Rituální tanec upravuje životní rytmus

fire-dancer-558255_1280Tancem vyrovnáváme osobní energii. Upravujeme životní rytmus. Ladíme se na energii lásky a uvolňujeme nahromaděné negace. Tančíme-li, rozvíříme kolem sebe spirálu energie, napojíme se na energii hvězd, žádáme vesmírnou moudrost o přízeň přírodních sil. Vyjádříme náklonnost a poděkování bohům, bohyním, přírodním duchům, Slunci a Měsíci. Doprovázen podmanivou hudbou, promlouvá k nám tanec svým rytmem a pohyby těla. Rituální či posvátný tanec je vyjádření beze slov, ve skupině si tancem sdělujeme své pocity. Výsledný změněný stav vědomí nás vede ke vnímání jemnohmotné stránky bytí, kterou za normálních okolností nevnímáme. Běžně si neuvědomujeme ani pohyby hadí síly v nás. Do spirály stočené energie červené barvy.

Rituálním tancem je možné naladit vnitřní hadí sílu k otevření, jako pomalu se otevírající rudý letní květ

Vytržení mysli a odpoutání duše od těla, to je běžná praxe například kmenových šamanů. V silném transu (TRANS-FORMACI) nebo-li extázi již člověk většinou nemá kontrolu nad svým tělem a nevnímá okolí, je zcela ponořen do nadpozemského dění. Dočasně ,,odložené“ hmotné tělo dokonce může pozorovat pohledem zvenčí. Trans je cestou do světa duchů, cestou k nahlédnutí do lidského nevědomí, užívaný především v šamanismu. V transu dochází k jasnozření, tak věští někteří jasnovidci, a k dalším paranormálním jevům. 

K rozvíjení schopnosti uvést sebe do tohoto stavu pomáhají různá dechová cvičení, která praktikovali například již kněží starověkého Egypta. Ve starověkých mystériích jsou tyto události popsány jako transcendentní zážitky, kdy dochází k odhalení jen nepatrně tušených dimenzí člověka v návaznosti na kosmický řád. K nastavení vhodného tělesného rozpoložení, které následně přivodí trans, jsou například šamany užívány různé čarodějné rostliny, jako datura, rulík zlomocný, vavřín a mnoho dalších, v kombinaci s rituálním tancem. My se ovšem pokusům s magickými rostlinami, vzhledem k jejich nebezpečnosti, nekompromisně vyhneme!

Rituální tanec upravuje životní rytmus

Rituální tanec má pradávnou historii

Vznikal již v době, kdy lidé ještě nevyužívali sílu slova a neznali písmo. Vše co potřebovali, vyjadřovali gesty a tancem. Tancem vyjadřovali vlastní chápání světa, chápání přírodních živlů, vyjadřovali své emoce, tancem vyprávěli příběhy. Napodobovali tanec hvězd. Tancem se dokázali oprostit od strachu a přírodních nadpozemských sil, komunikovali tak s přírodou. Během oslav pohanských svátků tanec v přírodě vyzařoval do okolního prostoru energie radosti a pozitivního očekávání. Představte si, kolik energie se spoutává a následně uvolňuje do prostoru v okamžiku, kdy lidé, držíce se za ruce, tančí v kruhu. Kdy vyjadřují bez zábran své radostné pocity a emoce naladěni na stejný energetický proud. V tanečním kruhu vzniká vše harmonizující soulad, souhrou pohybů, gest a myšlenek, vzniká pozitivní napojení se na ducha prastarých pohanských dob.

Rituální tance mají kořeny v šamanství

Motyli-Efekt-ObalkaRituální tance, kdy se tančí v rituálních maskách, mají svá pravidla, dodržují se pevně dané úkony v podobě různých gest a přesně cílených rytmických pohybů. Tancem jsou podněcovány a vyvolávány tajemné tvořivé síly. Duše šamana lehce vstoupí do hmoty – květiny, stromu, zvířete, skály. Vstoupí za hranice pozemského horizontu, odkud přinese potřebné informace. Pokud šaman použije při tanci masku, na kterou váže negativní energie a propůjčí jí magickou moc, ještě během obřadu ji spálí.

Říká se, že je nemožné šamana v extázi během tance vyfotografovat, jelikož do prostoru kolem sebe uvolňuje mentální energii. Postava kouzelníka je zahalena v neviditelném, silně energetickém mlžném oparu, přes tento oblak mentální energie jej nelze zvěčnit.

Tanečními kroky rozvíříme rezonance magických energií zaměřených určitým směrem, směrem k harmonii, dokonalosti nebo poznání. Rozvíříme-li energetické spirály radosti a nadsmyslového poznání, potom nás tanec uvede do extáze, především tehdy, přivedeme-li tancem k životu skrytou spící hadí sílu v nás. Tančíme-li rituálně v kruhu, proti směru hodinových ručiček, vymaníme se z pout pozemského toku času. V tomto případě musíme dobře vědět, co děláme a proč to děláme. Mimo vše ostatní je tanec také erotický akt lásky, spojení muže a ženy, představuje spojení nebe a země.

Rituální tanec a vědomá relaxace

  • Rozpažíme ruce, pravou ruku pozvedneme blíže k nebi s dlaní otočenou ke Slunci.
  • Dlaní pravé ruky takto přijímáme energii slunečních paprsků (kosmickou energii). Její vibrace povznese naše srdce. Proudí tělem a skrze dlaň levé ruky, kterou máme po celou dobu tance otočenou dlaní směrem dolů, odevzdáváme energii zpět zemi.
  • Tančíme v drobných krocích kolem své osy proti směru hodinových ručiček a vytváříme spirálu vířící energie.
  • K tomuto rituálu je zapotřebí zcela se oprostit od všech myšlenek a nechat v hlavě znít pouze harmonickou melodii přírody, zvonkohru slunečních paprsků.

Rituální tanec upravuje životní rytmus

Od rituálního tance již není daleko k astrální projekci

Můžeme také vyzkoušet tanec, kdy tančíme zcela nekultivovaně. Prostě necháme tělo (ruce, nohy, trup, hlavu) ať si doslova dělá, co chce. Myšlenky zcela zastavíme, koncentrujeme se pouze na prožívané pocity a emoce. Tančíme stále rychleji… Pomalu nás začíná ovládat euforie, zcela se oddáme všem pocitům. Nemáte-li ještě moc zkušeností, v okamžiku, kdy začnete mít zvláštní smyslové i tělesné pocity, přestaňte tančit a lehněte si rovně na záda, a zůstaňte v naprostém klidu. Samozřejmě i v naprostém klidu myšlenkovém, nic nesmí odvádět vaši pozornost. Je docela dost možné, že samovolně a zcela spontánně dokonce dojde k silnému vzrušení, aniž byste to očekávali – v tu chvíli musíte ale tyto pocity nechat bez povšimnutí plynout a zůstat dál v nehybnosti a myšlenkovém klidu. Opravdu skutečná extáze je v podstatě orgasmus celého těla (samovolný). Následně se může dostavit stav rozšířeného vědomí, vymanění se z proudu lineárního času.

Zobrazit všechny eKnihy

Je ale nezbytně nutné se před podobným rituálem vnitřně očistit, mít pozitivní myšlenky, být takříkajíc doslova v pohodě. V opačném případě, pokud jste ve stavu jakéhokoliv stresu, pod vlivem negativních myšlenek, nemusí nutně vaše pocity a celkový prožitek mít takto ideální podobu. Můžete místo hudby vnímat nepříjemné zvuky. Můžete prožít skličující emoce, ačkoliv pod správným vedením mohou mít očisťující dopad pro vaše znečištěné emoční tělo. Vždy záleží na vašem momentálním rozpoložení. V případě rozšířeného stavu vědomí se můžete setkat se vším negativním, co máte uloženo v podvědomí.

Související článek: Tajemství Dervišů a mystického tance

Rituální tanec upravuje životní rytmus

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.