Energie zvonů, bubnů a tibetské mísy

Hlasy kostelních zvonů mají vlastní a nezaměnitelnou symboliku. Zvony vydávají kovové starobylé tóny s velmi silnou energií. Kouzelná, skrytá melodie zvonů probouzí a svolává přírodní duchy. Tyto melodie patří mezi zvuky, které otevírají naše podprahové vnímání a tím také přístup do jiných dimenzí. Jedná se o neslyšitelné infrazvuky a ultrazvuky. Dříve se některé zvony zaříkaly a opatřovaly magickými zaklínadly, potom jimi bylo zvoněno proti nebezpečným rozmarům počasí. Zvonkohra zavěšená v okně harmonizuje okolní proudící energie, očišťuje ego od negativních vibrací. Na oltáři stojící mosazný nebo bronzový zvonek střeží a posiluje pozitivní energie. Čarodějka během magických operací, po pronesení zaklínadla, vždy zvonkem třikrát zazvoní. 

Uklidňující zvonkohry se ozývají v okolí buddhistických klášterů, pročišťují energii místa

Melodicky monotónní zpěv meditujících mnichů otevírá jim ducha. Buddhisté zpívají monotónní mantry, které vibrují v kmitočtu shodujícím se s frekvencí mozkových vln theta. Pomocí manter se tak dostávají do velmi hlubokého meditačního stavu. Překonávají tak hranice, kdy se lehce dostanou do stavu rozšířeného vědomí. Některé zvuky, například právě mantry, jsou přesně stanovené pro synchronizaci obou mozkových polokoulí – levé a pravé hemisféry. Zvon je ve své podstatě tvarovým zářičem. Některé zvony jsou díky tvaru a zvuku natolik magické, že dokonce vytváří deformaci nebo-li ohnutí prostou. Potom fungují jako otevřená ,,hvězdná brána“. Traduje se legenda, že dva takové zvony obrovských rozměrů jsou skryty v nepřístupném místě vysoko v Tibetu. Jedná se o zvony kamenné, svým tvarem prý zakřivují prostor a otevírají tak brány do tajemných, nám neznámých světů.

Tibetské zpívající mísy

Známé jsou také tibetské zpívající mísy, které se rozeznívají dřevěnou paličkou. Nejde o hudební nástroj, jedná se o kruhové nádoby používané především během duchovních, meditačních rituálů. Vyrábějí se ze sedmi planetárních kovů. Zlato, stříbro, rtuť, měď, železo, cín a olovo jsou alchymistické kovy, které rezonují s energií planet. Tibetská mísa vydává tajemné magické zvuky, jedná se o harmonické kmitočty a tóny, které rezonují s vesmírnými zákony. Hluboce podmanivý zvuk tibetské mísy harmonizuje mozkové hemisféry, tím navozuje změněný stav vědomí.

Používají se během meditace, meditačního léčení, při masážích. Každá miska má vlastní specifický zvuk. Rezonance zvuku (vibrační tóny) se vytvářejí dřevěnými paličkami, někdy jsou paličky obalené sametem nebo kůží.

Bubny a zpívající lastury

Bubny také vydávají hluboké tóny, otevírají pomyslné brány do jiných, nadpozemských dimenzí. Šamani přírodních národů se uvádějí do změněného stavu vědomí pomocí rytmického zvuku bubnů. Ovlivňují přírodní síly a komunikují s nimi, zahánějí zlé duchy. Bubnování vyvolává mocné energie, dotýkající se těch nejjemnějších nuancí duše, používané také k léčení nemocných. Šamanské bubnování je dokonalá spiritualita, vytváří rezonance astrálních energií, šaman je poté nechá vstoupit do vlastního těla a čerpá tak potřebné informace z vesmírné databanky, z vesmírného GAMANETU (knihovna Akáša).

Pokud si budete pořizovat již hotový šamanský buben, nebo jiný ručně vyráběný meditační nástroj, uvědomte si, že by se měl stát vaší součástí, a to na velmi osobní úrovni. Vybírejte proto intuitivně, vnímejte své pocity, buben k vám bude „hovořit“ sám, v podstatě si vybere on vás, dejte tedy na intuici. A držte se zásady, že osobní meditační nástroj, který je s vámi energeticky propojen, se  zásadně nikomu nepůjčuje.

Magické zvuky dokáží vykouzlit také velké spirálovitě točené lastury. Jejich hluboký, dunivý, specificky hučivý zvuk rezonuje s molekulami vody skrytými v oblacích. Zvukové vibrace, chvějící se ve spirálovitě točených útrobách velké lastury, ovládali zaklínači bouřek a krupobití. Nebo naopak vodiči mraků – přivolávali (vzývali) déšť v období sucha. Déšť přichází v okamžiku, kdy magický hlas lastury, skrývající v sobě pro lidské ucho neslyšitelný infrazvuk, a šamanovo soustředění a vůle, jsou dostatečně silné aby takto vzniklá energie rozechvěla kapičky vody v oblacích. Zaklínač nebezpečných bouřek zas odvádí černé mraky za doprovodu kouzelného hlasu lastury. Musí však jít proti proudu řeky či potoka a hromobití a kroupy odvést na místo, kde nenapáchají žádnou škodu.

Některé známé zvuky v nás mohou vyvolávat různé podmíněné reflexy, jak pozitivního, tak negativního charakteru. Představme si například zvuk skleniček cinkajících o sebe při přípitku na různých oslavách. Příjemně znějící cinknutí sklenek v nás většinou evokuje pocit pohody, uvolnění a harmonie.

Zvukové vibrace vnímáme celým tělem, zdaleka nejde jen o vnímání sluchem. Rytmus bubnování spojuje vědomí člověka s vědomím přírody, přírodních duchů, živlových energií, také s vědomím planety Země a vesmíru. Po určitém čase a správném uvolnění dochází poslechem rytmického bubnování k rozpoznání a následnému léčení fyzického i psychického napětí. Ve změněném stavu vědomí je možné prožít napojení na paměťové pole našich předků, a na nejrůznější informační pole přírodních energií (stromů, léčivých rostlin, polodrahokamů, vodních toků, kamenných monolitů, totemových silových zvířat).

TIBETSKÝ CHRÁMOVÝ GONG

Chrámové gongy, tibetské nebo čínské, vás zaujmou nezaměnitelnými tóny, používají je mistři meditace, ve spojení s dalšími pro tuto oblast typickými melodiemi, jde například o zvuky známé tibetské mísy, tibetských cimbálů a trubek. Nebo mosazné nepálské brumle, jedná se o výrazně rytmické a melodické ústní harfy, které produkují alikvotní tóny. Pokud přidáme ještě chrámový alikvotní zpěv, nebo pronikavé tóny zvonů, jemné melodie zvonků a léčivě laděných trubkovitých zvonkoher, jedná se o jedinečný zážitek v atmosféře duševního klidu a hluboké meditace. K rozjímání, relaxaci a duchovnímu rozvoji slouží také malé a velké tibetské zvonky, starobylé shengy (mistrovský duchovní nástroj). Klasické malé zvonky mají stejný účel, včetně účelu rituálního, některé mají dokonce úchytky ve tvaru dordže. (Dordže je jednak tibetský výraz, původem ze sanskrtu (vadžra), a zároveň jde o rituální předmět, který je symbolem nezničitelnosti. Jedná se o silný energetický zářič, podobně jako egyptský klíč Ankh.)

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYSL

Související články: Sluneční hudba – aktivace čaker

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?