Aktivace, zasvěcení nebo modifikace krystalů a jiných přírodních materiálů energií záměru

Matka příroda nám nabízí dary v podobě rozmanitých krystalů a nejrůznějších přírodních materiálů. Tajemné krystaly jsou živé bytosti, v propojení s vyšší energií tvořivého světla se vyznačují krystalickou formou života. Je to právě tvořivá a léčivá energie světla, na kterou se napojujeme. Krystaly mají pestré vlastnosti a magické schopnosti, mají vlastní duši, navíc se v nich skrývá jemnohmotná energie přírodních bytostí a energie přírodních živlů. Drahé kameny vzbuzují mezi člověkem a přírodou obohacující vztah a pevné pouto. Krystaly reagují na magnetické pole Země, energie kamenů, se kterou pracujeme je propojená také s krystaly nacházejícími se v jejích útrobách. Země je fyzická základna pro naše bytí, je pro nás zdrojem nerostného bohatství, bez kterého by život nemohl fungovat. Krystaly jsou přírodní hmotou podobně jako naše fyzická těla.

Aktivace, zasvěcení nebo modifikace krystalů a jiných přírodních materiálů energií záměru

Iniciace kamene probíhá pomocí mentální energie, cílem je stimulace a navýšení vibrací kamene, v podobě katalyzátoru usměrní tok energie našeho záměru

Dříve byly skály a kameny považovány za hmotný obraz či symbol lidského ducha. Kámen má v sobě sílu přírody, energii světla, země, barev, je to právě tento uchopitelný zdroj síly, který nám umožňuje s krystaly pracovat. Kámen je zde jako prostředník k přenosu energie, impuls k toku energie spočívá v usměrnění, zaostření a zacílení myšlenek.  Některé krystaly jsou propojené se zemskými siločárami, takzvanými dračími žílami. Tak jako má člověk energetické pole zvané aura, kameny mají také vnější silové pole, na které se napojujeme. Silové pole kamene je odrazem jeho tvaru, vnitřní struktury, barev. Zahřejeme-li krystaly po dostatečně dlouhou dobu v dlaních, aktivujeme jejich elektrický náboj. Mezi kamenem a námi dochází k interakci, elektromagnetismus umožňuje komunikaci mezi námi a kamenem, mezi kamenem a dalšími rezonátory.

Skrze vědomí kamene můžeme přijímat energetické signály spojené se zemskou energií. První předpoklad, kdy se dostáváme do rovnovážného stavu s vyzařováním kamenem je, že nám imponuje, že jsme jím nadšeni, působí na nás mocným dojmem, vzbuzuje obdiv, líbí se nám jeho tvar, barevnost, světelné odlesky. Druhý předpoklad spočívá ve vnímání mimořádných rezonančních vlastností a revitalizující energie kamene. Jedná se o přirozenou „živoucí“ energii, která neustále protéká všemi energetickými sférami Země. Nejvíce této energie je právě v krystalech, jejichž hmotné částice jsou dlouhodobým krystalizačním procesem seskupeny tak, že vytvářejí přírodní krystalovou strukturu božské geometrie. Není zvláštní, že je příroda odnepaměti vedena k tomu, aby napodobovala, nebo se adaptovala na tvořivou sílu vesmíru a tvořila krásná umělecká díla, včetně květin, bylin, stromů a jejich plodů a veškeré bohatosti přírody?

Využití magických vlastností kamenů je mnohostranné, rozvíjí duchovní schopnosti, uzdravují, posilují, ochraňují. Vnitřní síla kamene, kterou můžeme nazvat duší kamene, má očistné schopnosti. Jejich magická síla a fyzikální vlastnosti přenášejí kosmické kmity či záření hvězd, neboť drahé kameny jsou semínka hvězd. Energie neopracovaných kamenů, nebo kamenů leštěných včetně tvaru vybroušení, má vliv na tělo i ducha. Magický náboj kamenů, jejich živoucí síla a tajemná moc je energetickým zářičem, každý krystal má specifickou vibraci, svůj rytmus vyzařování. Kameny mají rádi lidské teplo, účinky kamene se zvyšují, pokud je bereme do dlaní a svým teplem zahříváme, nosíme v podobě šperku na krku, nebo v podobě náramků na ruce.

Nový kámen vybíráme intuitivně, podvědomě, padne nám do oka, přitáhne nás svou vibrací. Někdy vybíráme jen podle jejich barevnosti, výběr máme z velké barevné škály. Barvy krystalů jsou dány jejich vnitřním chemickým uspořádáním, přítomností stopových prvků, atomů absorbujících světlo. Polodrahokamy vybíráme pravou rukou, ta představuje přítomnost a budoucnost. Kámen, který nám má pomoci s řešením minulosti, nebo s nahlédnutím do minulých životů bereme do levé ruky. Pro meditaci nebo rituální práci si vybereme tři, šest nebo devět krystalů.

Osobní krystal po zakoupení pečlivě očistíme, než k nám doputoval mohl na své cestě vstřebat různé nežádoucí energie

K energetické očistě kamene je vhodné světlo svíce, zvuk zvonku, vonná tyčinka, vykuřovadlo, polarizované měsíční světlo, tekoucí voda. Přímé sluneční světlo (nikoliv křišťál nebo kameny, které na slunci blednou). Uložení do země, případně do květináče se zemí na několik hodin až několik dnů. Energii očisty určitého kamene ve sklenici s vodou znásobíme přidáním křišťálu. Očistu kamene doplníme myšlenkovou vizualizací. Během čištění a aktivace kamene bychom neměli být ničím a nikým rušeni. Teprve potom krystal naprogramujeme (nabijeme) specifickou osobní informací. Krystaly nabíjíme vizualizací, myšlenkou a dotekem, aktivací záměru, požehnáním. Po použití kameny také pravidelně očistíme. Osobní krystal nikomu nepůjčujeme.

Aktivace, zasvěcení nebo modifikace krystalů a jiných přírodních materiálů energií záměru

Mystický význam kamenů je skrytý především v jejich vlastnostech, v jejich tvaru, barvě, lesku, tvrdosti. Barevnost kamenům dodávají stopové prvky. Bezbarvé, čiré drahokamy symbolizují světlo, radost, moudrost, život. Určité vlastnosti a barvy kamene rezonují s čakrami, používáme je k harmonizaci čaker – energetických center těla. V lesku krystalů se skrývají magické vibrace světla, jejich třpyt a lesk je symbolem božské jiskry. Tvrdost kamenů určuje možnosti jejich opracování, v podobě sošek, talismanů, amuletů, kyvadel, šperků.

Myšlenky vychází od nás a k nám se navracejí, záměr aktivujeme vnitřním přesvědčením a rozpohybujeme vnitřní volní silou

Aktivace, programování, modifikace nebo zasvěcení krystalů, (podobně i jiných přírodních materiálů), energií záměru představuje posílení přirozených vlastností kamenů, dočasnou úpravu a uzpůsobení energie požadavkům našeho záměru. Vytvoření energetického pole, které bude v souladu s požadovaným účinkem, s požadovanou zpětnou vazbou. Stačí si pamatovat, že mysl sama, která není lokalizována pouze v mozku, je mocný aktivátor, disponuje mocnou uzdravující a tvořivou silou. Do kamene lze vložit prosbu o pomoc v naléhavé životní situaci, kámen nosíme při sobě, často jej držíme v dlaních. Pokud jej u sebe nemáme, lze se na jeho energii napojit i na dálku. Předně je důležité si stanovit, co očekáváme sami od sebe, co očekáváme od svého záměru a co očekáváme od krystalu (vzhledem k jeho vlastnostem, nebo od jiného předmětu z přírodního materiálu). Může se jednat o vedení při meditaci, energetické čištění aury nebo okolního prostředí, posílení inspirace, duševní pohody, zdraví, posílení mimosmyslového vnímání a intuice, energetického toku hojnosti, hledání vhodného (vysněného) zaměstnání a podobně. Na ochranu zdraví a posílení pozitivních vibrací domova vytvoříme například magickou misku s rubínem, smaragdem, safírem, topasem a přidáme tři, šest nebo devět bílých perel, případně několik kousků perleti.

Pokud máme představu, jak je možné řešit určitou situaci nebo problém, pro urychlení vložíme tuto svou představu do kamene, poté přenecháme kontrolu nad situací neviditelným vyšším silám. Někdy je lepší pracovat bez upnutí se na představu, jak přesně by mělo uskutečnění záměru probíhat, abychom nepředběhli událost nebo podporu, která už je na cestě k nám. Pokud zrovna žádný záměr nemáme a jsme nastaveni v „pasivním módu“, i tak můžeme čerpat léčivou nebo ochrannou energii krystalu, například podle jejich rezonance s konkrétním dnem v týdnu. Záměr je myšlenková energie, aktivuje sílu, která se dává do pohybu, vybrané krystaly naprogramujeme čistým záměrem, klidná mysl je zárukou úspěchu. Měli bychom poodstoupit od spletitosti nesourodých myšlenek a zjistit, zda nejsme ve stavu vnitřního konfliktu (nevíme, co vlastně chceme).

Zobrazit nabídku elektronických a tištěných knih – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Pravidla aktivace záměrem platí pro různé předměty, talismany, amulety z přírodních materiálů, ze zlata, stříbra, skla, čistého porcelánu, alabastru, lávového kamene, perleti, bylinek, mořské soli do koupele a podobně. Nevhodný je jakýkoli materiál z plastu. Méně vhodná je měď pro začátečníky, ta je silně vodivá a práce s ní vyžaduje opatrnost. Podobně je možné záměrem aktivovat motivační obrazy nebo motivační nástěnky. Vlastnosti krystalů a dalších přírodnin nikdy nezneužíváme ve prospěch negativního záměru.

Myšlenka, emoce a jistota je generátorem splněných představ a vizualizací

Myšlenky se otáčí chvilku ve spirále, chvilku v linearitě, povětšinu času však oscilují na vlnách pravděpodobnosti. Pokud chceme přání proměnit v záměr, měli bychom víru proměnit v jistotu. Přání znamená přeji si, aby se to stalo. Jistota znamená, vím, že se to stane. Což může být ze začátku obtížné. Jistota znamená, že se nikde v pozadí mysli nepohybují záporné myšlenky, které uskutečnění záměru zpochybňují. Proto si pro začátek stanovíme hranice, které můžeme kdykoliv posouvat. Pokud budeme chtít posunout hranice dosadíme záměr, který je pro nás díky dřívějším zkušenostem snadno uvěřitelný, kdy s jistotou víme, že uskutečnění je možné. Pokud jistotu nemáme, jedná se o přání. Energie jistoty je mnohem silnější než energie přání.

Programátor záměru si má být vědom především zákonu přitažlivosti. Záměr s tvořivou energií jistoty působí přímo na holografický princip tvoření, který spočívá v přesvědčení, že vše, co potřebujeme (v podobě informací), je neustále s námi. Jistota spočívá v tvořivé síle nekonečně propojeného hologramu energo informačního prostoru, v kterém je obsažen pravděpodobný stav věcí a dějů, tak i latentní schopnosti tvořivé myli a informace k našim představám, záměrům a souvisejícím činnostem potřebné.

Související články: Jak vědomě tvořit pomocí magnetické síly myšlenek, představ a záměru, Energie krystalů, drahých kamenů ve spojení s magickými šperky 

Aktivace, zasvěcení nebo modifikace krystalů a jiných přírodních materiálů energií záměru

Zdroj fotografií: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.