Proč vlci vyjí na Měsíc v úplňku?

Vlci na Měsíc zpravidla nevyjí kvůli Měsíci samotnému, ale má to spíše etologický a komunikační význam pro vlčí smečku. Výkřik vlka, který se temným lesem šíří do daleka se nazývá vytí, je jedním z prostředků komunikace mezi jednotlivými vlky a celou smečkou. Vytí může mít různé významy, například signalizovat území, svolávat se dohromady, vymezovat loviště a signalizovat přítomnost kořisti, varovat před nebezpečím nebo volat k zápasu. Vlci jsou velmi inteligentní a sociální zvířata, a tak jim vytí, zejména za tmavé noci, slouží k udržování komunikace a vazeb v rámci smečky. Tak například oddělený vlk krátkým přerušovaným vytím oznamuje smečce svou polohu. Silné skupinové vytí může oznamovat sílu smečky, označovat vlčí území, bránit vlčí teritorium.

V této souvislosti se traduje pověra, že vlci vyjí na Měsíc, což může být způsobeno tím, že Měsíc působí jako vizuální stimul, který vlky vybízí k tomuto volání či specifickým vlčím výkřikům. Hlava vlka je během vytí zvednutá do vzduchu, což nás nabádá domnívat se, že vlk vyje na Měsíc, obzvlášť pokud si vybavíme působivé obrázky vlků a zářící luny v úplňku. Důvod je však v akustice, ve zvýraznění síly vlčího hlasu, vlčí vytí v podobě různých tónů se za tichých nocí nese široko daleko. Za dlouhých zimních nocí v dávných časech bylo možné spatřit vlky v době, kdy přírodu pokrýval bělostný sníh a osvětloval Měsíc v úplňku, v čase vlčího páření, kdy je vlčí vytí intenzivní, z tohoto důvodu mohla vzniknout představa, že vlci vyjí na Měsíc.

Vlci vyjí v určitých intervalech, souvisejících se životem smečky, s vlčími rituály, s představením síly vlčí smečky širokému okolí

Vlci vyjí během celého dne, ale časté je vlčí vytí za úsvitu nebo za soumraku. Vlci vytím také vyjadřují své emoce, zejména v zimním období páření. V této době může být vytí intenzivnější a může se stát, že je slyšet v širokém okolí. V jarním období, kvůli ochraně mláďat není vlčí vytí tak intenzivní, v tomto čase není žádoucí prozrazovat místa, kde se nachází vlčí brlohy. Také je docela možné, že vytí je projevem úcty k silným členům smečky, může být projevem výstrahy, síly nebo radosti. Táhlé a dlouhé vlčí vytí v případě, že smečka přijde o některého ze svých členů, je projevem vlčího pláče a smutku.

Vlk je symbolem podvědomí a nezkrocených myšlenek

Vlk je především noční šelma a tak se stal symbolem podvědomí a nezkrocených myšlenek, ale pokud dojde k duševní proměně a transformaci vědomí, potom za pomoci vůle a odpovědnosti vlk uvnitř člověka stává se zkroceným psem. Pes je potom symbolem přeměny nezkrocených a nevědomých myšlenek ve vědomé a usměrněné. Zajímavá je také ochranná energie v podobě vlka s křídly, ta se váže k moudrosti, která je v divoké přírodě jedinečná, vlčím bytostem dovoluje vžít se do role průvodců na šamanské cestě.

Energie vlka s křídly představuje v symbolice přírodních energií strážného ducha čisté přírody a divočiny, dominujícím principem v pohanském pojetí je živlová energie ohně, a to ve spojení s kulty slunce a posvátného světla. Vlk v podobě silového zvířete podporuje uzemnění. Vlci jsou inteligentní, mají své rituály s vnitřně stanovenými magickými pravidly, kterými manifestují nezdolné nastavení pro neohroženost, svobodu a nezávislost. Vlk může být samotář a tulák i výborný týmový hráč. Vlk se vyznačuje vnitřní silou a předvídavostí, je pánem nezkrocených myšlenek, je strážcem posvátné pravdy, strážcem lesů, řek, údolí, stepí a hor. Křídla znamenají ochranu, srdce vlka je nebojácné, vůdce smečky se dovede postarat o svou rodinu, řídí se silným vlčím instinktem a intuicí. Tato psovitá šelma je společenská, věrná a svou rodinu miluje.

Vlk je hravý a nápaditý, je velmi empatický a trpělivý, láskyplný k mláďatům, stará se o zraněné, dokáže se odevzdat a stará se o svou smečku, jak nejlépe dokáže.

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?