Velký rozbor nadějných symbolů pro rok 2019

Pro příští rok bude platit toto základní heslo: ROZVOJ INTELIGENCE, včetně inteligence duševní a mentální. Bude to rok přechodu od pochybností a traumat ke stabilitě a otevřené mysli. Bude to rok „dospívání“, přechod či spirituální zasvěcení do dospělosti, a to i pro každého z nás, kdo už máme věk adolescence dávno za sebou. Hlavní charakteristika adolescence nám říká, že mladý člověk „hledá sám sebe“, prožívá napětí nejen s fyzickou a sexuální dospělostí, prožívá napětí také „sociálně-psychologické“. Podobné napětí, v souvislosti s transformací vědomí, se zrodem nové Země a nově se tvořícího kolektivního vědomí, prožíváme v různých podobách snad všichni. Dospělost v tomto smyslu znamená, že energie pro příští rok, které již letos my sami „vysíláme a připravujeme k akci pro zpětný chod“, nám pomáhají DOSPĚT do vyšších úrovní bytí. Je nasnadě uvědomit si, že už hledáme sami sebe docela dlouho, je na čase konečně se přestat hledat a vzít život do vlastních rukou. Energie příštího roku, roku vzájemné komunikace, nás zcela jistě popostrčí, budeme muset na různé okolnosti reagovat pružněji, sebejistě a bez naříkání a fňukání.

Podívejme se nejdříve ve stručnosti na symboly, z nichž vychází charakteristika budoucího dění, osobních i společenských proměn pro rok 2019

Jako první symbol mám po ruce kartu Viselec (tarot), což může na první pohled působit tak trochu záporně, ale nenechme se mýlit, charakteristika Viselce přesně zapadá do současného dění, které se zdá být chaotické jen proto, aby v příštím roce mohly být některé pozemské záležitosti, včetně těch ryze osobních, postaveny takříkajíc „na hlavu“ – za plné POZORNOSTI však především v pozitivním smyslu.

Druhým symbolem je magické číslo 12, ke kterému se dopracujeme numerologicky: 2019 = 2+0+1+9 = 12. Ve velké arkáně je právě Viselec označen číslem 12.

Třetím důležitým symbolem je modrá barva a živlová energie vody. Voda, ve své spirituální symbolice, představuje zasvěcení, odkazuje nejen k podvědomí, k mystické smrti, odkazuje také k mateřství, k rodině, a samozřejmě k „plodové vodě Země“, a nakonec i k „pohybu informací atmosférou“. V souvislosti s Viselcem jde o kartu označenou hebrejským písmenem Mem (element vody).

Dalším symbolem je číslo 3 (numerologicky 2019 = 2+0+1+9 = 12 = 1+2 = 3) a magický trojúhelník. Viselec je sice (dobrovolně) spoután pouze za jednu nohu, obě nohy však vidíme v poloze, kdy překřížené nohy vzájemně tvoří pravý úhel. Ruce Viselce tvoří rovnostranný trojúhelník (ruce jsou rozpaženy v úhlu 60°).

Důležitým symbolem je had (též drak) a symbolika hadí (dračí) síly. Had obtočený na chodidle Viselce symbolizuje základní vesmírnou energii stvořitel/ničitel a pozemské polarizování na plus a mínus. Had v dolní části obrázku symbolizuje (spící) životní energii.

Dále vidíme na obrázku v pozadí Viselce jakousi čtverečkovanou síť, která nás odkazuje jednak k takzvaným pečetím přírodních sil souvisejících s živly, a jednak k „síti informací“ morfických polí, a k síti informací, které nás vzájemně propojují nejen moderní „elektronickou poštou“, ale i mentální, intuitivní mimosmyslovou poštou. Nejen vodní a vzdušná znamení, ale i zrozenci živlu ohně a země, (protože astrální informační mřížka obsahuje jemnohmotné energie všech živlů), tedy my všichni, budeme mít spoustu podnětů k zamyšlení a k osobní proměně k lepšímu, hlavně na úrovni myšlení a komunikace.

Další symbolika ve stručnosti: kříž Anch, zelená barva (naděje a láska), která náleží planetě/bohyni Venuši (její energie nás ovlivňovala po celý letošní rok), živlová energie vzduchu (ve spojení s dominujícím živlem vody).

Karta Viselec mimo jiné předkládá uvědomění, kterému je ale nutné dobře porozumět, jde o náznak „smrti Boha“, jenž se nově zrodí v každém z nás

Pro rok 2019 bude charakteristický přerod Víry v Jistotu, přerod negativních postojů v pozitivní či neutrální. Půjde také o přerod iluzí (voda) v nové chápání reality a vesmírných principů. V žádném případě ale nejde o sebezbožňování, jde o zcela nové vidění sebe jako spolu-tvůrce reality. Nejedná se ani o (bolestné) vykoupení, protože pokud vše půjde dobře, poběží nám příznivý čas pro „odpuštění (karmických) dluhů“. „Oddlužení“ má ale svá pravidla, založená na pochopení vnitřního duševního bohatství, skrytého v nitru každého z nás.

Pokud si odmyslíme šibenici, která na obrázku není, ale kterou možná podvědomě vidíme, protože si mylně spojujeme Viselce s oběšencem, uvidíme Viselce, (jedinou jsoucí bytost mnoha tváří), připoutaného jednou nohou k jedné z mnoha větví Stromu Života. Dokonce i postava Viselce připomíná obrácený strom, ukazuje, že kořeny člověka je třeba hledat v nebi, v duchovnosti, čemuž nám brání „racionální hlava“ nasměrovaná k „uctívání materialismu“. Viset hlavou dolů ale značí především převrácenost (princip převrácení), vzdání se starého, odevzdání se novému, přehodnocení životních hodnot takovým způsobem, abychom dokázali dát přednost klidu na duši a duševní harmonii (zbavení se všeho, co nás stresuje). Dokonce jde o zbavení se přehnané kontroly nad sebou, nad vším vnějším, přehnaná kontrola nás spoutává a odvádí nás od intuice a od vyššího vedení, odvádí nás od inteligence podvědomé a současně i nadvědomé mysli. Princip převrácení (mentální obrat) v sobě zahrnuje proces, kdy vědomě přijímáme do svého života moudrost a zákonitosti vyšších světů (mikrokosmos a makrokosmos). Viselec, (nepolarizovaná bytost „ani žena ani muž“, bytost se svatozáří), nám říká: přijímej sám sebe, přijímej své bližní, přijímej vnější svět, ale zůstávej neutrální. Nahota Viselce poukazuje k vědomé upřímnosti, ale také ke zranitelnosti, pokud si nedáme pozor, s kým svou upřímnost či oddanost sdílíme.

Příští rok nám bude umožněn průchod různými energetickými portály k vyššímu uvědomění (symbolickému znovuzrození), energie roku 2019 budou velmi důležité pro roky následující

Číslo tři (hebrejské písmeno Dalet) nám pootevírá bránu do nebe, portál do jiných dimenzí uvědomění a vnímání. Tímto obrazným portálem je naznačeno procitnutí či probuzení ve vyšším stavu vědomí, jehož lze docílit vyladěním mozkových hemisfér. Nejedná se o přesun fyzického těla do jiných sfér, jedná se o probuzení duchovní inteligence a duševních nadsmyslových schopností. Princip převrácení si budeme na své cestě k této bráně uvědomovat hlavně v okamžicích, kdy budeme nuceni zastavit se (zůstat chvilku viset hlavou dolů) na rozcestí, půjde o životní okamžiky, kdy se budeme rozhodovat o něčem důležitém, případně budeme nuceni odpočívat a regenerovat se, v tichosti čekat na inspiraci. Jde o okamžiky, kdy budeme nahlížet, pokud jsme to nestihli v letošním roce, do svého nitra, do podvědomí, budeme rozmlouvat se svým vnitřním dítětem, budeme bořit ochranné zdi, budeme odpouštět. Budeme se učit nemít strach požádat o pomoc, pokud ji budeme potřebovat, a sami budeme potřebným pomoc nezištně nabízet. Nebude se ale jednat o učení v podobě tréninku, dostatečný trénink na nečisto už bychom měli mít úspěšně za sebou. Půjde o záležitosti, které již budeme muset řešit přímo a neodkladně, z ničeho se již nevykrucovat, neblafovat a nenechávat si otevřená zadní (zpátečnická) vrátka, nic nenechávat na potom, na jindy či na „pána Boha“. Princip převrácení nás totiž různými způsoby „přinutí“ hledat a vidět (vlastní) MOUDROST, dívat se na život z té duchovnější stránky, přinutí nás zamyslet se nad unáhlenými úsudky, nad souzením, posuzováním a odsuzováním druhých.

  • Na obrázku vidíme staroegyptský symbol klíč Anch (zobrazený též v obrácené poloze), kdy za jeho v podstatě horní část je Viselec držen v obrácené poloze hlavou dolů – zde klíč Anch představuje jakousi „pupeční šňůru utkanou z pradávných moudrostí“, pupeční šňůru, která spojuje člověka s vyšším vesmírným Vědomím.
  • Obrázek Viselce, jeho pozice a nehybnost, vyzařující klid a snad i spokojenost, nám ukazuje dokonalé vyvážení a harmonii. Ukazuje nám dokonalý stav vyváženého těžiště, kterému předchází „bytí jako na houpačce“, spoutaný život a neřízené kývání životního kyvadla, rozhoupání citů a emocí, bytí na vlnách stresu a nejistoty.
  • Dosáhnout podobného vyvážení a harmonie ale vyžaduje duševní ukázněnost a aktivní přístup k transformačním změnám. Nikoliv ukázněnost k autoritám či již nefunkčním dogmatům, jde o osobní odpovědnost, o skutečnou chuť žít plným životem a nebránit se skutečné radosti ze života. Vyžaduje uvědomění, že z vůle našeho vyššího Já, z vůle naší duše máme nakročeno jednou nohou (zpět) do nebe a druhou nohou jsme připoutání k pozemskému životu.
  • Pokud budeme toto pouto vnímat jako Láskyplné pouto k Zemi a k Životu, nikoliv jako pouto k utrpení, pokud se zbavíme „hřebů symbolizujících utrpení“, najdeme cestu k božství, které je v nás, v našem nitru.
  • V materialistickém světě, kde hmota je vyzdvihována nad Lásku, se můžeme lehce ztratit, zabloudit, ze zoufalství se „pověsit nebo utopit“, ale nic z toho nemusí nutně být na pořadu dne či ve scénářích příštích let, pokud vezmeme transformační přerod vážně, a pokud si uvědomíme, že právě skrze HMOTNOU SFÉRU ZEMĚ, právě ve fyzickém světě můžeme duchovně růst a poznávat skutečný ŽIVOT.

Pokud máte v oblibě meditace či různá duchovní cvičení zaměřte se příští rok na energii vody

Voda nejen očišťuje a uvolňuje bloky z podvědomí (je nejlepším rozpouštědlem), voda má schopnost očistit nás od všeho, co nás zraňuje. Pokud se ale hodláte pouštět do složité sebereflexe, související se sebepoznáním a s vnitřními bloky, bude dobré dát si pozor a v hlubinách podvědomí se „neutopit“. Proto dovolte sobě, pokud se dostaví chvilková emoční slabost, bez zábran se vyplakat, slzy uvolňují z těla nahromaděný stres. Voda bude užitečná také při různých rituálech, především těch prováděných v přírodě. Vodu si můžeme zvolit také jako sportovní i relaxační téma, plavání nám udělá dobře na duši i na těle. Vhod přijdou i lázně a sauna. Kdo miluje vodu, má vyhráno. Voda je také darem pro život, dbejte na to, jaké tekutiny pijete, tělu velmi prospěje čistá, nejlépe pramenitá voda. Nejdůležitějším aspektem vody je zrcadlení, a že je voda, v souvislosti s informacemi, vodivá, a že „voda ví“, to snad není nutné připomínat. Nezapomínejte ale, že meditace a ponoření se do nitra nás nesmí odvádět od skutečné reality. A v neposlední řadě nezapomínejte žehnat vodě stejně automaticky, jako žehnáme dobrému jídlu a pevnému zdraví.

Dívejme se na Viselce z jeho převrácené pozice, jako bychom se dívali sami na sebe

V příštím roce se symbolika převrácenosti bude dotýkat také dalších informací uvolněných pro oči a uši člověka (lidstva) k dokreslení „převrácených perspektiv“ mocenských vlivů, které člověka poutají a spoutávají v pozici podřízeného, nesvobodného a poslušného „otroka“. Možná se nebudeme stačit divit, co vše jsme kolem sebe vnímali zčásti a v některých případech i zcela naruby. Snadno rozpoznáme chybějící duchovní i duševní inteligenci v horních vrstvách, kde jde jen o moc, násilí a diktát, výstřednosti a nezasloužený blahobyt. Často budeme mít pocit, že „něco visí ve vzduchu“. Budeme svědky různých „pádů z výšin“, dokonce i některé sdělovací prostředky projdou očistou poté, co si spousta lidí uvědomí nejen skryté vzývání ke strachu a poddanství, ale také nepravdivost některých zpráv v podobě cíleně upravených (lživých) projekcí. Spousta lidí přestane „viset“ na televizním zpravodajství a na (agresivních a inteligentní mysl otupujících) televizních programech všeobecně. Případně někteří přestanou viset na přežitých systémech (naruby převrácené) náboženské víry. Viselec nám radí, jak řešit různé krize, možná nám ale také říká, že je nám záměrně slovo krize neustále předkládáno, krize se nám vnucují všude, kam se podíváme. Je tomu ale skutečně tak? Kdo má potřebu vyvolávat a vzývat různé krize? Čím více se o krizích mluví, tím více se jich do reality přivolá.

V následujícím období budeme mít občas pocit, jakoby se život zastavil, v těchto chvílích snadněji rozpoznáme novosti ve vlastních myšlenkách a dokážeme je oddělit od záporné části kolektivní mysli, časem se dokonce vědomě vzdáme pout, která nás se zápornou částí kolektivní mysli spoutávají. Čekají nás důležité změny a sem tam i otřesy zažitých kolektivních názorů a přesvědčení. Lidé si uvědomí odpovědnost za svůj život, vsadí na trpělivost a vyčkávání. Mnoha lidem se tímto neuspěchaným způsobem dokonce podaří dosáhnout na své sny, které prozatím jen „visí ve hvězdách“, a o kterých se domnívají, že jejich splnění nikdy nedosáhnou. Možná díky rozhodnutí podívat se (orlím zrakem) na různé záležitosti tak říkajíc z opačného konce, z jiné perspektivy. Anebo díky rozhodnutí dělat některé věci jinak – obráceně. Začít můžeme u zdánlivých maličkostí: místo zamračeného pohledu se usmívat, namísto oblíbeného černého oblečení zvolit jasné barvy, například všechny odstíny modré. Namísto naučených reakcí reagovat opačně, než okolí očekává, například nebýt vztahovační, nestavět se do role vnitřního tíživého pocitu oběti, a naopak rozpoznat, kdy a jakým způsobem je oběť v pozitivním smyslu vhodná, příznivá a důležitá a tak podobně.

V hlubinách podvědomí se rozpustí staré vzorce návykového jednání, chování i myšlení, a ačkoliv se spousta věcí převrátí naruby, časem budeme schopni rozpoznat příčiny i smysl všeho, co se děje. Energie Venuše nám přinesla více klidu a sebedůvěry, více lásky a porozumění, mnozí se již přestali utápět ve svých emočních a duševních bolestech – a to díky zlepšení mezilidských vztahů především na úrovni vědomého užívání intuice. Přestaneme se chovat dětinsky, naučíme se „neviset na druhých“, energie Venuše nás navnadila nejen pro nové lásky v podobě nových partnerských vztahů, Merkur nás navnadí stávající vztahové rozpory a rozepře řešit spravedlivě a rozumně, bez zbytečné zášti a vzájemného obviňování, schopností vzájemně se dorozumět. Dokonce si uvědomíme, že veškeré starosti nemusí „viset jen na nás“, a dokážeme se s různými úkoly podělit s ostatními, což mimo jiné znamená také to, že přestaneme sebe přeceňovat a druhé podceňovat. I když je v tomto článku řeč hlavně o Viselci, díky mému intuitivnímu naladění se na tuto energii, tak pánem příštího roku bude z astrologického pohledu Merkur, který nám předkládá právě onu inteligenci, schopnost komunikace, uvědomování si oněch „rituálů přechodu do dospělosti“.

Psychologie chaosu – kvantové vědomí, eKniha

Tento článek předkládám opět s předstihem, do konce roku ještě máme čas uvědomit si, jaké důležité životní otázky ještě nemáme zpracované, ještě máme čas na sobě zapracovat a do nového roku vykročit pokud možno s čistým štítem. Pokud patříte mezi odhodlané jedince, a už vás nebaví pouze nečinně číst jednu moudrou knihu za druhou, pokud máte silnou potřebu „načtenou moudrost“ aktivně převést do života, tak máte vykročeno tou správnou nohou. Možná již dokonce načítáte ty správné informace a ve správnou chvíli přímo z databanky vesmírného internetu, v tom případě vás žádné zastavení na rozcestí či životní křižovatce nepoloží na lopatky, nevyvede z míry a z vnitřní harmonie. Možná začnete tím, že změníte – převrátíte – perspektivu svého vidění – zažitého „dívání se kolem sebe“. Možná začnete studovat jógu a zjistíte, jak prospěšná je pro lidské tělo meditační pozice „stoj na hlavě“.

Ještě vám prozradím důvod, proč jsem pro příští rok zvolila jako důležité téma k zamyšlení právě kartu Viselec, tím důvodem není jen to, že harmonizuje s magickým číslem 12,  a že nás odkazuje k vnímání světa protikladů (nahoře a dole), ale je jím i sen, který se mi před pár dny zdál. Význam tohoto velmi zvláštního snu jsem dlouho nedovedla zpracovat, intuitivně ano, ale čistě logicky a racionálně nikoliv.

Ve snu jsem se ocitla vysoko v horách, nikde nebylo ani živáčka, vál chladný vítr, obloha podmračená a šedivá, všude okolo panovalo nepřívětivé příšeří, přestože zvon v kostele v nedalekém údolí ohlašoval pravé poledne. Poté nastalo na pár okamžiků hrobové ticho. Najednou šeď hustých mračen zmizela a objevila se jasná blankytně modrá obloha. Vnímala jsem, jak se modré nebe naráz objevilo pouze nad naší zemí, blankytná modř kopírovala hranice naší země. Vysoko v horách jsem na obloze viděla mapu naší země, kterou lemovala šeď mračen okolních zemí, na této mapě – na obloze – se z ničeho nic promítly hory a široký okolní kraj. Najednou jsem se ocitla v nedalekém údolí, přítomní lidé se tiše a v úžasu dívali k obloze, na které viděli, jako na filmovém plátně, přesnou kopii okolní krajiny – vzhůru nohama. Lidé se vzali za ruce a cítili jeden k druhému hlubokou sounáležitost. Intuitivně jsme si sdělovali, telepaticky i na velké vzdálenosti, že takto tiše se zastavili lidé po celé naší zemi a všichni hleděli k tajemné, přenádherné obloze, která kopírovala – zrcadlila – přesně to místo, kde právě ostatní lidé stáli. Tato záhadná projekce trvala jen pár minut, z poza obrazu krajiny malované v jasných barvách nad hlavami udivených lidí náhle prosvitla silná záře Slunce. Světlo Slunce bylo oslepující, museli jsme sklopit zrak a sklonit hlavy, a než jsme se stačili nadechnout, v jediném okamžiku obraz krajiny tajemně visící na obloze zmizel. V ten okamžik zmizel i sen, z kterého jsem se brzy nad ránem probudila…

Zobrazit všechny eKnihy

Vždy jsou pro mne důležité pocity po probuzení z jakéhokoliv snu, (protože i když děj snu částečně zapomenu, pocity přetrvávají mnohem déle), takže si živě pamatuji velice příjemné pocity a jakýsi podivný klid, pocity podobné těm, které se dostaví po silné bouřce, která pročistí vzduch. Od rána jsem stále myslela na tento podivný sen a v myšlenkách se mi několikrát připomínal Tarot. Večer jsem zamíchala balíček karet (pouze velkou arkánu), rozložila jsem je do kruhu a jednu vytáhla. Překvapeně jsem hleděla na obrázek Viselce, a v hlavě mi po chvilce údivu zněl tichý hlas: „Ale ano, vždyť se jedná o odkaz na změny, vnitřní i vnější, kterými právě, jeden jako druhý a všichni společně, procházíme.“ Vysvětlení snového příběhu může být dvojí, můžeme si uvědomit, že ačkoliv jsme dříve žehrali na osud věčně utlačovaného a zkoušeného národa, tak nyní si můžeme vážit toho, že se u nás doma neděje to, co v okolních i vzdálených zemích. Druhé vysvětlení ale nabízí nutnost vědomého probuzení, protože možnost, že nás z pasivity a letargie probudí závažné záležitosti, je vzhledem k (často i umělému a záměrnému) polarizování společnosti docela reálná. Možná ale sen odkazuje především na skutečnost, že spousta věcí je nám vnucována zkresleně, obráceně, falešně a nepravdivě, včetně daleké historie lidstva, včetně příběhů o dávných civilizacích, jejichž inteligentní úroveň, úroveň moudrosti a duchovního poznání byla v určitých etapách zřejmě mnohem vyšší, než úroveň současného lidstva (zhruba posledních dva tisíce let). Ale určitě se nabízí i jiné možnosti, ale to už ponechám zcela na vaší fantazii.

Motto pro příští rok: Přestaňme se stále odvolávat na polarizovanou společnost a DRŽME PŘI SOBĚ. CÍLE-VĚDO-MOST: tím správným mostem k dosažení cíle jsou ty správné vědomosti, které nenajdeme nikde jinde, než ve svém nitru.

Související článek: Děti narozené od roku 2000 – proč jsou jiné?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?