Tajemná energie starých mlýnských kamenů

Staré mlýnské kameny skrývají nejedno mystické tajemství. Jde o skrytý symbol síly, nesmírné energie uložené ve hmotě. V podstatě jde o nekonečné množství informací skrytých našemu zraku. Kdekoliv můžeme narazit na ,,brány do jinam“. Mlýnský kámen, pokud dosloužil, ukládal se na chráněné, tajné místo, nesměl se jen tak vyhodit. Místo, kde se kámen nacházel, mohlo být nebezpečné, jako ochrana proti negativním energiím sloužila znamení v podobě křížků vytesaných na povrchu kamene.

Mlýnský kámen v sobě uchovává magickou energii – po dlouhá léta se v mlýnici třou o sebe dva kameny, to vytváří silné energetické pole.

Krystalická struktura kamene v sobě tuto energii/informace dokáže spoutat a na dlouhé věky uchovat

V dřívějších časech se ze starých opotřebovaných a odložených mlýnských kamenů dělal rituální oltář. Jakýkoliv předmět obsahuje energii (informace), která se podobá ,,vědomí“. Energie v předmětech obsažená může být vnímána člověkem – můžeme informace v předmětech uložených číst. Nebo je využít k jiným, například magickým účelům, tak jako v případě mlýnského kamene, ovšem velmi obezřetně. Pokud se vcítíme do kamene, můžeme objevit jeho magické síly – čarodějův učeň by patrně dokázal tyto magické síly stáhnout sám do sebe, do svého těla. A skrze své tělo, mysl a vůli použil by jich k tvoření předem daného záměru.

Dokáže-li se naše mysl vědomě vcítit do rostliny nebo kamene, zjistíme, že mají vlastní identitu, vlastní vědomí. A nepřekvapí nás, že můžeme tímto způsobem s věcmi komunikovat. Kameny jsou živé, mají paměť. Energie kamenů, promyšleně rozmístěných v parcích nebo zahradách, vlastní energetickou silou harmonizují prostor ve svém okolí. Podmínkou je uvědomění si, že naše Já je vícerozměrné, že vědomí napojené na nadvědomí přesahuje hmotnou existenci, že přesahuje hranice časoprostoru. Umístění přírodního kamene na místo, kde se přirozeně kříží pozitivní zemské energie, dodá vaší zahradě živou, vitální energii. Zjistíte, že zahrada sama je bytost, která k vám promlouvá, stejně jako všechny prvky v ní s citem umístěné. Proto vybírejte kameny v přírodě. Kameny ze starých staveb, starobylých zahrad, z městských parků či dokonce hřbitovů mají vlastní energetické vyzařování, které může být pro náš osobní prostor nepříjemné případně i nebezpečné.

MYSL JE ČIRÁ ENERGIE

Též kámen či rostlina jsou projevem téže energie, každá ale vibruje na jiné frekvenci a jinou rychlostí. Napojením se na vyšší frekvence zjistíme, že vše je projevem jediné podstaty. Pohroužením se do úrovně, která vše přibližuje či dokonce spojuje, zjistíme, že hmota se projevuje jako energie a energie jako hmota. Racionální část mozku ví, že energie a hmota jsou totéž. Ale až na úrovni iracionální části mozku si s mrazením v zádech uvědomíme, že každá jedna myšlenka je samostatnou hmotnou entitou.

Člověk, skrze koncentrovanou mysl a pochopením symbolů, které se nacházejí všude kolem nás – ačkoliv je naše oči často odmítají vidět, může dosáhnout schopnosti vnitřního zření, regenerace těla, osvícení, ve výjimečných případech i nesmrtelnosti.

Tomu se v hermetické filosofii říká mystická svatba. V symbolech jde o spojení Slunce a Měsíce, ohně a vody, levé a pravé hemisféry. Jde o harmonické spojení ženských lunárních a mužských solárních energetických sil.

Mlýnské kolo je symbolem karmického kola

Kola osudu roztáčí Fortuna, bohyně štěstí. Kolo osudu je spojováno také s římským bohem Jupiterem, duchovním učitelem, jeho moudrost napomáhá překonávat nedůvěru k životu. Planeta Jupiter bývá nazývána „Velká fortuna štěstí“. Podobně je planeta Venuše nazývána „Malá fortuna štěstí“.

Kolo se otáčí, duše jsoucí po jedné straně mlýnského kola jsou vyzdvihovány vzhůru, v okamžiku, kdy překonají horní kritický bod, nenávratně padají dolů. Nejvyšší bod kola osudu, odkud je pouze cesta dolů, je označen symbolem úplňku. Spodní bod, bod zániku, je označován temným znakem novoluní, jde o bod, od kterého se lze odrazit opět směrem vzhůru.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Obě tato místa jsou nazývána bodem zastavení, bodem zvratu, průsečíkem času. Symbolizují neutuchající pohyb v nás i v celém vesmíru, poukazují na iluze lineárního proudu času.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?