První čakra, kořenová či bazální

Představte si trojúhelník a v jeho středu spirálu. Tato spirála představuje spící energii, nevinnost, první kořenovou čakru. Ale tato nevinnost představuje také potlačené vědomí. Dokonce má co do činění s archívem kolektivního vědomí, s vědomím přírody a vesmíru. Jedná se o energetickou složku našeho těla i duše, která o nás nemá žádné pochybnosti – jednoduše proto, že o nás ví naprosto všechno. Není možné tvářit se, že nic takového v nás a posléze ani mimo nás neexistuje. Porovnejme to s pevným diskem našeho počítače, je v něm uloženo všechno možné, dokonce nás občas překvapí, co všechno se nám tam časem nashromáždilo. To, co už nepotřebujeme házíme do koše. Ale ono to v tom koši zůstává pěkně skryté, dokud tam občas nenakoukneme a dokud se vědomě nerozhodneme vše skutečně nepotřebné vysypat. Stejně tak vše hluboko uložené v našem nejhlubším nitru čeká, až dostaneme odvahu vypořádat se s lítostí, vinou, nenávistí, strachem a nejrůznějšími fobiemi.

První čakra – kořenová či bazální, též hadí síla

První čakra je úzce spjata s fyzickým světem, s vnímáním hmoty, s vnímáním životní energie. Jde o čakru vitality, vůle a instinktu. Nachází se na konci páteře, přibližně v oblasti pohlavních orgánů. Ze smyslů je spojena s čichem. Živel: země. Barva: červená. První čakra vyžaduje, abychom sami k sobě projevovali naprostou upřímnost. Skrze chodidla, v návaznosti na základní kořenovou čakru, jsme spojeni (jako strom) se zemí (proto čakra kořenová).

První kořenová čakra, respektive hadí síla v ní uložená, je archivářem nebo strážcem obsahu vědomí ostatních šesti hlavních čaker. Na úrovni lidského těla je první kořenová čakra v úzkém kontaktu se zápěstím, s místem, kde obyčejně nahmatáme tep srdce. Energetické centrum vyššího Já člověka se nachází právě v srdci. Určitě není náhoda, že se nám během silného rozrušení takříkajíc třesou ruce a rozechvěje srdce.

Emoce se ne náhodou projevují nenápadnými vibracemi rozrušeného těla. Dokonce i nervozita, například během setkání s neznámým člověkem, je energetická vibrace. Skrze auru vnímáme okolní, vnější svět, tyto osobní vjemy dávají informace energetickým centrům – čakrám.

Podobně jsou ve spojení hlavní čakry s dalšími vedlejšími čakrami. Například v rukách: první čakra – zápěstí, druhá čakra – palec, třetí čakra – prostředníček, čtvrtá čakra – malíček, pátá čakra – ukazováček.

Šestá čakra je v těsném spojení s třetím okem (místo uprostřed čela mezi obočím).

Sedmá čakra je ve spojení se středem dlaně – a tím se kruh uzavírá. Otevření všech hlavních čaker a docílení volného proudění životní energie po této energetické dráze, přináší plné sebeuvědomění.

Zavřete oči a představte si čakry ve vašem těle jako rozsvícené žárovky

Určitě byste viděli tento energetický okruh málokdy zcela rozsvícený jako vánoční stromeček. Spíše uvidíte sem tam jasné světlo a sem tam jen poblikávající „unavené“ světýlko. Čakry jsou jako pojistky, je-li cokoliv v těle nebo mysli člověka v nepořádku, nebo nesouladu, ať už dlouhodobě nebo spontánně, světýlka zhasínají. S tím souvisí, že vedlejších energetických center je v lidském těle mnohem více, ale to ponecháme stranou. Na této úrovni pracují zkušení léčitelé, mající schopnost napojit se na auru člověka a tím i na jeho energetický systém.

Okamžité uvolnění rozbouřených emocí: Lehněte si rovně na záda, bez podložky pod hlavou. Jste-li žena, položte na podbřišek nejdřív pravou ruku a na ní ruku levou. Jste-li muž, udělejte to obráceně: nejdřív ruku levou a na ní položte ruku pravou. Toto neopomeňte, je to důležité. Potom zavřete oči a zhluboka dýchejte. Nadechujte se nosem do břicha. Na pět vteřin zatajte dech a potom pomalu vydechujte ústy. Vydechujte ze svého těla vše, co vás rozhodilo. Vydechněte ze sebe veškerou nervozitu, všechny nepříjemné emoce a pocity. Vydržte několik minut, dokud nepocítíte navracející se harmonii tělesnou i myšlenkovou. Uklidníte tak chaos ve své hlavě i emočním těle.

Čakry fungují jako strážci mentálních, emocionálních i fyzických procesů lidského těla. Probuzená hadí síla funguje jako spouštěč uzdravení, psychického i tělesného. Centrum, kde se nachází hadí síla (spící část našeho vědomí), je databankou všech našich minulých zážitků, šťastných okamžiků ale i nezpracovaných emocionálních zranění.

Pokud půjdeme ještě hlouběji, dokonce je také archívem našeho rodu. V nejedné rodině se přenáší nezpracované životní události z generace na generaci. Proto se například velice často osud dcery podobá osudu její matky.

Energie hadí síly pracuje s podvědomím, zpracovává naše přání, afirmace a modlitby. Dávejte si ale pozor, jak svá přání formulujete. Afirmace podobná této: ,,Tak a teď udělám díru do světa“, vám moc nepomůže. V úrovni vědomí vám sice dodá sebevědomí a dobrý pocit, ale pro podvědomí je nesmyslná. Do svého podvědomí ukládejte pouze jasné, konkrétní vyjádření, formulujte přesně to, co si přejete. Podvědomí nemá smysl pro humor, respektive nerozezná, co myslíme vážně, a co ne, bere všechno doslova.

Přesto je princip hadí síly mateřský, všeobjímající a láskyplný. Jde jen o to, umět se na její energii napojit v plném vědomí. Jde o to, dovolit této neviditelné síle, aby nám pomohla zpracovat naše sny a odstranit vše nechtěné, uložené v energetickém systému našeho těla. Potom samovolně dojde k uvolnění psychických bloků a zlepšení zdraví. S tím vším souvisí pozitivní myšlení, a vše, co najdete v článcích v kategorii KVANTOVÉ VĚDOMÍ. Pozitivní myšlení ale neznamená, že vyloučíme kritické myšlení, že se budeme spoléhat pouze na dobro a lásku, protože žijeme ve světě dualit, a opak dobra nelze z tohoto světa zcela odstranit. Jde o nalezení zlaté střední cesty ve světě, v kterém dochází k vývoji (osobnímu i civilizačnímu) také skrze konflikt.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Lidské tělo zpracovává na neviditelné úrovni vše, co se v nás i kolem nás děje. Všechny průvodní jevy mezilidských vztahů a tím i emoce, radost i smutek. Lidské tělo vše zpracované poté odzrcadluje v podobě tělesného nebo psychického napětí nebo pocitu štěstí a spokojenosti. Pozitivní myšlení a udržení pozornosti v přítomném okamžiku je nezbytné pro celkovou harmonii lidského bytí. V opačném případě, kdy vidíme svět pouze pesimisticky, dochází ke strnulosti a nedostatečnému ukotvení ve středové pozici, v harmonii (monáda).

KVANTOVÉ VĚDOMÍ VESMÍRU: universum, představuje totéž co Akáša – astrální Světlo. Univerzální vesmírná kronika, knihovna všech jsoucích „informací“, kde je zaznamenáno veškeré vědění, všechny události minulé, současné i budoucí. Výraz Akáša pochází ze starověké indické duchovní nauky. Kvanta (v kvantové teorii) představují nejmenší možné hodnoty známých veličin, které mohou být nějakým způsobem přenášeny. Vše jsoucí vyzařuje energii, u záření se jedná o energetické kvantum.

Vesmír není jen bezduchá hmota, vesmír je především na první pohled neviditelný proces, či spíše soubor kvantových procesů.

První čakra, kořenová či bazální

Zdroj fotografie: Pixaby.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.