Dýchání, životní energie a zklidňující dechová cvičení

Klidná mysl, citová a emoční vyrovnanost je podporována rytmickým dýcháním. Emoce jsou neodmyslitelně propojené s dýcháním. Rozohněné vnitřní rozhovory nebo úzkost narušují správné dýchání. Během silného rozrušení se ne nadarmo doporučuje vědomá regulace dechu. Uvedená cvičení jsou ale vhodná v období, kdy se cítíme dobře, meditujeme a pomocí dechu se napojujeme na proud životní energie.

Dech je oporou životní síly, energie dechu by se měla lokalizovat především v oblasti břicha. Zde není myšlen přímo vzduch, ale energie, kterou dechem získáváme ze vzduchu. Dýcháme-li klidně, jemně a plynule, nezadržujeme-li dech, mysl se projevuje klidně. Jsme-li napnutí nebo stažení úzkostí, dech je nepravidelný, přerušovaný a mysl neklidná. Pokud jsme sevření úzkostí, což se projevuje stažením v hrudní a krční oblasti, dýchání je nedostatečné, a životní energie nám rychle uniká. Velmi vzrušený dech způsobuje, že mysl je roztěkaná. Jsme-li rozrušení, dýcháme rychle a povrchně, energie dechu se hromadí především v hrudi a hlavě. Ale my potřebujeme dostat vzduch do všech tří zásobáren energie rovnoměrně. Hruď – srdeční čakra. Břicho – sluneční čakra. Hlava – třetí oko. Tyto tři energetické oblasti jsou velmi důležité „energetické komory“.

Pokud jsme sami se sebou v harmonii, energie nám z těchto důležitých životních center zbytečně neuniká. To, co dýcháme, není jen vzduch. Vdechujeme také energii, která naplňuje naše plíce, hrudník, břišní dutinu a hlavu. Při správném dechu se oblast břicha rytmicky vzdouvá a stahuje. Tak dýchají malé děti. V dospělosti máme tendenci stahovat břicho a dýchat nesprávně (především ženy).

Nadechujte se velmi zhluboka a během plnění hrudi vzduchem vnímejte, jak vzduch proudí vaším hrudníkem. Soustřeďte se také na energii vzduchu, nikoli jen na vzduch samotný. Ale zároveň dbejte, aby váš nádech byl hluboký, měl by se přes bránici plynule a volně dostat do břicha. Bránice je místo, které je důležitým těžištěm pro správné dýchání. Následující cvičení je vhodné pro zklidnění před meditací nebo hlubokou introspekcí.

Dýchání přes energetická centra – čakry

Pro začátek je nejvhodnější sed se vzpřímenými zády. Cvičení je možné provádět také ve stoje a v leže. Oči jsou zavřené a soustředěnost je zaměřena na jednotlivé oblasti energetických center. Dech je pomalý, téměř neslyšitelný. Dýcháme normálně, ale představujeme si, že dýcháme přes energetická centra.

Nadechujte se přes první, kořenovou čakru. Zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na představu, že vzduch přijímáte skrze první čakru. Vnímejte pohyb ve vnitřní oblasti spodní části těla, energii vinoucí se prostorem pohlavních orgánů. Nádech je dále veden do prostoru břicha, dále nahoru podél páteře. V místě solární čakry a čakry srdce na chvilku zatajte dech. Potom je nádech veden přes zadní část hlavy, přes temeno až k sedmé čakře. Opět na chvilku zadržte dech a poté vydechněte nosem. Výdech je veden směrem dolů s představou, že energie dechu je vedena přes sluneční čakru zpět k první kořenové čakře.

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Takto soustředěně dýchejte po dobu asi deseti minut. Během tohoto vědomého procesu dýchání pocítíte zvláštní silné zachvění. Něco uvnitř vás správně vycítí, kdy je čas splynout s životní silou a ponořit se do cílené vizualizace nebo hluboké meditace. Vložte do svého dechu myšlenku tvořivého záměru – cítím se lehce a svobodně. Přijímám poselství intuice. Splývám s okolním prostorem.

Dechové cvičení prováděné v přírodě nabíjí dech energií Slunce. Podobně je možné „dýchat“ a přijímat energii země chodidly. Dýchání třetím okem – soustředěným vedením dechu přes šestou čakru, přijímáme energii a sluneční světlo. Vitální energií přírody a světlem necháme prostoupit celé tělo.

Provádíte-li toto cvičení v přírodě, na závěr můžete svou pozornost soustředit tam, kde vás něco silně zaujme. Pokud vás přitáhne například statný dub, můžete „dýchat stromem, květinou, oblakem, sluncem a světlem, měsícem a jeho chladem, kapkami deště, zvukem ševelících listů v korunách stromů“. Pokud toto cvičení provádíte ve dvojici, můžete „dýchat dechem partnera“.

Soustředěné uvolňovací dechové cvičení

Toto cvičení je náročné, nemělo by se provádět o samotě. Ze začátku je vhodné provádět jej ve dvojici. Dechové cvičení praktikujte pravidelně, ale vždy velmi vědomě, s rozvahou a naladěni na vnitřní klid. Výsledkem je uvedení do vnitřní rovnováhy, prohloubené vnímáním životní energie, případně i změněný stav vědomí. Za krátkou dobu je možné dosáhnout celkové duševní a mentální harmonie.

Posaďte se na zem, chodidla se opírají o podlahu. Předkloňte se a pažemi obejměte lýtka, kolena pevně přitáhněte k hrudníku. Snažte se udržet toto pevné sevření svalů rukou a kolen, která se nemají vytáčet do stran. Skloňte hlavu ke kolenům, brada se dotýká hrudi. V této pozici jsou břicho a hrudník stlačené, což můžete zpočátku vnímat nepříjemně.

Nyní se soustřeďte na dech. Všimněte si, že vás tato pozice nutí dýchat krátce a mělce. Soustřeďte se na tento pomalý rytmus dýchání. Ze začátku si můžete ulevit tím, že krátce povolíte sevření kolen a nadechnete se více zhluboka a vrátíte se do výchozí polohy. Poté pokračujete pomalým dýcháním v základní pozici. Krátce a mělce se nadechujte, krátce a pomalu vydechujete.

Cvičení provádějte zpočátku postupně po dobu pěti, osmi, až deseti minut. Tělo vám samo řekne, kdy je vhodné přestat. Zpočátku se mohou v nohách projevit náznaky silného stažení, nebo křeče v lýtkách. Můžete s cvičením přestat, nebo pokračovat, vaše instinktivní reakce vám řekne, zda je vhodné překonat bolest nebo nepohodlí. Časem zjistíte, že toto dýchání ulevuje od bolesti způsobené vnitřním napětím.

Po deseti minutách se „překulte se na záda“, ale nepovolujte stisk rukou, které objímají kolena. V poloze na zádech pocítíte úlevu. Vnímejte všechny pocity, vnímejte své tělo, energii vzduchu, který dýcháte, vlastní dech i klidnou mysl. Potom pomalu a velmi vědomě povolte stisk rukou, uvolněte kolena a pomalu natáhněte nohy. S vydechnutím se celkově uvolněte, zachovejte klid mysli.

Pozorujte, jak se uvolňuje vaše břicho a hrudní koš. Vnímejte, co cítíte. Uvnitř vás možná probíhá pocit nesmírného uvolnění. Propuštění něčeho, co vás doposud tížilo na prsou, na srdci. Vnímejte, jakým způsobem se na okamžik otevřelo vaše vnímání sebe a okolního prostoru. Dýchejte zhluboka a nechte energie proudit, vše staré, svíravé a nepotřebné bude rozpuštěno a odevzdáno.

Možná pocítíte potřebu spánku. Dokonale se uvolněte, překulte se na bok, kolena zvedněte k hrudi, ale jen tak, aby vám to bylo příjemné, (poloha embrya). Požádejte o klidný spánek, nalaďte se na energii uvolněného, posilujícího snění. Těsně před usnutím můžete uvažovat o možnostech – jak přijmout, změnit a odevzdat minulost, co chcete změnit na současném životě, nebo jak uvidět svět a sebe bez falešných iluzí.

Pokud je cvičení provedeno kvalitně, můžete prožít odpoutání od hmotného těla. Případně již na začátku dechového cvičení udržujete v pozadí své mysli záměr odpoutat se od hmotného těla, soustředit se na astrální putování, nebo lucidní snění.

Jemné vyrovnání rezonance mezi levou a pravou mozkovou hemisférou

Pohodlně se posaďte, soustřeďte se pouze na dech, na nic jiného. Pravou rukou ucpěte pravou nosní dírku. Volnou levou nosní dírkou se nadechujte po dobu šesti vteřin. Na tři vteřiny zatajte dech. Potom uvolněným nosem pomalu vydechněte. To celé opakujte devětkrát. Potom vše provedete obráceně s ucpanou levou nosní dírkou. Nakonec se uvolněným nosem pomalu nadechujte po dobu šesti vteřin. Na tři vteřiny zatajte dech. Pomalu nosem vydechujte po dobu šesti vteřin. To celé opakujte devětkrát. Toto cvičení provádějte třikrát denně. Zhruba po devíti dnech se dostaví zklidnění emocí, uvolnění stresových bloků, budete více vitální, zlepší se vnitřní vidění i slyšení.

Dechové cvičení pro jasno-slyšení

Dýchejte nosem. Dýchejte pomalu a tiše. Během výdechu veďte energii dechu oblastí vnitřního ucha a ušním otvorem ven do prostoru. Vědomě se soustřeďte na záměr očistit vnitřní prostředí ucha. Potom položte dlaně na uši tak, aby se prsty dotýkaly zadní strany hlavy. Dlaně přitlačte na uši, dlaně a palce „složte do tvaru mušle“ a zaposlouchejte se do „šumění a bublání“ a dalších zvuků, které v oblasti vnitřního ucha uslyšíte. Zatajte na chvilku dech a plně se do těchto zvuků zaposlouchejte. Dále volně dýchejte a ponořte se do zvuků vyvěrajících z „hlubin oceánu, z plodové vody země“. Dýchejte různou intenzitou a vnímejte zvuky svého dechu. Dlaně nechte stále položené na uších. Poslouchejte, jak se zvuky ve vnitřním uchu proměňují. Pravidelným cvičením zkvalitníte jemné sluchové vnímání, budete schopni z vnějšího prostředí zachytit jemné nuance různých zvuků. Toto cvičení můžete také provádět, pokud máte pocit „zalehlých uší“.

Dýchání na uvolnění krční páteře

Pohodlně se posaďte, mějte rovná záda a uvolněná ramena. Otočte hlavu k pravému rameni. Zhluboka se nadechujte ústy a velmi pomalu a plynule otáčejte hlavu k levému rameni. Během pomalého výdechu otáčejte hlavu zpět k pravému rameni. Takto se nadechněte a vydechněte třikrát. Poté pomalu otočte hlavu tam a zpět se zatajeným dechem. Během nádechu soustřeďte energii dechu do oblasti krku a ramen. Celé cvičení provádějte po dobu zhruba deseti minut. Během cvičení uvolněte mysl a plně se soustřeďte na dýchání a plynulý pohyb hlavy. Vžijte se do představy, že je to energie dechu, co uvádí do pohybu krční svaly, a energie vzduchu, která krční páteř uvolňuje od napětí. Toto cvičení, které je velmi uvolňující, provádějte kdykoli během dne, vždy jakmile pocítíte napětí v ramenou a krčních svalech.

Dechové uklidňující cvičení

Lehněte si na záda, dlaně složte na podbřišku. Nejdříve pravou, na ni dáte levou dlaň. Uvolněte veškeré napětí v těle. Pomalu ale zhluboka se nadechujte nosem, nadechujte se až do břicha. Vydechujte ústy – vědomě vydechujte všechen neklid a všechny starosti. Ale bez nepříjemných myšlenek. Pouze si předem řekněte: co jdete dělat a proč to děláte. O nic víc neusilujte. Budete-li toto cvičení provádět deset minut, krásně se vám prokrví celé tělo a vydýcháte ze sebe napětí a neklid.

Cvičení pro okamžité zklidnění rozbouřených emocí

Postavte se rozkročmo, ruce nechte volně podél těla. Zavřete oči. Utište myšlenky a soustřeďte se jen na hluboké dýchání. Velmi pomalu ale hodně zhluboka se nadechněte až do břicha. Nakrátko zatajte dech a pomalu, uvolněně vydechujte ústy. Před dalším nádechem opět na pár vteřin zatajte dech. Představujte si, jak s každým výdechem odchází z vašeho vědomí energie veškerého napětí a nepokoje. Cvičení opakujte beze spěchu devětkrát za sebou. Nakonec proneste toto zaříkání (afirmaci): ,,Moje podvědomí vidí daleko mimo čas a prostor. Moje podvědomí mi pomáhá na každém mém kroku. A já s důvěrou pozorně naslouchám.“

Jednoduchý proces vědomé projekce energie osobní síly soustředěné na myšlenku, záměr, vizualizaci

Zaujměte pevný a rovný postoj. Zavřete oči a soustřeďte se na myšlenku vašeho záměru. Dejte ruce před sebe ve výšce ramen. Dlaně dejte v pěst (jemně, ne křečovitě) a napněte svaly od ramen až po konečky prstů. Vyzvedněte veškerou svou energii do rukou, tak aktivujete svou sílu. Krátce, ale přesně a jasně, si vizualizujte svůj záměr. Potom uvolněte napětí v rukách prudkým uvolněním prstů složených v pěst a energii záměru vyšlete do okolního prostoru. Jakmile energii záměru uvolníte, už se k němu ve svých myšlenkách nevracejte. Soustřeďte se na cokoli jiného, na okolní přírodu, doplňte zpět uvolněnou osobní sílu.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Obraz záměru má mít podobu něčeho, čeho se budete moci skutečně dotknout. Nemá být založen na přebujelé fantazii, nebo na věcech, o kterých jste vnitřně přesvědčeni, že jich není možné dosáhnout. Vědomou projekci můžete praktikovat před dechovým cvičením. V případě tvořivých rituálů jej praktikujte na závěr rituálu jako potvrzení svého záměru.

Každé cvičení můžete doplnit záměrem. Formulku pro osobní záměr dobře promyslete. Poté ji vyslovte nahlas, srozumitelně a jasně. Věnujte se běžným aktivitám a sledujete pohyb záměru soustředěnou pozorností na různá znamení, synchronizace, důležité informace, které k vám budou přicházet. Na denní výsledky hleďte bez zaujatosti, stejně tak se svou aktivitou přibližujte danému cíli. Důležité je nevzdávat se, pokud máte pocit, že se nic neděje. Vložte svou sílu do slova věřit a nemít pochybnosti. Překonejte zdánlivě nehybný čas, kdy okolní prostor vypadá, jako by vašemu záměru vzdoroval, kladl odpor a nikam se neposouval. Tak tomu bude pouze v případě, že vy sami budete klást odpor. Nastavte se na vlnu optimismu a kýžený úspěch si s mocnou silou, kterou nazýváme Záměr, vykomunikujte jasnou a cílenou vizualizací. Cílenou vizualizací můžete uvolnit velké množství energie pro naplnění záměru. Tato energie záměr rozpohybuje.

Související články: Nádech a výdech – ničím neomezené dýchání je klíčem k životu, Originální vědomé dýchání s energií slova LÁSKA, Meditační sluneční lázeň – mistrovské procitnutí

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?