Karma – osudové nenáhody

Karma - osudové nenáhodyNaše mysl je jediným možným zdrojem, odkud čerpá naše osobní spirála osudových událostí, mysl předurčuje náš úspěch, přivolává štěstí a plní nám sny. Spirála životních událostí nemůže existovat bez zdroje, a tím jsme my sami, nikoliv ,,náhodné události“. Náhodnost životních událostí je v souladu s přírodními zákony, nevědomost nás zbavuje síly a moci. Podívejte se na slovo nemoc: znamená, že nemám moc, ne – moc. Nejsme-li mocní, jsme nemocní. Znalost toho, jak funguje kvantové vědomí, nám dává moc napojit se na pozitivní energetické vzorce, jejichž dostupnost je jen zdánlivě nemožná.

Pokud nenajdeme ty správné klíče, pokud nerozkódujeme tajnou šifru, která se neskrývá nikde jinde, než přímo v naší hlavě, spirála kvantových událostí zůstane jako neřízená střela, promění se v nenáhody řízené přírodním zákonem: akce a reakce.

Změna pohledu na osud (karmu)

Už dávno neplatí říkat: „To je můj osud, to se v naší rodině dědí, to je naše rodové prokletí.“ Mění se pohled na život, proto je také nutné změnit pohled na osud a životní úděl. Říkat: „Osud mi nepřeje.“ nebo „Musím trpět za své hříchy“, je jako poslat sám sobě pozvánku do proudu starostí a strastí. Jsme odsouzeni pouze k tomu, co si ve skutečnosti nedopřejeme mít nebo prožívat už na energetické, myšlenkové a emoční úrovni. Tři sudičky nad kolébkou jsou symbolem vědomí, podvědomí a nadvědomí, v tomto uvědomění je magická síla. Zde je náznak jednoho z nejdůležitějších vesmírných zákonů přitažlivosti. Aniž si to uvědomujeme, máme své rituály, často i rodinné, které představují to, čemu věříme, zakořeněné životní postoje, programy úspěchu nebo neúspěchu. Duchovní principy dostávají díky vědeckým poznatkům novou podobu, a to se týká i představám o karmě. Nést na svých bedrech stále dokola ta samá břemena, upadat do apatie, nebo se stavět do role oběti a říkat, že musím v tomto životě trpět, protože je to můj osud, nebo protože to je naše rodové zatížení, znamená přesně tak si život naprogramovat – respektive pokračovat v sebezničujícím programu.

Nelze ani pasivně čekat, že co má se stát, stane se, nebo svádět vinu za náš život na své okolí, na vztahy v rodině, nebo jiné vnější okolnosti, a tvrdit, že jsme bezbranní. Často říkáme, že si něco nezasloužíme, protože cítíme vinu za nějaké nepříjemné události, to nám zabraňuje posunout se vpřed. Taková řeč je v podstatě jako magické zaklínání. Takové myšlení se promítá do všech úrovní bytí, pasivně tomu podléháme, což je jednodušší, než aktivně změnit pohled na život. S ohledem na karmu jsme si v podstatě takový život vybrali, ale to neznamená, že karma představuje řetěz, který nás navždy spoutává v utrpení. Spoutává nás nevědomost. Náš nynější život je výsledkem všeho, co se odehrálo v minulosti, byť by to bylo včera. Ale dnes je nový den, karmická nádoba se od této chvíle může proměňovat současně s tím, jak se promění naše myšlení a jednání.

Veškeré děje se odehrávají v tomto pořadí: informace (myšlenka) – odraz v realitě, nikdy ne naopak. Proto ani náhody nemůžeme nikdy považovat za náhody, vše má svou příčinu. Vnějším událostem vždy předchází vnitřní stavy mysli, programy a představy

S tím vším ale souvisí program nebo představa lineárního proudu času. Karma nezná pojem čas, vesmírné Vědomí existuje mimo dimenze času, pro vesmírné Vědomí je to, co se odehrálo třeba před deseti lety přítomno tady a teď. Na karmické „dluhy“ můžeme působit změnou sebe sama v přítomném okamžiku. Realita hmoty, kterou máme přímo před sebou je jen malou částí skrytého světa, který nevidíme. Souběžné reality, kde se vše odehrává v jediném okamžiku, se nám promítají ve vzpomínkách, v pocitech viny a podobně. Proto je tak důležité například odpuštění – to co je v paralelní realitě ukotveno jako náš minulý čin, změní díky odpuštění své vibrace. Vše se odehrává současně, proto můžeme měnit vibrace karmického obrazu silou myšlenky a silou upřímné emoce. Obraz „minulosti“ – energetické pole se změní a přestane mít na nás vliv – pokud si dál zachováme nové přesvědčení a nezapomeneme na zákon vesmírné rovnováhy.

Karma - osudové nenáhody

Koncentrovaná energie našich těl sice nese v DNA informace a kódy, které svým způsobem souvisí s naší předurčeností, ale dnes už víme, že základem všeho je informace. S tím souvisí, že i špatnou karmu můžeme přeprogramovat. Beztak to děláme, většinou nevědomě, pokaždé, když se poučíme z chyb, pokaždé když si uvědomíme, proč se nám něco stále opakuje a podobně. V tom okamžiku měníme staré modely a přestaneme si do života tuto zkušenost přitahovat. Jde o to, začít to dělat vědomě. Pokud rezignujeme a necháme se „vláčet osudem“ je to naše volba, jde o naše energetické pole, které tvarujeme svým sebevyjádřením. Netvrdím, že je to jednoduché. Někdy to vyžaduje odvahu jít proti proudu například rodinných tradic, proti názorům a představám našich nejbližších o tom, jak a co máme dělat, čím máme být. Není jednoduché být skutečně nad věcí a zachovat si pozitivní vibrace a zároveň čelit pocitům a emocím, které přicházejí, pokud je naše proměna okolím nepřijata nebo nepochopena. Vnitřní očistou se lze vymanit z energetických sítí zastaralých osobních programů. Pokud si chceme plnit své sny, životním změnám, které vyjadřují naše myšlenky, se v nově přicházející realitě nesmíme bránit z důvodu, že si někdo jiný nepřeje.

Co je karma, a jak funguje?

Karma je přírodní zákon příčiny a následku, můžeme jej nazvat také zákonem etickým, je nástrojem růstu, vývoje a evoluce. Všechny vědomé činy se k nám zrcadlí zpět, tím si vytváříme „osudové“ předurčení. Karma má dva základní stupně, první se vztahuje pouze k současnému životu, jde o různé příhody s nápadnými synchronizacemi, s okamžiky, kterým říkáme náhody, s prvky, které si můžeme během dne uvědomovat. Jde o vše, čemu říkáme hra života, jde o role, které v této hře hrajeme. Druhý stupeň karmy jsou situace, které mají návaznost na takzvané mezi světy, přesahuje hranice mezi vtěleními. Jde o energetické záznamy, které jsou nejdůležitější pro duchovní vývoj – pro cestu duše.

Vše, co souvisí s myšlenkami a činy, zanechává v našem energetickém poli záznam, opakované činy se stejnou energií posilují ten který energetický otisk. Jakmile je určitá část karmické nádoby naplněna, vznikne bod zlomu a spustí se zpětné zrcadlení. Někdy se tak stane bezprostředně po činu, který má srovnatelné hodnoty s činy již zaznamenanými na časové ose, někdy se zpětné zrcadlení může projevit za delší čas, nebo až v příštím životě. Vždy ve chvíli, kdy jsou vytvořeny ty správné podmínky, a obyčejně ve chvíli, kdy to nejméně očekáváme. Jak život prožíváme je určeno kvalitou naší mysli, kvalitou duchovnosti. Pozitivní karmické zápisy vytvářejí v našem životě to, čemu říkáme štěstí, se štěstím jde ruku v ruce také určitá míra svobody. Hodnotu karmických záznamů můžeme kdykoliv přepsat, pokud se rozhodneme dodržovat morální, etické a také přírodní zákony. Protože stále platí, že máme svobodnou vůli, naše duchovní vyspělost, a síla světla, které v sobě nosíme, má nesmírnou sílu k tomu, aby záznamy v naší karmické nádobě učinila neutrálními. Ony ve své podstatě neutrální jsou, tedy nevztahují se ani k „dobru“ ani ke „zlu“. Nekonečná vesmírná moudrost nerozlišuje dobro a zlo. To jen naše mysl určuje prožitky v realitě a jejich kvalitu, určuje cestu, po které kráčíme, ať už s překážkami nebo bez překážek.

Karma - osudové nenáhody

Prostorem rezonují vlny energií různorodých myšlenek, vlny emocí a pocitů

Tyto pulzující vlny energie vytváří barevnou auru kolem těla každého z nás. V auře můžeme vidět, jak v tomto okamžiku tvoříme vlastní budoucnost. Aura je proměnlivá, je kvantovým obrazem našeho momentálního vědomí, které je natolik mocné (není-li nemocné), že zákony přitažlivosti můžeme mít pod vědomou kontrolou. Kvantový zákon není nic jiného, než sborník nekonečných možností, projevuje se v podobě energetických vln, které mají na svědomí změny reality, změny našich osobních vibrací, ovlivňují naše vědomí. Pokud nezměníme staré vzorce život utvářejících okolností, vzorce chování a šablony předsudků, zůstaneme, ač ve zběsilém poklusu, stát na místě. Transformace vědomí se aktivuje tím správným způsobem, napojením se na energetický průsečík neomezené síly, který se nenachází nikde jinde, než v našem nejhlubším nitru. Změna myšlenek je naprosto zásadní.

Zobrazit všechny eKnihy

Myšlenky vytváří barevnou mapu, na které je nalinkováno mnoho cest a cestiček, vysokých skal a hor, poklidných potoků nebo bouřlivých řek. Můžeme si vybrat klidnou a nudnou procházku po starých, vyšlapaných cestách, nebo se staneme průzkumníky neznámého terénu. Zdánlivě neznámého. Naše podvědomí, naše duše zná tu správnou cestu. Napojením se na podvědomí a intuici, najdeme ten správný směr, aniž bychom museli zdolávat vysoké hory životních neúspěchů. Postačí mít odvahu, vyšlápnout tou správnou volbou po točitém schodišti a vydat se krok za krokem na vysokou rozhlednu, stojící uprostřed krajiny našeho života. To znamená, že už se nebudeme ohlížet zpět, minulost odložíme. Odložit především nepovedenou minulost je nesmírně osvobozující, odvaha tak učinit nám dává křídla. Kruhová terasa našeho osobního vědomí nám umožní uvidět do dálky, směrem ven ze své sebestřednosti do všech světových stran. Neříkám, že bez překážek, to bychom si nerozuměli. Překážky – křižovatky života – jsou zcela zásadní. Bez nich bychom se nic nenaučili, život by byl ubíjející a nudný. Jde jen o to, jaký zaujmeme postoj, jaký zvolíme cíl naší cesty. Ale také samozřejmě nemusíme dělat vůbec nic, řeka života nás potom strhne proudem nepředvídatelných událostí.

Dynamika pozitivních myšlenek je rozhodující

Zaměření na konkrétní cíl, nepochybování, rozvlnění akustické energie pomocí vhodných afirmací, sebeuznání, důvěra a víra – rovná se – pozitivní změna. Pokud si myslíte, že toto jsou jen hezká slova, že jde jen o naivní idealismus, tak s tím nic nenadělám. Osobní zkušenost vás přesvědčí, nic jiného. Prostorové kvantové vědomí je napojeno na vaše osobní vědomí, vždy je ale připraveno zareagovat na jakoukoliv změnu vašich osobních vibrací, a vyvolat řetězovou reakci změn, od těch nejobyčejnějších drobností až po splnění snů. Může to být z počátku tvrdá práce, přijít na to, jak myšlenky skutečně ,,ochočit“ a s jejich pomocí tvořit. Časem zjistíte, že je to vcelku zábava, myšlenky jsou sice potvůrky, občas se snaží člověka oblbnout, předběhnout nebo zmást, ale udržením se v přítomném okamžiku, je možné mít nad nimi MOC. Ne-moc nás oslabuje.

Karma - osudové nenáhody

Osudové nenáhody nebo osudové náhody? Vyberte si. Magický účinek má především uvědomění si nelineárního všeprostupujícího času, budoucnost tvoříme skutečně v přítomném okamžiku. Šťastné myšlenky mimo vše ostatní dodávají také životadárnou energii buňkám našeho těla, dodávají energii uspokojení pro náš mozek, obohacují vše jsoucí kolem nás o tvořivou láskyplnou sílu. Ne-moc je projevem energetických vln myšlenek, jejichž těžiště a zpětný chod se vytváří v kvantovém poli vesmírného Vědomí a vrací se k nám zpět. Misky vah neovládá žádný spravedlivý nebo nespravedlivý soudce. Aktivní projevy našeho života ovládá každá důležitá myšlenka, emoce, představa soustředěná v morfickém poli.

Těžištěm MOCI, nejen moci nad karmou, je pulsující energie vesmírné tvořivosti, požehnání a víra v tuto energii. A troška té pokory a víra v anděly, krásné a čisté duchovní průvodce, také není na škodu

Myšlenkou: ,,V to se neodvážím ani doufat“, se okrádáme o čas, který je nutný k realizaci našich snů v této námi obývané prostorové realitě. Jak rychle se představy zhmotní záleží na tom, jak rychle naše vědomí vklouzne do pravidel přírodního zákona Tvoření. Magie je ve skutečnosti umění ovládat ze svého středu ,,viditelné projevy“ energetického světa, s odkazem na stále dokola připomínaný přírodní zákon o příčině a následku. Pokud vklouzneme do toho správného směru, spustí se lavina událostí. Vibrující síla a MOC myšlenek, (každého jednotlivce a lidstva jako celku) utváří nenáhodný kvantový svět, svět všeho, co kolem sebe vidíme.

Související článek: Karma, život a podřízenost

Karma - osudové nenáhody

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.