Vlk samotář – jak rozpoznat bytost se sebe vědomou „vlčí povahou“

Vlk samotář neustále někde v pozadí svého života slyší volání divočiny. Ve svých snech se setkává tváří v tvář se silným a statným vlkem. Má smysl pro dobrodružství, bystrý zrak a ostré smysly, je v trvalém spojení se svým vnitřním učitelem. Mívá silné předtuchy. V koženém pouzdře skrývá dýku z kovaného železa s rukojetí vyřezávanou z jeleních parohů. Vždy zpozorní, pokud zaslechne cokoli, co se podobá vlčímu vytí. Své místo pro život si vybírá tam, kde krajina s bohatými lesy a zelenými stráněmi nabízí široký výhled do okolí. Svou tvář dokáže nastavit větru i dešti, neztratí se za divokých letních bouřek ani ledových zimních vánic.

Má silné charisma, je přesvědčivý a kreativní, v pravou chvíli dokáže využít ostří svého intelektu. Snadno se vžije do role průkopníka nebo učitele, v této roli s nadšením projevuje nejen svou vynikající paměť, ale i mírnost a hravost. S lehkostí svůj život odevzdá svým snům a idejím. Zdá se být samotář, snad je to jen tím, že před svou smečkou prozkoumává svět v první linii. Má také své dny, kdy je ke svému okolí nepřístupný. Někdy nám může připadat plachý a opatrný. Ale ve své podstatě je velmi empatický, dokáže se vcítit do lidské i zvířecí povahy i duše. Jeho jednání je v případě potřeby velmi instinktivní, životem kráčí veden intuitivní moudrostí a nesobeckou povahou. Miluje své denní rituály, vedené šamanskou moudrostí, kterou v sobě nosí možná vlivem paměti dávných předků. Je neustále bdělý, vnímá spojení se zemí, vzduchem, ohněm i vodou.

V lásce je věrný, je schopen silných a hlubokých citů. Ale pokud je k tomu veden, neodkladně od sebe odseká již nepotřebná pouta, která jej na jeho cestě zdržují. Ať už je vlkem samotářem žena nebo muž, nikdy neukazuje své slzy druhým lidem. Ale o samotě se dovede vyplakat beze studu sám před sebou. Žena „vlčice“ neskrývá svou divokost, bývá nespoutaná, silná, citlivá a moudrá. Vlk samotář ctí svou samotu, stejně tak potřebuje společnost. Ale i ve chvílích, kdy se cítí být osamělý, spočine ve svém vnitřním klidu a nechá k sobě promlouvat svou duši. Své emoce procítí skrze své citlivé ruce v rituálním rytmu zvuku šamanského bubnu z jelení kůže s kresbou vlka zdobeného sojčími pírky. Vlk samotář je prostě svůj, žije svůj ryze autentický život a nikdy nikoho nenapodobuje. Je nebojácný, vnitřně velmi silný a za každých okolností si dokáže zachovat svou hrdost a nezávislost. Tato veskrze tajemná bytost v sobě může skrývat mnoho dalších aspektů, o kterých nemusí mít jeho okolí žádné tušení.

Neleká se svých stínů. Je si vědom, že i v člověku se skrývá povaha nebo duch šelmy. Někdy je vypočítavý, umí využít svého charisma, podle svých potřeb dokáže zmást své okolí. Jde stále kupředu, svou vlastní cestou, snadno rozpozná silová místa v přírodě. Někdy si ale nevšimne, povětšinou v čase osobní stagnace, že bloudí v kruhu svých vlastních stop. Za temných nocí se nechává vést měsíčním svitem a intuicí, trpělivě odolává nástrahám nevědomí. Je velmi statný a instinktivně mazaný, ale ať se děje cokoli, nikdy by pouze za cenu vlastního prospěchu nezaprodal svou duši. Velmi dobře zná své silové zvíře, jímž nemůže být nikdo jiný než tajemné a posvátné zvíře vlk samotář.

Související články: Bojujete s nálepkou introverta, samotáře a podivína?, Osamělost, dočasná ztráta smyslu života a hledání životního úkolu, Poutníkova cesta a symbol nekonečna

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?