Energetické vibrace tetování

Tetování podstupujeme z různých důvodů, pokud nás neovlivňuje sebestřednost, nebo pocit méněcennosti, případně styl života, kdy „musíme mít“ vše, co mají ostatní, potom se rozhodujeme z vlastní vůle tetování si pořídit. Potom si zvolíme takový obrazec či znak, který s námi bude harmonizovat. Ale i tak to není s rozhodnutím nechat se tetovat úplně jednoduché. Protože mezi symbolem a námi sice může být v určitém okamžiku niterný vztah, ale věci jsou stále v pohybu, a i tento vztah se může časem změnit. Tetování je moderní fenomén, často o nás mnohé vypovídá, proto považuji za důležité toto téma sladit s otázkou, zda si sami sebe vážíme a zda si uvědomujeme, jak nás různé symboly (energetické zářiče) mohou na jemnohmotné energetické úrovni ovlivňovat. Každé tetování je symbolem něčeho a váže se k něčemu, pokud neznáte význam symbolu vrytého do vaší kůže, ani nemusíte vědět, jak vás kresba na energetické úrovni ovlivňuje. Symboly mohou být originální, ryze osobní, nebo předem dané, převzaté z etnických tradic, nebo vybrané z katalogů. Mohou být krásné ale také odpuzující. Některé kresby jsou originální a mají svého tvůrce, autora, o kterém z pravidla nic nevíte. Možná ani netušíte, jaká energie (emocí a myšlenek) se vtiskla do symbolů a obrázků během jejich vzniku.

Některé vzory pro tetování pochází z cizokrajného písma, a mnohdy ani nevíte, co některé věty a slova znamenají, nevnímáte skryté významy. Mnoho symbolů má v sobě daný energetický program a působí jako energetické zářiče. O nezanedbatelné magické moci některých znaků a symbolů ani nemluvě.

Představte si, že si například přečtete báseň, která se vám na první pohled líbí, ale přesto nevnímáte skrytý význam, který můžete vyčíst pouze mezi řádky, podobné je to s tetováním.

Někdy se může stát, že tělo nepřijme daný symbol na energetické podvědomé úrovni, i když si můžete myslet, že jste si vybrali správně, zde je třeba velmi vnímat signály z podvědomí a intuici.

Tetování je na energetické úrovni osobním sdělením

Zvolené symboly a vzory se zapisují nejen do kůže, ale v podobě oscilace také do energetického, jemnohmotného těla. Vibrace toho kterého symbolu nebo nápisu působí na podvědomí, působí nejdříve na nehmotné úrovni, a následně například na psychiku, aniž bychom si toho byli vždy vědomi. Tetování může vibrace energetického těla posilovat, ale také oslabovat. Přitom záleží na obecném významu symbolu, na barevnosti, a v neposlední řadě také na místě na těle, kde energie symbolu bezprostředně působí. Je to stejné jako v přírodě, kresby na kůži nebo srsti zvířat mají daný energetický vliv, často vliv ochranný, nebo vliv působící během zvířecích námluv apod. Podobně působí na energetické přírodní resonance různé vzory a barevnost rostlin, mimo jiné slouží například jako komunikační kanál mezi rostlinou a hmyzem. Každá informace, byť v podobě tetování, osciluje ve vnějším prostoru kolem vás, kamkoliv jdete, je stále s vámi, je vaší (energetickou) součástí.

Obecný význam symbolu, jeho základní vibrace, může být mírně změněna podle osobní víry a přesvědčení, podle osobního vnímání smyslu toho kterého symbolu. Podstatný vliv na tetování má samotný proces jeho tvorby, s tím souvisí energetická čistota prostředí, kde si necháte tetování aplikovat, dále jde o osobní energii „tatéra“ – to vše se vám také určitým způsobem „zapisuje do kůže“. Podstatný vliv má také duševní rozpoložení v tom okamžiku, vnímání bolesti, doprovodné rituály, souznějící nebo neharmonická hudba, včetně ostatních zvuků, vůní, barev. Každý doprovodný rituál má velký vliv na účinek toho kterého symbolu. Celý proces tetování je rituál, který se zároveň zapisuje do vaší energetické paměti. Tento zápis si nosíte všude s sebou, kamkoliv jdete, dokonce vás ovlivňuje i v době spánku.

Tetování má nezanedbatelný vliv na podvědomí

Oblečení, které často volíme podle nálady, můžeme kdykoliv odložit, tetování nikoliv. Všimněte si, že už při samotném výběru vzoru, který si hodláte nechat vytetovat, vnímáte určité pocity, vnímáte energie vyzařující z obrázku, což se projeví například projevem radosti nebo odporu. Tyto jemnohmotné vibrace mají vliv také na lidi ve vašem okolí, nejvíce na vaše blízké, s nimiž trávíte nejvíce času. Pokud bude mít váš partner tetování, a trávíte například celou noc na společném lůžku, informace obsažená v symbolu může mít například vliv na vaše podvědomí, a tím i na psychiku.

Mnoho z nás se běžně rozhoduje, ať už vědomě nebo podvědomě, jaké zvolí účesy, oblečení, v jakých barvách, s jakými nápisy nebo vzory – to vše má v danou chvíli  nezanedbatelný vliv na naše osobní energetické pole. Ale v případě tetování na tento účinek barev a symbolů mnozí zapomínají. Důležité je také aktuální období života, symbol zvolený v určitém čase vás doplňuje, vystihuje, pomáhá vám, ale může to být i naopak.

O několik let později se tetování může na energetické úrovni stát nepotřebným, někdy dokonce nevhodným, a to vzhledem k jemnohmotným vibracím. Jakmile člověk přestane se zvoleným symbolem rezonovat, může to mít nesnadno rozpoznatelný vliv na jeho psychiku, na jemnohmotné emoční tělo.

Tetování zapsané v energetickém poli člověka má vliv na životní energii, vitalitu

Tetování má vliv na emoce, sílu, odvahu, rozhodování, agresivitu, smutek, strach, a nakonec i na zdraví, nebo naopak na léčení, na tišení nebo prohlubování fyzické bolesti. S účinkem na zdraví souvisí také zvolené místo na těle, kam se rozhodnete umístit zvolený symbol. Například tetování v podobě symbolů znázorňujících „ďábelskou“ energii, nebo jiné „negativní“ síly, je třeba volit s rozvahou. Což nemusí samozřejmě být vždy pravidlem, záleží také na osobním záměru, a na znalostech symbolů. Energetické dráhy lidského těla, a důležité styčné energetické body, mohou být tím kterým symbolem trvale ovlivněny.

„Zranitelná“ místa pro tetování jsou například krk, ramena, zápěstí, kotníky, páteř

Tetování podél páteře, nebo na hrudníku, může ovlivnit oscilace probíhající na úrovni čaker. Celkově slabší povahy skutečně nemusí vliv tetování na svou osobu, především na psychiku, bez následků ustát, aniž si kdy uvědomí, co jej na energetické úrovni ovlivňuje. Ženy by si například měly uvědomit, že skutečně nevhodné tetování může mít vliv i na plodnost. A nakonec i na dítě, které nosí pod srdcem, jelikož dítě je v prenatálním období nedílnou součástí matky, a tím i jejího energetického vyzařování. Tetování samozřejmě také ovlivňuje vlastnosti a charakter nositele, a konec konců má vliv i na sexualitu.

Zobrazit elektronické a tištěné KNIHY Psychologie chaosu

Důležitý je také záměr, směřování osobní pozornosti, jasný důvod, proč se rozhodnete si tetování pořídit

Každý záměr bude mít poněkud jinou energetickou vibraci. Proč chci tetování? Abych své tělo vystavil na obdiv? Toužím po pozornosti druhých? Dělám to jen proto, že je to moderní? Je to moje vnitřní touha? Toužím po sebevyjádření? Potřebuji v sobě probudit to, co zrovna postrádám? Přeji si být duchovně vyspělejší, silnější, nebo jen toužím po obdivu z venčí? Toužím po napojení na tvůrčí plodivou sílu vesmíru? Obrazně řečeno může vámi dobře zvolené tetování, se znalostí skutečného záměru, působit podobně jako afirmace, nebo modlitba. Otázkou zůstává, jaký symbol co nejvhodněji zvolit, aby vás vhodně energeticky doplňoval po zbytek života.

Během života si mnozí z nás často pořizují nejrůznější talismany, amulety, šperky, rituální předměty, které podporují naše energetické pole. Vždy instinktivně vycítíme, že daný talisman již nepotřebujeme, tak jej odložíme, a pořídíme si jiný. S tetováním je to stejné, pouze s tím rozdílem, že jej nemůžete jen tak odložit. Problém může nastat, pokud se s konkrétním tetováním přestanete po čase ztotožňovat a začnete toužit po změně, což může nastat i po několika letech. V té době se může změnit i původní, s vámi shodná vibrace toho kterého symbolu. Tetování může vyjadřovat váš světonázor, souvisí s vaší identitou, a také s touhou po svobodné vůli, proto jej z dlouhodobého hlediska musíte vybírat skutečně s rozvahou. Dobře zvolené a promyšlené tetování, zapsané současně ve vaší auře, může mít vliv také na váš duchovní rozvoj, na vnímání světa i sebe sama.

Související články: TETOVÁNÍ – posvátná dračí energie, Lebka – symbol znovuzrození, Keltské uzly 

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

   

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?