Srdce má vlastní inteligenci

Srdeční vibrace rezonuje se základní vibrací vesmíru. S tím souvisí, že komunikace, ať už osobní vnitřní, nebo mezi lidmi navzájem, může probíhat především na úrovni srdce, což je jev, který dnešní společnost již neovládá tak, jak tomu bylo v počátcích vývoje lidstva. Mozek nemusí hrát tu nejdůležitější úlohu v případě vzájemného dorozumívání. Vše spočívá v tom, že nejsme pouze hmotná těla. Hmotná těla se nacházejí někde uprostřed mezi makrokosmem a mikrokosmem. Srdce je místo, kde se nachází prostor pro uvědomování si takzvané hadí síly, životní energie, která je pro lidské bytosti společná.

Proudí vesmírem a prostupuje každým z nás, prostupuje vším. Každým z nás prostupuje jedna a táž síla, která je nedělitelná: dává život všem bytostem. Srdce je majákem našeho bytí, může zůstávat osamělé, pokud se soustředíme pouze na rozum a necháme se jím vést. V opačném případě je inteligence srdce tím správným ukazatelem cesty životem pro nás, a následně ukazatelem duchovní cesty pro okolní svět.

Tajemné, spirituální místo v srdci

V srdci každého z nás existuje místo, které je tajemným posvátným prostorem. Skrze tento posvátný prostor můžeme vědomě vytvářet novou realitu světa. Toto místo, na které se můžeme vědomě napojit, je bezčasové. (To věděli už staří Egypťané, když ve svaté síni pravdy ,,vážili“ srdce duší odcházejících na věčnost na vahách ,,božské“ spravedlnosti. V buddhismu toto místo, ukryté v tlukoucím inteligentním srdci člověka, symbolizuje květ leknínu.)

Posvátná síň srdce je vnitřní prostor, kde spočineme v uvědomění si přímého okamžiku ,,tady a teď“. Zde přestává existovat prostor a čas tak, jak tyto dvě veličiny běžně vnímáme. Nejdůležitější část našeho vědomí spočívá, nikoliv v hlavě, ale v srdci. Bdělá mysl dnešního člověka zapomněla, jak je důležitá, pokud možno každodenní a nepřetržitá, komunikace mezi myslí a srdcem. Budeme-li pokládat otázky přímo svému srdci, vždycky nám odpoví spolehlivě.

Plod se v děloze matky vyvíjí postupně, srdíčko dítěte tluče a plní základní životní funkce dříve, než se začne vyvíjet mozek

To znamená, že tělíčko dítěte se v tu chvíli vyvíjí, aniž by tento vývoj byl závislý na inteligenci mozku, který se teprve počíná formovat. Srdce má vlastní inteligenci. Tato inteligence vychází z buněk, které mají podobné schopnosti jako buňky mozkové. S tím souvisí, že určitou, specifickou inteligenci, aniž bychom si to uvědomovali, má každá buňka v našem těle, (všechny buňky se mezi sebou dorozumívají, každá buňka, stejně jako každý atom, má vlastní vědomí, na energetické úrovni napojené na vesmírné Vědomí). V srdci existuje místo, které je nedotknutelné, a to doslova.

Pokud je srdce podrobeno chirurgické operaci, lékaři se tohoto miniaturního místa v srdci nesmí dotknout, jinak by nastala okamžitá, neodvratitelná smrt.

Jde o centrum, kudy doslova protéká život – vesmírná životní energie. Tento středobod našeho bytí je pulsujícím generátorem života.

Srdce a posvátný květ života

Tělo člověka obklopuje energetické pole (aura, aurické pole). Oblast kolem srdce vyzařuje nejvíce energie: nejsilnější energetické pole. (To věděli již staří Toltékové, dokázali s energetickým polem člověka vědomě tvořit.) Centrum tohoto energetického pole vychází z posvátného místa v srdci. Představte si květ života v trojrozměrné podobě. Představte si květ života jako pulsující energii, jako prostorový obraz, který se rozprostírá kolem vašeho těla. Stojíte uprostřed tohoto trojrozměrného pole energie, nejvyšší rezonance vychází z vašeho srdce. Vychází z vašeho těla, obklopuje vás z vnějšku zhruba v rozpětí tří metrů – v tomto rozmezí je vyzařování nejsilnější. S přibývajícím prostorem kolem našeho těla toto vyzařování sice slábne, ale nemizí docela. Skrze toto energetické vyzařování, v celé jeho šíři (aura), vnímáme jeden druhého na vědomé ale i nevědomé úrovni. Tvar tohoto pole určuje naší osobní dimenzi. Tvar tohoto pole je podobný vesmírné dimenzi jako celku. Trojrozměrné pole květu života vzniklo v samém počátku vesmírného rozpínání. Všechny vesmírné dimenze vycházejí ze stejné podstaty, všechny se vzájemně dotýkají, podobně jako se vzájemně dotýkáme na energetické úrovni jeden druhého.

Srdeční vibrace a mantra Óm

Zůstat ukotveni ve svém srdci dokážeme, pouze pokud není přespříliš zatížené naše emocionální tělo. V meditaci, nejlépe za použití mantry Óm, se můžeme na vibraci svého srdce napojit. Srdeční vibrace má stejnou frekvenci jako tón mantry Óm. Tímto není myšlen tep srdce, ale vnitřní rezonance. Tato harmonická vibrace totiž nevychází ze srdce, nachází se všude, objímá nás, utváří a formuje. Skrze srdce si tuto rezonanci můžeme silně uvědomit. Jedině skrze srdce – nikoliv skrze mysl. Mysl vnímá podněty vnější, okolní, týkající se hmotného světa. Srdce je schopno vnímat podněty světa jemnohmotného. V mysli nacházíme a zpracováváme vnější svět, svět forem. V srdci nacházíme vnitřní svět mikrokosmu, a jedině zde se může mikrokosmos setkat s makrokosmem. V posvátném místě v srdci neexistuje dualita, čas ani prostor.

Emoční tělo je nutné vyléčit

Meditace srdce nebude pro každého stejná zkušenost. Kdo má v sobě nezpracované emoční bolesti, a přesto se mu podaří napojit se na posvátné srdeční centrum, nebude schopen se dostatečně uvolnit a vibraci svého srdce objevit – nejspíš ucítí nepříjemné pocity, případně i bolest, která může být až nesnesitelná. Jde o pozůstatky prožitých psychických traumat, jejichž základy spočívají v podvědomí a v emočním těle, a které nebyly dostatečně vědomě zpracovány. Proto je nutné se nejdříve zaměřit na meditace uvolnění všech negativních energií, všech vnitřních bolestí, na meditace odpuštění a požehnání. Nezpracovaná bolest nás nepustí přes určité vnitřní hranice, které vedou do centra otevřeného srdce. Pokud je srdce nepřístupné, jakoby ,,kamenné“, musí být kámen nejdříve rozpoznán a překonán.

Meditace v přítomném okamžiku

Před meditací, kdy se odhodláme vstoupit do středu svého srdce, se zaměříme na přítomný okamžik, zbavíme se myšlenek, a hlavně nic konkrétního neočekáváme. Nepředstavujeme si, jak bude vstup do této posvátné zóny vypadat, ani co nás tam čeká. Průvodním jevem je vždy pocit neskonalého klidu, pocit tepla nebo světla, to je zcela individuální. Můžete mít například dojem, že se houpáte v houpací síti, velmi pomalým, sotva znatelným pohybem, jakoby plujete ve zvláštní hmotě, která je podobná vzduchu, ale není to vzduch, je poněkud ,,živější“. Můžete mít dokonce pocit, jakoby se vaše tělo potápělo pod vodou. Voda je symbolem zdroje života, původu existence, představuje prapůvodní podstatu. Ponoření do vody znamená zasvěcení, návrat ke zdroji, obnovu a nové zrození. Ponořeni pod vodou ztrácíme vázanost k formám, pod vodou si můžeme uvědomit věčné nyní, nepřekonatelné Tady a Teď. Vynoření z vody představuje návrat, znovuzrození, návrat do světa forem bez předsudků a s hlubokým duchovním poznáním. Koupel je symbolem regenerace, uzdravení. Rituální koupel představuje zbavení se všeho starého, a probuzení k novému životu. To vše můžeme procítit v meditaci srdce.

Posvátná mantra Óm – doplňující článek

Někdy může být tento zážitek tak říkajíc ,,skleněný“: máte pocit, že se rozplýváte ve hmotě podobné spíše prostupnému zrcadlu, nežli vodě. Zrcadlo symbolizuje vodu, především její nedozírnou hloubku, sílu podvědomí. Spirituální zážitek, kdy jakoby ,,projdeme zrcadlem“ může být velmi poučný, ale také nepříjemný. ,,Vstupem do zrcadla“ může dojít ke kontaktu s druhým já, u někoho může dokonce znamenat setkání s několika skrytými já. Spirituální ponoření se do zrcadla, znamená splynutí s pravodami stvoření, znamená pohled ,,za zrcadlo“. Proto je nutné pracovat nejdříve v úrovni odpuštění, soucítění se svou vlastní nedostatečností, která tkví většinou pouze v domněnkách, naučit se mít sám sebe rád a pracovat na dokonalém sebepřijetí. Zaměřit se na případné odblokování srdeční čakry. Až poté bude setkání s nekonečnou myslí, s absolutní nicotou, tím správným zážitkem, který vám otevře srdce.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Pro každého bude vstup do srdce (během meditace či spontánního prožitku) představovat něco jiného, někdo se zcela rozplyne ve vůních, někdo v barvách, někoho zaplaví nadpozemská hudba. Nejkrásnější jsou zážitky, kdy zcela splynete s přírodou: příroda vás dokonale přijme, láskyplně vás ovine svou laskavostí, neviditelným světlem, vaše energie se propojí s harmonickou resonancí přírody.

Vibrace našich srdcí může stvořit novou realitu

Často zažíváme situace, kdy ve svém srdci jsme, ale neuvědomujeme si to, případně si to uvědomíme, ale nedokážeme tento stav udržet po delší čas. Například matka s láskou objímající své dítě, kdy vnímá sílu lásky a na nic jiného nemyslí, se nachází v posvátném místě svého srdce. V okamžiku, kdy se odpoutá a opět se věnuje běžným starostem, z tohoto posvátného místa vystoupí. To nám připomíná, že v okamžiku, kdy vstoupíme v meditaci do srdce, snažíme se tam převést i své vědomí. Časem si tak utvoříme jakousi vnitřní cestu, po které, krůček za krůčkem, přejde naše vědomí z hlavy do srdce. Pokud se nám podaří propojit inteligenci hlavy s inteligencí srdce, nikdy už se nebudeme chtít vrátit ke svému původnímu způsobu života. Především k umělému naprogramování, které se nám zcela odhalí.

Milovat sám sebe znamená být milován

Vibrace našich srdcí může stvořit novou realitu na osobní úrovni, ale i novou realitu světa. To je skutečně možné, pokud se dokážeme na posvátná místa v našich srdcích soustředit podstatně více než na studené, racionální uvažování. Každé otevřené srdce zvyšuje vibrace lásky celého světa. Chce to pouze trpělivost, se sebou i se svým okolím, se vším, co se ve světě děje, neztrácet naději, nepropadat uměle vytvářeným strachům a pocitům nesvobody. Čím častěji budeme do svých srdcí vědomě vstupovat, a snažit se zůstat naladěni na tuto velice jemnou posvátnou vibraci, tím lehčeji nám to půjde. Každý den se setkáváme se zákony přírody, uvědomujeme si ale pouze jejich projevy, nevnímáme tyto síly bezprostředně. Meditující lidé jsou více citliví, více empatičtí a vnímaví – k sobě samému a k okolnímu dění. Opravdu hluboké meditace mohou být cestou, jak se můžeme setkat s některými přírodními zákonitostmi skutečně do hloubky. Hluboké meditace mohou být cestou, jak si uvědomit, že světové dění není náhodné, je vytvářené se záměrem vzbuzovat v lidech tím více strachu, čím více si lidé uvědomují duchovní podstatu života. Pokud vytrváme, světlo našich srdcí temnotu světa nakonec přesvědčí, že Láska je mocnější než strach.

Srdce má vlastní inteligenci

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.