Šestý smysl – aktivace třetího oka

Třetí oko, šestý smysl nebo šestá čakra je ve své podstatě jedno a totéž. Aktivací třetího oka můžete probudit mimosmyslové vnímání a obnovit v sobě zapomenuté spirituální schopnosti. Pokud budete k aktivaci šesté čakry přistupovat bez netrpělivosti a s pokorou, neublížíte si. V opačném případě může být pro vás náhlé uvedení „spící“ životní energie do pohybu, a aktivace neobyčejných schopností, obtížně zvládnutelná. Uprostřed čela těsně nad obočím najdete pulsující bod, skrytou energii čakry poznání. Šestá čakra představuje důležité energetické centrum, spojené s epifýzou, které se můžete časem naučit ovládat. Nikdy ale neusilujte o jednorázové okamžité probuzení šestého smyslu, ale o postupnou aktivaci. Určitá praxe je v tomto směru nutná, často jde o celoživotní poznání. Jde o dlouhodobý proces, který nemusí být, a většinou ani nebývá, započat a ukončen v jediném pozemském vtělení. Citlivost třetího oka – ve spojení s hadí silou, proudící životní energií – můžete sami na sobě jednoduše otestovat. (Epifýza je miniaturní žláza v mozku, je to právě onen vnitřní bod v nás, který nazýváme: třetí oko.)

Cvičení na podporu šestého smyslu – třetího oka

Posaďte se tak, aby páteř zůstala rovná. Chodidla se dotýkají země, nohy nekřížíte. Dokonale uvolněte mysl, zavřete oči a soustřeďte veškerou vnitřní pozornost k šesté čakře. Po několika minutách přiložte prostředníček pravé ruky na místo třetího oka. Lehce toto místo masírujte krouživým pohybem. Vnímejte vnitřní pocity, ale nikterak si je v duchu nekomentujte. Pokud je vaše citlivost k třetímu oku pootevřená, během chvíle budete vnímat v oblasti první čakry vířivý proud, jemný pohyb hadí síly. Pohyb hadí síly se projevuje zvláštním pocitem, který je velmi podobný sexuálnímu vzrušení, ale nemá nic společného se sexuálním drážděním. Jde o POHYB životní energie, o zvyšování vibrací fyzického těla.

Masírováním tohoto bodu uprostřed čela dojde i nezkušený člověk k určitým vnitřním pocitům. A to i v případě, že nikdy předtím nemeditoval. Výraznější projev energie kundalini  pocítíte, především pokud praktikujete meditace klidu a soustředění na přítomný okamžik.

Častou a cílenou meditační praxí se naučíte pobývat tady a teď, za každých okolností, ve vlastním středu, v srdeční krajině. Nejdůležitější je naučit se dodržovat myšlenkovou a emoční kázeň.

Takto je možné pracovat s hadí silou se zaměřením na třetí oko například tantrickou praxí. Ovšem bez duchovní průpravy a bez mnoha znalostí není vhodné si s otevřením třetího oka, ani s násilným probouzením hadí síly zahrávat. Název třetí oko je synonymem pro náš vnitřní zrak. Aktivovaný vnitřní zrak umožňuje přijímat spirituální vhledy, které běžně nevnímáme. Někdo je schopen soustředit se na vnitřní zrak s otevřenýma očima, během jakékoliv činnosti. Někdo jiný potřebuje k vnitřní práci klid a zavřené oči. Je to tím, že otevřené oči aktivují zbytečné přemýšlení. Do vizí a vhledů se potom zapojuje více rozumu, než intuice. Pootevřené třetí oko má také vliv na porozumění vlastním snům. Zasvěcení do vhledů mimo běžné vědomí souvisí s energetickou strukturou fyzického těla. Struktura tělesných buněk má co do činění s rozšířenou aktivací DNA, především pokud žijeme v souladu s vědomím Lásky. Pokud ovládáme racionální ego a současně i projevy emočního těla. V opačném případě je snadné sobě nebo někomu jinému ublížit, pokud se o probuzení třetího oka pokusíme předčasně.

Do určité míry máme otevřené třetí oko všichni. Ale pouze tolik, kolik jsme schopni v daném období života unést. Podle toho, na jakém stupni duchovního vývoje se momentálně nacházíme. Božské vědomí nás takto chrání před neuváženými činy. Například to, že výborně ovládáte intuici, nebo rozpoznáte smysl a účel vlastních pocitů, nebo umíte předvídat, díky pobývání v přítomném okamžiku, nikomu neublíží. Naopak, otevřená intuice je pro nás ochranným prostředkem. Ačkoliv zneužít lze cokoliv. Zneužitím nadsmyslových dovedností aktivujete zpětné vazby nepříjemných událostí.

Během meditace nebo magických rituálů pomáhá k uvolnění a utišení mysli pozorování plamene svíčky, nebo jakéhokoliv lesklého bodu, případně odrazu Slunce nebo Měsíce na vodní hladině. Pozorujete-li například plamínek svíčky soustředěným pohledem, pokud možno bez mrkání, podporujete aktivaci třetího oka, udržujete mysl v klidu. Noříte se do svého nitra, pohled na plamínek svíce  na okamžik rozpustí vaše ego. Tím, kdo se nyní dívá, je vaše vyšší Já. Uvolněná mysl je schopna přijímat nadsmyslové vjemy, všímat si neobvyklých synchronizací, které nás doprovází životem. Navíc nespoutaná živlová energie ohně je neoddělitelně spjata právě s myšlenkami, s myšlením samotným a s emocemi. Až si začnete uvědomovat energii ohně v sobě, stanete se zasvěceným.

Třetí oko je možné postupně probouzet také soustředěným pohledem do zrcadla

Především pro ty z vás, kdo již máte hlubší duchovní a esoterické poznatky, včetně toho, že rozumíte vlastní psychice a máte za sebou dlouhodobější spirituální průpravu, například vzhledem k magickým rituálům. Pro nezkušené může být zážitek, spojený s energetickou resonancí v podobě zrcadlení, více či méně nepříjemný. Pohled do zrcadla, za dodržení meditačních pravidel, kdy se díváte doprostřed čela, jen kousek nad obočím, je sebepoznávací akt, na který ale potřebujete velkou dávku trpělivosti, moudrosti a rozvahy. V meditačním uvolnění, za dokonalé myšlenkové kázně se díváte na oblast třetího oka třeba i dvě hodiny v kuse, než se vám podaří proniknout do vlastního nitra, do podvědomí. S myšlenkovou kázní ještě úzce souvisí sledování vlastního dechu. Pohled očí na konkrétní místo musí být uvolněný, vše je vykonáváno zcela volně, bez urputné snahy.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Pro zkušené adepty duchovního rozvoje je vhodné cvičení ve dvojici, kdy se jeden druhému navzájem díváte na oblast třetího oka. Toto cvičení je ale náročné, jak na dokonalé soustředění, tak na čas. Podstatné je utišit mysl a vzájemně se nikterak neovlivňovat. Pokud se takto vydržíte v meditaci dívat vzájemně na oblast třetího oka, po dobu dvou až tří hodin, můžete prožít v závěrečné fázi tohoto rituálu společné chvíle, spojené s nadsmyslovým, mystickým poznáním.

Rituál pro aktivaci třetího oka ve dvojici

Vyberte si k sobě partnera, přítele, kamaráda, ke kterému máte bezmeznou důvěru. Neprovádějte tuto meditaci s nikým, kdo má akutní nebo dlouhodobé psychické problémy, pokud nemáte zkušenosti s hlubinnou terapií. Postupujte pomalu, nechtějte během jedné meditace prožít všechno najednou. Meditace provádějte opakovaně, dejte si alespoň půl roku čas.

Meditaci vnitřního vhledu provádějte následovně, s tím, že můžete improvizovat, vzhledem k různým prožitkům, které se budou postupně dostavovat.

Partneři se posadí na židle proti sobě tak, že se téměř dotýkají koleny. Oblečení zvolte co nejpohodlnější. Sedíte s rovnou páteří, chodidla se dotýkají země, nohy nesmíte mít překřížené. Překřížené nohy a ruce brání v přímém toku životní energie. Díváte se vzájemně jeden druhému na oblast třetího oka. Nenásilně sladíte vzájemné dýchání tak, že v okamžiku, kdy se jeden z vás nadechuje, druhý z vás vydechuje. Není jednoduché takto vydržet bez vzájemného ovlivňování, (nesoustředěnost, smích, stud, nezvládnutí emocí), od několika desítek minut, až po dobu několika hodin. Pokud máte zkušenost s díváním se do zrcadla o samotě, na vlastní obličej, tak víte, že po určité době se vaše tvář začne proměňovat, až se nakonec rozplyne do ztracena. Potom k vám začne promlouvat vaše podvědomí, uvidíte obrazy z nedávné i velice vzdálené minulosti. Tento okamžik je počátečním stavem, kdy můžete vstoupit do hloubky vlastního podvědomí.

Ve dvojici je to ale náročnější (partner svým způsobem nahrazuje zrcadlo). Musíte počítat s tím, že vašemu protějšku takto odhalíte svou minulost, možná tajemství, která skrýváte, věci o kterých víte jenom vy. A také věci, o kterých nevíte ani vy, například se před vámi odhalí vaše minulé životy. Mohou se nečekaně odkrýt také informace související s rodovou, karmickou zátěží a podobně. Tato praxe je jen pro zkušené a silné nátury. Jde skutečně o hluboký akt sebepoznání. V podstatě lze takto podstoupit hlubinnou regresi, kdy je vám váš společník soucitným partnerem, průvodcem, terapeutem, a zároveň ochráncem. Ale vždy záleží pouze na vás, a na vzájemné dohodě, jak daleko chcete tímto cvičením zajít. Nemusí jít ze začátku o hodinové meditace, vedoucí k hlubokým vizím. Stačí takto cvičit třeba jen hodinu, kdy vkládáte energii pouze do procvičování třetího oka.

Procvičovat šestý smysl znamená posílit mimosmyslové vnímání

Můžete například nahlas pokládat otázky a na energetické úrovni vnímat přicházející odpovědi od partnera, který ale odpovídá pouze v duchu. Můžete pokládat v duchu otázku tak, že její obsah budete beze změny v duchu několikrát opakovat. Váš partner, pokud šestým smyslem otázku vycítí a rozpozná, vám odpoví. Správná odpověď bude intuitivní, pokud bez zapojení racionality necháte promlouvat podvědomí napojené na pravou hemisféru. Časem můžete takto spolu mimosmyslově komunikovat, normálně si povídat, ale bez vyřčení čehokoliv nahlas. Další možností je, že si budete navzájem posílat energie lásky v podobě světla, které si budete intenzivně vizualizovat v podobě zlatavé záře.

Jak poznáte, že je vhodné nebo dokonce nutné cvičení ukončit? Toto je otázka zcela na místě, nikdy nepřepínejte své síly. Ukončete rituál, pokud vás to evidentně přestane bavit, pokud začnete pociťovat negativní emoce, nebo vás ovládne netrpělivost. Případně pokud se dostaví strach nebo obavy, že se vám to nepovede. Nepokračujte, jakmile budete mít nepříjemné tělesné pocity, spojené se silným tlakem v hlavě (v oblasti čela nebo zátylku). Může se vám mírně zatočit hlava, podobně jako během mírné opilosti. Nepokračujte kdykoliv intuitivně poznáte, že přišel správný čas rituál ukončit.

Platón: „Existuje oko duše… jímž lze vidět pravdu.“

K procvičování šestého smyslu přistupujte hravě, nenásilně, bez přílišného očekávání, bez připoutání, vše by se mělo odehrávat spontánně. První cvičení nemusí končit náhlou aktivací třetího oka, to se patrně ani nestane. Jde také o to, že postupem času budete během úplně jiných běžných činností, s cvičením nesouvisejících, vnímat různé podivnosti, spirituálně se otevřete. Budete empatičtí, otevření intuici a předtuchám více, než kdykoliv předtím.

Další podporu šestého smyslu můžete získat cvičením jógy, poslechem zvuku tibetských mís, zaměřením se na různá dechová cvičení, meditacemi doplněnými tantrickými rituály a podobně. Pokud budete vnímaví k intuici, k vnitřním signálům, návody a rady jak postupovat v sebepoznání k vám budou přicházet sami od sebe a v ten pravý čas pro vás vhodný. Pokud budete pracovat ve dvojici, časem dosáhnete dokonalé, vzájemné synchronizace.

Související: Ego nemáme potlačovat, je to naopak

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?