Jablko – královské ovoce s příchutí tajemna

Letošní jaro nabídlo krásu rozkvetlých jabloňových sadů velmi brzy, ale jarní mráz poškodil květy jabloní. Pokud mráz poškodí středové květy, urodí se málo jablek. V soukvětí jabloňového květu nejdříve rozkvétá střední (královský) květ. Královský z toho důvodu, že tyto květy jsou rozhodující pro bohatou úrodu. Květy jabloní, symbol naděje a nových začátků, spojují člověka s přírodou. Říká se, že jablko je symbolem králů. Symbolika jabloní, jabloňových květů a plodů jabloní je velmi pestrá.

V keltských bájích jsou jablka ovocem bohů, symbolem věčného života, kreativity, ctnosti, čistoty, dlouhověkosti, nesmrtelnosti a plodnosti. Jablko moudrosti v sobě skrývá vědění dávných předků. Keltský Avalon, zvaný „ostrov jablek“, je branou mezi světy. Svátek jablek je jiný název pro svátek Samhain, zde najdeme souvislost s magickým probouzením jabloní. V čase Samhainu se z větviček těchto léčivých stromů vyrábí magické hůlky. Na podzim necháváme pod jabloní několik jablek jako úlitbu duchům. Také novopohanské čarodějky pohlíží na jablko jako na symbol duše. Květy jabloní jsou součástí kadidel, léčivých mastí, talismanů, přidávají se do včelího vosku při výrobě rituálních svící. Dříve se podél cest sázely jabloně. Sníst jedno jablko denně nebo popíjet čerstvý jablečný mošt je velkým přínosem pro zdraví. Jabloňová větvička s květy nebo plody je pozvánkou k prozkoumání světa „na druhé straně“.

Mezi rituální a obřadní nástroje keltských druidů patří Zvonková ratolest, posvátná větvička jabloně. Irské legendy se neobejdou bez kouzelného jablka nebo jabloňové větvičky, má-li poutník nebo hledající vstoupit do zásvětní říše, případně chystá-li se navštívit kouzelnou zemi Avalon. Pro druidy bývala Zvonková ratolest dnem i nocí opatrovaným pokladem. Tam, kde roste velmi stará jabloň se nachází magické místo, hranice časů – odkud lze putovat do paralelních světů. Pro kouzelnou větvičku se druid vypravuje v  předjaří, dříve, než jabloně vykvetou. Vyhlédne si zdravou jabloň a než vybere tu správnou větvičku po tři dny se vydává na toto místo v plném soustředění, medituje zde, uzemňuje se a ladí na elementární proudy okolních energií.

Květy jabloní se přidávají do svatebních svící. Pomalu se rozehřeje včelí vosk, do kterého se vmíchají drobné kousky sušeného jablka, sušených květů jabloně, jablková semínka a špetka skořice. Připravený vosk se opatrně nalije do formičky na svíčku. Během tohoto rituálu je soustředění vedeno na myšlenky lásky a štěstí, na nic jiného. Svíce se zapaluje o svatební noci a každý následující večer, dokud plamínek svíce nedohoří.

Inspirace pro vědomou mysl – elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

V antice je jablko, ovoce s příchutí tajemna, symbolem kosmu. V orientálních tradicích je symbolem Slunce. Ale jablko, vzhledem ke své podobě, symbolizuje také zmenšený obraz planety Země. V Číně představují květy jabloní symbol ženské krásy. V tarotové symbolice koresponduje tajemství celistvosti v podobě „hvězdného jablka“ s kartou Svět a číslem dvacet jedna.

Jablko je spolu s myrtou a růží atributem bohyně Venuše, je symbolem lásky, manželství, života a životní síly, mládí a krásy, hojnosti a plnosti života. Jablko najdeme na seznamu elixírů mládí. V rozkrojeném jablku najdeme magickou hvězdu – pentagram – symbol člověka. S tímto souvisí původně pohanská tradice rozkrojeného jablka, dnes tak činíme na Štědrý den. V rozkrojeném jablku můžeme uvidět pěticípou hvězdu nebo křížek. Symbol pentagramu představuje veškerou elementární energii. Je představitelem mikrokosmu – tedy člověka, člověk je též tvořen pěti přírodními elementy. Pěticípá hvězda představuje pět smyslů, je symbolem psychického světa, říká nám, že mysl je nad hmotou. Rozkrojené jablko a pentagram v jeho středu odkazuje také k „tajemnému středu země“.

Známé je přísloví „jablko nepadá daleko od stromu“, které vypovídá o tom, že se svou povahou často podobáme alespoň jednomu ze svých rodičů. Padající jablko inspirovalo Newtona popsat gravitaci. Z pohádek známe Sněhurku a otrávené jablko, ptáka ohniváka a zlaté jablko. Zlatá jablka nesmrtelnosti známe z mytologie, objevují se v říších nesmrtelných bohů. V zahradě Hesperidek hlídá zlatá jablka stohlavý drak Ladón, pokud by je okusil smrtelný člověk, stal by se nesmrtelným a věčně mladým. Také v severské mytologii udržují zlatá jablka bohy věčně mladé. Tři zlatá jablka představují soulad těla, duše a ducha. Také se říká, že jedno shnilé jablko může nakazit všechny ostatní.

A v neposlední řadě je známo, že Adam, Eva, had a jablko mají co do činění se symbolikou dědičného nebo prvotního hříchu (lidského pokolení). Strom poznání a symbolika zakázaného plodu souvisí s rajskou zahradou Eden. Jablko sváru stálo na počátku Trojské války, zde je symbolem žárlivosti a pýchy. Státu New York se přezdívá Velké jablko. Firma Apple a její nakousnuté jablko je také známým symbolickým obrazem.

Korunovační jablko představuje symbol moci, panovník během korunovace drží v levé ruce jablko, v pravé ruce žezlo. Pokud je panovník vyobrazen s jablkem v ruce, je zde naznačeno dozrání v moudrost a královskou trpělivost. Malý Ježíš, nesený v náruči Panny Marie, bývá vyobrazen s jablkem v ruce.

Rozdávat těšínská jablka znamená slibovat něco, co je stále v nedohlednu. Těšínská jablíčka představují plané sliby, plané naděje, marné útěchy, těšiti se na něco, co se nikdy nestane. Někdy se musíme zakousnout do kyselého jablka, zakusit něco nepříjemného, pustit se do úkolů, které odkládáme na neurčito. Chodit na panenská jablka znamená zabývat se něčím příjemným.

Pro každý obyčejný den si můžeme zapamatovat, že jablko je symbolem volby, svobodného rozhodování. Zvolte lásku, krásu, dobrosrdečnost. Zvolte lehkost bytí, krásu věčného mládí lidské duše, zvolte cestu porozumění sama sobě a světu.

Související články: Druidská Zvonková ratolest – kouzelná hůlka, Pohanský svatební rituál

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?