Čarování za úplňku

Symbolem úplňku je netopýr. Netopýr je důvěrným průvodcem do tajů zasvěcení a magických operací, odhalování tajemství a pochopení významu intuice, je považován za symbol duše. Čínští mudrci věřili v posvátnou sílu netopýrů. V jeskyních, kde se netopýři vyskytují, viděli existenci průchodu do druhého světa. Odtud netopýři na svých křídlech přinášejí na světlo milosrdenství a dobro ve všech podobách. Není proto vhodné považovat je za ošklivá stvoření. Netopýři dokonale zvládají orientaci v přírodě pomocí ultrazvukových vln, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Krásná je podívaná, když Měsíc rozvážně přejde přes kouzelný les, pomalu nadnášen korunami stromů. O půlnoci zastaví se nad tichou hladinou rybníka, zahalenou v éterické záři chladného vesmírného světla, aby vykoupal svou tajuplnou tvář, odrážející se na hladině. Za úplňku stříbrná měsíční záře odráží se v temné vodě, magická noc splní právě teď nesobecká přání, pokud se o půlnoci odhodláme k rybníku či jinému vodnímu toku.

Voda spoutává za úplňku mnoho kosmické energie

Předává ji okolní přírodě, rostlinám, stromům. Voda také ovlivňuje snění, intuici, emocionální cítění, nabádá nás k soucitu. Pokud se odhodláte k přenocování v přírodě, zahaleni jen do mléčného světla úplňku, očistíte se od negativních energií. Ozdobte se při té příležitosti stříbrnými šperky, přitáhnou k vám více energie.

Úplňkové rituály bývají plné vášně a touhy

Tehdy náš věrný souputník svítí na obloze v celé své kráse a jeho magická moc je nejsilnější. Může nás však nečekaně ovládnout protikladná energie. Je to fáze nejsilněji ovlivňující psychiku. Tou horší vlastností úplňku je, že v některých lidech vyvolává agresivitu. Ne na každého tato magická energie působí stejně, někteří jedinci ji ani nepostřehnou. Je to dáno tím, jaké kdo má astrologické postavení Měsíce při narození. Někoho může úplněk ovlivňovat kladně, jak pocitově, tak emočně. Potom tuto jeho dominantní fázi doslova zbožňujeme, vyhledáváme. Přitahuje nás právě ta jeho tajuplná, záhadná a magnetickou esencí pulsující vesmírná síla. Každá správná čarodějka jistě ví, že léčivé rostliny nasbírané za úplňku, (zhruba dva a půl dne před a dva dny po úplňku), mají největší hojivý účinek.

Pokud vám osobně úplněk nevadí, můžete té noci provádět rituály, kdy jej požádáte o splnění přání nebo o radu, tehdy je působení jeho přitažlivé energie nejsilnější. Vhodná je půlnoc, případně nejhlubší část noci – dvě hodiny před svítáním. Ale pozor, zhruba dvě hodiny před svítáním je čas mezidobí, kolem třetí hodiny ranní silně působí všechny astrální síly. Můžeme zahlédnout nejeden symbol této magické noci, plné éterického napětí, jež představuje dovršení a uskutečnění. A možná pocítíme, že za úplňku v přírodě vše intenzivněji voní, zvuky jsou silnější, barvy jasnější. Silová pole v přírodě vyzařují zvýšenou energii. Za úplňku k nám proudí silná energie a příval magických sil přímo z planetárních světů, příval energie éterických bytostí. Polodrahokamy, talismany, amulety nebo rituální pomůcky ponecháme přes noc venku koupat se v záři měsíčného světla.

Vzduch je za úplňku přesycen mysteriózní energií, její sílu pociťujeme na vlastní kůži

Citlivější jedinci mnohdy nevědí, jak s energií úplňku naložit, proto mohou být v tomto období výbušnější, přecitlivělí a melancholičtí. Úplněk přináší čarovnou moc všem rozhodnutím a duchovnímu uvolnění. Proto v této době dobře zvažme všechna rozhodnutí, ať už plánovaná nebo náhodná, ať už v magii ŽIVOTA věříme nebo ne. Především si dejme dobrý pozor na projevy sobectví, žárlivosti, závisti a nepřejícnosti. Pozitivní magická kouzla učiněná o této silné kosmické noci, v rituálním kruhu, za maximálního soustředění a hluboké meditace, přináší uspokojení a dobré výsledky.

Úplňková noc je vhodná pro magii, astrální cesty a rituální kouzla

Právě nyní svěřte naléhavé žádosti a otázky symbolům Měsíce – křišťálové kouli nebo magickému zrcadlu. Vytvořte kolem sebe rituální prostředí – svíce, solné lampy, tichá hudba, vůně… Co nejvíce se vnitřně otevřete vaší žádosti. Připravte si měděný kotlík a naplňte jej vodou. Soustřeďte se na otázku a do kotlíku vhoďte stříbrnou minci (stříbrné flitry). Potom natočte kotlík tak, aby na hladinu dopadalo měsíční světlo a odráželo se od mince. Minci pozorujte uvolněným, rozostřeným zrakem. Je to podobné jako věštění ze zrcadla, jen ta voda by měla být přinesená nejlépe z místa soutoku dvou potoků. Další variantou je věštění ze zrcadla ponořeného v míse s vodou. Nemusí to být zrovna za úplňku, energie zrcadla a vody bude sama o sobě dostatečně mocná. Případně proveďte věštění ze skleněné nebo stříbrné misky, kterou napustíte vodou. Před misku postavíte tři stříbrné svíce a zapálíte je. Svíce zharmonizují živlové energie ohně a vody. Hladina vody v misce musí být klidná – potom na ni kápněte přírodní olej. Uvolněnou myslí pozorujte hladinu a odečítejte odpovědi na otázky dle symbolů, tvarů, ornamentů či obrázků, které se na hladině utvoří.

cernahodinka

Potřebujete-li nutně určitý finanční obnos, koncentrujte se na danou částku – v dlaních přehazujte několik drobných mincí a předejte jim negativní energii, kterou v sobě ohledně vašeho finančního problému nosíte. Požádejte bohyni Lunu o pomoc. Potom mince vhoďte směrem k odlesku Měsíce na hladině rybníka. Podobně můžete využít měsíční energii úplňku nebo novoluní k řešení jakéhokoliv jiného problému. Vždy se soustřeďte pouze na jeden problém.

Negativní myšlenky přenášejte do připravených pomůcek – například oblázků. Jakmile docílíte pocitu vnitřního uvolnění, vhoďte oblázky do vody.

Takto pracujte s odstraněním špatných návyků, negativních vlastností, nadváhy, nemoci, nespavosti, stresu, žárlivosti. Nebo koncentrujte myšlenky na pozitivní přání a modelujete při tom z hlíny nebo moduritu sošku či cokoliv jiného. Při modelování přenášíte pozitivní vibrace do hlíny. Až půjdete na procházku vhoďte sošku do proudu řeky.

V podstatě se držíme u jakéhokoliv kouzla důležité zásady, že pokud Měsíc ubývá (vydechuje) soustředíme se na záležitosti, kdy se potřebujeme něčeho zbavit, nemocí, zlozvyků, těžkostí. A naopak pokud Měsíc přibývá (nadechuje se) věnujeme se všemu, co toužíme vytvořit nebo získat.

Eshop – INSPIRACE PRO ŽIVOT

Magická je také přesná polovina Měsíce. Tyto dny, vždy před úplňkem a po úplňku, tedy dvakrát za měsíc, představují zastavení, skrytá tajemství, vyrovnání energií. Rovnováhu mezi světlem a tmou. Čas tajuplného mezidobí. Není žádné buď a nebo, žádná rozpolcenost, je čistá harmonie. Podívejte se v tu chvíli, kdy je vidět přesná polovina Měsíce, na oblohu a uvědomte si, že černá a bílá vyrovnávají protiklady. V tyto dny přichází mystický čas opětovného zastavení, vše je mírnější a klidnější, události jsou očekávány s klidnou nadějí. Uvědomujeme si překážky a odstraňujeme je. Nebráníme se změnám, činíme spravedlivé závěry. Uvědomujeme si negativní emoce a to vše v klidu a s láskou.

PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?