V mnohosti je nezměrná síla. Síla, která se nesčítá, ale násobí!

Čím silnější jsou myšlenkové projekce, čím silnější jsou projevy emočního těla každého jednoho z nás, čím silnější jsou projevy kolektivní mysli, tím rychlejší je zpětná vazba směrem do hmotného trojrozměrného světa. Tak funguje princip zrcadlení, (zjednodušeně řečeno). Například myšlenky o pozitivních účincích transformace lidského vědomí získaly za posledních několik let silnou energetickou základu, aby se do světa hmoty zpětně zrcadlila idea transformace a projevovala se v plné síle ve fyzické rovině hmotného světa. Dosáhli jsme toho, že energetické formace na úrovni kolektivního vědomí, například vztahující se k násilí a terorismu, které měly dříve na úrovni informačních polí velmi silnou energetickou základnu, postupně přestávají být vyživovány energiemi myšlenek strachu a obav. Kvantové vědomí vesmíru zrcadlí takové ideje, které jsou nejvíce posilovány.

V mnohosti je nezměrná síla. Síla, která se nesčítá, ale násobí!

Jak je tedy možné, že jsme nyní nuceni popasovat se s energetickými vibracemi záporného charakteru, které se v realitě odrážejí v podobě světovému chaosu, jenž nabírá na intensitě?

Záporné síly, které působí na lidstvo v realitě již mnoho století, se nedokáží smířit s tím, že probíhají velké změny na úrovni kolektivní mysli, a že se jejich vliv na lidstvo vymyká jejich kontrole. Což se projevilo tím, že myšlenkové energetické formace, závislé na dodávkách (lidské) energie strachu se na astrální úrovni začaly takzvaně „rozpouštět“. A to vzhledem k tomu, že jakákoliv myšlenková forma, která nabývá na intenzitě, se ve světě hmoty projevuje v závislosti na tom, kolik je jí dodáváno POZORNOSTI (energie – výživy). Proto se mocnosti od nepaměti snaží vytvářet takové situace a jevy v realitě, které produkují strach a obavy, aby záporné myšlenkové formace, včetně těch démonických, neztrácely svou sílu.

Myšlenková předloha pandemie a důsledků pandemie se proměnila ve skutečnost, (jakým způsobem se to stalo, a jak skutečná tato realita je, ponechme v tomto okamžiku stranou). Tato předloha, myšlenková forma nebo projekce prorůstá do hmotného světa tím rychleji, čím více se na související myšlenkové formy zaměří kolektivní vědomí. Samozřejmě také s ohledem na čas, na dobu trvání, kdy tato a podobné myšlenkové formy dostávají přednost na úrovni lidského vědomí a tím i sílu ke zpětné expanzi. Energie myšlenek, slov řečených i psaných (média), energie kolektivních i osobních obav, a především mocná energie strachu je pro tyto myšlenkové formy, které vykazují záporné hodnoty, palivem, mocným a silným motorem! Čím více sdílených zpráv v médiích, čím více sdílených příspěvků, které podněcují a prohlubují strach, obavy a temnou náladu, tím více narůstá energetický potenciál důsledků a dopadů záporných energetických hodnot (například pandemie) na lidstvo.

Myšlenkové formy strachu, přítomné a operující na astrální úrovni, se ve zpětném proudu podílejí na našich individuálních i kolektivních životních realitách. Jedná se o myšlenkové projekce stvořené ve hmotě. To, co se děje, je určitým obrazem reality, ačkoliv mnohé v zorném poli reality nevidíme a nevnímáme. Případně nemáme možnost anebo jakýkoliv zájem vidět a vnímat. Rozhodně ale můžeme zaměřit pozornost jiným směrem. Souvislosti týkající se pandemie a dalšího dění ve světě je důležité vnímat a nepodceňovat, být takzvaně v obraze, stejně tak je ale důležité nepodléhat panice a strachu, nevyživovat (lidskou) energií záporné již existující a nově vznikající astrální informační útvary. Netvrdím, že je to pro každého z nás jednoduché, to samozřejmě není. Pokud nebudeme mluvit o svých (reálných) obavách, pokud nebudeme strach ze svého nitra uvolňovat, může nás to v horizontu dalších událostí spíše oslabit než posílit.

Nyní jde především o to dokázat usměrnit, na úrovni kolektivního vědomí, vývoj dalších událostí přístupem k informacím, k sdíleným katastrofickým scénářům a k nejrůznějším konspirativním teoriím, které vykazují prvky PODNĚCOVÁNÍ strachu v lidském vědomí.

Jsme vyzýváni k osobní odpovědnosti a přístup k informacím je součástí obrazu naší odpovědnosti k celku. Proto je důležité uvědomovat si, že temná nálada přiživuje temná energetická informační pole, a že astrální entity s negativní energií vznikají „zhutněním“ myšlenkových forem, čím více na danou věc myslíme, čím více katastrofických scénářů sdílíme, tím trvalejší a energeticky silnější astrální obraz nebo otisk myšlenkové formy – vytvoříme nebo podpoříme. A tím více (paradoxně) podpoříme záměry elitářských mocností a různé formy negativních vizí budoucnosti.

Inspirace pro spokojený život – eKnihy Psychologie chaosu

Tento článek sdílím z toho důvodu, že je mi hodně smutno z toho, jaké formy negativních informací a vizí jsou někteří „vizionáři“ schopni vyprodukovat a ve společnosti rozšiřovat. Pokusme se společně o změnu osobní i společenské nálady tím, že se budeme navzájem podporovat jakkoliv pozitivním způsobem, jakkoliv je to za této nelehké situace možné.

♥    ♥    ♥

Související: Andělské požehnání pro zemi Bohem milovanou

V mnohosti je nezměrná síla. Síla, která se nesčítá, ale násobí!

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?