Šestá čakra – třetí oko

egypt-640875_1920Šestá čakra představuje onen fenomén, kterému říkáme šestý smysl. Souvisí s vůlí, moudrostí, myšlením, vnitřním dialogem, intuicí, vnitřním zřením a psychickou energií. Nachází se mezi obočím. Zde se aktivují vyšší duševní síly, intuice, telepatická energie, jasnozřivost. Jde o vědomé napojení se na nefyzické energie. Barva: indigová modř, světle fialová, tyrkysová. K aktivaci třetího oka přikládáme mezi obočí například ametyst, kámen mystické fialové barvy, případně křišťál. Ne náhodou mají egyptští faraoni na čelence vyobrazen symbol hada, který představuje energii probuzené hadí síly, životní energie.

Šestá čakra – třetí oko – šestý smysl

Inspirace se dostaví zastavíme-li myšlení, tedy skrze svobodu tiché kreativní mysli. Šestá čakra představuje tajemství, která ale nemáme toužit odhalit myšlením, jde o tajemství, která můžeme jedině prožít na vlastní kůži. Nebezpečí, které se skrývá v rychlém otevření třetího oka, bez duchovní vyspělosti, u člověka nepřipraveného, spočívá v tom, že zůstane v tomto bodě ovládán nepřiměřenou touhou po moci. Přestane se duchovně vyvíjet, přestane si uvědomovat celé spektrum energetického těla a může snadno sklouznout do resonančního pole záporných energií. Především pokud si začne myslet, že schopnosti, které se dostavily po otevření třetího oka, mu dávají moc a sílu nad ostatními. Energie šesté čakry nás opět přivádí k sledování principu synchronizace, k umění žít tady a teď. Na této úrovni rozvíjíme psychické schopnosti, emocionální zdatnost a intelektuální vyspělost.

Navzájem se jeden druhého dotýkáme zrakem, zrakem dokonce vysíláme informace/myšlenky do svého okolí. Ale skutečné vcítění se do druhých osob probíhá na energetické úrovni, především skrze auru, která je součástí lidského těla. Vcítění se do druhých osob, to je empatie, ovšem bez jednostranného posuzování či dokonce odsuzování.

ancient-1293915_1280ancient-1299654_1280ancient-1298846_1280

Pokud si předem stanovíme určitý, většinou velmi povrchní obraz člověka, nikdy jej potom skutečně nepoznáme. Vlastní zkreslené představy o tom, jaký ten který člověk asi je, znemožní objektivní vidění. Subjektivně si utvoříme obraz o „neexistující“ bytosti a budeme dělat všechno pro to, abychom se paličatě utvrzovali v tom, že dotyčný je skutečně takový, jak jej povrchně vidíme, nebo z nejrůznějších vnitřních pohnutek vidět chceme. Což se nám může draze nevyplatit až sejmeme růžové brýle, nebo naopak zjistíme, že jsme někomu dali nálepku například darebáka a ono to tak ve skutečnosti nemusí být. Jen málokdo dokáže, jak se říká, brát toho druhého takového, jaký skutečně je, a skutečně vnímat, jak se časem proměňuje. Nikdo nezůstává po celý svůj život stejný.

egypt-33967_1280 egyptian-296501_1280 sobek-33965_1280

Otevřené třetí oko, pokud máme aktivovány současně ostatní čakry, nám usnadňuje vidění aury, schopnost telepatie, vnímání intuice, skutečné vnímání přírody. A v neposlední řadě nám umožní vnímání paralelních realit a s tím související schopnost lucidního snění či astrálního putování.

CO JE TŘETÍ OKO?

Třetí oko považujeme za důležitý mystický symbol, jde o latentní sídlo paranormálních schopností, skryté vše-vidoucí oko. Otevřené třetí oko představuje vědomou spirituální, mystickou cestu duchovního poznání. Třetí oko se symbolicky nachází uprostřed čela mezi obočím. Ve skutečnosti jej najdeme, v podobě drobné žlázy, umístěné hluboko ve středu mozku. Na úrovni lidského těla jde o šišinku mozkovou (epifýza), jde o tajemné místo v lidském mozku, které spojuje lidské, bdící vědomí s hlubšími sférami (kvantové) mysli. Pomocí třetího oka nahlížíme do jiných dimenzí, napojujeme se na přírodní a vesmírné jemnohmotné světy.

CO JE HOROVO OKO?

eye-160598_1280Horovo oko: egyptský symbol – vedžat, svaté vševidoucí oko, ochranné znamení předvídavosti a moudrosti, levé oko Horovo ředstavuje Měsíc. Oko Horovo je jedním z egyptských hieroglyfů, které jsou pokládány za symboly magického významu, prezentuje duchovní energii, božský pohled, který je přítomen vždy a všude. Tento hieroglyf je sestaven ze šesti částí, které představují šest smyslů: zrak, sluch, čich, hmat, chuť a mysl. Vytvořen je podle pravidel „Zlatého řezu“, to znamená, že rysy tohoto symbolu jsou vyvážené a působí harmonicky. Harmonická vibrace Horova oka, ve formě amuletu, pomáhá rozvíjet životní i duševní sílu, předvídavost a duchovní moudrost. Ochraňuje před zlým pohledem a negativní energií všeho druhu.

Horovo oko je symbolem sebeobětování, jasného vidění a celistvosti, věčného života a znovuzrození, vyjadřuje neomezenou moc a sílu Slunce. Používá se také jako ochranné znamení v podobě amuletu, chrání před uhranutím a zlým pohledem. (Slunce symbolizuje pravé oko egyptského boha Ra.)

Exkurze mimo tělo – astrální putování

         necklace-140374_1920      tutankhamun-1038544_1280      tomb-538098_1920

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.