Svíce a symbolické zdobení adventního věnce

Věnec prstencového, kruhovitého tvaru je symbolem rotace, oběhu planet kolem Slunce, posvátného kola roku, jednoty a božské věčnosti bez začátku a konce. Symbolika magického, rituálního nebo svátečního věnce, která je známa dávno před příchodem křesťanství, je skryta ve tvaru toroidu či prstence. Stejně tak symbolika světla svící odkazuje k dávným pohanským časům. Například oheň v zeleném kruhu, zapalovaný uprostřed zimního času, je prastarým pohanským zvykem. Oheň nebo hořící svíce představuje spirituální prostoupení ducha a hmoty, světlo ducha odkazuje k tvořivé síle prvotní kosmické energie. Plamínek svíčky v období zimního slunovratu, kdy jsou krátké dny a dlouhé noci, představuje posvátné světlo Slunce, symbolizuje „kouzlo kruhu“ a věčný plamen Lásky. S příchodem křesťanství plamen svíce symbolizuje světlo Krista, které přináší naději. Podobně jako dříve uctívaný bůh Osiris představuje ryzí podstatu lidskosti a zároveň neosobní universální vesmírný princip, skrytý v každém atomu vesmíru, odrážející se v duševní, psychické, mentální, fyzické, duchovní, somatické a sexuální podstatě člověka. Adventní věnec má určitá křesťanská pravidla, která ale nemusíme dodržovat. Důležité je to, v co věříme my sami, mystická a spirituální vnímavost má mnoho podob.

Adventní věnec se čtyřmi symetricky rozmístěnými svícemi slouží k odpočítávání čtyř týdnů do vánočních svátků

Čtyři svíce odkazují ke čtyřem světovým stranám, představují energii čtyř živlů, pátá svíce uprostřed symbolizuje pátý živel – éter. Pátá svíčka v bílé barvě uprostřed věnce připomíná návrat Slunce a světlo světa. Velká bílá svíčka je symbolem duchovní čistoty. Zapaluje se s ostatními svícemi na štědrý den po západu Slunce. Bílá ústřední svíce představuje také symboliku Panny Marie, v dávných časech se jedná o bohyni Isis, která je pohanským symbolem mocné vládkyně vesmíru, Bohyně Matky a léčitelky, ochránkyně dětí.

Vánoční věnec zdobíme větvičkami zimostrázu, sušenými jablky, ořechy, perníčky, různými přírodninami a barevnou vánoční dekorací. Světlo Slunce symbolizují zlaté stuhy. Zlatá barva představuje jsoucnost, energii vyšších sil, intuici, moudrost a pochopení. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je nadpozemské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje spirituální energie, intuici a šestý smysl, napojení na podvědomí a nadvědomí. Zlatá barva posiluje životní sílu, vůli, sebedůvěru a odvahu. Větvičky jehličnanů nebo zimostrázu představují naději, jsou symbolem věčného života, nesmrtelnosti duše. Používají se také k uctívání dobrých duchů jemnohmotného světa, k uctívání přírodních sil a ducha přírody.

Každou adventní neděli zapalujeme jednu svíčku zeleného věnce, vyrobeného například z jedlových nebo smrkových větviček. Svíce zapalujeme proti směru hodinových ručiček, zapálení každé svíce představuje požehnání jedné ze světových stran. První svíčka představuje sever (element země), druhá západ (element vody), třetí jih (element ohně), čtvrtá východ (element vzduchu). Východ v podobě poslední svíčky představuje návrat probouzejícího se Slunce.

Pátá ústřední svíce uprostřed kruhu představuje pátý nejjemnější živel a tím je čistý Duch neboli Monáda. Bod uprostřed kruhu symbolizuje stabilitu, prajednotu uprostřed věčnosti, potenciál nekonečných možností. Duch je jsoucí příčinou vzniku všech ostatních živlů a nevyčerpatelným zdrojem energie. Plamen svíce vytváří spirálu energie spojenou s energií barev použitých svící. Spirála energie stoupá přímo vzhůru, rozšiřuje se a rezonuje s energií vesmírného Vědomí. Tento (rituální) proces můžeme nazvat tvůrčím a vysoce účinným. Takže už pouhé pozorování plamene svíčky zvolené v té správné barvě, a případné vyslovování přání nebo požehnání, je tvořivým rituálem.

První adventní neděle

Myšlenky věnujeme předkům, rozjímáme o významu slov rod, rodina, rodná zem, národ. Ústředním tématem je domov, duchovní čistota domova, rodinná pohoda a rodinné tradice. Radost a radostné očekávání věcí příštích a naděje je symbolické označení pro první svíčku.

Druhá adventní neděle

Myšlenky věnujeme sami sobě, přemýšlíme o osobních hodnotách, o vnitřní duchovní čistotě. Uvědomujeme si, připouštíme a prožíváme královskou, božskou moc v sobě. Tvořivou moc a sílu v každém člověku. Uvědomujeme si, že každá duše je ve své podstatě „projevem Slunce ve hmotě“, je projevem tvůrčí síly, je manifestací individuální jedinečnosti. Víra je symbolické označení pro druhou svíčku. Víra v usmíření se sebou sama, víra v jednotu a usmíření s vnějším světem.

Třetí adventní neděle

Můžeme se zamyslet nad vztahy, které ovlivnily náš život v minulosti, nebo ovlivňují v současnosti. Můžeme rozjímat nad tím, co v otázce mezilidských vztahů udělat pro budoucnost. Vzpomínáme na všechny „spřízněné duše“. Kdo je pro nás oporou, nebo pro nás byl oporou v minulosti, tomu v duchu s láskou poděkujeme. Sounáležitost a přátelství je symbolické označení pro třetí svíčku.

Čtvrtá adventní neděle

Rozjímáme nad tajemstvím života, tajemstvím vesmíru a magické podstaty vesmírných sil. Vnímáme v mnohosti projevenou, a přesto jednotnou Tvořivou Sílu skrytou v každém člověku. Láska je symbolické označení pro čtvrtou svíčku. Láska v lidském srdci.

Inspirace pro vědomou mysl – elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Třešňové větvičky – barborky, zlatý déšť a větvičky břízy

V předvánočním čase nezapomeneme na třešňové nebo višňové větvičky zvané barborky. Odstřihnout se mají za východu Slunce v okamžiku, kdy se nad obzorem objeví jeho záře. K ozdobení domova můžeme použít také větvičky zlatého deště (zlatice), které do vánočních svátků rozkvetou. Jejich kouzlo spočívá v tom, že přinesou slnění přání, aby však kouzlo fungovalo, větvičky zlatice s pupeny se mají domů přinést 5. prosince o půlnoci. Vždy máme naději, že v ten správný čas rozkvetou, tak jako láska v lidských srdcích. Ke květu je možné přivést také na začátku prosince řezané větvičky šeříku, trnky, kdoulovce, tavolníku. Vybíráme větvičky s květními pupeny. Další možností jsou větvičky břízy, které se do vánočních svátků zazelenají. Sváteční stůl 24. prosince ozdobíme bílou lilií, do vázy můžeme přidat stálezelený barvínek, ten je symbolem klidu a spokojenosti.

Související články: Tajemné smyslové kontinuum všech znamení zvěrokruhu, Krásné smrky, které nyní zdobí nejednoho náměstí, symbolizují rodové kořeny a paměť předků, Čarodějné jmelí – symbol nesmrtelnosti a věčnosti bytí

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?