Nepříjemné rezonance strachu

Strach je synonymem pro vše neznámé, čeho se obáváme, a mnohdy ani nevíme proč. Podíváme-li se strachu přímo do očí, neboť strach nás může opanovat doslova jako nežádoucí, negativní abstraktní bytost, musíme si uvědomit, že se jedná skutečně o nebezpečnou energii. Strach vyvolává zbytečnou a neodůvodnitelnou zbabělost. Ovládá nás, pokud se obáváme běhu věcí příštích, velice často souvisí s pojmem zodpovědnost. Uvědomme si, že budoucnost je opravdu jen prázdný pojem. Život se odehrává právě teď a právě tady. Budoucnost představuje naděje, sny, plány, představy – nic skutečného, reálného, nic, co bychom nemohli ovlivnit právě teď v tomto okamžiku. A to buď pozitivně nebo negativně, vše záleží na stavu mysli a na míře strachu, který nás více či méně ovládá, ať už vědomě nebo nevědomě. Paradoxně budoucnost závisí právě na snech, plánech a představách, vynaložená mentální energie, například během vizualizací, je energií tvořivou.

Budoucnost se již odehrává za pomyslnými dveřmi, za oponou, v pozadí mysli. Uvědomme si například jak nás nenápadně ovlivňují v tom, co si máme myslet, naše média, zpravodajství, vlády. Běh věcí příštích se skládá z obrazů malovaných naší představivostí – pokud je tam strach, potom se v realitě fakticky projeví jako následek. Strach a panika větších skupin lidí či národů, které jsou v poslední době čím dál častěji uměle vytvářené, má za následek společenskou nestabilitu.

Pokud je v lidech udržován strach, potom je snadnější získat nad nimi neomezenou moc!

Zhoubný strach zažíváme, pokud se v obavách a pochybách, tiše a pasivně oddáváme tomu, co má podle našich představ přijít. Mysl naplněná obavami z možného zklamání a neúspěchu či nemoci je mysl zbavená svobody. Tato negativní energie k nám zpětně zrcadlí všechny možné obavy, ustrašenost, bojácnost, případně lhostejnost. Všechny obavy si osobně zhmotňujeme a proměňujeme v realitu. V nechtěnou realitu! A v tom se nachází onen paradox a začarovaný kruh. K neznámým břehům budoucnosti jdeme nejen pomocí kroků udávajících nám směr, ale především pomocí myšlenek, představ a vizí. Na nás záleží jakým směrem upřeme pozornost, kolik energie proměníme v radost nebo strach a obavy. Život je výzva, nikoliv pasivní čekání ve strachu, v úzkosti a obavách na prožití předem daných osudů. Život je každodenní tvůrčí proces založený na energii snění, představivosti a myšlenek, vždy směřujících k realizaci ve hmotě.

Vše v prostoru ovlivňujeme myšlenkami

Hmota je v podstatě koncentrovaná energie, všechny věci a děje vznikají myšlenkami a emocemi koncentrovanými do hmoty. Představme si úzkost či strach jako abstraktní pojem, jako zhmotnělou bytost – dejme jí jasný tvar a barvu. Obojí si můžeme vizualizovat jako mučící nástroj v rukou neviditelného strašidla. V momentě, kdy nás úzkost tohoto typu zaskočí, představme si ji jako konkrétní veličinu a nenechme se jí ovládnout. Nenechme si ukrást duši! Důrazně požádejme naše ego, aby si s námi přestalo jednou pro vždy zahrávat. Propadneme iluzi nepřekonatelného stresu, jen pokud této negativní psychické energii sami dovolíme ovládnout naše zmatené nebo dokonce nemocné myšlenky a sebezničující emoce. Nedovolme vlastnímu egu vášnivým hnutím mysli projevovat prudké a nekontrolovatelné citové výlevy.

Je nesnadné uvědomit si, že nás myšlenky strachu mohou ovládat

Vždy jde pouze o myšlenky a emoce, o nic jiného, nic jiného v tuto chvíli nehraje roli. Změňte myšlenky! Nenechte je nad vámi vládnout. Ustanovte si vědomé pravidlo: buď budete v každém okamžiku vládnout svým myšlenkám, nebo budou cloumat ony vámi. Je to jen na vás. Zde můžete uplatnit vlastní vůli. Pohrajte si s tím. Uveďte tuto sympatickou ideu do každodenního života tím, že budete své myšlenky pozorovat a snažit se přijít na konkrétní podněty jejich vzniku. Tak brzy odhalíte jejich samostatné aktivity, které ale můžete úspěšně ovlivnit a obrátit ve svůj prospěch. S optimismem a veselou náladou je náš mozek schopen mnohem účelněji zpracovávat vizuální podněty, proto se neberte příliš vážně, nebraňte endorfinům (hormonům radosti) v jejich přirozené produkci. Veselé oči více vidí, vidí dokonce barevněji! Veselá mysl je schopna z našeho okolí přijmout a zpracovat více informací, než mysl pesimistická, ta přijímá informace neúplně, šedivě, zkresleně a zpomaleně. (Někdy také pomateně).

Budete opravdu překvapeni, až se přesvědčíte o tom, že myšlenky si ve vaší hlavě dělají doslova co chtějí. Že vás ovládají a manipulují vámi, pokud je vlastní vůlí vědomě nesměřujete tam, kde je chcete mít. Ovšem toto se vám nepodaří zjistit ze dne na den, budete muset vlastní mysl pozorně pozorovat a poslouchat, než vám dojde, jakým způsobem vámi vaše vlastní ego manipuluje. Ego je velmi samostatná jednotka, a jen velmi nerado se dobrovolně vzdává svých královských výsad! Začněte tím, že si vždy uvědomíte a zblízka prozkoumáte každou negativní myšlenku, kterou následně změníte na pozitivní.

Velmi brzy vám dojde, jak nesnadný úkol to je! Až zjistíte, že nedokážete myslet pozitivně, bez jediné zbloudilé negativní myšlenky alespoň jednu celou hodinu, natož potom celý den nebo týden. Sem patří samozřejmě veškeré posuzování, odsuzování, nespokojenost – byť by se jednalo o nespokojenost s počasím. Dále jde o pomlouvání druhých osob. Třeba jen pomyšlení, co hrozného, podle našeho subjektivního soudu, má ta která osoba na sobě za oblečení, je negativní posuzování. A nakonec buďte ohleduplní také sami k sobě. Myšlenky typu: všechno jen pokazím, jsem nešika, nikdy to nedokážu, jsou přesným příkladem negativního tvoření. Jedině pozitivní myšlenky nás vyvedou ze života plného rozporů.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Pozitivní myšlenky působí jako modlitba. Modlitbu formulujeme vždy jako prohlášení, ujištění, nikoli jako prosbu. Prohlášení spojené s vírou, bez předsudků, vytvoří pozitivní energetické pole. Pozitivním prohlášením vysíláme energii toho, co očekáváme. V podstatě se modlíme velmi často, aniž bychom to tušili. Takže si ani neuvědomujeme, jakou sílu mají negativní očekávání nebo prohlášení, jednoduše působí vždycky, i když o ,,magické“ působení vědomě neusilujeme. Jakékoliv často opakované prohlášení nebo očekávání vyzařuje paprsky kvantového vlnění, záleží na intenzitě naší vůle, ať už vědomé či nevědomé, co bude skrze energetická pole kvantového Vědomí vesmíru zpětně realizováno. Každá naše myšlenka rozšiřuje příslušné pole tvůrčí energie, a následně ovlivňuje hmotu – fyzickou zkušenost.

Některé naše strachy a úzkosti jsou zdánlivě opodstatněné

Nikdy nesmíme předem očekávat to nejhorší: strach ze zubaře, z řešení složitého úkolu, úzkost z nedostatku peněz, ze žárlivosti. Ať už jsou vaše strachy opodstatněné nebo ne, nepřidají vám na klidu a nevyřeší napjatou situaci, naopak, jen prohlubují negativní energie, prohlubují bolest, způsobují komplikace a následné řetězové reakce. Ve vědomí zabírají příliš mnoho místa, nezůstává zde prostor pro smysluplné tvoření! Odstraňte je ze svého vědomí. Nahraďte je pocity vnitřního klidu, lze to vědomě udělat v jediné vteřině. Pocit klidu a jistoty v sobě udržujte, vyvažujte projevy harmonie a neklidu. Potom máte šanci nalézat smysluplná řešení. Nenechávejte se ovládnout strachem z toho, co by se mohl stát, kdyby…! Jedině tak dokážete včas předvídat a smysluplně řešit skutečné krizové situace. Nebo si včas dokážete uvědomit negativní dopady vašeho chování a tím stresovým situacím předcházet. Žijeme-li vědomě, potom se lépe dokážeme soustředit na intuici a správně nasměrujeme sílu svých očekávání. Předstírání nebo pouhé povrchní uspokojování smyslů ale nepomůže. Rozšiřování vlastního energetického pole lze postupně docílit jen s otevřenou myslí, bez zbytečného ,,haraburdí“ v hlavě. Energetický obal našeho těla je pole, které neustále vyzařuje paprsky energie myšlenek, pocitů, emocí, očekávání, prohlášení, snění, lásky, strachu, hněvu.

Největší negativní stránkou emoce zvané strach je, že se velmi často obáváme vlastních niterných pocitů, negativních vizualizací a zoufalé beznaděje více než skutečné reality

Čím více se koncentrujeme na strach, tím více tato energie nabývá na síle. Čím více se koncentrujeme například na bolest, tím více energie jí dáváme, totéž platí u nemoci, únavy, deprese. Jakým směrem koncentrujeme pozornost, tudy proudí vibrace naší vnitřní síly. Čím více pozornosti věnujeme strachu z čehokoliv, tím více si utváříme budoucnost na kvantové hladině energie strachu. Například záchvaty hysterie přináší enormní zvíření negativních emocí. Pod vlivem negativních emocí, které nezpracujeme, děláme krkolomné úsudky i skutky. Snažíme se například odbourávat tyto energie pomocí alkoholu, který ale všechno jen zhoršuje. Mnohdy nás nemile překvapí zjištění, že světské radovánky nejsou to pravé, pokud neznáme tu správnou míru! Po prohýřené noci pocity euforie obvykle vystřídá, v tom lepším případě, jen bolest hlavy. Strach je energie, která se významným způsobem podílí na našem osudu, ovlivňuje naše osudové chování, rozhodování. Strach bývá nosičem osudových omylů.

Související článek: Vina se vine životem tím víc, čím víc je mysl zavinutá v úzkosti a ve strachu

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?