Čerpání energie země

river-557928_1280Uzemněte se: Postavte se naboso směrem k východu, ruce nechte volně podél těla, dlaně jsou otočené tak, aby přijímaly energii slunečních paprsků. Bosá chodidla, kde se nachází vedlejší čakry lidského těla, jsou vstupní bránou pro přijímání zemské energie, která se dále přenáší energetickým systémem čaker do celého těla. Chůze naboso nás skrze čakry na chodidlech a bříšcích prstů udržuje v trvalém napojení na zemskou energii. Během uzemnění načerpáte potřebnou životní sílu. Zápornou nepotřebnou energii, včetně pocitů neskutečnosti, odevzdáte zemi. Představte si sebe jako strom, který čerpá svým kořenovým systémem životadárné látky, energii a vitalitu. Uprostřed chodidel se nachází energetické centrum, které nás spojuje se zemí. Jedná se o takzvanou nultou čakru. Této čakře je přisuzována černá barva.

Vedlejší čakry lidského těla se nacházejí například na dlaních a bříšcích prstů

rock-650067_1280

Vedlejší čakry spojují náš energetický systém s okolním světem. Čakry lidského těla, ve spojení s aurickým vyzařováním, předávají si mezi sebou a zároveň vnějším světem informace. Tak se mezi námi a vnějším prostředím neustále udržuje energetické napětí. Vše probíhá v souladu s přítomným okamžikem, vše závisí na našem momentálním rozpoložení. Uzemnění nám umožňuje odevzdat zemi veškeré negativní emoce a pocity. Po dlouhé zimě přichází jaro a s ním i čas obnovit vitalitu, zbavit se vnitřního chaosu a načerpat probouzející se sílu Slunce a sílu země. Po zimě potřebujeme energetický systém čaker probudit a načerpat životní sílu. To samé se právě děje v přírodě. Probouzí se energetické zemské linie, dračí žíly, probouzejí se hadi ze zimního spánku. Také člověk v tomto období zažívá vzedmutí hadí síly. Právě proto nás první jarní sluníčko neodolatelně  láká ven do přírody.

Během uzemnění se napojte také na energii Slunce

Utište mysl, spočiňte celým svým tělem v přítomném okamžiku. Stůjte rovně, pokuste se jakoby mírně vytáhnout do výšky. Pomalu natahujte páteř, obratel po obratli, pouze jemně, neprovádějte žádné násilné cvičení. Potom dejte ruce nad hlavu, spojte ruce pouze bříšky prstů. Zavřete oči a představujte si, jak skrze chodidla čerpáte zemskou energii. Podržte si tuto vizualizaci a zastavte se na okamžik u první kořenové čakry. Představte si v tomto bodě spirálu červené energie. Soustřeďte se a silou vůle rozkmitejte spirálu spící hadí síly a nechte ji stoupat po páteři směrem vzhůru.

yoga-628111_1280Postupujte pomalu, koncentrujte se pouze na pocity a emoce. Nechte volně rezonovat hadí sílu postupně jednotlivými energetickými centry. Nejvíc pozornosti věnujte čakře srdeční. Až budete mít pocit vnitřního světla, uvolněte stoupající proud životní energie skrze poslední sedmou čakru směrem k nebesům. Sedmá, korunní čakra, je centrem pro přijímání vesmírné energie. Ruce vraťte podél těla a zhluboka se vydýchejte. V duchu poděkujte živlům ohně, vzduchu, vody a země za milující a soucitné vedení. Užívejte si světla života, o které můžete tímto způsobem kdykoliv požádat. Stejným způsobem se můžete napojit na energii jarních úplňků. Jaro je nadechnutí, nadechuje se sama příroda, vše ožívá, probouzí se energie barev v přírodě. Vdechujte přítomnost všeprostupující přírodní síly. Vždy si buďte vědomi toho, že přírodní energie od vás nic nežádají, pouze vám nabízí, nezištně a bezpodmínečně, lásku v té nejryzejší podobě.

ČAKRY: energetická centra v aurickém poli lidského těla, hlavní čakry se nacházejí podél celé páteře, během aktivace se spirálovitě otáčejí. Čakra znamená: kolo. Nejznámějších je sedm čaker: kořenová čakra, křížová čakra, čakra solar plexus, srdeční čakra, krční čakra, čakra třetího oka, temenní čakra. Osmá čakra, která se nachází nad hlavou, je nejvíce ve spojení s nadvědomím. K aktivaci jednotlivých čaker dochází po vzedmutí hadí síly (kundaliní), jejíž energetické vibrace se projevují směrem zdola nahoru.

To vše souvisí s vyzařováním našeho DNA, a s vyzařováním DNA buněk všeho živého v přírodě, včetně rostlin a stromů (viz odkaz na související článek).

Čerpání energie země

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.