Hvězda Země, hvězda duše a hvězdná brána – energetická centra lidského těla

Aktivovaný aurický zrak umožňuje napojení na světelné tělo (pulsující elektromagnetické pole energie), které je součástí těla fyzického. V neviditelné záři světelného těla jsou zakódované (životní) informace, které v každém okamžiku svého bytí vyzařujeme a skrze dech je propojujeme s kosmickou pránou. Aurické pole fyzického těla není statické, v každém okamžiku „vydechuje oblaka“ vířících barev – tyto neustále se proměňující víry energie souvisejí se systémem čaker. Čakry představují koncentrované spirály energie, jedná se o centra vědomí neboli „transformátory kosmické energie“, ke kterým může člověk získat přístup a skrze ně se napojit na vesmírné Vědomí. Každá čakra vibruje na jiné frekvenci a společně vytvářejí barevné světlo zvané aura. Aurické pole fyzického těla reaguje také opačným směrem – zpracovává původní i nové kosmické energie. Jedná se o vysokofrekvenční světlo pocházející z naší sluneční soustavy, z naší galaxie, a v určité míře i z hlubšího kosmického prostoru. Není to nic nového, od nepaměti tyto kosmické energie stimulují evoluční potenciál člověka. Vyšší vědomí člověka věku Ryb se orientovalo především v oblasti „paměťových sekvencí“ energetického systému sedmi základních čaker. S novým věkem Vodnáře přicházejí nové energie a z paměťových záznamů dávného vědění lidstva se uvolňuje povědomí o vyšších čakrách světelného těla. Vědomé spojení s těmito energetickými centry zapříčiní, že se aurická světelná pole fyzických těl rozšíří a lidské vědomí se posune po vzestupném řebříčku (transpersonální) evoluce o stupeň výš.

Hvězda Země, hvězda duše a hvězdná brána – energetická centra lidského těla

Vyšší transpersonální čakry umožňují splynutí se vším, co je nadosobní, se vším, co překračuje hranice vnímání pěti smysly, se vším, co vychází z nadvědomí, kosmického vesmírného Vědomí. A nejedná se pouze o myšlenkové či hypotetické představy, které se vztahují k neobyčejným, specifickým duchovním prožitkům. Jedná se o skutečné meditační, mystické nebo zcela spontánní prožitky, o aktivaci aurického zraku, o napojení se například na energie krystalů, které reagují na informace světelného těla, o uvědomování si existence mnohem širšího světelného pole fyzického těla, než tomu bylo doposud. Nově příchozí vesmírné energie jsou na planetě Zemi ukotvovány pomocí energetického systému čaker na úrovni fyzického a s ním souvisejícího světelného těla všech bytostí.

Hvězda Země

Hvězda Země je čakra spojená s nervovým zakončením v chodidlech, její energetické centrum se nachází zhruba 30 cm pod chodidly. Čakru hvězda Země, která se rozšiřuje v kruhu kolem lidského těla, si dobře uvědomují lidé praktikující spojení bosých chodidel se zemí. To, co je balzámem pro bosé nohy, je také balzámem pro fyzické a energetické tělo, bosá chůze aktivuje reflexní body vedlejších čaker na vnitřní straně chodidel. Pokud je fyzické tělo „odlehčené“ jakoby „méně hmotné“, a životní energie – hadí síla, která je životním projevem fyzické (hmotné) úrovně, stoupá vzhůru po páteři, potom si člověk snadněji uvědomuje nejen osobní aurické pole, uvědomuje si také energetická pole všeho živého v přírodě. Čakra hvězda Země navíc aktivuje přístup k informacím, které se týkají „znovuvytvoření hmoty“ neboli věčného koloběhu a obnovy hmotných prvků vnějšího vesmíru. Je součástí informací takzvané „dohody“, kterou jsme učinili ještě před příchodem na svět, souvisí s naším „osudem“ v této inkarnaci. Také na vnitřní úrovni se dotýká „znovuvytvoření hmoty“ ve smyslu „přestavby lidské DNA“, toto je jeden z jejích základních aspektů, dotýká se harmonizace lidského vědomí s přírodou, neboť buňky našich těl v sobě skrývají „kódy vzpomínek“ na dávné časy, na prvopočátky lidské civilizace.

Světelné tělo je základem pro život, vytváří jakýsi vnitřní „strom života“, jakousi základní strukturu života v podobě energetické šablony lidského těla, která umožňuje život fyzickým buňkám. Jinými slovy jsme bytosti utkané ze světla dočasně se nacházející v hmotném těle. Na mentální úrovni souvisí čakra hvězda Země s překonáním polarity, jedná se o vyváženost energií Jin a Jang. Spirituální povýšení světelného těla je možné aktivovat pomocí energie čistého křemene. Nejsilnější silové pole, které souvisí s bioelektromagnetickým polem vytvářeným tělem (duhové aurické pole), má lidské srdce. Silová pole všech čaker se navzájem ovlivňují, pokud je hvězda Země dostatečně aktivovaná, všechny vibrační úrovně celého systému čaker jsou nabíjeny vesmírným Světlem. Čakra hvězda Země, která tepe v rytmu srdce, sděluje jednoduché poselství: „Pocházíme z hvězd a ke hvězdám se také vrátíme“.

Její základní barva je černá, během aktivace se proměňuje v barvu fuchsiovou. Fuchsiová barva, stejně jako květ fuchsie, zahrnuje mnoho jasných odstínů růžové s přechody do purpurové a světle fialové. Je barvou komunikace srdcem, lidské myšlení vyzvedá na vyšší spirituální úroveň, vědomí propojuje s vyšší frekvencí Kosmické Jednoty. Je život potvrzující barvou. Vyjadřuje spojení, sjednocení, kompromis, krásu a eleganci, vitalitu, pohyb, svěží mysl, odvážné nápady, originální řešení. Fuchsivá barva, označovaná také jako magenta (barva ženství), se velmi dobře doplňuje a kombinuje právě s černou barvou, také s šedou, tmavě modrou a jasně zelenou. Právě chodidla jsou bránou, kudy do lidského těla vstupuje principiální ženská energie v podobě síly Země. Čakra hvězda Země vede proud životní energie až do úrovně korunní čakry, jejíž barvou je mystická fialová.

Aktivace hvězdy Země: uzemnění, bosá chůze, vědomé spojení se zemí, uctívání přírody, meditace propojení fyzického těla se zemí pomocí vizualizace „zapouštění kořenů“, vizualizace křišťálového srdce planety Země, cvičení propojení levé a pravé mozkové hemisféry.

Hvězda Země, hvězda duše a hvězdná brána – energetická centra lidského těla

Hvězda duše

Hvězda duše je čakra, jejíž energetické centrum se nachází zhruba 15 cm nad hlavou. Nachází se v aurickém poli, a to přibližně v téže energetické linii korunní čakry. Čakra hvězda duše, její světelné vlákno, přesahuje světelné tělo, vysílá energie, které lidskou bytost propojují s hvězdami, s Mléčnou dráhou, s naší galaxií a s místy ve vesmíru, na která je osobitým způsobem napojena „paměť duše“. Její barvou je jemný odstín broskvově růžové, vyznačuje se zářivým světlem, které se stejně jako hvězda Země prolíná s fialovým světlem korunní čakry. Společně vytváří vysoce zářivé „světelné halo“, které můžeme popsat jako vibrace světla našeho osobního energetického podpisu.

Hvězda duše je spirituální čakra, jeden z jejích základních aspektů se dotýká harmonizace lidského vědomí s okolím, ovlivňuje (nadsmyslovou) komunikaci spirituálně založených jedinců. Uvádí do rovnováhy vše, co souvisí s city, s citovým životem. Souvisí s předáváním informací získaných z různých pozemských i vesmírných zdrojů ostatním jedincům, aktivuje zapomenuté talenty a nadsmyslové schopnosti. Jako jemně vyladěná anténa přijímá také nejrůznější, především s mystikou propojené, otisky myšlenek „plujících okolním prostorem“, tyto zachycuje, zpracovává a odesílá k dalšímu zpracování, například zpět ke zdroji. Tímto zdrojem mohou být duše, kterým se vrací vzpomínky na Atlantidu, a hvězdu duše mají v této souvislosti velmi aktivní. Dalším aspektem hvězdy duše je zachování všech informací souvisejících se životem daného jedince v daném fyzickém těle, soubor těchto informací se nazývá „pečeť duše“. To je důvod proč se říká, že každý člověk má na hvězdné obloze svou vlastní hvězdu.

Aktivace hvězdy duše: meditace vnitřního klidu, vnímání a zjemnění osobních vibrací, odpoutání se od tíživé minulosti, uvědomování sebe sama, zaměření pozornosti na moc a sílu představivosti, propojení duše, ducha a těla, intenzivní práce s krystaly, které dovedou „komunikovat“ s „tekutými krystalovými strukturami“ v lidském těle, intenzivní práce s dechem (rozproudění životní energie).

Hvězdná brána

Hvězdná brána neboli brána ke hvězdám je čakra, jejíž energetické centrum se nachází zhruba 30 cm nad hlavou. Nachází se v aurickém poli, přesto její energie dalece přesahuje světelné tělo, jako „světelný vodič“ přijímá a vysílá nezměrné množství energie v podobě informací, které lidskou bytost propojují s vesmírem a vesmírným Vědomím. Čakra hvězdná brána třídí tuto nejvyšší možnou „vesmírnou komunikaci“, působí jako filtr a informace přerozděluje na úrovni celého energetického systému lidského těla v rámci sedmi základních a ostatních vedlejších čaker, a v rámci různých vrstev aury: mentální, éterické a astrální. Tato čakra je označována jako nadčasová, mezihvězdná, holografická, souvisí s aktivovaným vnitřním zrakem, s přímým vnímáním reality. Souvisí s čistotou záměrů a úmyslů jak jedinců, tak celého lidstva. Tuto čakru využíváme v rámci spirituálního tvoření pouze částečně, její plná aktivace souvisí s multidimenzionální „kosmovizí“ pro celé lidstvo, jako samostatný jedinec nedokážeme hvězdnou bránu plně aktivovat. Toto se podařilo jen několika málo spirituálně a mysticky vzdělaným jedincům, kteří porozuměli energiím, které lidstvu zprostředkovává Slunce, kteří dokázali zpracovat různé energetické frekvence naší hvězdné soustavy na úrovni čaker svých fyzických těl, kteří dokázali poznat, překonat a aktivovat tajemné astrofyzikální síly a jejich vědomí nepochybovala o tom, že veškerá hmota je vědomá energie.

Elektronické a tištěné knihy – INSPIRACE pro vědomou mysl

Není podstatné, zda se nám podaří čakru zvanou hvězdná brána plně aktivovat ještě za tohoto života. Podstatné je, abychom se měli kam vrátit. Abychom se mohli vrátit zpět na Zemi až nastane ten správný čas v blízké či vzdálené „kosmické budoucnosti“. Abychom se mohli vrátit na planetu Zemi v čase, kdy lidstvo bude od plné aktivace vzdálené jen krůček, nebo v době, kdy bude energetický potenciál hvězdné brány plně aktivován.

Související články: Čakry a tři síly v člověku, Čakry, barvy, světlo a léčení pomocí svící

Hvězda Země, hvězda duše a hvězdná brána – energetická centra lidského těla

GALERIE FANTAZIE – Květinové dekorace, dárky

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.