Astrální putování – vnitřní bariéry

yellowstone-66277_1280Na astrální putování musíme být teoreticky a také duševně připraveni. Nepříjemnosti změněného stavu vědomí nás mohou na začátku překvapit. Musíme vědět, že vše kolem nás se odehrává v návaznosti na naše myšlenky. Na cokoli pomyslíme, to se odehraje, uvidíme, co budeme chtít vidět, dozvíme se odpovědi na otázky, které položíme. Chceme-li se dostat na konkrétní místo, zcela jasně si je představíme. Proto je dobré mít jasnou představivost. Můžeme však improvizovat a využít fantazie, kdy necháme své astrální tělo unášet naprosto spontánně.

Ze začátku je nejlepší jen tak si ,,létat“ a vnímat jen emoce a pocity. O nic jiného neusilovat. Pokud to co nejlépe zjednoduším, dáme svému vědomí příkaz, prostě jen tak si letět nad světem, jen tak se dívat a pozorovat krajinu, oceán, ostrůvky lesů nebo velkoměsta pod sebou. V podstatě proces astrálního putování není složitý, jen musíme být v naprostém souladu s myšlenkami a s předem připraveným záměrem. Návrat proběhne naprosto jednoduše, dáme astrálnímu tělu příkaz k návratu do těla hmotného.

Nejobtížnější na celém procesu je dosáhnout onoho magického okamžiku odpoutání se za plného vědomí. Dosáhnout tohoto okamžiku a udržet se v pozitivních vibracích. Další nebezpečí spočívá v tom, že této magické činnosti, pro její nevšední krásu, můžeme zcela podlehnout. To znamená, že na astrálním cestování můžeme být nějakou dobu závislí, nebude se nám chtít vracet do reality. Tady je zapotřebí velké opatrnosti, nesmíme za žádných okolností zapomínat žít svůj pozemský život, se všemi jeho radostmi, povinnostmi i starostmi.

Změněný stav vědomí se projeví různě – s ohledem na duševní stav

cobweb-982412_1920Každý člověk je originální individualita. Proto si uvedeme příklady, které ale nemusí platit pro každého. Ve změněném stavu vědomí funguje naše tělo jako vysílač a přijímač, ono tak funguje běžně, ale v tomto stavu si více než kdy jindy uvědomujeme, dokonce velice citlivě, naše smysly: hmat, zrak, čich, sluch. Máme zostřené vidění i slyšení, intenzivněji vnímáme vůně a pachy. Ve změněném stavu vědomí intenzivně prožíváme mimosmyslové vidění v barevných, jakoby živých obrazech.

Cíleně se dostat do změněného stavu vědomí bychom se měli snažit pouze jsme-li v duševní pohodě. Protože tento stav mnohonásobně prohlubuje emoce a pocity, které zrovna v ten okamžik prožíváme: pocit radosti, lásky, štěstí, naplnění, lehkosti. Nebo naopak: pocit zoufalství, strachu, duševní bolesti. Někdy můžeme být celkem v pohodě, ale ve změněném stavu vědomí mohou vyplavat na povrch z hlubin podvědomí nezpracované, staré negativní emoce, bolesti, pocity viny, porážky. S tím musíme počítat. Pokud takový stav přijde, prožijte všechno naplno, tak, jak se to dere ven z vašeho nitra. Nic neanalyzujte! Nechte vše nepotřebné odejít! Právě probíhá vaše vnitřní očista. Jedná se o regresi, může přijít naprosto samovolně, ničeho se však nelekejte, nic neřiďte. Až to skončí, až od vás vše temné odejde, budete se cítit jako po blahodárné koupeli, budete vnitřně čistší a volní.

the-witch-525958_1280Kdokoli touží astrální putování zažít na vlastní kůži, nesmí mít o duchovním světě žádné pochybnosti. Potom zakusí složitější magické projekce. Mimo to musí zvládnout přechod, vstup a pobyt v nadsvětí a podsvětí. Pozorný žák si je vědom, že nadsvětí je astrální svět, kam se vydává za inspirací a světlem, pro moudrost duchovních bytostí a vyššího Já. Místo neomezené pozemským časem, plné jasného světla a nekonečnosti. Je obeznámen s tím, že podsvětí nemá nic společného s „peklem“, že se jedná pouze o temné hlubiny vlastní duše. Místo, kde je konfrontován se všemi vnitřními strachy a obavami. Může očekávat dobrodružství, jež očistí jeho duši od všech stínů a je mu nabídnuto řešení problémů. Před vstupem do podsvětí si žák vizualizuje vchod v podobě dutiny stromu nebo vchodu do jeskyně, nebo si představí potápění se do hlubokých vod oceánu. Pro vstup do nadsvětí si představí barevnou duhu na obloze, která se v tu chvíli stane portálem do jemnohmotného světa. Je ale důležité vědět, že se nejedná o dva rozdílné světy, vše se odehrává stále ve stejném PROSTORU, rozdílnosti jsou pouze ve vědomí člověka.

K astrálnímu putování nesmíme přistupovat lehkovážně

Žák na duchovní či mystické cestě přistupuje k učení a životu optimisticky, upřímně a bez sobectví, je vládcem svých myšlenek. Uvědomuje si podstatu života v přítomném okamžiku a zná, jak se ponořit do absolutního ticha mysli. Má osvojenu správnou techniku dýchání a hravě se dokáže soustředit na vlastní duši. Bez pochyb dokáže plynule a bezpečně oddělit vnitřní bytost (astrální tělo) od tělesné schránky. Zčásti zapomene na racionalitu, bez předsudků a bez obav očekává splynutí času a prostoru v jeden ničím neohraničený celek. Očekává nekonečnou ,,vesmírnou krajinu“ svého, a nejen svého bytí. Neustále se zdokonaluje v mimosmyslovém vnímání. Nepřekvapí jej časoprostorové vidění, kdy ocitnout se může jak ve vzdálené minulosti, tak za horizontem budoucnosti, ale i v každém z minulých vtělení. Může se ocitnout též v přítomnosti, odehrávající se však v několika různých úrovních.

hands-984032_1920Pozorný žák ví, že po opuštění svého těla může v jediném okamžiku kontaktovat své přátele, třeba na druhém konci světa, nemluvě o kontaktu s astrálními bytostmi. Nic pro něj není překážkou, jazykové bariéry (komunikace zde probíhá mimosmyslově), dokonce ani průchod jakoukoli pevnou hmotou. Měl by mít předem připravený cíl a plán astrální cesty, aby zvládl efektivně řídit a kontrolovat tento mimotělní prožitek. Ovšem může si samozřejmě udělat spontánní výlet kamkoliv, kde bude mít svobodné zážitky, ať už vizuální, pocitové nebo akustické. To už ovšem musí tuto magickou techniku bravurně zvládat. No a každopádně nesmí mít strach z nefyzického světa a různých astrálních entit, které ho mohou doprovázet. A rozhodně se to nenaučí ze dne na den. Astrální putování, jehož dokonalé zvládnutí vyžaduje čas a nesmírnou trpělivost, (hodně času a hodně trpělivosti), je jedním z nejúčinnějších prostředků, jak se spojit s přírodními silami a energií vesmírného Ducha.

Zobrazit všechny eKnihy

V egyptské mytologii nacházíme bytosti či bohy s ptačím tělem a lidskou hlavou – astrální putování připomíná lehkost bytí. Dotyčný má pocit, že se lehce vznáší v ničím neomezeném PROSTORU. (Nepleťme si však tento ryze specifický stav s obyčejnými létacími sny.) I v dalších civilizacích měl každý kmen svého šamana, léčitele s nadpřirozenými schopnostmi, který se vyznal v astrálních sférách.

Postupně, během tisíciletí, kdy začalo pohanství, magie a víra v přírodní síly upadat, hlavně v Evropě, a v lidech rostla nevědomost, převzala moc do rukou církev. Církev uznávající jediného Boha, nevědomost a strach v lidech záměrně prohlubovala, jak jinak, než k obrazu svému. Magická kouzla označila za ,,zázraky“ a v představách lidu záměrně stvořila peklo a ďábla. A z všemohoucího Boha udělala svého mluvčího striktního práva a bytost trestající zlo. Na rozdíl od tradice pohanství, které osvobozovalo člověka od strachu a bolestí, rozvíjelo jeho tvořivost a víru v sebe a přírodní zákony. Pohanská víra, vnímání přírodních energií a jemnohmotné cítění naštěstí nebylo nikdy docela potlačeno a z kolektivního vědomí nevymizelo.

Astrální putování - vnitřní bariéry

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.