Tarotová karta Mág – duchovní učitel

Nad hlavou Mága bývá namalovaná ležatá osmička. Jedná se o symbol nekonečna a věčného života. V levé ruce drží kouzelnou hůlku, ukazuje s ní k obloze a soustředí se v zamyšlení. Tím nám naznačuje, odkud lze k sobě samému přitáhnout energii a naučit se s ní mentálně pracovat. Mág je na některých kartách obklopen růžemi, které symbolizují šest lidských smyslů, včetně opomíjené intuice. Růže nám zde říkají, že našich tužeb a přání, a předcházení nepřehledných nebo chaotických situací jsme schopni dosáhnout pouhým slovem. Kvetoucí růže je zázrak života. Slovo může být krásné, tak jako růže. Růže je ,,pouhá věc“, avšak také slovo je v jistém smyslu věc – má schopnost pohybu, pohybuje se astrální sférou, odkud se k nám po čase vrací zpět. Slova mohou být také „pichlavá“ a zraňující, stejně jako trny růžového keře.

Foto: Rebeka Sprinncová

Přeměňme tedy naše vědomí na zahradu plnou nádherně vonících, rozkvetlých růží ve všech barvách duhy. Záhon růží si jistě zaslouží citlivou, každodenní péči. Je jen na nás zda je necháme zarůst plevelem (negativními myšlenkami) a prožijeme život jako spící šípková Růženka. Mágova moudrost nám tímto naznačuje, kde se nachází ona tajemná a bájná zahrada všech duší – pozemský ráj. To největší magické kouzlo je život sám. Zasaďte proto tisíce nových růží do vašich vnitřních zahrad!

Tarotová karta Mág je kartou změn

Nabádá nás udělat si pořádek v citech, morálce, mezilidských vztazích a finančních záležitostech, a přitom bezhlavě neprolínat nevhodně tyto jednotlivosti dohromady. Jsme nabádáni zodpovědně zjistit, zda nebráníme vlastnímu rozvoji pohrdáním sebou či jakoukoli jinou bytostí. To znamená, vědomě se procítit do hlubinné mentální úrovně, pokusit se provést osobní mentální terapii, a postupně se tímto odvážným způsobem vnitřně očistit. Dopracovat se k magickým zkušenostem a obohatit jimi všední život. Předkládá nám k posouzení veškeré naše aktivní činy a zkoumá schopnosti dosáhnout cíle, postupným zvládáním všech úkolů. Zkoumá tvůrčí originalitu, diplomatické schopnosti, obchodní talenty a schopnost prosadit své záměry.

Rozvíjejme proto schopnost komunikace, sebe prosazení, pružnost v rozhodování a v neposlední řadě posílení inteligentního ducha. Potlačme v sobě lstivost, lež, úskočnost, jakýkoli klam a také sebeklam, a všechny podobné negativní aspekty v lidském egu obsažené. Pokud se vás toto osobně nedotýká, nenechte se podobnými povahovými rysy druhých osob ovládat a zbytečně zraňovat.

Archetyp Mága představuje symbol lidského ega

Říká nám, že pod lampou je největší tma. Mágova moudrost nás nabádá zhodnotit naše slabé a silné stránky, vyrovnat energie a zapracovat na sobě tak, aby všeho dobrého v nás bylo maximálně využito. Učí nás především odpovědnosti za vlastní život. Říká nám, že každá naše myšlenka má svůj tvar, barvu, rezonanci. A je na nás, jakým způsobem a do jakých tvarů energie myšlenek zformujeme, zda na základě pochopení univerzálních přírodních zákonů. Tato karta nabádá k pochopení, že mágem je v podstatě každý z nás.

Pouze naše vůle může být úspěšným činitelem nebo naopak hlavní překážkou v uskutečňování všech snů a cílů. Protože právě vůle, společně s egem, může být inspirující a tvořivá nebo naopak sebezničující. Mágova staletími prověřená moudrost nám sděluje, abychom se naučili žít v přítomném okamžiku, abychom pochopili jednotu makrokosmu s mikrokosmem člověka, a že jedině vesmírná energie je zdrojem veškerého života. Napovídá nám, kde hledat pravé Já. V tuto chvíli vám tajemná mágova postava pokládá právě tyto otázky:

Co nebo kdo, jaká příčina či následek vás dovedl k hledání informací na podobná témata? Co bylo tím prvotním impulzem? Víte to? Určitě to nebyla náhoda.

Související článek: Každý z nás v sobě máme potenciální schopnosti dobrého mága

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?