Tanec lásky, tanec energií, tanec božství – Letní slunovrat

Tancem objevujeme dokonalost vědomého pohybu. Pohyb vyjádřený tancem je aktivní cestou k vnitřní rovnováze. Rituální tanec vede ke zdokonalení vnitřní harmonie, k objevení a projevení vnitřní krásy. Tancem vyrovnáváme osobní životní sílu a vitalitu, upravujeme životní rytmus. Objevujeme schopnost soustředění, vyváženost a samu podstatu vnitřní harmonie – podobající se dokonalému klidu artisty pohybujícího se po napnutém laně ve výšce, která nás může děsit při pouhém pomyšlení na nenadálou nutnost přejít po napnutém laně nad hlubokou propastí.

Letní slunovrat – 20. června 2024 v 22 hodin a 51 minut vstoupí Slunce do znamení Raka a začne astronomické léto. První letní den pro nás může být svátkem tance, naplánujte si den, kdy budete tančit. Navíc v době, kdy bude doznívat energie letního slunovratu se můžeme těšit na úplněk ve znamení Kozoroha (22. 6. 2024).

V rituálním tanci objevíme tajemství rovnováhy a elegance pohybu bez úsilí, bez lpění, bez připoutanosti. Bez strachu z výšek, z překonání strmých srázů, z prudkého větru prohánějícího se vnějším prostorem a bez strachu z divokých vnitřních bouří. Ve vědomém pohybu najdeme úlevu jak tělesnou, tak i psychickou. Osvojíme si rychlé reakce na vnější události. V běžném životě získáme lehký krok, nejen, že budeme mít pocit, že je naše tělo nadnášeno, pocit lehkosti se projeví i na úrovni duše. Pocítíme koordinaci těla duše a ducha.

Během rituálního tance se nemusíme zabývat mistrnou koordinací pohybů, ta se projeví sama od sebe. Projeví se vlivem působivé energie, která není fyzické povahy. Začátek léta je časem pro radost vyjádřenou tancem k uvítání Slunce, jehož paprsky se odráží v oblasti sluneční pleteně. Vše, co v nás rozkvete o slunovratu se stane podporou pro naději a víru a pomůže nám protančit se vědomou transformací s lehkostí a bez odporu. Posilovat životní energii rituálním, posvátným či magickým tancem můžete ať už budete vítat letní slunovrat o samotě nebo se skupinou spřízněných duší. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete věnovat tanci, svátek letního slunovratu si můžete zpříjemnit poslechem šamanského bubnování nebo keltské hudby.

(Níže uvádím odkazy na články z archivu, které se podrobně věnují spirituální energii magického rituálního tance.)

ŠAMANSKÉ BUBNY

Šamanské bubny mají magickou schopnost uvést člověka do změněného stavu vědomí, navodit radost z prožitku vědomého bytí. Rytmické bubnování je energetizující, vytváří silné pole energie, harmonizuje energetická centra lidského těla, propojuje mozkové hemisféry. Žádný šamanský buben není stejný, každý ručně vyrobený má originální zvuk a osobité energetické vyzařování. Vše záleží na použitém přírodním materiálu, na prostředí, kde byl vyroben a na vložené energii tvůrce – na energii srdce a duše. Šamanské bubnování vede vědomí za hranice obyčejného prostoru, do oblastí, které indiáni nazývají: dolní, středí a horní svět neviditelné přírodní říše.

Zvukové vibrace vnímáme celým tělem, zdaleka nejde jen o vnímání sluchem. Rytmus bubnování spojuje vědomí člověka s vědomím přírody, přírodních duchů, živlových energií, také s vědomím planety Země a vesmíru. Po určitém čase a správném uvolnění dochází poslechem rytmického bubnování k rozpoznání a následnému léčení fyzického i psychického napětí. Ve změněném stavu vědomí je možné prožít napojení na paměťové pole předků, a na nejrůznější informační pole přírodních energií (stromů, léčivých rostlin, totemových silových zvířat).

THOTHŮV TAROT – Osobní výklad karet – Poselství pro Váš osobní rozvoj

Pokud si budete pořizovat šamanský buben, nebo jiný ručně vyráběný meditační nástroj, měl by stát vaší součástí, a to velmi osobní. Vybírejte proto intuitivně, vnímejte své pocity, buben k vám bude „hovořit“ sám, v podstatě si vybere on vás, dejte tedy na intuici. A držte se zásady, že osobní meditační nástroj, který je s vámi energeticky propojen, se  zásadně nikomu nepůjčuje.

EXOTICKÉ DEŠŤOVÉ HOLE

Dešťové hole (rain-stick, deštné hole) patří mezi perkusní hudební nástroje, mají terapeutické využití. Původní obyvatelé Ameriky (Chile) je vyráběli z dutých kaktusů, používali je jako obřadní, ceremoniální nástroje (přivolání deště). Vyrábí se v podobě dutých dřevěných holí, které mají uvnitř spirálovité přepážky vyplněné drobnými kamínky, případně různými semeny. Používá se rýže, fazolky, čočka. Během hraní se dešťová hůl rytmicky naklání, náplň ze semínek se uvnitř hole různě přesypává a tím vzniká monotónní, uklidňující zvuk podobný šumění deště. Terapeutický účinek vede k odstranění stresu, k celkovému uklidnění (včetně nejmenších dětí).

CHŘESTIDLO Z DEŠTNÝCH PRALESŮ

Maraca (chřestidlo, rumba koule) je etnický hudební nástroj oválného tvaru na krátké dřevěné rukojeti. Výplň chřestidla, která uvnitř nástroje vytváří rytmický zvuk, tvoří sušené fazolky, rýže a různá semena. Originální chřestidlo, používané domorodci v tropických deštných pralesích je vyrobené z rostliny clecentia. Chřestidla se liší krajem i druhem etnika, vyráběné z různých přírodnin, například z opracované kůže, z různých skořápek exotických plodů, ulit a krunýřů. Zvuk chřestidla je vysoce rytmický, uvolňuje mysl, ovlivňuje psychiku a celkové duševní rozpoložení. Soustředěné vnímání zvuků chřestidla vede ke změnám vědomí, k transu a mystickým zážitkům, obzvlášť v propojení se šamanským bubnováním. Šamanské rituály mají moc přivolat přírodní duchy a uvolněné vědomí spojit s jiným světem. Během zvukové meditace, spojené s přírodou, je důležité být dobře uzemněn. Chřestidlo můžete použít v relaxační poloze, kdy sedíte s rovnými zády a máte zavřené oči. Nejlépe v přírodě, chodidla máte bosá a spojená se zemí. Uvolníte se a posléze vyprázdníte mysl, soustředíte se na zvuky a na jedinečnost přítomného okamžiku. Pokud to vydržíte dostatečně dlouho, vaše mysl (vědomí) se může dostat mimo prostor a čas.

PANOVA FLÉTNA

Peruánská flétna (syrinx) je tradiční nástroj jihoamerických indiánů s typickým, uklidňující zvukem. Je vyrobena z bambusových, rákosových, třtinových, případně dřevěných píšťalek poskládaných do řady. Název Panova flétna vychází ze starořecké mytologie, podle které to byl bůh pramenů, lesů a pastýřů Pan, kdo světu přinesl hudbu. Z rákosu vyrobil první flétnu. Hra na kouzelnou flétnu se ozývala z hlubokých lesů, někdy její melodie vzbuzovala panický strach. Bůh Pan prožíval neopětovanou lásku k nymfě Syrinx, ona se před ním skrývala, až se nakonec v zoufalství nechala od vládce bohů Dia proměnit v rákos. Zklamaný bůh Pan vyrobil z rákosí flétnu a po nocích hrával pro svou lásku smutné písně. Zvuk flétny dokáže svými hypnotickými účinky otevírat brány paralelních světů. Flétna představuje dech, tedy životní sílu, bývá také mystickým symbolem hadí síly. Řecká bohyně vítězství, moudrosti a umění Athéna také učila svůj lid hrát na flétnu. Staří Řekové uctívali boha slunečního svitu, umění a hudby Apollóna, nádherně hrál na hudební nástroj lyru, obvykle na řeckých slavnostech doprovázel přednášení veršů. Podle starých bájí první lyru sestrojil bůh Hermés, použil želví krunýř, opatřil ho rameny a spojnicí, na kterou upevnil struny a magický hudební nástroj byl na světě.

Etnické hudební nástroje mívají energetizující účinky, soustředěným poslechem můžeme posílit a probudit životní energii, nejen tím, že se oddáme zvukové, vibrační masáži celého těla. U etnických nástrojů platí pravidlo, že hraní nebo poslech vede k poznání sebe sama, k hlubokým duševním zážitkům, které jsou spojené nejen s hudbou, kterou vnímáme sluchem, ale i s tóny, které vnímáme podprahově, které vědomě neslyšíme. Jedná se o harmonizační frekvence podobné přírodním zvukům, léčivým tónům, které propojují a harmonizují naši mysl, tělo i duši s přírodou.

KELTSKÁ HUDBA

Keltské kruhové tance, kdy ženy tančí kolem jediného mužského tanečníka uprostřed, jsou oblíbené během pohanských svátků. Jde o kruhové tance doprovázené keltskou hudbou, která evokuje zasněné pocity a romantické nálady. Keltové milovali hudbu a tanec, věřili, že jim dodává sílu. Hudbou a poezií se zabývali zpěváci a hudebníci, keltští bardové. Zveršované příběhy a pověsti keltského etnika daly vzniknout baladám, jednoduchým, relaxačním a evokujícím melodiím. Keltové vyráběli bronzové trubky (karnyx) s vytepanou ozdobou v podobě hlavy kance nebo hada, které používali především na bojištích, a k zastrašení nepřátel. Mezi „keltské“ nástroje patří flétny, dudy, keltská harfa, mandolína, jednoduché bubínky a různé druhy píšťalek. Ale v moderních skladbách se objevují také hudební nástroje, jako je kytara, housle, akordeon.

Poslech keltské hudby, kterou běžně řadíme mezi relaxační, vytvoří okolo vás mystickou atmosféru, a uvnitř vás prostor k přemýšlení nejen o tajemství života. A při troše fantazie vás magickou vnitřní cestou zavede do krajiny, kde se můžete naladit na dávné legendární příběhy, na živou a drsnou přírodu, hluboké lesy, dravé řeky a kamenné megalitické stavby. Relaxační keltská hudba je vhodná pro trénování vizuální představivosti, k sladkému snění a nic nedělání, uvede vás do klidu a pohody, a dovolí vám alespoň na chvíli zapomenout na plynoucí čas. Zavřete oči, spočiňte v přítomném okamžiku a nechte podmanivé tóny, aby se sladily s vaším dechem a tlukotem srdce.

Co nejčastěji pozorujte svítání

Příroda za svítání ožívá pestrou paletou barev, viditelný, trojrozměrný svět se zhmotňuje v dokonalé rezonanci se Světlem. Vnímaví jedinci mohou za svítání zaslechnout božskou sluneční hudbu, výboje magnetického solárního pole vibrují jako struny hudebního nástroje. Hudební noty rezonují s barvami, každá hudební nota má jí odpovídající barvu. Na tomto základě fungují některé elektronické hudební nástroje. Barvy tedy svým způsobem ,,produkují akordy“.

V kouzelném okamžiku svítání se můžete pohroužit do niterné meditace vnitřního klidu. Ve starověkém Egyptě bývalo zvykem vítat příchod ranního Slunce prozpěvováním základní hudební stupnice, tak se kněží s ranním svítáním vyladili na resonanci přírodních procesů. Představme si barevný, rozkvetlý záhon růží nebo louku posetou květy kopretin, chrpy a vlčích máků – pokud bychom dokázali vnímat skryté přírodní zvukové vlny, uslyšeli bychom uklidňující a harmonickou melodii. Při pobytu v přírodě, která ,,hraje“ všemi barvami, bychom dokázali vnímat uklidňující a fascinující koncert, snáze bychom se tak napojili na dokonalou akustiku ,,harmonie sfér“.

Zobrazit elektronické a tištěné knihy Psychologie chaosu

Hudební stupnice a energetická centra
Meditace za pomoci osmi základních tónů hudební stupnice, (do, re, mi, fa, sol, la si, do), napomůže k harmonii energetických center fyzického těla. Pokud si soustředěně zazpíváte těchto osm základních tónů, můžete si všimnout, jak vaším tělem tento oktávový rytmus citelně rezonuje od první čakry – od temného, ponurého tónu, až po vysoký a lehký poslední tón. První tón ,,do“ – odpovídá první čakře. Tón ,,re“ odpovídá druhé čakře, a tak dále. Poslední vysoký tón ,,do“ ladí na energetické úrovni s osmou čakrou nad hlavou.

Osm čaker – osm tónů oktávy
Během prozpěvování osmi tónů oktávy se soustředíme postupně na všechna základní energetická centra v těle, od té nejspodnější, až po tu nejvyšší, a každý tón prociťujeme s příslušnou čakrou. Na každou energetickou oblast těla se pevně koncentrujeme, postupně dojde k aktivaci jednotlivých čaker. Na jednu čakru a jeden tón se soustředíme tak dlouho, dokud neprocítíme propojení energie daného tónu s energií dané čakry. Po dobu osmi dnů, (případně déle), se soustředíme každý den na jednu čakru. Až dokonale procítíme každou čakru zvlášť, potom se můžeme zaměřit na meditace, kdy si prozpěvujeme všech osm tónů oktávy najednou. Touto meditací dochází k harmonizaci nervového systému, těla a duše. Nakonec můžeme, ve změněném stavu vědomí, naplno procítit tajemnou energii hadí síly (elektrizující životní energie). Meditaci nepřerušujeme žádným slovem, myšlenkou ani představou, což vyžaduje soustředěnost vůle a spočinutí v přítomném okamžiku. Až vám půjde tato meditace sama od sebe, můžete se současně soustředit na barvy – každá čakra resonuje s určitou barvou.

Související články: Oslava pohanských svátků odpočinkem, uvolněním a magickým tancem, Rituální tanec upravuje životní rytmus, Tajemství dervišů a mystického tance, Letní slunovrat a posvátný slunovratový oheň

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

 

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?