Skrytý význam slova kouzlo

art-1556896_1920Slovo a písmo mají jednu společnou věc: magického ducha. Existence slova a písma je sám o sobě zázrak. Moc slova, ať už psaného či vysloveného, je ohromující. Náš svět je svět slova, zvuků a vibrací. MAGICKÝMI HRÁTKY SE SLOVEM definujeme sami sebe i vesmír. Slovo hýbe vesmírem. Silou slova se ovlivňujeme navzájem, síla slova dokáže být smiřující, oživující, léčivá, sladká i hořká, sugestivní, hypnotizující, zraňující, šokující i destruktivní. Slova se nás dotýkají, a to doslova, jsou součástí hry života – chceme-li se někoho dotknout, ať už ve zlém či dobrém, nebo někoho udělat šťastným, zvolíme to správné slovo. Pocity a myšlenky můžeme proměnit ve slova s magickými účinky a odeslat časem a prostorem tam i zpět. Slova hýbou PROSTOREM. Zvuk (frekvence zvuku) dává slovům hodnotu, tvořivou sílu. Všechny věci mají vlastní specifický tón, vibrace nesoucí v sobě zakódované informace. S tím souvisí, že naše slova, emoce i činy ovlivňují energetickou paměť předmětů i místa. Slova jsou též psychickým nástrojem k ovládání. To, co není pojmenované slovem – jakoby neexistovalo, vidíme a vnímáme jen to, co dokážeme pojmenovat.

Nevěříme-li v zázrak, je to proto, že nejsme schopni vnímat to, co je skryté „za zrakem

Neexistují bezvýznamná slova, ale bezvýznamné myšlení, mluvení, přemýšlení. To či ono slovo může být pro každého člověka podbarveno jiným pocitem, podtrženo jiným dojmem, představou a obrazem, vzpomínkou. Často se stává, že lidé sice používají stejná slova, ale každý přitom mluví o něčem jiném. Nesprávně zvolená slova vyvolávají nedorozumění.

sea-1314969_1280Občas člověk uvěří na kouzla a strašidla, kouzla a strašidla sice svým způsobem existují, ale víra v ně může být dvousečnou zbraní. Jakmile totiž pochopíme mystiku, přestane být tajemná a magická. Tajemná magie je přínosná, pokud je jemná a nenásilná. Kouzlo je záležitostí duševní síly a jemnohmotné inspirace. Každá pohádka, která kdy spatřila světlo světa, jistě byla stvořena na základě inspirace navazující na ony tajemné, paralelní světy. K pohádkám a bájím patří kouzla a čáry. Ale i v pohádkách dochází k boji a hádkám, a stejně jako v životě, tak i v pohádce vchází světlo do tmy až po bouři – vzduch čistící hádce. Nakonec i hádky mají své kouzlo. A kouzla najdeme nejen v pohádkách, ale i v běžném životě. A jak se říká: všechno zlé je pro něco dobré.

Právě zde si však musíme objasnit inspirující pojem „kouzlo“, které už na první pohled říká vše. Kouzlo je „pouze“ slovo, avšak krásně a harmonicky rezonující. Vyvolává v nás příjemné asociace, představu splněných přání, přestože jeho význam může být zavádějící, pokud si jej budeme spojovat pouze s kouzlem z pohádky. To by bylo moc jednoduché. Kouzlo je jen jiný výraz pro „následek“ – každá příčina vyvolá určitý následek. Magickým kouzlům musíme přednést slova, myšlenky a emoce, svázat je do harmonické rezonance s naší ideou. Sjednotit myšlenkové proudy a osvětlit jimi temnotu. NIC SE NESTANE SAMO OD SEBE!

Náš život je produktem nás samých. Pokud chceme cokoliv změnit, vynaložíme přesně mířenou energii, vynaložíme dostatek úsilí a trpělivosti, ale ne vždy si uvědomujeme, jakou energii vkládáme do svého záměru. Používat promyšlená kouzla sice můžeme, ale s velkou rozvahou a rozmyslem. Ve slově kouzlo je totiž jedno velké, dvousečné ALE, především co se týče duality trojrozměrného světa, ve kterém žijeme. Kouzlí nejen „čaroděj“, ale také iluzionista, který vytváří iluze. Například někdo vytváří iluzorní kouzlo reklamy, která se pouze tváří, že je pravdivá. Kouzlo tvoříte, i když si vyrábíte např. talisman nebo amulet, zde je důležitý váš emoční stav a síla myšlenek, které do předmětu vložíte. Kouzlo se může proměnit ve zlo, pokud vytváříte talisman ve špatné náladě, pod palbou negativních myšlenek. Kouzlo talismanu nebo amuletu nebude v tomto případě mít žádaný účinek, do předmětu totiž vložíte svou momentální psychickou energii. A že emoce mají tvořivou moc, to už pro nás není žádnou novinkou.

girl-1666662_1920Ani kouzlo osobnosti nemusí být vždy pravdivé, pokud má někdo vytvořenou masku svého charisma pouze pro veřejnost, a v domácím prostředí může být despotou nebo tyranem. Kouzlo iluze vytvoří také člověk, který vás kouzlem své osobnosti nenápadně, zato cíleně přesvědčí, že bez něj nemůžete žít. A iluzi, že bez někoho nebo něčeho nemůžeme žít, dokáže (nevědomá) lidská bytost propadnout velice snadno. I zde platí zákon: příčina – následek: každý čin vyvolá sled odzrcadlených událostí. Jednoduché slovo dokáže často více, než složité kouzlo. Nevědomost vytváří mosty a hranice mezi tím, co je pravda a co je pouhá iluze.

A čím více iluzorních kouzel si nevědomky vytváříme, tím více můžeme mít zauzlený, zamotaný život. Proto je nutné dávat si pozor, aby se jakékoliv pomocné nebo obranné kouzlo nezměnilo v mocné zlo, a to v tisícerých věcech života. Protože přemůže-li nás pokušení provést něco pokoutně, dostaneme od života „pokutu“. Například vědomě či nevědomě pronesená kletba dokáže uhranout na mnoho let. Slova mají více významů a dají se různě pochopit, v nesprávném pochopení toho, co říkáme, obzvláště pod palbou negativních emocí, se může skrývat nepříjemné prokletí.

Světlo duálního světa je tajemné, jemné a ne pro každého průzračné. Světlo dne a tma noci jsou od sebe neodlučitelné. Dokonce i kouzlo a světlo vánoc se může lehce proměnit v temné pachtění se za iluzemi na hmotu zaměřeného bytí. Kouzlo lásky se velice snadno může proměnit v mocné zlo nenávisti. Láska souvisí s přitažlivostí a nenávist s odpudivostí. Lpěním a připoutaností k čemukoliv hmotnému můžeme vytvářet kouzlo nechtěného.

monada

Také kouzlo krajiny, která je naším domovem, vnímané jen povrchně, často ztrácí duchovní světlo v sobě obsažené: kouzlo ráje

Především pokud si nevážíme svého rodného kraje, a úrodné půdy, bez které nedokážeme žít a přežít, pokud ji zničíme. Náš rodný kraj je zahrada našeho života, je hradem, mocnou pevností a oporou našeho bytí. Energii místa, kde se narodíme a vyrůstáme, si v sobě neseme po celý svůj život. Kouzlo nejrůznějších zázraků, jemnohmotných dějů, které se odehrávají za naším zrakem, dokážeme procítit pouze láskou v srdci a vnitřním světlem. Milovat a mít rád je dar, a něco darovat znamená radovat se z kouzla obdarování a z radosti obdarovaného. (Rád = dar čteno pozpátku, darovat = radovat přehozením pár písmen.)

Na co ještě si máme dávat pozor mimo magická kouzla a čáry? Na kouzlo (slepé) důvěry, kouzlo neznámého, kouzlo odpočinku, kouzlo sebelásky, kouzlo sobeckých myšlenkových triků a podobně. Také na kouzlo víry v různá náboženství. Protože omylem všech náboženských směrů je patriarchální (principiálně mužské) myšlení. Přece už samo slovo náboženství nás upozorňuje, kde se stala chyba. Ale ať už se nám cokoliv nepovede, protože mnoho věcí děláme programově, naučeně, tak nesmíme podlehnout pocitu selhání, v tom je kouzlo sebedůvěry a zdravé sebelásky, člověk přece není neomylný stroj. Člověk, jako živý tvor, v dimenzi „neživé“ hmoty, je v podstatě živočich (živočich) ovládající a uvědomující si své smysly, například zrak a čich. Díky vytříbeným pěti základním smyslům, a díky šestému smyslu v podobě intuice je člověk, pokud chce, znalý zákona rovnováhy. Žití ve světě polarit znamená vědět, že tam, kde je světlo, je zákonitě i stín. Neznalost doprovází povýšené a pošetilé nebo sobecké myšlení, přináší černobílé myšlenky s omezenou schopností tvoření.

VNITŘNÍ MOUDROST – PRIMA ŽIVOT

Udržení životní rovnováhy, a životních výkyvů v přijatelných mezích, vyžaduje od každého jedince neosobní, neutrální přístup k vnějšímu dění. Především k dění, které nemůže nikterak ovlivnit. A v tom je kouzlo magie života, síla slova a magického myšlení, otevřeného duchovního oka, kouzlo přírodních zákonů a v životě používaných duchovních moudrostí.

Související články: MAGICKÉ HRÁTKY SE SLOVEM, Slova (ne)jsou jen slova

Co skrývají slova: mám tě strašně rád?

Skrytý význam slova kouzlo

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.