Zásada mlčenlivosti – tajemství úspěchu

Proč je tak důležitá zásada naprosté mlčenlivosti? Jednoduše jde o umění mlčet a nikomu nevyprávět o tom, čím se zabýváme, například pokud nějaký svůj projekt teprve vytváříme ve své mysli. Pokud budeme o své činnosti nebo plánech s kýmkoliv na potkání vyprávět, narušíme proud všech námi vynaložených energií, ubereme si na síle a oslabíme vlastní vůli. Ne všichni nám budou přát, ne všichni nám budou rozumět, v někom můžeme vzbudit závist. Někdo se nám může za zády posmívat a někdo další nás může považovat za blázna. Tím k nám proudí tok nechtěných, záporných energií. V mnoha případech neúmyslně, pouze díky nevědomosti druhých. A to je v každém případě nežádoucí. Všichni jsme na energetické úrovni propojeni, nikdy nevíme, kdo k nám vysílá energie pozitivní a kdo negativní. Nikdy nevíme, kdo mluví pravdu a je k nám skutečně upřímný. Tato pravidla platí v různých situacích v běžném životě. Málokdo z nás zůstává v každém okamžiku v plném vědomí. Málokdo má skutečný talent empatie, aby přesně odečítal ve svém okolí rezonující myšlenky a emoce druhých lidí.

Zachování tajemství je nezbytnou podmínkou úspěchu

Mlčení v pravou chvíli je podmínkou pro udržení se v příslušném energetickém proudu. Rozhodně tím ovšem nemám na mysli, abychom se za svoji činnost, například v souvislosti se zaměřením se na alternativní způsob života styděli, tím bychom nevědomky vytvářeli pochybnosti a nežádoucí zpětnou vazbu. Toto pravidlo platí samozřejmě i v běžném životě, aniž bychom kdy učinili jakýkoliv rituál, meditaci, práci s energiemi, rituál v rámci propojování se s přírodou, rituál v rámci pohanských svátků a podobně.

Správné soustředění a mlčení ve správnou chvíli nám může poodhalit mnohá tajemství. Naučit se častěji mlčet je jednou z podmínek duchovní vyspělosti. Užitečnější je mlčet, než komukoliv vnucovat vlastní představy o čemkoli, není to nutné. Raději mlčme, než abychom zabředli do rozhovoru, který není ničím jiným než neúčelným, nic neříkajícím tlacháním. Naučme se také zcela srozumitelně, nahlas a jasně říkat buď ano nebo ne. Netaktizujme v náznacích nebo hádankách, v záměrně nedokončených větách.

Slova jsou zákon! Ať už tomu věříte nebo nevěříte!

Slova mají být jasná a každému srozumitelná! Když už chcete cokoliv sdělit, vyjádřete se naprosto jasně, nikdy nenechávejte věc takříkajíc ,,nakousnutou“, nedořečenou. Nedořečené slovní vyjádření bývá nedomyšlené. Zachovávejte tajemství, pokud vás o to někdo požádá. Pokud se nám přátelé svěřují s okolnostmi soukromého života je samozřejmostí zachovat mlčení. V neposlední řadě zachovávejme tajemství o vlastních předsevzetích, o těch nejsmělejších plánech, dokud jsou zatím jen v představách.

Symbolem tajemství a mlčení je kytice růží ve váze. Případně drobný věneček spletený z růžových poupat položený na stole. Při důvěrném rozhovoru jsme tímto symbolicky žádáni o zachování diskrétnosti. Mysteriózních tajemství míval v dávnověku na starosti bůh mlčení – Harpokrat, bývá zpodobňován s ukazováčkem přiloženým ke rtům.

Bohem všech tajemství je Hermes Trismegistos

Nejdůležitější zásada spočívá v konstatování, že v magii se můžeme zabývat čímkoliv, co druhému ani nám žádným způsobem neublíží a negativně nás ani nikoho jiného neovlivní. Tím jsme si opět zopakovali moto, které říká, že magii světla provádíme za účelem dobra, ochrany a pomoci. Pokud bychom snad chtěli někomu pomocí magických rituálů a nástrojů moci uškodit, v konečném důsledku se energie zla obrátí vždy, dříve nebo později proti nám. Se zpětnou vazbou a trojnásobnou silou! Věříte nebo nevěříte? Ať tak či tak, sledujte synchronní události váš život doprovázející. Možná v nich najdete skrytý smysl toho, co se vám, ve vás a kolem vás děje.

Zobrazit všechny eKnihy

Jak je možné, že ateismus ve společnosti převládá? Není jisté, zda převládá, snad každý něčemu věří, každý po svém způsobu. Úplně stačí, když někdo věří v lásku. Mnoho z nás věří v lepší zítřky. Absolutno je všechno ve všem. Takže ať už věříme naprosto v cokoliv, tak vždy věříme v určitý jeden nebo více aspektů projevující se božské energie. Materialismus je ve své podstatě vlastně také víra v určitý aspekt božské energie. Někdo vidí boha v penězích nebo ve zlatě. Někdo uctívá zlato a někdo jiný zas misku jídla. Ateismus je svým způsobem také víra: v neprokazatelnost jakékoliv božské či animální existence.

Lidé orientovaní na levou mozkovou hemisféru, přemýšlející především racionálně, patrně neuznávají božskou energii jako takovou. Možná ani sami v sobě ne. Takové vnímání světa je černobílé dělení na buď a nebo. Ateismus všeobecně přináší chlad a inteligenci postrádající čisté emoce. Myslím lásku a soucit. Nepodmíněnou lásku. Zaostřit vnímání mimo ego, hmotu a materialismus přináší nesmírné uvolnění, pocit svobody, vědomou tvořivost a kreativní inspiraci. Přináší uvolnění v neoprávněném pocitu, že život je neustálý boj o přežití. A že šanci mají jen ti nejsilnější a nejmocnější. Tohle je bohužel víra, která ovládla svět. Proto všechno nyní vypadá tak, jak vypadá!

Tvůrčí princip sám o sobě, v té nejčistší formě, představuje Jednotu, ale v trojrozměrném světě se projevuje jako dualita. Dobro a zlo, aktivita pasivita, plus minus, etické neetické, spravedlivé nespravedlivé, morální nemorální, racionální iracionální… Ať už se zaměříme na energii čehokoliv, jsme to my sami, kdo určuje zda je to dobré nebo špatné! Tato energie se v nás projevuje jako láskyplná životní síla. Jsme to my sami, kdo určuje zda ji využijeme pro dobré účely. Zda budeme energii radosti rozdávat nebo pouze brát. Pokud nám životní energie přinese šťastné okamžiky, je na nás, jak s nimi naložíme a s jakou pokorou je přijmeme. Máme svobodnou vůli – ta je součástí neviditelného hologramu, skryté vesmírné projekce. Budoucnost tvoříme v přítomnosti.

Související články: Splněná přání a tvůrčí šachovnice života, Ty nejsi normální?!

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?