Éterická hudba a životní síla

Hudba je magická, je skvělým zdrojem životní síly a regenerace. Uklidňuje, rozvášňuje, čistí emoce, odbourává stres, vnitřně harmonizuje. Například melodická hudba hraná na flétnu nebo klarinet. Komorní hudba v nás může navodit pocit konejšivého klidu. Během meditace, například klidná hudba barokní, dokáže zpomalit a vyrovnat mozkové vlny, nastolit rovnováhu mezi levou a pravou hemisférou. Čím pomalejší jsou mozkové vlny, tím více energie klidu, uvolnění a soustředění na vlastní nitro jsme schopni. Poslechem hudby dochází k uvolnění svalového napětí a celkovému uvolnění od každodenního stresu.

Hudbu nevnímáme pouze sluchem ale doslova celým tělem. Dokonce každá buňka našeho těla vydává vlastní specifický zvuk, posloucháme-li příjemnou hudbu, potom harmonizuje s naší ,,vnitřní hudbou“. A naopak, posloucháme-li nepříjemnou hudbu, která se jako hudba pouze tváří, dochází k vnitřní destrukci, k vnitřnímu rozladění, ač si to v daném okamžiku nejsme schopni uvědomit. Vnímáme to pouze podprahově, proto nás některá hudba rozčiluje. Starší osoby může velmi silně rozčilovat například hudba metalová.

Pomocí éterické hudby vyjadřujeme celou škálu emocí a pocitů

Různé skladby mohou zasáhnout celé naše emoční tělo. Soustředěný poslech hudby nás udržuje v přítomném okamžiku, může v nás vyvolávat příjemné snové obrazy. Inspiruje nás nebo nám usnadňuje cestu k vlastnímu podvědomí, pozměňuje vnímání času a prostoru. Rádi se tak necháváme unášet například podmanivou hudbou hranou na klavír. Hudbu využíváme také jako duševní terapii, k odpočinku, relaxaci a k odpoutání od bolesti. Asi už nás nepřekvapí, že každá píseň nebo skladba má vlastní vědomí, a právě jím na nás působí. Stejně tak má vlastní vědomí obraz, socha, loutka nebo fotografie. V hudbě jsou zakódovány vzpomínky na mládí, na první lásky. Nejen hudba ale i mnohé další zvuky fungují jako kódy nebo klíče, které v nás probouzejí věrné obrazy vzpomínek. Při poslechu příjemných melodií tělo vylučuje hormony endorfiny, jejich povznášející účinek se dá lehce přirovnat k opiu. Děti, jejichž matky často poslouchají hudbu s příjemně znějícími tóny v těhotenství, uklidňuje stejná hudba také po narození. Léčivou sílu krásné hudby můžeme využít k utišení fyzické i duševní bolesti, tento obor se nazývá muzikoterapie. Dokonce i ,,neživé“ rostliny reagují na na různé melodie změnou svých vibrací.

Zobrazit všechny elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Ve starém Římě to byl bůh pramenů, lesů a pastýřů Pan, kdo světu přinesl hudbu

Z rákosu vyrobil první flétnu. Hra na kouzelnou flétnu se ozývala z hlubokých dubových lesů, někdy její melodie vzbuzovala panický strach. Zvuk flétny dokáže otevírat brány paralelních světů. Na tento nástroj je možné vykouzlit melodie s velmi hypnotickými účinky. Flétna představuje dech – životní sílu, bývá také mystickým symbolem hadí síly – životní energie. Co vás napadne při pohledu na obrázek indického fakíra hrajícího na flétnu a vzdouvající se tělo hada stočeného do klubíčka? Řecká bohyně vítězství, moudrosti a umění Athéna také učila svůj lid hrát na flétnu. Staří Řekové uctívali boha slunečního svitu, umění a hudby Apollóna, nádherně hrál na hudební nástroj lyru, obvykle na řeckých slavnostech doprovázel přednášení veršů. Jeho hudební nadání bylo oceňováno vavřínovými věnci. Podle starých legend první lyru sestrojil bůh Hermés, použil želví krunýř, opatřil ho rameny a spojnicí, na kterou upevnil struny a hudební nástroj byl na světě.

S pomocí hudby zdokonalíme mysl v představivosti a vytváření barevných vnitřních obrazů, potřebných při rituálech zaměřených na splnění představ a vizí. V theurgii, čili ve vysoké magii se můžeme dozvědět, že správným způsobem vybrané tóny strunných nástrojů, jako je viola a housle, dokáží zhmotnit mágem uvolněné myšlenky a představy, nebo případně spoutat přírodní živly a astrální energie.

Uvědomme si ale, že skutečně existuje také nepravá hudba, která se jako hudba pouze tváří a není ničím jiným, než nemelodickým chaosem. Vyvolává napětí, nesoulad a někdy dokonce způsobuje i bolest. Taková hudba otevírá temné stránky duše a paralyzuje nervový systém fyzického těla, vzývá démony. Například hudba metalová otevírá v člověku nevědomí a v něm uložené negativní energie vynáší ven na světlo. Respektive je cestou do hlubin temnoty, uvolňuje temné vnitřní síly. A v astrálním světě vytváří temné elementární bytosti. Systematicky, promyšleně a v duchu magických sil, ale někdy i zcela náhodně můžeme stvořit kompozici zničujících a paralyzujících tónů. Některé takto zkomponované ,,melodie“ mohou svou rezonancí zapříčinit popraskání zrcadel, oken ale i zdí. Podobné vlastnosti mají i jiné slyšitelné nebo neslyšitelné zvuky. Nespočet zvuků, slyšitelných i těch podprahových, které vnímáme jako nepříjemné a destruktivní, vytvářejí různé vnější i vnitřní disharmonie.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?