Proměna lásky v přátelství – hrátky se slovy

Žena se váže na muže, muž se váže na ženu. Přestože jsou občas na vážkách, zda je jejich vztah vyvážený, vzájemnou sounáležitost myslí vážně. Prožívají vášnivé období a váží si jeden druhého. Jsou nadšením jeden z druhého bez sebe. A bez sebe nechtějí být ani minutu.

Žena a muž, pokud spolu mají poměr, jejich provázanost souvisí se vzájemným poměřováním. Také s kvalitou poměru živlů v jejich vztahu. Důležitou roli hraje poměrné zastoupení ženské a mužské stránky v obou z nich. Žena a muž jsou vzájemně inspirováni, pokud ve svém protějšku vnímají spirituální mužské a vnitřní ženské já v souladu.

Žena a muž jsou v zajetí vášně přitahováni protiklady. Ale jakmile vášnivé vzplanutí v jejich soužití ustoupí a omračující vibrace vášně se neznámo kam vytratí, protiklady se začnou odpuzovat a magnetické pouto rozpadat v neupřímnosti. Opilost zamilovaných časem vyprchá, přijde napětí, střety a vystřízlivění. Prvotní a nevinné vzájemné poměřování se promění v licoměrnost. To, co jeden i druhý prožívali v čase námluv, se jim najednou nezamlouvá a je přijímáno pouze s licoměrným úsměvem. V čase námluv sami sobě něco namlouvali, v opojném zamilování ani nepostřehli, co jim ten druhý sám o sobě namluvil. Velmi brzy svému vztahu vystaví parte partneři, kteří se nepodporují a vzájemnou důvěru pouze předstírají a jejich láska se přesmykne v nesnášenlivost.

Partnerství, kde jeden druhému nic nenamlouvá, nepřetvařuje se a nic nepředstírá, je provázáno hlubokým propojením a vzájemnou intimitou a zároveň osobní autonomií každého z partnerů. Duše, které vědí, že jsou pro sebe stvořené, a přitom jsou schopny „být sami za sebe“, sdílejí vzájemnou podporu, radost z touhy něco společně tvořit, to vše bez postranních motivů. Žena a muž, pokud vědí, že syntéza a sdílení jsou ve vztahu důležité, vědí také, že láska je ve své podstatě posvátná medicína, která je vždy po ruce v časech dobrých i zlých. Přestože prvotní zamilování vyprchá, jejich přání udržet vyvážený vztah se promění v přátelství na celý život.

Pokud se žena neváže na muže a muž se neváže na ženu, nestanou se nesvobodnými, jeden ani druhý nepotlačuje svou jedinečnost a životem spolu tančí ve vzájemné podpoře za slunce i za deště. Vědomí Lásky nepoužívá žádná měřítka na štěstí, je štěstím samo o sobě, za každého počasí, za každé situace.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?