Laskavá energie srdce, srdeční čakra a posvátná mantra Óm

Energetické pole srdce představuje vyšší centrum pro (nesmrtelné) Já, je součástí světelného éterického těla vibrujícího na jemnohmotné úrovni. V srdci existuje posvátná síň srdce, nedotknutelné místo, kterým protéká vše tvořivá energie světla, s každým nádechem a výdechem vyzařuje dovnitř i ven. Životní energie pulsuje světelným útvarem, nehmotnou, neohraničenou, bezčasovou světelnou komorou podobnou tvaru dvanáctistěnu.

Projde-li touto světelnou komorou „vystřelený šíp“, fyzické tělo je v jediném okamžiku odpojeno od proudu životní energie. Toto místo v srdci je velmi citlivé, představme si životní energii jako velmi slabý elektrický proud, představme si, co dokáže se srdečním svalem udělat silný energetický výboj rozčilení a vzteku.

Vše tvořící multidimenzionální světlo Universa protéká touto světelnou komorou uvnitř srdce v zjemněné podobě dvanácti světelných paprsků formovaných na úrovni energetických polí Dvanácti Souhvězdí Zvěrokruhu. Velmi silná energetická vibrace světelného pole Universa se formuje do těchto dvanácti světelných paprsků, které jsou vibračně uzpůsobené energetické vibraci fyzického těla.

Představme si kruh, po jehož obvodu je rozmístěno dvanáct souhvězdí zvěrokruhu (tvořivých energetických polí, archetypálních záznamů lidských duší), uprostřed tohoto kruhu se nachází energetické pole Země. Světelné paprsky (světelné kódy) zvířetníkového zodiaku pulsují sami o sobě velkou silou, těmito dvanácti energetickými paprsky je v první řadě utvářena Země. Energie tohoto dvanáctiproudového světla informací prochází – protéká nejprve zemským jádrem, teprve poté se formuje do životadárné dvanácti úrovňové energetické mřížky, obsahující základní programy neboli principy duševního, tělesného a duchovního růstu, a je součástí vnitřní síly lidských bytostí – dětí Matky Země. Energie Země protéká energetickým polem člověka a člověk je spolutvůrcem Země – tak funguje vesmírné zrcadlení.

SRDEČNÍ ČAKRA (anáhata – jinak zvaná „nezahraná nota“)

Energie srdeční čakry vibruje uprostřed hrudníku, v centru světelného těla, její podstatou je živel vzduchu, jemná mysl, bezvýhradná láska, vášeň, oddanost, soucit, magnetismus a přitažlivost. Srdeční čakra představuje středobod systému energetického těla, bývá nazývána bránou duše nebo také božskou jiskrou v nás. Její funkce úzce souvisí s šestou čakrou (třetím okem, šestým smyslem). Její barvou je světle zelená, souvisí s barvami přírody, se svěžestí zelené louky, je to zelená barva trávy a listů stromů, která na nás působí harmonicky a stabilizuje neklidnou mysl. Se srdeční čakrou souvisí také barva bílá – dvanáct okvětních lístků posvátného lotosu, barva růžová a červená a vůně posvátných růží. Dále je to zlatá barva – představuje propojení s energií Slunce. Srdce vyzařuje magnetické impulsy přitažlivosti, naladěním se na energii srdce vnímáme, co nás přitahuje nebo naopak odpuzuje, s čím ladíme nebo s čím nejsme v harmonii. Skrze srdce vnímáme krásu a jedinečnost přírody, harmonii v poezii, hudbě a umění.

Za dlouhý lidský život vydá srdce něco kolem tří miliard úderů, neslyšitelný souzvuk těchto úderů, nepřetržitého tlukotu srdce souvisí se zvukem mantry Óm. Nezměrná vitalita srdce a jeho zdraví souvisí s překonáním minulých traumat a emocionálních bolestí, souvisí se vztahy a všemi srdečními záležitostmi. Souvisí s oddaností pro náš vlastní duševní rozkvět. Náš srdeční rytmus není v souladu s vitální silou, pokud se zaměřujeme na ostatní a snažíme se je v jejich vývoji, mnohdy nikoli v souladu s jejich vůlí, posouvat podle našeho, nikoli jejich mínění a životních přesvědčení. Vše, co se odehrává na úrovni energie srdce souvisí s vyzařováním osobního energetického pole. V energii světelné aury, v které „pluje lidské tělo“, můžeme vidět impulsy svědčící o prožívané stabilitě nebo nerovnováze. Barvy aury ukazují, jak si vážíme sami sebe, zda jsme v souladu s vlastní životní energií.

Posvátná mantra Óm a Aum

Srdeční vibrace má stejnou frekvenci jako tón mantry Óm. Tímto není myšlen tep srdce, ale vnitřní rezonance, tep éterického světla posvátné síně srdce. Mantra Óm zvyšuje vibraci posvátného dodekaedru, jenž představuje posvátnou architekturu vesmíru. Vibrace této mantry je propojená s vyšším vesmírným Vědomím, je základem všech manter a představuje prvotní Zvuk vesmíru. Srdeční čakra „Anáhata“ je symbolizována dvanácti okvětními lístky květu lotosu. Energie mantry Óm uklidňuje, posiluje životní energii. Ponořením se do energie mantry Óm naše vědomí „objímá celý Vesmír“. Bezvýhradná láska (duchovní potenciál vyššího vědomí) proudící přes srdeční čakru neutralizuje negativní energie. Jedná se o mocnou energii, je to síla proudící lásky, která například utěšuje plačící dítě, které matka drží ve své náruči v blízkosti svého srdce.

INSPIRACE – nová eKniha – „Tvořivá esence vědomého bytí – vnitřní svět myšlenek“

Místo na horním patře, kam opíráme jazyk při vyslovování zvuku Óm nebo Aum, je místo spojené s centrem vědomí, je-li aktivováno, dochází k extatickým stavům. Souvisí s vitální životní energií, tělo regenerující energií, která přináší duchovní procitnutí, zpomaluje proces stárnutí. Dochází k procesu rezonance vědomí (mysli) se vším jsoucím, vědomí rozkvétá a získává schopnost napojit se na univerzální makrokosmickou mysl. Mantra Aum vibruje léčivou silou, blahodárně působí na mentální, tělesné a duševní zdraví. Během vyslovování mantry Óm nebo Aum se pootevírá brána poznání v oblasti zadní fontanely (temeno hlavy), může dojít k přenosu vědomí mimo tělo. Mantra Óm propojuje s „vesmírným zdrojem lásky“.

DLANĚMI SE DOTKNI SVÉHO SRDCE
 • Překřížíme ruce přibližně v zápěstí a dlaně rukou položíme na srdce.
 • Mírně skloníme hlavu a ponoříme se do svého nitra, pár minut spočineme v tichosti.
 • Dlaně dotýkající se srdce, centra srdeční čakry, vyvolají příjemný, duševně vyrovnaný stav.
 • Dlaněmi proudí energie, která se propojuje s energií srdce.
 • Soustředíme se na překřížené ruce a uvědomíme si, že připomínají rovnoramenný kříž, symbol ochrany, který vstřebává zápornou energii a přeměňuje ji na pozitivní.
 • Představujete si, jak se vaše energie propojuje s éterickou esencí vesmíru, jak se dotýká posvátného území, kde čas a prostor nehraje žádnou roli.
 • V tuto chvíli imaginujte proud zářivého světla.
 • Představujete si, jak proud vibrující energie rozzáří kolem vašeho těla světelný kruh.
 • Snažte se tuto energii Srdce, vnitřní síly a Lásky vnímat a představte si, jak se světelný kruh zvětšuje a propojuje s nekonečnou oblohou.
 • Během okamžiku si představte, jak světelný kruh v barvách duhy objímá planetu Zemi.
 • Silně procítíme energii Srdce, energii Lásky a v myšlenkách ji odešleme tam, kde si myslíme, že je energie Srdce, energie podpory a ochrany právě teď nejvíce potřeba.
Pentagram je symbolem člověka

Pentagram souvisí s  duchovní podstatou planety Venuše. Pohyb planety Venuše najdeme vyjádřený nejen na obloze, ale také v astrologickém zvěrokruhu, kde symbolicky opisuje všechny cípy hvězdy v pentagramu – čímž vytváří tento symbol také na hvězdné obloze. Jinak řečeno: osmileté (cyklické) putování Venuše po obloze vytvoří uvnitř pásu astrologického zvěrokruhu pomyslný tvar pětiúhelníku zvaný „Venušina pětilistá růže“. Každý cíp Venušiny hvězdy je zasvěcen jednomu z pěti živlů: oheň, voda, vzduch, země a čistý Duch. Venušina dráha po obloze, kdy opisuje pentagram, trvá celých osm let. Osmička je nekonečno, je také symbolem příčiny a následku. Pětiúhelník je abstraktním symbolem ženství. Pentagram představuje koncentrovanou sílu vesmírných energií. Je prastarým klíčem k vyššímu poznání. Je symbolem vědomého tvoření z úrovně páté dimenze, symbolem dechu a vývoje lidského ducha. Často je nazýván planoucí hvězdou mágů. A není pochyb o jeho jedinečnosti, je-li v magickém pětiúhelníku skryt velmi mocný prastarý symbol – Zlatý řez.

Vnímání energie srdce může proměnit náš vnitřní i vnější svět, projevená srdečnost, laskavost a radost usmiřuje a sjednocuje. Teplo, které srdce vyzařuje, soucit a ochota pomáhat, schopnost žít pro lásku, umění dávat a přijímat nabízí pocit bezpečí a otevírá srdce ostatních lidí. Naše vnitřní slunce je životním centrem, těžištěm, centrem našeho vyššího Já. Je vnitřním principem, který nazýváme božským. Toto vnitřní slunce každého člověka přeneseně nazýváme „životní jiskrou“. Nachází se přímo v srdci, inteligence srdce je zcela samostatná tvořivá energie. Z tohoto centra lze vést energii ke všem složkám lidské bytosti, ke všem životním schématům, ke všem myšlenkám a představám. Ale i s tímto vnitřním světlem, které vyzařujeme, v podobě bezmezné lásky, dobra a oddanosti, je nutné zacházet nanejvýš opatrně a obezřetně. Neustále je třeba myslet na kompromis mezi polaritami, kdy jeden pól zvyšuje úroveň a hodnotu druhého pólu. Jako příklad si můžeme představit Slunce, které v naší mytologii symbolizuje světlo, a Měsíc, který symbolizuje temnotu, a jejich vzájemnou energetickou vyváženost. Na hluboké vnitřní úrovni víme, že jsme Universem, že jsme Jsoucnem se všemi zkušenostmi ze všech úrovní bytí. Na hmotné úrovni dokážeme vědomí sebe procítit skrze své srdce. Jiskra života je lidství i božství zároveň. Božská jiskra sama o sobě nestačí – teprve až tato jiskra zažehne uvnitř nás intenzivní Světlo, zrodí se vědomí sebe v našem srdci.

Otevřené srdce člověka se dokáže napojit na srdce Země, na povzbuzující energii, elementární sílu, kterou k nám promlouvá. Tíhneme k Zemi, jako malé dítě touží po náruči své matky, protože v jejím objetí slyší tlukot jejího srdce. Stejně, jako slyšelo tlukot matčina srdce v čase, kdy v jejím lůně dýchalo jejím tělem, bylo živeno její krví, a chráněno matčiným vnitřním sluncem. Jsou to slova lásky, naprosto vše v přírodě hovoří touto řečí, tímto universálním jazykem, kterému rozumí zvířata, rostliny, stromy, kameny, skály i řeky. S řečí přírody jsme v kontaktu především svým dechem, vzduch je sám život. Při každém nádechu vdechujeme život v krystalicky čisté podobě. Nesmíme zapomínat, že nejen plíce jsou orgánem, díky kterému vdechujeme životadárné fluidum, dýcháme také celým tělem, proto jsou natolik důležité meditace a ozdravné procházky v přírodě.

Související články: Skrytá síla duše, energie jin a jang, polarita a monáda, Laskavost širokého srdce

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?