Lunární fáze – trojjediná bohyně

Lunární fáze - trojjediná bohyněPravidelné lunární fáze ovlivňují náš biologický rytmus. Měsíční dynamická a skrytá přírodní energie se dotýká všeho živého na planetě Zemi. Cyklickými fázemi je vše uváděno v neustálý pohyb, vše v přírodě prochází opakovanými změnami díky existenci protikladných vesmírných sil Jin a Jang. Všechny fáze měsíce představují několik úrovní lidského vědomí (podvědomí, nadvědomí). Luna je v bohaté starověké mytologii uctívána jako trojjediná bohyně: bílá Luna, červená Luna a černá Luna.

V době novoluní je Luna svůdnou mladou dívkou, vyjadřuje sílu sexuality, symbolizuje pannu, představuje se jako bílá bohyně. Je znamením zrození a růstu, duchovní čistoty a svobody. Úplněk vyjadřuje proměnu v sebevědomou zralou ženu, naplněnou životem, milenku a matku, představuje se jako červená bohyně. Symbolizuje ženskost a sexualitu, mateřství, rozhodnost a radost ze života. Ubývající Měsíc symbolizuje dovršenou moudrost staré ženy, čarodějnice léčitelky, představuje se jako černá bohyně. Je symbolem obětování a (mystické) smrti, která je nevyhnutelná, zároveň připomíná přicházející nový život.

Magické novoluní – energie růstu a nových začátků

Novoluní je období, kdy na obloze Měsíc nevidíme. V tu chvíli stojí před Sluncem. Sluneční svit dopadá na odvrácenou stranu Měsíce. Novoluní přináší energii růstu a vzestupu, nové začátky, očištění, prohlubuje se intuice a předtuchy. Novoluní je symbolem znovuzrození a nových příležitostí, z ticha se vynořují střípky tvořivé inspirace, odhalujeme poselství tajemných předtuch. Dáváme formu myšlenkám, které se jakoby z nenadání odkudsi vynoří. Smysl některých myšlenek, jejich skrytý potenciál se před námi osvětlí v následujících dnech za přívalu energie přibývajícího Měsíce. V nočním houkání sovy, která je symbolem novoluní, můžeme zaslechnout poselství odvěké přírodní moudrosti.

V této inspirativní době meditujeme v opojení vůněmi santálového dřeva či levandule, plánujeme nové projekty, utváříme předsevzetí, přejeme si pevné zdraví. Pouze však plánujeme, rozhodující kroky činíme po novu. Vizualizujeme si vše, po čem toužíme. Provádíme rituály a pronášíme zaříkání na potvrzení finančního zajištění. Meditujeme s tarotovou kartou Luna, obzvlášť před důležitým životním rozhodnutím. Postíme se, zbavujeme tělo škodlivin. V této době je také vhodné vyrábět talismany pro štěstí. Za novoluní zdobíme oltář květinami především v podobě rozvíjejících se poupat. Zapalujeme svíce bílé nebo světlých pastelových barev. V okně necháme rozehrát zvonkohry, při rituálu použijeme rytmický zvuk bubínku.

Lunární fáze - trojjediná bohyně

Přibývající Měsíc

Po novu Měsíc dorůstá, nadechuje se do tvaru písmene D. V době přibývajícího Měsíce Slunce osvítí jeho určitou část a na obloze se objevuje stříbrný srpek Luny. Nastává počátek nového růstu a příliv svěží energie. Každou noc přibude kousek stříbrného svitu, každý den máme více energie, optimismu a smysluplných motivací. Nová energie je posilující, přináší vyváženost, harmonii a uvolnění. Měsíc nabývá na síle a brzy nastane úplněk. Do té doby směle a odvážně podnikáme všechny potřebné kroky k uskutečnění promyšlených plánů. Pozorně nasloucháme všemu a všem, pozorně se díváme kolem sebe. Dokončujeme vše, co jsme započali plánovat v období novoluní.

V období přibývajícího Měsíce vyrábíme talismany

Věnujeme se péči o tělo, provádíme zkrášlující ceremonie, bylinkové koupele, zaříkání, vizualizace, rituály na podporu všech smělých plánů, přivolání peněz a hojnosti. Měníme mentální přístup k penězům, nepovažujeme je za negativní nebo špinavé. Peníze jsou prostě jen neutrální energií, záleží jen na nás, jakou jim dáme nálepku. Představujte si ve svých vizích, jak se vám dostává všeho potřebného. Nikdy si ale nespojujte peníze se svobodou! Budete-li mít pozitivní vize, snáze dosáhnete vyšších cílů, zaměřte se ale více na svobodu ducha, svobodnou mysl, která není frustrovaná z pocitů, že má stále všeho málo – peněz, různých věcí, hmotných statků.

Tajemný úplněk

Nastává v okamžiku, kdy Měsíc celou svou tvář obrací ke Slunci. Při úplňku stojí Země mezi Sluncem a Měsícem. Vzniká tak tajuplné světlo, symbolizující rovnováhu, optimismus a plodnost. Úplněk ovlivňuje psychiku, proto rozjímáme a meditujeme. Sklízíme odměnu za naše snahy a projevy. Mocná vesmírná energie je nejsilnější zhruba dva a půl dne před úplňkem, během magické noci a dva dny po úplňku. Všechny energie jsou zesílené, éterické, vše je živější. Květiny více voní, krystaly vyzařují více energie, emoce a city jsou bouřlivější. Lidé narozeni za úplňku mají dobře vyvinuté paranormální schopnosti, studují filozofii, esoterické vědy.

Milovat sám sebe znamená být milován

Vyvarujeme se závažných rozhodnutí, některé věci se mohou zbytečně zdát nafouknuté a přehnané. Uspokojí nás tanec, zábava, tvůrčí činnost, rituální magie. Může se projevit jasnovidnost. Úplněk otevírá brány ke všemu astrálnímu, nadpozemskému, spirituálnímu, mimosmyslovému. V čase úplňku se soustředíme na magické zrcadlo a věštění. Oltář zdobíme plně rozkvetlými, bohatě kvetoucími rostlinami. Za úplňku ponecháme pohár vody aktivovat polarizovaným měsíčním světlem, druhý den popíjíme tuto léčivou vodu po doušcích.

Vše minulé, čemu jsme v předcházejících dnech věnovali dostatek tvořivé energie, mělo by přinášet první výsledky, nebo se posouvá do dalších vývojových fází, potřebných k ,,uskutečnění se“. Všechna předešlá rozhodnutí dozrávají. Za úplňku jim dodáváme další sílu, nezačínáme s novými projekty. Upevňujeme a přivádíme k vrcholu všechny stávající, dáváme tvar detailům. Potřebujete-li rychle splatit nějaký dluh, proveďte příslušný rituál a zaříkání za úplňku. Buďte konkrétní, žádejte jen o tolik, kolik nezbytně potřebujete. Žádejte vesmírné síly o pomoc, nabídněte úlitbu a poděkujte. Potom nepřehlédněte žádné synchronizace, duch vaší žádosti vám jistě brzy předá potřebnou zprávu nebo znamení.

Věnujeme pozornost osmému dni po úplňku

Obecně také platí, že osmý den vždy po úplňku nebo po novu je kritický, do ničeho nového se nepouštíme, odložíme delší cesty a raději jen odpočíváme. V tyto dny se vzájemně neutralizují magické síly Měsíce a Slunce. Můžeme zaznamenat vyšší emoční napětí.

Ubývající Měsíc

Neklidný čas úplňku pomalu ustupuje a ubývající Měsíc přináší čas rozjímání. V období, kdy ubývá neboli vydechuje, to je od úplňku k novu, vytváří na obloze písmeno C. Nastává poklidný čas uzdravování, hodnocení, napravování chyb a odpočinku. Nyní je vhodná doba k opuštění všeho nechtěného, ukončení neplodných záležitostí. Nechte vše nepotřebné odejít – představujte si při tom opadané, barevné podzimní listí, větrem odváté do dálek. Ubývající Měsíc může oslabit životní energii a slábne také schopnost správného úsudku, raději se nepouštíme do ničeho riskantního a nerozjíždíme nové projekty. Provádíme očistu těla, chodíme do sauny, na masáže, sportujeme. Popíjíme pročisťující čaje, věnujeme se správné životosprávě. Odpočíváme ponořeni do vnitřního světa, vydechujeme ze svého nitra vše, co nás stresuje.

Eshop – INSPIRACE PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

Světla bude od této chvíle stále méně a méně, až se Měsíc na nějaký čas opět ztratí v temnotě noci. Život se jakoby zpomaluje, noci jsou temnější, může nás přepadnout únava a melancholie, obracíme se sami k sobě. Je to čas, kdy může docházet k dočasným nedorozuměním. Odstraňujeme vše, co nás brzdí, včetně všech starých myšlenek. Zvažujeme, co pro nás bude v následujícím období ponejvíc užitečné. Propouštíme nahromaděnou negativní energii, přemýšlíme nad otázkami duchovních vibrací. Snažíme se je k sobě přitáhnout a sami rozdáváme radost a lásku. Provádíme rituály a zaříkání na odstranění dluhů, žádáme vyšší síly o pomoc a vedení v nevyřešených finančních záležitostech. Pracujeme s kosmickou energií, žádáme o životní sílu a moudrost. V tichosti očekáváme temnou noc dalšího novoluní. Zapalujeme černou a bílou svíci na vyrovnání energií, fialovou pro duchovní očistu.

Lunární fáze - trojjediná bohyně

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.