Slova zrozená pro nejvyšší zasvěcení

Sen o prvotním vesmírném tanci

Tajemný tón světla prvorozené magické písně zrozen je v moři živoucí energie. Je magickým tónem v mystické hudbě nekonečného stvoření. Je magickým tónem uprostřed spirály vesmírného hada. V rytmu vesmírné písně zrozený není nečinnou abstrakcí, jak by se mohlo zdát. Prvotní vesmírný tanec je slovem, skrytým v prvotním tónu božské písně vesmírného řádu. V řádu, v chaosu i v opojení zrozena je existence věčné touhy po Lásce. Háďátko, v podobě nekonečné živoucí spirály, zrozené z věčného jasu a radosti Velkého Ega, svíjí se v nekonečném kosmickém tanci opilé touhou otce svého. Bloudí osamoceno magickým labyrintem nekonečné Hudby Sfér. Zplozeno v meditaci a odděleno od prvotní Touhy, rozhodlo se prvorozené dítě magické písně, poznat skrze vesmírné zrcadlo samo sebe. „JÁ JSEM“, řeklo prvorozené dítě vesmíru. A slovo dalo slovo – v pravdě navracet se obohaceno moudrostí, živoucí a krásnější, v podobě Bohyně Věčného Života.

Velká Bohyně, projevená transformační síla, kouzelnou hůlkou vládne nekonečné Písni Písní. Přichází k nám, je tu už dlouho, ale naše oči se stále dívají skrze ni. Avšak oči Bohyně upřeně hledí do dálky. Vnímají prostor kolem sebe, nikoli předměty v prostoru, ale prostor samotný. Dívají se do dálky a vidí, jak ZLATÝ DÉŠŤ ZLATÝCH VLASŮ osvítil v prvotním svítání maličkou Zemi. A zlatý déšť zlatých vlasů na plátno světa v barvách světla maluje vše, co oči hrdé Bohyně navždy už dojímá – skládání hudby kosmické, hadem věčnosti navždy korunované.

V rozostřeném pohledu očí Bohyně zlatý déšť zlatých vlasů v blankytu zrozeného nebe pěticípou hvězdu skrývá – uprostřed nekonečné spirály života. Tón v tónu magická píseň navždy už zní a živoucí energie vesmíru hranice paralelních světů smývá. V úžasu se nadšeně dojímá a zároveň varuje. Vědět málo, tvou duši neuspokojí. Vědět moc, nebezpečí skrývá. Dech slunečního větru pravdu vzápětí přináší a Země ji od té doby na svých bedrech nese. Snad je to Pravda, snad je to Láska, ukrytá v srdcích jejích dětí od chvíle, co na dlouhé věky zapomněly: „JÁ JSEM“ tónem Písně Písní uprostřed spirály nekonečného paprsku Světla.

♥       ♥        ♥

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?