Spirituální tajemství zlata, magická kombinace s drahými kameny

Hodnota majestátního zlata, které je považováno za dar bohů a kov králů, je pro zasvěcené především mystická, spirituální, zde má zlato především rituální význam. Badatelé, zabývající se geomantií a energetickými žílami proudícími pod zemských povrchem, tvrdí, že zlaté žíly pod zemským povrchem vytvářejí vysoké frekvence energií. Tyto energie se dají „přečíst“ tam, kde se zlato nachází pod zemským povrchem v souvislosti s energetickou mřížkou Země. Zlato má jedinečnou elektrickou i tepelnou vodivost, a z esoterického pohledu vyzařuje spirituální energii. Rezonuje především se solární energií. Zlato a drahé kameny se vzájemně energeticky doplňují, zlaté šperky zdobené leskem drahých kamenů jsou nejen krásné, ale především magické.

Magické zlato je symbolem Slunce a spirituálního ohně

Slunce a Měsíc jsou dva vesmírné objekty, a ze spirituálního hlediska tvoří dvě strany téže mince, mystická svatba představuje sloučení dvou základních polarit, principiálně mužské a ženské energie, které utváří vesmír. Pro alchymisty představoval oheň a zlato božskou moc, od těchto dvou sil se odvíjí nejedna mysterijní tradice. Nejeden alchymista zasvětil celý svůj život hledání elixíru života v souvislosti se zlatem. V magii je zlato považováno za energeticky nejmocnější kov, ve spojení se Sluncem, a stříbro ve spojení s Měsícem.

Tam, kde se v přírodě nachází zlato, nachází se také krystaly křemene. A není bez zajímavosti, že zlato a krystaly jsou nezbytné pro výrobu moderní komunikační techniky.

V přírodě nacházíme zlato nejvíce v čisté podobě, nebo ve směsi právě se stříbrem. Zlato smísené s křemenem má spirituální vlastnosti. Spolu se rtutí, stříbrem a platinou je zařazeno do skupiny ušlechtilých kovů. Zlato je odolné vůči některým chemickým procesům, dokonce je odolné i proti vlivu některých kyselin, v dobrých podmínkách neoxiduje ve vodě, ani vlivem vzduchu. Spiritualita zlata je zřejmá také v jeho krystalickém rozboru, zde se dostáváme k božské geometrii. Nepřekvapí nás tedy, že některé krystaly zlata mají podobu krychle, vzácně mají krystaly zlata tvar dokonalého osmistěnu.

V mnoha mýtických příbězích najdeme spojitost s vesmírnými bohy a magickým zlatem

Zlato bývalo považováno za zhmotnělé světlo Slunce. Dnes víme, a prastaré civilizace to možná věděly také, že zlato odráží světelné paprsky dokonce i v infračerveném spektru. Zlatem zdobené předměty, které nám předkládá archeologie, existovaly už v době kamenné. Nejen sumerské příběhy vypráví o argounatech, bozích z vesmíru sestoupivších na planetu Zem, především za účelem hledání a těžení zlata. Dřívější civilizace, které jsou spojovány s takzvaným zlatým věkem, věděly, že zlato je vodič, a je schopné v sobě uchovávat informace. Zlato je navíc měkké, plastické a snadno zpracovatelné, zlatem se ve středověku zdobily také rukopisy vzácných knih, které obsahují mnoho významných spirituálních informací. Po zpracování si zlato zachovává přirozenou barvu a lesk téměř neomezeně.

Egypťané uctívali zlato a Slunce, Babyloňané, Mayové, Aztékové, Keltové, ekvádorští indiáni. Jižní Afrika je kolébkou zlata, jistě si vybavíte například zlatem ozdobené namibijské ženy. Stejně tak orient, indické chrámy, nebo starověké antické artefakty září leskem zlata na každém kroku, v některých chrámech bývaly i podlahy vykládané zlatem. Umíte si představit magickou kombinaci zlatem vykládaných chrámů s omamujícími paprsky vycházejícího Slunce? Zlatem lesknoucí se chrámy, s typickými kupolovitými věžemi najdeme také po celém Rusku. V Rusku bylo nalezeno zlato ve vykopávkách prováděných na slovanských pohřebištích. Své by dokázalo vyprávět také legendární Eldorádo, pokud by bylo kdy objeveno.

S uctíváním Slunce souvisí „metafyzika světla“ nebo ,,světlo vesmírné pravdy“

Zlato rezonuje se sluneční energií, princip této éterické síly je mužský. Dodává životní sílu, vnitřní rovnováhu, usměrňuje obranyschopnost organismu. Egyptští faraoni věděli, že zlato má léčivé účinky, navíc dokonale uchovává informace. Vrcholky pyramid bývaly svého času pokryté zlatem, zlato prý zvyšovalo jak energetické vyzařování pyramid, tak přijímání vesmírné energie. Hodnota zlata není v jeho materiální ceně.  Zlatem jsou ve starém Egyptě bohatě zdobeny posmrtné masky faraonů, rituální předměty, posmrtné sarkofágy.

Traduje se, že v dávných časech se v Tibetských horách nacházelo velké množství zlata a drahých kamenů. Velmi stará Tibetská civilizace mumifikovala těla zemřelých podobně jako ve starém Egyptě. Proces mumifikace se prováděl po dobu několika měsíců, tělo bylo složitým způsobem konzervováno zlatem zevnitř i zvenčí. Zlato má schopnost přijímat informace,  a Tibeťané věřili, že pomocí zlata si tělo uchová informační energii – vědomí, a že se kdykoliv mohou skrze vlastní vibrace a vibrace zachované v mumifikovaném těle napojit na vědomí zemřelého. Ještě dnes si můžeme všimnout „zlatých soch“, které vidíme jako symbol uctívání Buddhy ve všech východních oblastech, kde je tradice východních učení stále dodržována (Bangkok, Thajsko). Zlato je zde symbolicky uctíváno na každém kroku, svědčí o tom chrámy zdobené „zlatem“.

Mayové znali spirituální hodnotu zlata

Mayská civilizace – zlato je s touto civilizací neoddělitelně spojeno, ačkoliv Mayové své zlaté poklady ukrývali, nevystavovali je na obdiv. Znali jeho spirituální hodnotu, traduje se, že pomocí zlata, vzhledem k jeho energii a vibracím, otevírali tajné brány do paralelních dimenzí vesmíru. Zlato je kov s nejvyšší vibrací, je dokonalým vodičem elektřiny. Rituálně se využívalo k posílení projekcí, k vyvolání změněných stavů vědomí, k akumulaci potřebné rituální energie. K úspěšným procesům transmutace je zapotřebí velkého množství zlata shromážděného na jednom místě, Mayové ukrývali zlato v nepředstavitelném množství v obtížně přístupných jeskyních. Mayové vyráběli ze zlata šperky, královské koruny, rituální masky, sošky a další rituální předměty. Rituálně posvěcené zlaté šperky, například v podobě talismanu s drahými kameny, posilují léčení, chrání, přináší moudrost, posilují životní energii. Zlato používaly mnohé starověké civilizace jako obětinu během rituálů, kdy je vzývána a uctívána moc bohů. Dnes zlato symbolizuje především majetek, bohatství, finance, hmotné zabezpečení, štěstí a úspěch. Zlato se stalo uctíváním hmoty v nepravém slova smyslu. Zlaté šperky, vzhledem k tomu, že zlato má schopnost přijímat informace, a často se nevyhneme negativním energiím, je nutné pravidelně čistit.

Vibrační energie zlaté barvy

Zlatá barva představuje jsoucnost, energii nejvyšší božské síly, intuice, moudrosti a pochopení. Zlatá barva má v sobě fluidum k pochopení všeho co je božské, nadsmyslové a nadhraniční. Podporuje duchovní energie, věštění, napojení na energie vyšších sil: podvědomí, nadvědomí, vyšší ,,Já“. Zlatá barva posiluje volní sílu, odvahu, sebedůvěru.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Pro zajímavost: v oceánech je podle vědeckých odhadů a propočtů rozpuštěno dvacet milionů tun zlata. Skafandry kosmonautů jsou pokryté tenkou vrstvou zlata, které chrání kosmonauty před účinky nebezpečného vesmírného, a tepelného záření. Vědci zkoumají za pomoci zlata možnost zneviditelnění předmětů, pomocí takzvaného „plazmového zlatého povrchu“. Tato látka rezonuje na stejné frekvenci jako světlo,  předmět potažený touto zlatou substancí světlo neodráží ani nepohlcuje, což umožňuje „neviditelnost“. Takto ošetřený předmět se stává pro lidský zrak neviditelným.

 Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?