Ohnivý meč představuje probuzení vnitřní síly

Symbol ohnivého meče se s podobnými významy prolíná v různých kulturách a náboženstvích. Ohnivý meč v rukou mága symbolicky poukazuje k ohnivé síle mysli, k probuzení vnitřní síly, k nalezení královské moci, k uchopení moci nad zemí, vodou, ohněm a vzduchem. Ohnivý meč představuje aktivní železnou vůli, ostražitost a vnitřní sílu, která proniká všechny vrstvy vědomí, a skrze kterou lze realizovat boj proti zlu a temným silám. Představuje také moc, kreativitu a autoritu, především se jedná o vnitřní moc sám nad sebou. Plamenný meč je symbolem mužského principu, jeho energie souvisí s různými ceremoniemi a rituály. Jedná se například o rituál, kdy se (pomyslným) ohnivým mečem, vytvořeným jako obraz v mysli, „utne nevědomost přímo v zárodku“ – zde je symbolika „prosekání se k pravdě“. Tímto aktem se meč v rukou mága stává obrazem jeho duše. Opačným symbolem narušení řádu vesmírných zákonů je zlomený meč, obrazně je pro mága výzvou k řešení obtížných úkolů, což souvisí se scelením jeho vnitřních sil, zkušeností a moudrosti.

Sférický meč archanděla Michaela

Michaelův sférický meč, který je spojován s podobou posvátného kříže, je symbolem magické moci, odkazuje k vědomé ochraně vnitřní nebo životní síly, je také symbolem nastolení spravedlnosti. Podle mystických tradic je Michael duchovní entitou, je archandělem, který stojí na stráži proti temnotě a ochraňuje lidstvo. Jeho meč symbolizuje sebeovládání a ochranu proti nebezpečí, představuje sílu a odvahu v boji s temnými silami. Sférický meč reprezentuje kosmickou sílu, což znamená, že má moc působit ve všech směrech bytí a v různých nadpozemských sférách. Používání meče v přeneseném smyslu znamená odvahu a rozhodnost, ale také zodpovědnost, spravedlnost a rytířskou sílu pevné vůle, která nás chrání a pomáhá nám bojovat s nepravostmi tohoto světa.

Už samotný akt ukování meče představuje soustředění ducha na energii magických sil. Zrcadlový lesk meče představuje provázanost pozemského světa s jemnohmotnými sférami bytí. Uchopení meče pravou rukou prezentuje sílu dávající, uchopení meče levou rukou představuje sílu přijímající. Stříbrné meče odráží sluneční záření, nesprávné zacházení se silou sférického meče, touha po osvícení stavěná nad vše ostatní, nepochopení nebo zneužití magické moci může vést k oslepení neboli k ztrátě magického, duchovního zraku.

Eso mečů v tarotu

Eso mečů v tarotu představuje božské světlo nebo „světlo vítězné síly“, je symbolem jasné mysli, nových začátků a také rozhodnosti s ohledem ke spirituálním cílům. Další karty se symbolikou meče, kde je jejich primárním živlem vzduch, ukazují, že síla meče se může obrátit proti nám. Použití meče souvisí s činem, něco činit s přehnanou horlivostí neznamená pouze tvořit, něco činit může souviset s ničením, čin bez svědomí proměňuje slovo činit za slovo ničit. (Podstatné je uvědomit si, kdy člověk činí takové věci, kterými ničí sám sebe.)

Dvojsečný meč s dvoubřitou čepelí

Meč s dvoubřitou čepelí neboli „dvojsečný meč“ odkazuje k dualitě kosmických sil, které představují protikladné síly tvoření a ničení, světlo a tmu, život a smrt. Tyto síly se ve svých projevech různě doplňují, na jedné straně jsou součástí oddělení nebe od země, na straně druhé v kosmickém pojetí představují Jednotu. Tato dualita se nám zobrazuje napříč rozmanitým světem mýtů a bájí, v podobě meče v rukou moudrých samurajů, bájných (šlechetných) rytířů, keltských druidů, kteří používali meče zdobené keltskými uzly a dračími symboly, nebo v rukou nejednoho boha válek nebo boha bouří.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

S energií ohně zacházíme opatrně, můžeme jednat se zápalem a horlivě, bleskově, mít bleskové reakce. Ale můžeme jednat také výbušně, což často souvisí s palčivými pocity zmaru. Dotkne-li se nás zážeh vnitřního světla býváme ohromeni, ale jen na krátký čas, převážně se jedná o pouhé záblesky naší skutečné síly. Vzplanutí a prvotní žár vroucí lásky se snadno promění v žárlivost, v pohasínání jiskry přitažlivosti.

Ochrana imaginárním mečem před energií protivníka

Představte si světelný meč ve své pravé ruce, například v okamžiku blížící se hádky. Ve své představě uvolněně napřimte ruku a špičku imaginárního meče přibližte na místo solární pleteně útočníka. Tato představa nám pomůže „nenechat se přitlačit ke zdi“. Světelným mečem můžete imaginárně zpřetrhat pouta, kterými jste v daný okamžik spoutáni. Symbolicky se zde jedná také o „přetnutí síly ostrého jazyka v ústech útočníka“.

Související článek: Fenomén tvůrčí dračí energie aneb proč v sobě nesmíme zabít Draka

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?