2020 – rok Myši podle čínského lunárního kalendáře

Ostražitost a chytrost, tak by mohlo znít motto pro rok 2020. Chytrostí ale není myšleno chytračení. Chytračení, vypočítavost nebo lstivost, případně sobectví, impulzivnost, neseriózní jednání nebo naivita by se v tomto docela náročném roce mohla nevyplatit. Myš není dravec, a proto by měla být především chytrá a přitom ohleduplná, ostražitá a plná energie. Měla by zvládat kritiku a být schopna sebeironie. Měla by si uvědomovat svou životní energii a sílu, aby bez úhony unikla různým nástrahám, pastím a pastičkám. Charakteristiku roku 2020, podle čínského lunárního kalendáře, předkládám opět s předstihem, abychom se mohli náležitě připravit. Jenže na to, co nás v roce Myši čeká, se dost dobře připravit nelze. Protože struktura námi vnímaného času se pozvolna proměňuje, a s tím i „rychlost“ zrcadlení našich myšlenek a činů. Připravit se na budoucnost můžeme tak, že s dostatečným předstihem si vezmeme za své bytí v plné ostražitosti v přítomném okamžiku. Transformace nás posunula do poněkud jiných „časových parametrů“, není proto na místě upínat se k různým (negativním) předpovědím, (zavádějícím) prognózám, osobním strachům z budoucnosti. V této rušné době platí, že dnes jsou věci tak, zítra mohou být jinak.

Z živlů náleží roku 2020 kov

Můžeme tedy předpokládat, že tam, kde bude koncentrace pevných prvků: pořádek, soustředění, ostražitost, spolehlivost, pevnost a pevné vztahy (přátelství, partnerství), spojitost (názorová), tam bude mít vnější chaos jen minimální vliv na lidskou psychiku. Pozor bude třeba dát na povrchnost, rozmařilost, lehkomyslnost, lži a přetvářku, neústupnost, úsečnost a výbuchy hněvu. Pozor na vědomé snahy těžit z omylů nebo z důvěřivosti druhých.

  • Kov je prvek velmi tvárný, jeho přítomnost je skrytá všude tam, kde to není na první pohled patrné. Kov souvisí s minerály, s vodou, se zemí, proto bude na místě uzemnění, propojování se „zemským jádrem“, uvědomování si, že zem (půda) nás vyživuje. Leccos může být v tomto roce „rtuťovité“, tvrdé (přísné), nebo ostré (s palčivou příchutí).
  • Kovu náleží bílá barva (čistota ve všech podobách), proto bychom se měli soustředit také na čistotu duševní, psychickou, čistotu v jednání. Čistota v jednání zahrnuje také odvahu, vytrvalost a odhodlání. Neměli bychom volit složitost, ale soustředit se na „zjednodušující princip“ a pečlivou organizaci. Zjednodušující princip znamená vsadit na zmíněnou čistotu, jednoduchost, minimalismus (zbavit se všeho nepotřebného).
  • Kovu náleží také „ženská“ energie jin, přesto bude v roce 2020, vzhledem k tomu, že je to rok končící nulou, dominovat „mužská“ energie jang.
  • Kovu náleží roční období podzim, (někdy se uvádí také zima), tak je docela možné, že tento rok bude o bilancování, o uvědomování si příčin stresového napětí, melancholických nálad a smutku. Bude rokem zrání a dozrávání (pasování na skutečnou dospělost). Proto bude vhodné, pro každého, pro koho bude energie kovu silná, obklopit se čímkoliv, co souvisí s energií ohně (oheň taví kov). Přes všechny překážky vždy můžeme mít nějaké to „želízko v ohni“ – mít šanci na úspěch.
  • Kovu náleží světová strana západ – ukončení (všeho, co již nefunguje), hodnocení, rekapitulace, vzdání se (například zlozvyku, strachu, žárlivosti, únavy, nemoci). V žádném případě se ale nepouštíme se do věcí, kterým nerozumíme. Nezahráváme si s ničím, co souvisí například s praktickou magií nebo s ponurým mysticismem. Nezahráváme si se spiritualitou duchařských praktik. Opatrnost je nutná především v rámci spirituálního spojení s neznámými zdroji v podobě channelingu, v rámci komunikace s nefyzickými bytostmi. Nevědomky můžeme podobnými aktivitami přitahovat „temné energie z podsvětí“, není to vhodné, nevíme-li si s jemnohmotnými silami a energiemi „západu“ rady.

Energie kovu jsou velmi podobné významové rovině čísla 4
(2020 = 2+0+2+0 = 4)

Čtyřka je cyklické číslo kázně, pevnosti, pravidelnosti a řádu. Je pozemská, pevná a stabilní. Čtyřka je zákon, rovnost a spravedlnost. Ale má také co do činění s nenávistí, ničením a bořením – je číslem hmoty. Je svázána s hmotným světem, svět je tvořen čtyřmi základními živly, máme čtyři roční období, čtyři světové strany, čtyři druhy větrů. Jako jediná z čísel je hranatá a ostrá, tedy je symbolem materiálního světa, a může přinášet nepříjemnosti. Čtyřka je také změna a pohyb, nabádá nás neustrnout na jednom místě, nebýt přízemní a upjatí, rozvíjet tvořivou fantazii. Pozitivní vibrace čtyřky přináší řešení problémů, hojnost, zralost, praktičnost, fyzickou zdatnost, houževnatost, odhodlání a uskutečnění. Symbolem čtyřky je čtverec a rovnoramenný kříž. Čtyřka je vibračně ve spojení s planetou Uran – některé naše činy postupem času vytvářejí kritické množství vyslaných energií a my začínáme sklízet to, co jsme během života zaseli. Energie této transformační planety nás neustále nabádá vyhýbat se všemu temnému, falešnému, podlému a nebezpečnému. Uran nám ukazuje, čemu se vyhnout a co neopakovat. Prohlubuje spirituální vědomí směřující k pozitivizmu a optimismu. Je planetou osudových změn a náhlých událostí, originality, nezávislosti. Ovládá touhy po změnách a po svobodě. Je inspirací pro geniální, moderní nápady. Nabádá k osvobození se od jakýchkoliv omezení, zvyků a řádu. Nejen v osobních životech, ale také ve všem, co utváří kolektivní vědomí lidstva.

VNITŘNÍ MOUDROST – vstupenka do spokojeného PRIMA ŽIVOTA

Zákon o zpětné vazbě přináší nečekané změny, převraty a revoluce. Myš si velmi dobře uvědomuje, jak nepraktické je nechat se využívat. Pokud dobře míněné rady Uranu nebereme vážně a jsme-li přespříliš svobodomyslní, potom má moc ovlivnit život nás všech nepříjemnými a náhlými změnami, které nás dříve či později neomylně dovedou k poctivému zamyšlení se nad smyslem života. Síla Uranu může rozbít i ty nejjistější hodnoty, přesně ví, kdy a proč zasáhnout. Ač se nám jeho aktivita může jevit jako nesmyslná a přespříliš přísná. Ale jeho razantní zásah, ať už jakkoliv bolestný, pokud si to uvědomíme, může být správným ukazatelem z bezvýchodné situace, z chaosu a všeobecného zmatku.

2020 – rok Myši podle čínského lunárního kalendáře

Tento rok se sice neobejde bez různých potíží a nepříjemností – letem světem. Z pohledu duchovního a esoterického nebude žádnou pozvánkou do lunaparku, pomalu a jistě končí nezávazná „zábava“, dost už bylo přebujelé „květnaté fantazie“ a zavádějících informací. Ale na druhé straně by to měl být rok hojnosti. Cituji z knihy „Velká kniha čínských horoskopů“, Theodora Lau:

„Rok myši je rokem hojnosti, přináší dobré příležitosti a vyhlídky. Vyznačuje se i kolísáním cen různých produktů a spekulací na burze. Světová ekonomika zaznamenává prudký rozmach. Dá se hodně vydělat, doba je vhodná k nashromáždění bohatství. Je to však také doba, kdy můžete plánovat dlouhodobé investice, protože nadílka zisků roku Myši přijde vhod v následujících hubených letech. Všechny podniky a transakce započaté v této době budou, pokud byly dobře připraveny, úspěšné. Nevyužívejte však náhodných příležitostí a nepodstupujte zbytečná rizika, rok Myši je přece jen ovládán chladem zimy a tmou noci. Ti, kteří spekulují neuváženě nebo se přeceňují, spláčou nad výdělkem.

Vcelku je však tento rok šťastnější než většina ostatních, nedochází k žádným dramatickým událostem a válkám a postihuje nás mnohem méně katastrof než například v letech Tygra nebo Draka.

Nicméně je to rok peprný. Přináší spoustu hašteření, dohadování a různých drobných neshod, které však nenapáchají příliš velké škody. Je to doba vhodná k chození do společnosti a zábavě.“

♠ ♠ ♠

Ale co když to nebude rok hojnosti, nebo alespoň jak pro koho. Co když hojnost není pouze o „lásce“ k penězům a majetku, co když je hojnost také o lakotě, chtivosti a touze po moci…

Přes všechna negativa je zde ale možnost nastavit své vědomí na proud hojnosti v různých podobách, a to bez úmorné dřiny od rána do večera, bez zaneprázdněnosti s pocity nesvobody…

Zde se můžeme zamyslet, zda už není kolektivní vědomí nastavené jiným způsobem, zda nepřestávají platit některá přežitá dogmata, včetně „moderního pojetí“ prastarých učení…

Nebo zda si stále ještě přejeme „shromažďovat hmotné bohatství“ na úkor svého zdraví a na úkor zdraví přírody a planety Země. Zda aktivity na burze nejsou spouštěčem pro (skryté) aktivity, které podporují bezohlednost, nespravedlnost, devastaci přírody a lidí (moderních otroků). Zda nechceme skoncovat s naučeným předstíráním, že jsme šťastní – v souvislosti s lačněním po vlastnictví a hmotném bohatství…

Zda skutečně nechceme více investovat do svého fyzického a duševního zdraví. Nebo investovat více času do různých aktivit s dětmi, které trpí nezájmem a zaneprázdněností rodičů. Zda se nechceme vrátit k umění vytvořit šťastnou rodinu, (bez upínání se k rodové či rodinné minulosti, která je neveselá, a která nás svazuje). K umění vytvořit rodinnou pohodu a skutečný, útulný a láskyplný domov.

Zda nás různé finanční transakce, například v podobě stále stoupajícího zadlužování, fyzicky i duševně nevyčerpávají. Zda si v této souvislosti uvědomujeme možnost nástupu právě oněch „hubených let“…

Pokud to vše shrnu, tak rok Myši bude o hmotných záležitostech, nejen z toho důvodu, že myš je shánčlivá, činorodá a pracovitá

Myš, jejíž atributy úzce souvisí se znamením Střelce, má ráda pohyb, nevydrží dlouho na jednom místě, má ráda cestování a poznávání nových míst. Má dokonalý pud sebezáchovy, přestože s oblibou občas pluje proti proudu než s proudem, ale vždy promyšleně – nemá ráda hazardní hry. Myš, ve spojení s živlem kovu, má ráda peníze a hodnotné věci, má ráda okázalost a pompéznost, miluje drama. Myš, na kterou energie kovu působí velmi silně, si od ostatních lidí drží kritický odstup a v určitých ohledech dokáže akceptovat pouze sama sebe. Oproti tomu umírněná Myš bývá hluboce citově založená, přesto si nepotrpí na přehnanou romantiku. Myš si dává záležet, aby působila dobrým dojmem. Myš je také velmi vynalézavá, svou vynalézavost dokáže náležitě skrývat a maskovat. Proto ne vždy platí rčení: „Chudá jako kostelní myš“. Myš má také neustále „něco za lubem“, přitom dokáže předvídat a rychle se dostat z hrozících nepříjemností. Nemá ráda zahálku, nesnáší plýtvání časem a plýtváním čehokoliv, dbá jak na zabezpečení, tak i na bezpečí pro sebe i pro své blízké.

Jestliže tedy někdo odmítá pozemský život a pouze „lítá v oblacích“, tak před příchodem nového roku trochu toho racionálního uzemnění neuškodí. Pokud někdo podléhá „falešným projevům transformace“, a jen čeká na okázalý „vzestup do vyšších sfér“. Nebo pokud někdo očekává „tajemnými kontaktéry“, jejichž pravou totožnost nikdo nezná, už několik let avizovanou „kosmickou Událost“, a ptá se: „Kdy už to konečně přijde?“, zřejmě bude okolnostmi nucen otevřít oči a skutečně začít řešit své „přízemní“ dlouho odkládané i aktuální záležitosti. Kolem dokola avizovaná „kosmická Událost“ má údajně svět lidí podle těchto nejasných prognóz obrátit na ruby, nikdo už ale nehlásá, kdy má ona „Událost“ přijít a jak se projeví, to pro případ, kdyby se „náhodou“, nestalo vůbec nic. V roce Myši se může stát, že různí „kontaktéři-manupulátoři“ bez povšimnutí náhle zmizí ze scény, jejich mlžení a skrývání pravé identity souvisí s přípravou „zadních vrátek“, pokud by došlo k odhalení (například skrytých záměrů).

V tomto smyslu a z dalších důvodů, které nelze v „hutném roce hmoty“ předpokládat, bude v roce Myši trochu „houšť“ co se týče záplavy nejrůznějších informací, mediálně řízených toků informací a zahlcenosti daty. Myš má smysl pro orientaci v různých systémech, různých hnutích a organizacích, umí prosazovat své myšlenky a velmi dobře dokáže zacházet se slovem, jak řečeným, tak psaným.

Myš je prozíravá a velmi přizpůsobivá, možnosti různých krizí ji neděsí, ale naopak motivují k akci

Myš má sklon vše hromadit, včetně věcí, které nikdy nevyužije. Velmi si libuje ve vytváření míst, kam ukrývá zásoby na horší časy, nebo všelijaké „poklady“, různé suvenýry a památeční věci. Totéž ale platí o věcech jemnohmotných, o vzpomínkách, o křivdách, o věcech sentimentálních, veselých i temných, vztahujících se k rodu nebo rodině. Rok Myši nás nabádá zbavit se všech našich vnitřních a vnějších pout, zbavit se minulosti, která člověka různými způsoby nepříznivě a zbytečně ovlivňuje.

Myš s vytříbeným smyslem pro detail, s dobrou intuicí a velmi dobrou pamětí je také velmi zvědavá, má sklon řešit banality a malichernosti, kritizovat věci a plést se druhým do života. Dokáže shromažďovat informace, včetně informací důvěrných, ale ne vždy dokáže uchovat tajemství, ačkoliv její záměry nemusejí být vždy špatné. S přehledem dokáže navazovat výhodné kontakty a partie. Proto buďme i v tomto smyslu opatrní, buďme pozorní a dobře zvažujme, komu se můžeme otevřeně svěřit s osobními záležitostmi.

Buďme nenápadní jako myšky s vytříbeným smyslem pro detail, pokud to občas potřebujeme, ale ne ve stylu „šedá myš“. Klidně buďme odvážní a originální a uvědomujme si, co POHLCUJE naši pozornost a co narušuje naší jedinečnou osobní identitu. Nedívejme se na své bytí pouze v lineárním sledu „od života ke smrti“. Ale zahrňme do svého bytí, (občasným překonáním zemské přitažlivosti), vnímání energií určujících směr „od smrti k životu“, od člověka k posvátnosti a od posvátnosti zpět k člověku. Překonání zemské přitažlivosti nelze uskutečnit silou vůle, ani soustředěným myšlením, ale dokonalým uvolněním – těla i mysli – v přítomném okamžiku.

Díky těmto procesům si můžeme uvědomit, že realita je především výsledkem působení našeho vnitřního světa. Jakmile se celkovým uvolněním zbavíme gravitace působící na naše jemnohmotné astrální tělo, a jakmile dojde k „přepnutí“ na jinou frekvenci vnímání, naše vědomí nesené astrálním tělem opustí tělo fyzické. Povznese se do PROSTORU oproštěného od pozemských pravidel a fyzikálních zákonů, které neplatí v jemně kvantovém prostředí. Překonáním zemské přitažlivosti se můžeme naučit vidět, slyšet a pocitově vnímat nezávisle na fyzických smyslových orgánech. Je to sice trochu náročné, ale v „souběžných, paralelních dimenzích“ lze pobývat a tvořit, aniž by byl ukončen život pozemský.

Ještě jedno téma bude v roce kovové Myši aktuální: umění odpouštět

Umění odpouštět mimo jiné znamená: nediktovat si „tvrdé“ podmínky, na špatné s ulehčením zapomenout, uznat, že bylo přehnaně řečeno něco, co nebylo míněno doslova. Nepřisuzujeme slovům větší význam, než mají (v danou chvíli), nenecháváme se bezhlavě unášet emocemi. Uvědomujeme si jaké hodnoty a přístupy k životu my sami vyznáváme, jak svět kolem sebe posuzujeme. Co s oblibou podrobujeme kritické analýze – na základě osobních asociací, které ovlivňují naše vnímání a myšlení, nebo podle běžných společenských kritérií. Snažme se nezkresleně a upřímně ohodnotit vlastní hodnotové stupnice, uvědomovat si rozdíl mezi komunikací významovou a asociační (na základě osobních a subjektivních předchozích zkušeností), a komunikací přímou. Dbejme proto na umění mluvit, slyšet a rozumět.

ELEKTRONICKÉ KNIHY ke čtení ve vašem počítači, tabletu či mobilu

Všichni jsme součástí nějaké skupiny, ať už jde o rodinu nebo jakýkoliv kolektiv, v takovém případě vnímáme energie přímo, známe místní situaci, přesto nemůžeme nikdy vědět vše a jednotlivé členy skupiny skutečně pochopit a na základě subjektivního pochopení soudit nebo odsuzovat. Navíc dění v různých skupinách, pokud nejsme jejich členy, můžeme pozorovat pouze zvnějšku, ale nemáme možnost vnímat energii skupiny přímo zevnitř, proto ani zde nemůžeme přehnaně soudit nebo moralizovat. V takových případech je důležité zamezit, aby se naše bujná představivost rozjela na plné obrátky. Důležité je také neplést si kreativitu s nemístným posuzováním, snažit se udržovat harmonii a vnímat jakými vlivy a podněty se kyvadlo vnějšího dění dává do pohybu a sledovat příčiny nerovnovážného a neharmonického dění. Přesto je žádoucí uvědomovat si chyby a nepřesnosti, nejen své ale i druhých, a na základě ověřených faktů na ně bez zášti a naléhání upozorňovat. Také je žádoucí vytvořit si osobní formy sebeochrany a nepřipouštět si k tělu negativní energie.

Související články: Kdo vidíš sebe lepším, než jsi?, Zpomalit, volně dýchat a jen tak BÝT, Uvědomujeme si, jaké energetické síly v nás působí?

♥   ♥   ♥

Kovu náleží roční období podzim. Chladné podzimní dny charakterizují tajemné mlhy, mlha je meziprostorem, představuje tajuplnou hranici mezi pozemským a astrálním světem

            Zdroj fotografie: Pixabay.com

 

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?