Keltský stromový kalendář

Kolo roku keltského kalendáře má třináct lunárních měsíců, každému měsíci náleží určitý strom. Uctívání stromů představovalo pro keltské učence, druidy, jakési napojení na hvězdné brány. S přírodou, stromy a animálními bytostmi běžně komunikovali. Stromy mají své zastoupení také v keltském panteonu přírodních božstev. Podle jejich učení má každý strom v přírodě vlastní povahu, shodnou s emocionálním tělem člověka, který se v daném měsíci narodil – podobně jako tomu je u slunečních znamení astrologického zvěrokruhu. Zjistěte, podle svého data narození, jaký strom náleží k vašemu slunečnímu znamení.

Keltský stromový kalendář

24. prosince – 20. ledna          Bříza

Lidé narození pod ochranou břízy si potrpí na pravidelnost a řád. Jsou ctižádostiví, snaží se vždy splnit své cíle, ale s taktem a ohleduplností k ostatním. Vyznačují se trpělivostí a odhodlaností k činu, i k odvážnému překonávání překážek. Na jedné straně bývají poněkud rezervovaní, na straně druhé věnují dostatek pozornosti svému okolí. V citových vazbách vyhledávají především klid, harmonii a stálost. Jsou diplomatičtí, nevnucují se a nelpí na svých názorech za každou cenu.

21. ledna – 17. února               Jeřáb

Lidé narození pod ochranou jeřábu bývají přátelští, starostliví a důslední, ale také chladní a rezervovaní. Vyžadují svobodu, soukromí, též svobodu myšlenkovou. Vyznačují se otevřenou myslí a dobrou intuicí, mají velkou představivost. Mohou mít sklony k rebelství a výstřednosti, především mají-li nutkavou potřebu ,,bojovat za spravedlnost“. Jsou samostatní, málo co je vyvede z míry. Zachovat klid a úsměv je jejich předností.

18. února – 17. března             Jasan

Lidé narození pod ochranou jasanu bývají snílci s uměleckým nadáním, s vnímavostí k duchovním hodnotám a mysticismu. Občas mohou být nerozhodní a váhaví. Přesto bývají kreativní, především mají-li dostatek podnětů a nápadů, potom s přehledem využívají svůj smysl pro podnikavost a tvořivost. Neradi však riskují, raději spoléhají na jistotu. Povaha jasanu je citlivá, empatická a starostlivá.

18. března – 14. dubna            Olše

Lidé narození pod ochranou olše se vyznačují odvahou, romantickou a dobrodružnou povahou. Jejich slabostí je netrpělivost, neradi ,,čekají“ na cokoli, mají rádi aktivitu. Spoléhají se sami na sebe, mají silné sebevědomí, na ostatní kolem sebe bývají dosti nároční. Jsou nápadití a akční, dostanou-li dobrý nápad, většinou na nic nečekají a jednají. Mají rádi výzvy a bez váhání a s odhodláním zvládají obtížné situace.

15. dubna – 12. května             Vrba

Lidé narození pod ochranou vrby bývají výřeční, praktičtí, vyznačují se nezdolnou vůlí a ctižádostí. Jejich silnou stránkou je výborná intuice, představivost a kreativita. Mívají sklon k duchovnu, rádi poznávají vše neznámé a tajemné, přesto bývá jejich myšlení praktické a racionální. Jejich slabou stránkou je, že si zbytečně málo věří, zbytečně se podceňují, občas podléhají melancholii. Někdy jsou přehnaně emocionální, občas nezvládají sklon k vztahovačnosti s náladovosti.

13. května – 9. června               Hloh

Lidé narození pod ochranou hlohu se vyznačují tvořivostí a sklony k umění. Jejich povaha je veselá a zvídavá, bývají bezprostřední, komunikativní a spontánní. Často oslní svým charismatickým vystupováním, jsou dobrými společníky. Někdy ale rychleji mluví, než myslí. S tím souvisí určitá dávka povrchnosti, ne vždy jdou do hloubky ,,problému“. Přesto se spoléhají především na zdravou intuici, lze říci, že bývají dětmi štěstěny.

10. června – 7. července           Dub

Lidé narození pod ochranou dubu jsou rozhodní a odvážní. Vyznačují se velkorysostí. Citlivost, odpovědnost a důstojnost je jim vlastní. Jejich hrdost je občas svádí ke zdravému soupeření. Vlastní vůlí jsou schopni zdolávat překážky a životní nezdary. Bývají veselými společníky, mají smysl pro humor, na svět se dívají s optimismem. Pokud je ale někdo zklame, jsou velice zranitelní, nedobře snáší podrazy a zrady v lásce.

8. července – 4. srpna               Cesmína

Lidé narození pod ochranou cesmíny mívají velkou představivost a intuici, jsou kreativní a mají tvůrčí schopnosti. Bývají předvídatelní, zásadoví a používají zdravý rozum. Jsou obdařeni citlivostí a smyslem pro rodinu, občas se ale musí krotit v přehnané péči o druhé. Bývají naladěni na duchovní vnímání světa. Zajímají se o spirituální podstatu života, nepodléhají však iluzím, jsou realisté.

5. srpna – 1. září                        Líska

Lidé narození pod ochranou lísky obyčejně bývají charismatičtí, spolehliví, soutěživí a důvěryhodní. Někdy bojují s přehnaným sklonem být ve všem první. Jejich předností ale je, že se vždy snaží dokončit vše, na čem pracují, využívají tak dar rozhodnosti a silné vůle. Vyznačují se také skromností, jsou upřímní a upřímně projevují radost. Neradi však spoléhají na zastaralá pravidla, nenechají se ovlivňovat názory ostatních.

2. září – 29. září                          Vinná réva

Lidé narození ve znamení vinné révy se vyznačují skromností, bývají klidní a zdá se, že je hned tak něco nerozhodí. Ale uvnitř jsou velice zranitelní, vlastní emoce nedávají moc najevo. Přesto, že jsou optimisté, někdy bývají přecitlivělí více, než je zdrávo. Jinak je jejich povaha romantická, touží po romantické lásce. Jsou přátelští, mají smysl pro humor, rádi se smějí. Jsou společenští, ale nemají rádi hrubost, nadřazené zacházení, spoléhají na serióznost ve svém jednání. Nesnášejí samotu.

30. září – 27. října                       Břečťan

Lidé narození pod ochranou břečťanu, jsou sebekritičtí, stejný přístup však vyžadují i po svém okolí. Bývají šarmantní, potrpí si na eleganci a dobrý vkus. Jsou vnímaví a empatičtí. Méně hovoří a více naslouchají svému okolí. Vyhledávají harmonické vztahy, ale přesto neradi dělají kompromisy. Pokud je někdo zklame, nebo se partnerství nevyvíjí podle jejich představ, rázně ze vztahu odcházejí. Mívají velice dobře vyvinutou intuici, cit pro nadsmyslové vnímání, jsou kreativní a mívají umělecké sklony. Často bojují s vlastní nerozhodností.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

28. října – 24. listopadu                Rákos

Lidé narození pod ochranou rákosu bývají vnitřně silní, neústupní ve věcech, které by jim bránily dosáhnout vytyčeného cíle. Vyznačují se dokonalou pamětí, životní výzvy berou vážně, s odhodláním a dobrým úsudkem se pouštějí do nových projektů. Neobávají se vykročit do neznáma, včetně oblasti duchovna, hledají tak smysl svého života. Odhodlaně směřují k vysněným cílům i přes případné nezdary. Případné nezdary pro ně sice bývají skličující, ale umí se takříkajíc ,,rychle oklepat“, brzy zvažují nové možnosti.

25. listopadu – 23. prosince       Černý bez

Lidé narození pod ochranou černého bezu mívají dobrodružnou povahu, jsou optimisté, nadšeně vyhledávají nové zkušenosti a neodmítají životní výzvy. Přizpůsobit se různým okolnostem jim nedělá problém. Jejich temperament jim ale někdy komplikuje život, protože nemají rádi řád a stereotyp. Spoléhají na sebe, a nedělá jim problém říci ,,ne“, pokud cítí, že to či ono dělat nechtějí. V pracovním kolektivu bývají aktivní a inspirují své okolí nadšením pro věc. Hýří optimismem, jsou velice společenští, ale poněkud nestálí v lásce, vyžadují volnost a svobodu v rozhodování.

Související článek: Stromy jsou přírodní bytosti s vlastním druhem vědomí, Čerpání energie stromů

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?