Posvátný fíkovník a kouzelný baobab

buddha-622631_1280Podle staré čínské legendy sám Buddha došel za úplňku pod fíkovým stromem osvícení. Buddha je často spojován s Měsícem: za úplňku se prý narodil, došel osvícení a za úplňku také odešel na věčnost. Fíkovník se tak stal kosmickým stromem poznání. Fíky jsou plody fíkovníku smokvoně původem z Asie, tento strom se širokou korunou plodí posvátné ovoce. Také v Říme je fíkovník posvátným stromem, pěstuje se dokonce už ve staré Mezopotámii. Také v Egyptě je odpradávna považován za strom zasvěcení, strom života a fíky za pokrm bohů, za symbol erotiky a plodnosti. Jsou symbolem víry v posmrtný život. Ani staří Mayové nezůstávají pozadu, z kůry posvátného fíkovníku vyrábí listy papíru, na které zaznamenávají mluvenou řeč vlastním písmem, čítajícím až tisíc znaků.

Posvátný fíkovník je především symbolem procesu osvícení a symbolem vzkříšení ze smrti (probuzení hadí síly)

fruit-111621_1280Podíváme-li se zpět do Indie, zde je fíkovník posvátným kosmickým stromem, uctívaným samotným Buddhou. Posvátnost tohoto magického stromu, neviditelnou nadpozemskou silou spojuje nebe se zemí. Tak praví nejstarší texty indického duchovního poznání, texty, které jsou jedněmi z nejstarších na světě.

Také Adam a Eva skrývají svou nahotu (nevědomost) listem fíkovníku. Do chvíle, než ochutnají zakázané ovoce z posvátného stromu a dojdou prozření. Až později je uváděno, že tímto magickým listem je list vinné révy. Říká se, že ochutnali jablko poznání, ale i v knize knih je psáno, že tímto plodem měl být plod posvátného fíkovníku.

 Rituály: láska, vztahy, duchovní spojení

Fíky můžeme používat během věštění nebo při rituálech spojených s otázkami lásky a partnerských vztahů. Na pomoc vzýváme planetu Jupiter. Vidět ve snu sebe jíst fíky znamená, že nás čekají vzácné dary a možná také daleká cesta. Vidět je růst na stromě věští radost z pevného zdraví.

Čarodějka příroda nic nedělá nadarmo, její výtvory a inspirace je „darem pro lidi“

Baobab je krásný a užitečný strom. Baobaby rostou v Africe a na Madagaskaru. Kmen stromu slouží jako zásobárna vody. Borka – vnější vrstva kůry – obsahuje fytosyntetické barvivo.

Kmen z poraženého stromu se využívá jako napajedlo pro dobytek, patřičně vydlabaný jako loďka, lidem dobře poslouží i při stavbě obydlí. Z plodů baobabu se připravuje džus a další osvěžující nápoje. Jedlá jsou i syrová semena, ze kterých se po mírném zaschnutí lisuje kvalitní olej. Jako výtečná zelenina se používají kořeny mladých stromků. Míza stromů se nechá trochu odstát a poslouží jako kvalitní líh. Baobab může dosáhnout výšky až třiceti metrů a průměru až deset metrů.

Posvátný fíkovník a kouzelný baobab

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.