Sedmá čakra – korunní

Korunní čakra propojuje fyzické tělo s vyšší duchovní dimenzí, s takzvaným sedmým smyslem. Je úzce spjata s vesmírnou energií, jednotou, bezčasovostí, jde o sídlo spirituality. Otevírá vědomí, dovoluje přístup k vyšším, nadsmyslovým sférám, tím umožňuje růst osobnosti a souznění s duchovní sférou života. Jejím otevřením dochází k harmonickému souladu mezi myslí, tělem a duší, potom snadněji probíhá transformace vědomí. Nachází se na vrcholu (temeni) hlavy. Barva: fialová, zlatá, bílá. Tato čakra je také nazývána: „Lotos s tisíci okvětními lístky“. Magický květ lotosu, v Číně uctívaný s osmi okvětními lístky, představuje osm stezek, které hledajícího nakonec dovedou k pravdě. Královská koruna je symbolem aktivované sedmé čakry.

Sedmá čakra souvisí také s tím, jaký vliv mají na člověka živlové a planetární energie

Energetické pole sedmé čakry je každým okamžikem ovlivňováno momentální konstelací planet. Všechny čakry se dokonce dají čistit pomocí živlových a planetárních energií. Otevřená sedmá čakra nám zpřístupňuje pomyslné brány na rozhraní světa hmotného, pozemského a světa astrálního. Naše fyzické i emoční tělo již pozvedlo svou vibrační úroveň a tím se před námi ukazuje cesta k mystickým prožitkům. Hadí síla je aktivována. Dovoluje nám nahlédnout za hranice lidského světa. Aktivace korunní čakry je nemožná, pokud neprojdeme duchovním poznáním a postupně neotevřeme ostatní energetická centra těla. Sedmá čakra je pokladnice, k jejímuž otevření musíme najít ten správný klíč. Alchymisté a mágové procházejí složitými iniciačními procesy, než se jim podaří sedmou čakru  skutečně aktivovat.

Sedmá čakra je tajuplnou pokladnicí, časem ji můžeme naplnit poznáním, niternými osobními prožitky

Může se pro nás stát nadčasovým deníkem, lexikonem kouzel vnitřních proměn. Proniknutí k tajemství třetího oka je samo o sobě rituálem velké vnitřní proměny, rituálem, který předchází otevření sedmé čakry. Je rituálem, kterému se v hermetickém učení říká: „malá smrt“. Jedná se o skutečné, ryze osobní, duchovní „pokřtění“. Bez vůdčího prostředníka, bez davu přihlížejících, bez ovací a potlesku. Prostředníkem, směle nás doprovázejícím k velkému prozření, se nám v tuto jedinečnou chvíli stává sama duše, naše vnitřní druhé „Já“.

Není náhoda, že Ležatá osmička symbolizuje nekonečno, věčný život, stále se obnovující energii, harmonii a vyvážení protikladů. Je spojením mikrokosmu a makrokosmu. Ležatá osmička je nakreslena nad hlavou Mága v tarotech, poukazuje na propojení sedmé čakry s osmou čakrou. Málo známá osmá čakra se nachází nad hlavou, v místech, kde bývá vyobrazována aureola světců. Panenská kvalita vnitřního já, které je naším učitelem, je v tuto chvíli oplodněna všeobjímajícím Světlem. Prožijeme symbolickou smrt všech stínů v nás uložených a následné znovuzrození do Světla. Prožijeme jedinečný okamžik, který si navždy zapamatujeme.

Milovat sám sebe znamená být milován

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?