Magické jeskyně – archanděl Michael

cave-756_640Kresby a rytiny v jeskyních svědčí o prvotních základech magie, tvořených v rámci uctívání prvotního přírodního ducha v harmonickém soužití člověka s přírodou. Pohanské národy často vytvářeli duchovní svatyně v obtížně přístupných místech. Mnoho posvátných jeskyní, a s nimi také spousta mystických odkazů, zůstává stále ještě neobjeveno. Právě jeskyně jsou místem, kde se nachází energie, jejímž vlivem se snadněji a mnohdy i spontánně můžeme ocitnout ve změněném stavu vědomí.

Jeskyně jsou skutečně prvními svatyněmi či dokonce chrámy, které kdy člověk navštívil, vzbuzují posvátnou úctu, jsou plné magických symbolů, je v nich pološero a chlad jako v kostele. Jeskyně jsou také symbolem astrálního putování. V jeskyních se v dávných časech vytvářely oltáře jako součást každodenních běžných rituálů. Velké rituály se odehrávaly v období pohanských svátků a v návaznosti na střídání ročních období.

angel-1213755_1920Patronem jeskyní je archanděl Michael

Archanděl Michael je vládcem ohnivého živlu, strážný anděl židovského národa, bojovník proti všem silám temna. Chrání před nebezpečím a jeho vibrace dodává životní sílu a radost. Bývá zobrazován s mečem nebo s kopím v boji s drakem.

Oslovte Michaela potřebujete-li získat duchovní sílu, překonat těžkosti, poprat se s negativní energií, ať už se týká čehokoliv. V případě, že bojujete sami se sebou a toužíte zbavit se zlozvyků nebo zapracovat na prosvětlení vlastního charakteru, napravit negativní vlastnosti, potom právě Michael je zde pro vás.

Zahalte se do modré barvy, ozdobte se zlatými šperky, tak uctíte Slunce, jehož je archanděl Michael patronem.

Tajemství pokladů ukrytých v posvátných jeskyních

Zvláště krasové jeskyně se svými sloupy, klenbami, chodbami, labyrinty, studánkami a jezery působí nesmírně magickým dojmem, jsou symbolem podvědomí. Krasové jeskyně podvědomě připomínají katedrály, chrámy, kostely. Katedrála je něco jako archa času, díky vnější i vnitřní výzdobě a mystické symbolice představuje spojení člověka s vesmírem. Chrám je také obrazem nebo symbolem těla. Tělo by mělo být chrámem pro duši, v tom ideálním případě, někdy se ale duše v těle necítí dobře. V krasových jeskyních můžeme být svědky zvláštních anomálií, zapříčiněných spojením energie vody a země. Energie vody vyvěrá z hlubin v podobě jezírek, podzemních vodopádů. Podzemní jezírka bývala posvátná, jejich voda sloužila k duchovnímu očištění. Není zvláštní, že pozdější chrámy v podobě kostelů se často stavěly na spodní vodě, nad meandry podzemních řek?

Poklady, které nedají spát hledačům v podzemí, představují duševní hodnoty. Právě v podzemí můžeme zažít změněný stav vědomí a splynout s paralelní dimenzí. Jedná se o sestup do hlubin země, stejně tak do vlastního nitra. Vždy je však na místě opatrnost, podzemí je také obávanou říší mrtvých, je to podzemní svět plný informací z dob minulých. V podzemí můžeme narazit na energetické ,,černé díry“, jakési průsečíky, body, v kterých se nachází centrum mnoha informací, tak jako hluboko v našem nevědomí. V jeskyních přestává za vhodných podmínek platit běžný lineární čas. V takovém místě může jedinec omdlít, ztratí veškerou energii, případně duševní a psychickou sílu. Zde se můžeme setkat s podivnými událostmi, neznámými zvuky a jejich ozvěnami. Mohou nás překvapit halucinace, zjevení, energetické bytosti, podivná světla, stopy bohů podsvětí, stezky skalních duchů, holografické projekce dávných rituálů. Mohou se nám zjevit živlové bytosti, elementálové ohně, vody a země. Můžeme se ztratit v neviditelných energetických propastech.

Brány do tajemných říší mrtvých jsou popsány ve všech mytologiích

Tam vstupují kouzelníci, kněží, čarodějky a šamani přírodních národů, tam odkrývají nejtajnější mystéria světa. Mýty a legendy jsou poučné, záhadné, pozoruhodné, a možná nejsou zcela smyšlené. Vždyť vícerozměrné dimenze, mnohorozměrné světy jsou na vědecké úrovni matematicky prokazatelné. Dokonce i nejmenší částečky hmoty neustále předávají si mezi sebou informace. Některé částice bez překážek prostupují veškerou hmotou. Koloběh přírodních sil nemůže být nepochopitelný, pokud se na ně podíváme také obyčejným selským rozumem. Jedná se o nekonečné variace proměn reality, neviditelné synchronicity vzájemně provázaných přírodních energií.

Symbol mystického draka a panny

V mnoha legendách se v blízkosti jeskyní po nocích zjevuje bílý kůň – strážce podsvětí. Jeskyně jsou také symbolickými skrýšemi draků. Země je protkaná energetickými liniemi, dračími žilami. Mimoto drak symbolizuje nižší, pudovou živočišnost skrytou uvnitř člověka. V krétské mytologii můžeme najít tvora s tělem napůl lidským a napůl zvířecím – Minotaurus je bájná nestvůra, předchůdce draka. Živil se pannami. V nejedné světové pohádce je drakovi obětována princezna – panna. Sežrání drakem symbolizuje ztrátu nevinnosti, ze spirituálního pohledu mystickou smrt. Panna je symbolem neposkvrněnosti a duchovní čistoty, jakéhosi rajského stavu. S tím souvisí, že pouze probuzené ego, uvědomující si čistotu duše, může svobodně rozvíjet mimosmyslové, magické schopnosti.

Zobrazit všechny eKnihy

Časopis Spirit: Systém propojených jeskyní Er Wang Tung

„Tým speleologů v čínské provincii Čchung-čching objevil při patnáctiměsíční expedici obří jeskynní systém, v němž existuje na okolí zcela nezávislé počasí. V jeskyních se vyskytují mraky i mlha. Oblaka v jeskyních nejsou ovšem tak výjimečná, jak by se mohlo zdát. Tvoří se tehdy, když vlhkost stoupá do výšky, kde je v rozsáhlém prostoru chladnější vzduch, jemuž brání v úniku uzavřený prostor. Jeskynním systémem, v němž jedna jeskyně má kupříkladu 51 tisíc krychlových metrů, protékají říčky a nachází se v něm i vegetace.“

cave-1642215_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.