barvitě představit a zdánlivě neškodné výchovné vyhrožování vzít naprosto vážně. Je třeba také věnovat pozornost, od nejútlejšího věku, nevyřešeným (potlačovaným) citovým či emočním prožitkům, které se mohou na dlouho ukládat v podvědomí. Toto bystré dítko dokáže logicky uvažovat a nejraději komunikuje o všem, co ho zrovna zajímá a o všem, co se naučil nebo přečetl v oblíbené knize. Potřeba komunikace je pro dítě v Blížencích přínosem, ale to neznamená, že sám od sebe dokáže ve všech směrech komunikovat správně, otevřeně a pro všechny strany příjemně. Blíženec má velikou potřebu podělit se s ostatními o své vědomosti, proto se může stát, že bude druhým netrpělivě a neklidně skákat do řeči. Je třeba zaměřit se také na sklon k povyšování se nad ostatní ve smyslu: já to vím nejlépe.

Malý neposedný Blíženec, který hbitě reaguje na zajímavé podněty, potřebuje od útlého věku společnost vrstevníků, právě ve společnosti dětí se naučí zaměřovat se na ostatní a nebýt sebestředný. Jeho zvídavost a akčnost uspokojíte častými výlety, zájmovými kroužky, vědomostními soutěžemi, návštěvami různých výstav či divadelních a filmových představení. Jeho tvořivá a zvídavá duše si nepřeje být omezována řádem, příkazy a zákazy. S přísnou disciplínou moc nepochodíte, tohle dítě má rádo volnost, samostatnost v rozhodování. Pokud seberete malému Blíženci knížku před spaním, buďte si jistí, že si na druhý den sežene baterku a bude tajně číst pod peřinou. Přebytek energie spolehlivě uvolní pohybem v přírodě, sportem, plaváním. Podporu věnujte zvídavosti, trpělivosti, vytrvalosti, smyslu pro humor, nápaditosti. Harmonizujte schopnost přímé komunikace (na citové a pocitové úrovni), sklon k neklidu, uvolňování emocí v daném okamžiku, sklon k povrchnosti, schopnost dokončit to, co je započato, než se pustí do něčeho nového.

Sluneční znamení Rak dítě – emoce, citlivost

Dítě Rak, vzhledem ke své vnímavosti a citlivosti, bytostně nesnáší zlobu, křik, hádky rodičů, násilí, nespravedlnost. Dokáže svou lásku dávat s radostí, a lásku a soudržnost také vyžaduje, potřebuje k životu spoustu citu, mazlení, něhy a uznání. Výchova by měla být zaměřena na zvládání jeho emocí, s důrazem kladeným nejen na rodinnou pohodu, ale na jeho vnitřní, dětskou pohodu a harmonii. Rak se učí jak s emocemi zacházet pozorováním, proto je dobré být ve střehu a uvědomovat si, jakým způsobem jdou rodiče příkladem. Především matka je pro ně velkým vzorem, závislost na mateřské náruči je pro malé Raky typická. Vychovávat dítě je velká životní výzva, záleží na pochopení a uznání, že vývoj osobnosti a výchova, rodičů a dětí, je vždycky vzájemná. Malé ráče je velmi soucitné, rádo se stará o druhé, o domácí zvířata, rostliny, sourozence, kamarády. Dobře se naučí usměrňovat svou cituplnost, pozornost a péči o druhé pokud mu dopřejete možnost starat se o domácího mazlíčka, nebo o malý záhon květin na zahradě. Tímto způsobem se naučí zacházet se svou náladovostí, uvolňovat přebytečnou emocionální energii. Obyčejně bývají velmi klidní, ale pokud je něco rozruší, umí to dát hlasitě najevo. Často si můžeme myslet, že se při každé příležitosti bezdůvodně rozbrečí, ale můžeme si být jistí, že jejich citlivá dětská duše, která je velmi zranitelná, má pro pláč či vzdor vždy nějaký pádný důvod. Svět vnímají hlavně skrze své emocionální tělo, tam kde jim rozum nestačí, dokonale reagují na cítění srdcem. Tyto děti mají velmi citlivý radar na energie, které vyzařují ostatní lidé, od malička mají vyvinutou intuici, která je pro ně jakousi „neznámou veličinou“. Pokud se setkají s cizím člověkem, často si drží přísný odstup, pokud vycítí nepříjemné vyzařování dané osoby. Velmi malé děti z ničeho nic, pokud je vezme do náručí cizí osoba, na protest spustí nezadržitelný pláč. V pozdějším věku se například stává, že si malý Rak během školní docházky „nesedne“ s určitým učitelem nebo učitelkou, aniž budete tušit proč tomu tak je, jistí si můžete být jen tím, že s tím nic nenaděláte.

Pro svůj vývoj potřebuje dítě v Raku vše, co podpoří jeho vrozenou obrazotvornost, výborné pozorovací schopnosti, logické myšlení, manuální zručnost i umělecké nadání. Pokud si na zahradě postaví bunkr nebo indiánské týpí, dopřejte mu tento komfort, potřebuje mít kousek svého prostoru, kousek svého „nenapadnutelného“ území, místečko, kde bude ukrývat své dětské poklady. Co se týče jejich pokladů, nikdy jim bez jejich vědomí nevyhazujte nic z jejich, pro ně velmi cenných sbírek, do kterých si ukrývají své vzpomínky. Rak potřebuje podporovat sebedůvěru a statečnost. Dopřejte mu pestrou, ale lehkou stravu, dbejte na pravidelný spánek a odpočinek. Podporu věnujte smyslu pro odpovědnost, schopnost přijímat změny bez stresu a vzdoru, schopnost nebýt vztahovační, eliminovat sklon k plachosti, nebrat si například poznámky či posměšky spolužáků osobně, a umět nad tím mávnout rukou. Harmonizujte přílišnou obětavost pro druhé (nesmí zapomínat na sebe), sklon k pasivitě a flegmatismu, nezvládání emocí, náladovost, náchylnost k neklidu, smutku a pasivitě.

Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Sluneční znamení Lev dítě – sebevědomí, respekt

Dítě Lev má sklony být v různých záležitostech vyhraněné a jednostranné, proto je dobré učit jej rozšiřovat si obzory a přitom umět nalézat na cestě životem zlatou střední cestu. Pokud si totiž malé lvíče zaškatulkuje, že to či ono je bílé, nepřesvědčíte jej bez námahy, že je to zelené. Co si jednou osvojí, tomu zůstává věrný, jenomže ne všechny dětské návyky a představy lze uplatňovat, nebo od svého okolí vyžadovat také v dospělosti. Ve lvíčeti se občas pere velkorysost a dobrosrdečnost se sobeckostí. Cokoliv se ale výchovy lvíčete týká, nejlepší je zaměřit se ve všem na osobní příklad, akceptování této jednoduché pravdy si ne vždy dokážeme plně a vědomě připustit. Výchova malého lvíčete vyžaduje sparťanský řád a disciplínu, ale také radostný, otevřený, uvolněný přístup s respektem k jeho osobnosti. Tento přístup jen podpoří jeho přirozenou schopnost radovat se ze života, ze sebe sama a z dosažených úspěchů. Pro lvíče je učení hrou, vyžaduje hrát si a radovat se z úspěchů, takže: chválit a oceňovat vždy, jakmile si to opravdu zaslouží. Ale na druhou stranu platí pravidlo, protože ctižádost lvíčete je veliká, ani s chválou a odměnami to raději nepřehánět. Na dětském hřišti jej patrně nepřehlédnete, vždy bude vynikat sklonem k „dirigování“ celé skupiny dětí. Dokonce i mezi sourozenci se bude snažit být ve všem první a nejlepší. Ve škole bývají tyto děti třídními komiky, proto jim někdy uniká, ačkoliv bývají inteligentní, že do školy se nechodí jen pro zábavu.

Úkolem rodičů je naučit toto dítě poslouchat a přijímat názory druhých, potřebuje pevnou ruku, čímž rozhodně není míněno užívat fyzické tresty. Pevnou ruku ano, ale vždy s potřebnou dávkou respektu a úcty k jeho osobě. Citlivá duše malého Lva potřebuje přísnost, ale stejně tak povzbudit a pohladit, v těchto záležitostech brzy dospívá, nesnáší, pokud je nerespektován a odstrkován, ať už z jakýchkoliv důvodů. Obyčejně vám nedá najevo, že se cítí být zraněn, už v dětském věku je malým hercem, a obyčejně se bude snažit zachovat si hrdost, anebo nebude chtít pošramotit svou vysněnou roli statečného bojovníka. Pokud bude odstrkován, velice snadno uzavře své srdce, v dospělosti nebude umět řídit svou citovost, nebude umět ani odpouštět. Proto všechna výchovná opatření vždy dobře zvažte a hlavně na rovinu vysvětlujte. Stejně jako potřebuje pochválit, potřebuje také vědět, za co je potrestán. Na druhou stranu podporujte jeho vlastní snahu druhé chválit, ocenit a podpořit, aby se naučil zdravé soutěživosti a uměl také s nadhledem prohrávat. Podporu věnujte sebeovládání, trpělivosti, laskavosti, tvůrčím schopnostem a zručnosti, dobrosrdečnosti a velkorysosti. Harmonizujte neposlušnost, nedostatek tolerance, pohodlnost a lenost, sklon k požitkářství, sklon k sobeckosti a povýšenosti nad ostatní.

Sluneční znamení Panna dítě – pečlivost, trpělivost

Výchova malé Panny nesnese chaos, zmatek, stres a nepravidelnost, nevypočitatelnost, náhlé změny zvyklostí, nečekané změny prostředí. Nové okolnosti je zapotřebí klidně a trpělivě vysvětlovat. Výchova není náročná v tom smyslu, že smysl pro pečlivost a pořádek má Panna vrozený. V pozdějším věku vás dokonce může překvapit svou praktičností, pilností a svým smyslem pro plánování a smyslem pro čistotu. Své hračky a školní potřeby bude mít vždy na svém místě a pečlivě srovnané. Náročnější to bude s její nesmělostí, opatrností a sklonem k uzavřenosti, s náchylností k vnitřní úzkosti. Také kritičnost k druhým je nutné všímavě a opatrně usměrňovat. Stejně tak sklon k přehnané snaze mít věci stále na svém místě, sklon k neschopnosti měnit své zvyky a názory. Malá Panna si snadno vytvoří vnitřní programy, nerada mění strukturu čehokoliv, to ji může brzdit v seberozvoji, v dynamičnosti a přizpůsobování se novým okolnostem a novému prostředí. Přesto jsou tyto děti neposedné, často označované za zlobivé, což je dáno jejich potřebou vše prozkoumat do všech detailů.

Trpělivým přístupem můžete eliminovat sklon ke zbytečným stresům a sklon k věčné nespokojenosti. U tohoto znamení se velmi dobře uplatní výchova hrou, kdy dítěti v Panně více dovolíme rozhodovat, pomáhat a aktivně se zapojovat do běžného denního režimu rodiny, aby svým tvůrčím způsobem uvolňovalo ze sebe přebytek energie. Za každý úspěch nešetřit chválou a pohlazením. Dotekům a mazlení je také třeba věnovat velkou pozornost. Doteky jsou pro ně velmi důležité, v dospělosti se mohou projevovat jako chladní, pokud jim jejich nesmělost a neustálá sebekontrola sebe sama při každém pohybu nedovolí někoho radostně obejmout. Při plnění školních úkolů není radno na panenky spěchat, mají potřebu vše splnit pečlivě, je to jejich smysl pro detail (což se projeví například v krásném rukopisu), který je během plnění úkolů zdržuje. Stejně tak je důležitá komunikace, pokud si bude chtít povídat, vyslechněte ji s vřelostí a se zájmem, nechte ji vést debatu, tak snadněji nahlédnete do jinak uzavřeného nitra malé Panny. Současně je nutné dbát na pravidelný odpočinek a kvalitní spánek, neklidná duše panenky potřebuje hodně spánku a čerstvého vzduchu. Přísnost a častá kritika bude v tomto dítěti podporovat úzkostlivost a ustaranost, vnitřní nervozitu, která se bude stupňovat tím více, čím více bude ztrácet na sebedůvěře, která se může stát velmi křehkou hlavně v období dospívání. Tresty je nutné volit velmi uvážlivě, vždy je nutné pečlivě vysvětlit, proč se rodiče zlobí, protože dítě v Panně bude mít už od malička velmi dobře vyvinutý smysl pro spravedlnost. Je-li v tomto směru opakovaně zklamáno, jejich nitro bude nedůvěřivé, na své okolí bude působit chladně a odměřeně, což se v dětském kolektivu může projevit jako izolovanost od ostatních. Podporu věnujte skromnosti, smyslu pro pořádek, pečlivosti, starostlivosti, ale s citem, aby si malá Panna neudělala z těchto předností středobod svého života. Harmonizujte přehnanou kritičnost, hlavně sklon k věčné sebekritičnosti, sledujte nespokojenost, která se projevuje, pokud není vše po jejím. Věnujte pozornost její plachosti a sklonu k úzkostlivosti.

Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Sluneční znamení Váha dítě – nerozhodnost, harmonie

Největší předností malé a ve své jemnosti okouzlující Váhy je smysl pro spravedlnost, ráda se s druhými podělí o hračky i pamlsky. Dítě Váha neumí odpovídat, pokud na něj budete chvátat a naléhat, neumí se rozhodnout mezi ano či ne. Na odpovědi potřebuje čas, jinak vám na spoustu otázek raději odpoví: já nevím. Anebo vás bude rozčilovat mlčením a bezradným krčením rameny, pokud v nich tuto bezradnost nerozpoznáte. Jejich nitro nepřijímá hrubost v jakékoliv podobě. Přesto potřebují popostrčit a k některým věcem donutit a to s určitou dávkou vynalézavosti jak je zaujmout, jinak se u nich projeví sklon k nepoddajnosti, výmluvám a lenosti. Výchova malé Váhy vyžaduje laskavý přístup, harmonii a rovnováhu, s důrazem na vztahové záležitosti, na kamarádství a přátelství. Zakazovat těmto dětem kamarádství, a tím je podporovat v jejich sklonu k samotářství, je velkou chybou. Křik a zákazy u nich způsobí opačný efekt a někdy i revoltu. Díky jejich důmyslnosti se snadno naučí nahlas protestovat či dokonce takticky lhát. Váha je jedno ze znamení, kde hrubá výchova bez dostatku citu a lásky zanechá následky mnohdy i na celý život. Rovnováha ve vztazích je oblast, se kterou mohou mít Váhy v dospívání a dospělosti nemalé potíže, je třeba pozorovat je v tomto směru zpovzdálí a nenápadně je učit, co je pro vztahy přínosné a co nikoliv. Pokud toto velmi citlivé dítě vyrůstá v neharmonickém prostředí, v hádkách a hrubosti, uzavře se do sebe a ve svém nitru si vytvoří vlastní, pro druhé nedotknutelný svět. Malá Váha, pokud se ocitne v postavení, kdy o její pozornost bojují rodiče, kteří se rozcházejí, nebo v tom horším případě jeden z rodičů o druhém nehezky mluví a malé dítě takzvaně „očkuje“, nepředstavitelně vnitřně trpí. Pokud má kladný vztah k oběma rodičům, je tato situace pro ni velmi stresující a bolestivá, obzvlášť vzhledem k tomu, že to nedává přímo najevo. Rodiče by se měli dokázat do nitra takto zkoušeného dítěte vcítit a uvědomit si, co na jeho emocionální úrovni způsobují.

Pozorovací schopnosti a cit pro spravedlnost je vede k tomu, že se zastávají vrstevníků nebo jim v nouzi nabízejí pomoc. Pokud se ale malé Váhy naučí přehlížet sebe, mohou si sice vypěstovat schopnost být dobrými ochránci druhých, ale sami se sebou si nebudou vědět rady. Je-li na tomto citlivém dítěti spáchána křivda, může se z něj stát impulsivní neurotik, který si své zranění bude pamatovat velmi dlouho a v životě to velmi ztíží jeho postoj a přístup k mezilidským vztahům. Důraz je třeba dát na jejich vztah k umění, celou svou duší ocení pastelky, omalovánky, vystřihovánky, barvy a štětce, plastelínu a vše, co souvisí s rozvojem jejich všestranného uměleckého talentu. Malé Váhy vám brzy předvedou, jak dokáží být samostatné a nezávislé, což je může vést ke vztahovačnosti v případě, pokud jim není dopřána chvála a pohlazení, a dostatek samostatnosti bez věčného sekýrování v případě, že se jim něco nepovede. Důraz je třeba klást hlavně na samostatnost v rozhodování, proto už od útlého věku, pokud je to možné, nerozhodujte o nich bez nich. Vždy jim dejte možnost vyjádřit se a zaujmout osobní postoj. Tak se při výchově vyhnete stresovým situacím, které malé Váhy nesnášejí a neumějí si hrubost, nespravedlnost a nedostatečně odůvodněné zákazy a tresty vysvětlit. V pozdějším věku se u nich může projevit „boj“ za volnost a svobodu, nejen tu osobní, ale i u ostatních. Dokonce to může přejít až ke vzdorovitému chování v období dospívání. Podporu věnujte uměleckému cítění, barvité představivosti, smyslu pro spravedlnost, vlohám pro diplomacii, schopnosti přijímat řád a disciplínu – pod cíleným, ale jemným vedením. Harmonizujte oslabenou sebedůvěru, vzdorovitost, velkou nerozhodnost, případnou vztahovačnost, sklon k tomu brát sám sebe příliš vážně, sklon k netečnosti a lenosti.

Sluneční znamení Štír dítě – otevřenost, zvídavost

Dítě Štír je malý všeználek, zajímá se snad o všechno, rád věci zkoumá, se silnou vůlí poznává do detailu vše, co kolem sebe vidí a poznané po svém způsobu komentuje. Své okolí dokáže zaplavit nekonečným množstvím otázek typu: proč a jak? Pohled jeho očí, pokud se pozorně podíváte, skrývá moudrost velmi vědomé, tak říkajíc „staré duše“. Tento základní aspekt nelze přehlížet, s malým štírkem musíte mít dostatek trpělivosti k otevřené komunikaci, často se potřebuje dostat k jádru věci všeho, co jej zajímá, nad čím zrovna přemýšlí nebo co jej trápí. Výchova malého štírka by měla být zaměřena na otevřenost v komunikaci bez vychytralosti a ústupků. Není zrovna jednoduché zvládat jeho promyšlené nátlaky, pokud chce za každou cenu něco vědět nebo něčeho dosáhnout. Rodiče musí vynaložit spoustu trpělivosti a důslednosti, určitě jim dá zabrat naučit bystrého a vytrvalého štírka vyjadřovat se jasně a bez mazaných kliček a vytáček. Nezvládnutá výchova může dát podnět k rozvíjení vrozeného sklonu k přecitlivělosti či žárlivosti, anebo k zneužívání schopnosti každého „ukecat“ ve stylu: já to vím nejlépe. Tohle dítě potřebuje neustále vědět, že jej milujete, a že s ním na všech úrovních spolupracujete, vše, co se kolem něj děje bere naprosto vážně. Snadno se ztratí v hloubce své duše, a těmto hlubinám ne každý dokáže porozumět. Snadno se ale ztratí i v hloubce duše svých blízkých, někdy vidí v druhých lidech neklid dříve než oni sami, vnitřní nesoulad v druhých rozpozná a velmi hluboce jej vnímá. Jejich upřímnost vám někdy může vyrazit dech. To vše vás může naprosto pohltit, ale duše tohoto dítěte si vás nevybrala náhodou, vše, co vám výchova malého štírka přináší, vám může být zrcadlem na vaší vlastní duchovní a duševní cestě životem. Nesmířlivý vztah bude mít Štír s rodičem, který se projeví jako despota, hrubě řečeno jako diktátor, který nebere ohled na city druhých.

Jeho bystrosti nic neuteče, má velmi dobrou schopnost všechno slyšet a vidět, i když se zrovna nedívá. Malý Štír velmi brzo prohlédne a často bude o lidech kolem sebe vědět víc, zprvu jen na podvědomé úrovni, než vědí oni sami o sobě. Pro jeho rozvoj není vhodné, pokud se rodiče spolu nedomluví a ve výchově se staví proti sobě. To v malém štírkovi podpoří schopnost taktizovat a mazaně se dostat tam, kam zrovna potřebuje. Ani v dětském kolektivu to Štíři nemají zrovna jednoduché, často bývají samotáři, hlavně pokud se nesmíří s povrchností, protože ne každé dítě zajímá podstata všech věcí, a ne každé dítě unese jejich energetické vyzařování související s podprahovým vnímáním všech věcí. Nezbední štírci potřebují spoustu bezmezné rodičovské lásky a porozumění, doteky a mazlení. Se vším, co nosí uvnitř sebe, se potřebují podělit, jejich dětská duše je velmi zranitelná. Potřebují si hodně povídat a touží, aby jim bylo trpělivě nasloucháno. V odpovědích na své otázky chtějí slyšet pravdu. Láska rodičů je pro ně důležitá jako dýchání, zároveň ale potřebují přiměřenou důslednost, přísnost a pravidelný řád. Malý Štír bývá velmi chytrý, ale škola a styl školní výuky jej nemusí vůbec bavit, v učení potřebuje důslednost, učí se spíše hrou než nezáživným biflováním. Nezvládnutá výchova, která je velmi náročná na upřímnost, na city a na čas rodičů, může být důsledkem ignorování, nedostatkem komunikace, nedostatkem společného sdílení volného času, přehlížením potřeb malého Štíra, nedostatkem láskyplných projevů. V takovém případě mohou být zviditelněny všechny negativní aspekty jeho složité povahy a náprava není jednoduchá. Podporu věnujte bystrosti, podprahovému vnímání, upřímnosti, zvídavosti, schopnosti užívat analytickou mysl, otevřenosti v komunikaci. Harmonizujte nesoulad mezi dáváním a braním, sklon k neposlušnosti a agresivitě, sklon k taktizování ve svůj prospěch, k přecitlivělosti nebo žárlivosti.

Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Sluneční znamení Střelec dítě – svobodomyslnost, optimismus

Dítě ve střelci sice pozorně, ale netrpělivě naslouchá, nesnaží se druhému porozumět a rychle předkládá vlastní názory a postřehy, za které se dokáže od srdce pohádat. Už v raném věku si musí uvědomit, že hodnocení jediné záležitosti může mít vícero podob. Předností tohoto znamení je vrozený optimismus, vysoká míra inteligence, aktivita, komunikativnost, zvídavost a hlubší vnímání reality. Přesto by výchova malého Střelce měla usměrňovat jeho sklon ke svobodomyslnosti, jak v chování a jednání, tak ve vnímání životních postojů ostatních (pouze ze svého zorného úhlu pohledu). Pouze ale usměrňovat, ukazovat směr, nikoliv mu v aktivitách se sklonem k svobodnému myšlení a jednání zabraňovat. Je důležité a pro tyto děti přínosné nenechat je myslet si, že jedině oni mají vždycky pravdu. Není zrovna jednoduché naučit je dívat se na svět z více úhlů pohledu, to je důležitým úkolem pro rodiče malého Střelce, který se ale nenechá dlouho vodit za ručičku. Potřebuje samostatný rozhled i rozlet, stejně jako projevenou důvěru v jeho osobní schopnosti. Ve svých aktivitách a činnostech je k neutahání, přestože večer ulehne do postele zcela vyčerpán, stále mu bude na tváři zářit úsměv, v očích jiskřičky nezbednosti a v hlavě myšlenky na nové aktivity. Rodiče mají za úkol dát svému dítěti najevo, že mu důvěřují, sami ale musí jít příkladem, soustředit se na výchovu v upřímnosti, pravdě a spravedlnosti. Učte dítě zrozené ve Střelci otevřené sdílnosti, ať už jde o radost či bolest. Pozorováním odhalíte jeho duševní bolístky, protože se vám jen zřídka sám od sebe bude svěřovat se svým vnitřním světem, pokud jej zasáhne nějaké zklamání. Zde je třeba skutečného vhledu, protože malý Střelec se bude smát a tvářit se naoko spokojeně i když se bude vnitřně velmi trápit. Dokonce se často stane, že se vám nepochlubí ani s odřeným kolenem, obzvlášť v případě, kdy jakékoliv osobní nezdary považuje za osobní selhání.

Malý Střelec je kamarádský, rozumí si nejen se svými vrstevníky, ale i se staršími kamarády. O své kamarády ale může občas neúmyslně a neplánovaně přijít, pokud v jeho povaze není usměrněná impulsívnost v komunikaci, schopnost bez rozmyslu každému „vpálit“, co si zrovna myslí. A často si myslí, že jen on má pravdu, vše hodnotí pouze podle své zkušenosti a na zkušenost ostatních neumí a později už ze zvyku ani nechce brát zřetel. S úsměvem vám dokáže pokládat velmi vykutálené a často i velmi osobní otázky. Čím bude dítě ve Střelci starší, tím více se může zabývat otázkami týkajícími se života a smrti, mohou se z nich stát mudrlanti a filozofové. S přibývajícím věkem je dobré zaměřit se na neřízenou touhu po svobodě a pevně stanovit pro všechny strany přijatelná pravidla. Malý Střelec bude sám sobě vymezovat hranice a stavět mantinely jen proto, aby je mohl co nejrychleji zdolávat, posouvat se vpřed a budovat si pevné sebevědomí. Přebytek energie uvolní sportem, zapojením se do domácích prací, do tvořivých činností, které rozvinou jeho vrozenou šikovnost, představivost a zručnost. Podporu věnujte vrozenému optimismu, smyslu pro upřímnost, čestnost a spravedlnost, podporujte však ohleduplnost. Harmonizujte sklon k přehnané kritičnosti ke svému okolí, posouvání jejich vlastních duševních i fyzických hranic po částech, tak je možné předejít nehodám, stresu či vyčerpání.

Sluneční znamení Kozoroh dítě – cílevědomost, temperament

K povinnostem se malý Kozoroh dokáže postavit čelem, rád a důkladně plní zadané úkoly, pečlivě a se snahou o dokonalost ve všem, co dělá. Rodiče překvapí svou praktičností a smyslem pro povinnost, schopností ujasnit si priority, než se do něčeho pustí. Tyto schopnosti je dobré rozvíjet formou hry, aby se z malého Kozoroha nestal vážný a věčně zamračený mudrlant se sklonem k pesimismu, a také se sklonem předkládat své požadavky nevybíravým způsobem. Dítě v Kozorohu má sklony k výbušnosti, svým temperamentem může, nejen v dětském kolektivu, vyvolávat nechtěné rozbroje. Výchova malého Kozoroha by měla být zaměřena na zdrženlivost, vlídnost a harmonické, slušné a vlídné jednání. Potřebuje vědět, že život není jen o povinnostech a osobních výkonech, proto je zapotřebí usměrňovat v něm touhu po dokonalosti, aby v pozdějším věku neměl sklony k despotismu, k vyžadování řádu a pořádku ve svém okolí, sklony k věčnému kritizování a udílení nevyžádaných rad. Proto malého Kozoroha kritizujeme pouze zaslouženě a každou kritiku jasně zdůvodníme, vždy musí přesně vědět, za co je kritizován, aby se i on sám naučil být ke svému okolí spravedlivě kritický. U malého Kozoroha můžete vsadit na spolehlivost, je opatrný, proto se sám nepouští do průzkumu neznámého terénu, vždy vám oznámí kam jde a kde jej najdete. Z místa na místo se sice přesouvá pomalu, ale je dochvilný. Má rád pravidla, ale vždy je potřebuje vysvětlit s ohledem na jeho věk, aby jim správně porozuměl. Neumí být spontánní, nevadí mu rozvrh, v kterém je dáno, kdy je čas na úkoly a kdy je čas na hraní, na odpočinek nebo spánek. Kozoroh, přestože je jeho dětská duše velmi křehká, rychle dospívá, velmi brzy si dokáže představit, čím by v životě chtěl být. Je inteligentní a rád se učí, jeho předností je logické myšlení, do učení jej nikdo nemusí nutit. I když sám může působit odtažitě, od rodičů potřebuje časté projevy lásky, pochvaly a ujišťování, že domov je pro něj bezpečným přístavem, kde se jeden na druhého může vždy spolehnout. Za každou pochvalu bude nesmírně šťastný, což je dáno jeho ctižádostí.

Rodina, kde panuje řád, je pro něj životním vzorem. Vzhledem k tomu, že je jako dítě disciplinované, rodiče si mohou mylně myslet, že se svému poslušnému potomkovi nemusí tolik věnovat. To je ale velký omyl, přestože je velmi samostatný, jako každé jiné dítě potřebuje, aby si s ním rodiče hráli, aby vyslechli, co má na duši a co nejčastěji si s ním povídali – v případě Kozoroha jako rovný s rovným. Pokud je odstrkován velmi tím trpí, city a lásku potřebuje projevovat co nejčastěji. Jinak z něj vyroste jedinec, který sám sebe a svět kolem sebe bude brát nepřiměřeně vážně a místo na každodenní radosti se soustředí převážně jen na povinnosti. Nezvládnutá výchova může přinést otázky typu: proč je to naše dítě tak arogantní, tak chladné, a proč má tak málo kamarádů? Podporu věnujte rozvoji analytických schopností, projevování vlastních citů, projevům spontánnosti a radosti. Podporujte uvolnění přebytečné energie pohybem, sportem, jízdou na kole, cvičením. Harmonizujte touhu po dokonalosti, sklony k výbušnosti, sklony k přehnané a nezdravé ctižádosti.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Sluneční znamení Vodnář dítě – velkorysost, nezávislost

Základní charakteristikou malého Vodnáře je nápaditost, nezávislost a originalita. Právě v těchto liniích je dobře vaše děťátko rozvíjet a učit ho moudrým cestám originality a nezávislosti. Do vínku je mu dána sebejistota, umí být přátelské a romantické, ale rádo také lenoší a odevzdává se sladkému snění a nicnedělání. Občas potřebuje popostrčit, proto by v prostředí, kde se malý Vodnář pohybuje, měly zaznívat věty jako „Řekni, co bys chtěl?“ či „Udělej to po svém“ nebo „Pověz nám, jak se cítíš“. Pokud jim toto umožníte, zjistíte, že jejich mysl je jen zřídka klidná, spíše bude divoká jako z vysokých skal padající vodopád. Zde se jejich vzdušný živel snoubí se živlem vody. Symbolem Vodnáře je přece vědro či džbán – naplněný nápady a neobyčejnými myšlenkami, které dostávají křídla, aby mohly vzlétnout do oblak a jako zlatý déšť se vracet zpátky na zem. Dítě Vodnář, přestože je velmi přátelské a velkorysé, může mít problémy s vyjadřováním vřelých emocí. Rodiče mají za úkol svým příkladem ukazovat, jak vypadá citová vřelost, jak správně emoce zpracovat a nezadržovat je v sobě. Snadno se tomuto dítěti stane, že energie, týkající se také vyzařování lidí kolem něj, vtahuje dovnitř a ve svém nitru si s nimi neví rady.

Rodiče malého Vodnáře mohou překvapit případné jasnovidné schopnosti u jejich dítěte. Tyto děti často nevědí, jak si se svými vizemi nebo s viděním různého druhu, které se jim odehrává jako by přímo před očima, sami poradit. Mohou vám vyprávět své denní i noční sny a vy je můžete neprávem považovat za blouznivce, nebo jim přisuzovat velkou fantazii, která nemá nic společného se skutečností. Zde mohou platit obě varianty, vzájemnou komunikací je možné hledat v těchto záležitostech hlubší smysl. V případě porozumění to pro zrozence ve Vodnáři může být požehnáním, v opačném případě někdy až prokletím. V dospívání mohou trpět vnitřní nevyrovnaností nebo i depresemi, mohou být odtrženi od skutečné reality. Jejich mysl je abstraktní, což nemusí být vždy praktické, potřebují najít rovnováhu mezi hmotným a jemnohmotným světem. Podporu věnujte citům a emocím. Pro rodiče není jednoduché rozpoznat, zda je malý Vodnář v pořádku, jak je na tom jeho emoční tělo, zda uvnitř sebe neskrývá smutek či bolest, přestože navenek může působit klidně. Harmonizujte vše související s komunikací. Je důležité všímat si, zda se nechová chladně a odtažitě, neodmítat jej, pokud se potřebuje vypovídat a s něčím se svěřit. Jinak se uzavře ve svém vlastním vnitřním světě.

Sluneční znamení Ryba dítě – přizpůsobivost, skromnost

Malé rybičky jsou přizpůsobivé, přesto nemají rády přísný řád, za to se umí soustředit na detaily, dokonce i v případě, že se v okolí nachází hodně rozptylujících podnětů. Oči a uši mají všude, od útlého věku jsou velmi empatické, rodiče před nimi jen s obtížemi utají záporné emoce či nutkání k pláči. Dítě zrozené ve znamení Ryb potřebuje získat smysl pro určité struktury, kterým je nutno se přizpůsobit, přijímat vše, co vyžaduje pravidelnost, přizpůsobit se běhu času (zasněně se neloudat a chodit do školy včas). Křehkou rybičku nepotěšíte kritikou, přísností a hrubým vyjadřováním, bude mít tendence uzavřít se do sebe, bude mít potíže se svěřováním se se svými problémy. Proto je dobré věnovat těmto dětem spoustu času, pozornost a lásku, neubližovat z nevědomosti. Dětství je pro rybičky velmi náročné, jsou velmi zranitelné, mívají pocit, že jim nikdo nerozumí, už v dětství mohou mít sklon k samotářství. V dětském kolektivu mívají tendence se stranit, obzvlášť pokud se jedná o kolektiv velmi hlučný a neukázněný. Rybička je vstřícná, ráda se mazlí, ale zároveň umí být vzdorovitá a trvá si na svém. Obyčejně na ni neplatí žádné donucovací prostředky, chce si dělat věci po svém způsobu. Má velkou fantazii, možná největší ze všech znamení, někdy může bloudit v realitě, nedovede rozlišit, co je skutečnost a co pouhý výplod její představivosti. Je nutné s těmito dětmi hodně komunikovat a udržovat je trošku při zemi, ale zároveň jim nebránit zůstat snílky. Od rodičů potřebují duševní podporu, aby jejich sebevědomí mohlo růst, a také aby se u nich neprojevoval sklon k zatvrzelosti. Pokud se tento aspekt nezvládne, představivost v nich může potlačit pravdomluvnost, jakmile zjistí, že fantazie a lhaní mohou sloužit k ovládání. Jsou velmi citlivé, proto raději mlčí, nebo neříkají pravdu, případně neříkají to, co si skutečně myslí, jen proto, aby nezranili druhé. Sami dobře vědí, jak silná je emocionální bolest. Někdy můžete mít pocit, že neplní své úkoly, ale pokud něco slíbí, často sami neodhadnou, co je v jejich silách splnit.

Potřebují se od útlého věku učit zodpovědnosti. Velmi citlivě vnímají negativní atmosféru, křik, pláč, silné emoce, rozruch způsobený hádkami rodičů, to vše se jim na dlouho ukládá do podvědomí. Nedokáží přijmout, pokud na ně někdo křičí, výchova je důležitá, ale zde se musí obejít bez křiku a fyzických trestů. Jejich nitro potřebuje harmonické prostředí. Jinak se stávají neurotickými, v dospělosti mohou mít přetrvávající psychické potíže. Často pak mají tendenci unikat před krutou realitou vnějšího světa. Ve škole obtížně udržují pozornost, občas se oddávají snění a neumí se tomu bránit. Mají velký soucit vůči ostatním dětem, lidem i zvířatům, milují pohádky. Vyrostou z nich velcí idealisté. Rodiče mají za úkol učit je soustředěnosti, naučit je respektovat pravidla, orientovat se mezi fantazií a skutečností. Jejich skromnost je v pořádku, jen je třeba dávat pozor, aby některé povahové rysy rybiček nepodporovaly vznik malého sebevědomí. Pokud u nich objevíte umělecký talent, nebraňte jim v jejich originálním projevu a uměleckém nadání. Jejich vnímání je dokonalé, může být podpořeno zajímavými koníčky, jako je například fotografování, malování a další umělecká činnost. Podporu si zaslouží jejich nápaditost, hravá fantazie a intuice. Ale na druhou stranu občas potřebují velmi jemně probrat z letargie, ze zasněného pohledu a nekonečného snění. Rodiče mají za úkol naučit je uvědomovat si, kdy mohou takzvaně mít hlavu v oblacích, a kdy je vhodné racionálně se ponořit do skutečné reality. Naučte je prosadit svůj názor, nevzdávat své sny bez boje, bez důslednosti a bez zdravého soutěžení.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Někdy se nám může zdát, že rybička, která to má ze všech znamení v dětství a mnohdy i v životě velmi složité, se rodí rodičům, kteří sami potřebují vnitřní očistu. Tito rodiče musí mít s výchovou svého dítěte, i sami se sebou, opravdu velkou trpělivost. Obzvlášť u dětí Ryb narozených po roce 2000, a obzvlášť v případě, že v jejich numerologické mřížce je vepsáno více než jedna dvojka. Tyto děti si postupem času uvědomují, že jsou součástí prostoru – nekonečného vesmírného oceánu. Podporu věnujte všem projevům vyneseným z jejich nitra ven na světlo. Mějte na paměti, že Ryba je symbolem duše, a že duše těchto dětí, která často hledí ke hvězdám, je ve fyzickém těle nejvíce neklidná ze všech ostatních znamení. Harmonizuje vše, co se nachází mezi jejich vnitřním a vnějším světem.

Související články: Děti narozené od roku 2000 – proč jsou jiné? Náš domov – oltář hojnosti

Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.