Tajemné prožitky mimo bdělý stav vědomí přicházejí bezděčně a stále častěji

Snový pohled upřený na hvězdnou oblohu nad hlavou, nutkání dosáhnout mezihvězdného prostoru naplněného novými významy i výzvami, zahalenými jiným rozměrem vnímání, doprovází žitý pocit nekonečnosti. Zbývá už jen jemně doladit do nitra obrácené vnímání a na samém prahu usínání téměř samovolně a bez úsilí pootevřít bránu do jiného času a prostoru. Dech je téměř neslyšitelný, veškerý pohyb znehybněl a zůstala jen pokojná bdělá mysl. Alchymický oheň prostupuje myšlenkami a voda emocí mírně povznesenými pocity. Avšak rozhodující okamžik přenesení se z jednoho světa do druhého, z jedné reality do jiné doprovází tikot pradávných časů.

Tajemné prožitky mimo bdělý stav vědomí přicházejí bezděčně a stále častěji

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Subjektivní prožitek změněného stavu vědomí

V mysli daleko vzdálené slovům a myšlenkám se objevují ručičky časomíry pohybující se obráceným směrem. Namísto číselníku dvanáct párů lidských očí. Prostorem zní jemná melodie hracího strojku skrytého uvnitř obrazu podivných hodin. Příjemný tikot uspává, jako by mezera mezi vteřinami snad ani neměla nic společného s plynutím času. Zavřené oči, monotónnost vnitřního hlasu přechází do jemně ševelivého ticha. Mezera mezi vteřinami je stále delší a delší. Rychlost proudu času se zpomaluje. Za zavřenými víčky je viděn plastický čas v záložkách zakřiveného vesmíru, vlnobití částic prostoru, plazmové erupce a rozšiřující se oheň slunečního větru, jantarové sošky slunečních králů, součinnost ducha a hmoty, tančící holografické sny lidských duší, člověk, který cítí, prožívá a vzpomíná, smíření se smrtí. Nadsmyslové psychické síly vědomí sladěné s časovými body minulosti zachycují informace rozptýlené mimo prostor a čas zkondenzované do zvláštních obrazů. Živoucí mysterium bytí a obraz vlastní tváře na sebe bere různou podobu. Melodie hracího strojku pro tento okamžik zcela utichá. Mocná vibrace samojediné duše, ponořené do tajemně tiché noci, se projevuje energií nevyřčených slov způsobujících synchronickou elektrizující vodivost – vždy jsme tady byli a vždy tady budeme.

Proměnit mysl v nástroj, který je schopen překonat mezihvězdné vzdálenosti, nebo se vyvázat mimo hranice času a prostoru a aktivovat astrální projekci, je možné vzhledem k tomu, že ve vnitřní vizuální komunikaci oproštěné od rozumu, je odpoutané vědomí myšlenkou uvedeno v pohyb. Okamžik vymanění se z pout času a prostoru je rozpoznán tajemným zvukem, jenž je na hladině alfa vnímán jako vibrace „kosmického včelího úlu“. V jediném okamžiku je myšlenkou aktivován proces rozpomínání. Zároveň je vnímána přítomnost něčeho zvláštního, pasivně přítomného, jako by to z jiné dimenze působilo na mysl pohrouženou hluboko do nitra sebe sama. Jednotlivé časové body života a časová vlna života tvořená těmito body vytvářejí mysteriózní rezonanci, jakýsi proud propletených fraktálních výjevů, které není možné popsat slovy. Neodehrává se to v mezích běžného vědomí, bdělá mysl již proplouvá jinou realitou na úrovni vědomí théta. Zřetelně je viděn zpětný chod času v přímém přenosu, v kterém je vnímána skrytá krajina v krajině, sen ve snu, čas v času, cykly v cyklech, simulace v simulaci. Hvězdná minulost je prostoupena neviditelnými silami a tajemstvím, které si žije vlastním životem. Každý zlomek všech vnitřních obrazů je vzájemně propojen dynamickou nejvnitřnější silou, která rozsvěcuje hvězdy. Silou, která ve své jemnější podobě nezná váhavost a nejistotu, pokud je myšlenka čirého záměru předložena a uskutečněna jako vznesené putování temným, mezihvězdným prostorem.

Užívat si trans-dimenzionální podivně vibrující pocit znamená silný prožitek, který následován vlnou úžasu předčí dosavadní představivost. Máte pocit, jako by se vše kolem vás houpalo, náhle se ocitnete uvnitř jakéhosi průhledného optického oválu, jenž je rozhraním průniku dvou odlišných sfér. Vše známé ustoupí do pozadí. Máte dojem, jako by vás náhle někdo vypnul, vaše osobnost se rozplyne v prostoru. Vnímáte slova, která nejsou slyšena, ale viděna v podivných prostorových bublinách, v neviditelné substanci mentální povahy tvořené myšlenkami. Náhle se ocitnete přímo uprostřed animovaného psychického výjevu. Před zrakem vám proplouvá řeka pohyblivých, ledových zrcadel, je to jako by se člověk díval na zpomalený film, v kterém sám hraje, ale jeho tvář se neustále proměňuje. Mysl je omámená opalizujícím leskem prostupné hladiny ledového zrcadla hrajícího duhovými barvami. Alchymického zrcadla, které neodráží reálnou podobu, ale niternou hloubku ryze osobního vnitřního světa.

Díváte se do tekoucího zrcadla propastné, bezedné hloubky, v kterém vidíte myšlenky přicházející z nadvědomí v živých obrazech, jako by ta zrcadla byla lesknoucím se povrchem vlastní mnohorozměrné mysli. V zrcadlově plynoucím toku času se projevuje dosud nepoznaný druh energetického pole, které, je-li zachyceno, odvede pozornost k sobě samému, ale v několika zcela jiných, paralelních dimenzích. Svět obrazů uvnitř zrcadlového proudu září podivnou až chaotickou nádherou. Září intenzitou plazmatických efektů vycházejících z vnitřního oceánu energetického pole tvořivé podstaty Vědomí. Živé obrazy plují na hladině zvláštní mentální látky, připomínající tajemné alchymické fluidum. Zvláštní mentální látky, jakou je možné vidět jen na samé hranici mysteriózního tajemství zjeveného v jiném rozměru vnímání.

Na prahu jiné dimenze vesmírného jeviště, kde se ve stavu harmonie a pochopení pohybujete věčností, kde věčnost je nejvyšším řádem času, jste odkázáni jen sami na sebe. Necháváte se unášet prostorovou projekcí a tekutý časový hologram přenášený myslí se vám vlní před vnitřním zrakem jako pestrobarevná koláž výstřižků z vašeho kosmického života. Otázky, proč existujeme, jak existujeme, jak se v oceánu prvků schopných tvořit hmotu zrodilo myšlení, co způsobuje, že hmota je hmotou, slovo slovem, kámen kamenem, růže růží, se v temné totalitě mezihvězdného prostoru rozplývají do ztracena. Představit si jiné alternativy bytí se zdá být nemožné, avšak věčnost není vnímána jako prázdný pojem, obsahuje tiché pradávné poselství.

Zobrazit inspirující elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Věčnost obsahuje vše, co kdy existovalo, existuje a existovat bude. Věčnost obsahuje všechny stavy a tvary, vlnové záznamy všech možných a myslitelných událostí, různorodost energetických podpisů všech živých bytostí. Obsahuje minulost, přítomnost, budoucnost. Ve věčnosti vše probíhá zároveň, holografická paměť vesmíru je obsažena v každém bodu vesmíru. Není nic, co by snižovalo sílu snových a mimosmyslových skutečností, zdrojem zrcadlících se snových obrazů jsme my sami, aniž bychom si této skutečnosti byli vždy vědomi. Prožitá skutečnost bere dech, touha vědět víc je nepřekonatelná, holografický aspekt vesmírné paměti nám nikdy nezjeví komplexnost našeho nekonečného hvězdného příběhu. Subjektivní nadpozemský prožitek je zároveň výzvou nevzdávat se transcendentní naděje, že v sobě dokážeme objevit tajemnou síť informací, pro kterou není racionální vysvětlení. Je naléhavou výzvou dokázat jemnou strukturu vnitřního vědění, jehož jsme nositeli, pojmenovat a ve všeobecný prospěch využít.

Související články: Co nám přináší změněné stavy vědomí? Jak využít pozitivní potenciál změněných stavů vědomí? Každý z nás v sobě máme potenciální schopnosti dobrého mága

Tajemné prožitky mimo bdělý stav vědomí přicházejí bezděčně a stále častěji

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.