Energie přírodních rozcestí za úplňku

horse-1095046_1280Zemské siločáry vyzařují neviditelnou energii, na rozdíl od lidí ji běžně vnímají citlivější zvířata. Například si můžeme všimnout, jak tyto linie kopírují formace ptačího hejna táhnoucí k jihu, orientují se podle energetických, silových zemských bodů. Na místech síly, na křižovatkách cest potom odpočívají a sbírají energii pro další let. S těmito jevy souvisí vše, o čem nás učí geomantie. Zajímavým příkladem magického vědění jsou právě přírodní křižovatky cest. Místa, kde se kříží dvě, tři nebo čtyři cesty, produkují energii pozitivní i negativní, zde se můžeme setkat s duchy dobrými i zlými. Zde se protínají dračí žíly, proudy energie nebo jinak zvané siločáry, které pod zemí vytvářejí pravidelné linie, kruhy nebo spirály. Tam, kde se tyto zemské energie setkávají, se vytvářejí zemské čakry.

Zde intenzivně vnímáme zvýšenou hladinu energie, jakési změny přírodních informačních polí. Na křižovatkách cest se můžeme setkat s holografickými obrazy přicházejícími z paralelních realit. Křižovatky cest symbolizují životní volbu, rozhodnutí dobrá i špatná.

Křižovatky cest střeží měsíční bohyně, strážkyně léčivých pramenů a řek

Ochránkyně lidských obydlí, vládkyně osudu. Můžeme si je představit v mnoha podobách, například jako sudičky, pavoučice spřádající osudové sítě, tkadleny s vřetenem. Měsíc sám je strážcem času, představuje cyklický čas, nesmrtelnost, věčnost ale i pomíjivost. Je vládcem vod, ochraňuje léčivé prameny za pomoci měsíčních bohyní. Představuje temnou stránku lidského vědomí, skryté vědění, emoce. Přibývající Měsíc je symbolem zrození, ubývající představuje smrt, ale po novu vždy přichází vzkříšení. Naučme se rozpoznat měsíční cyklus, sladit se s neutuchajícím rytmem našeho přirozeného satelitu. Tudy vede jedna z možných cest k poznání sebe sama. Jde o pochopení zákonů posvátné trojnosti: vědomí, podvědomí, nevědomí – země, moře, nebe.

woman-1377309_1920

Za úplňku slouží přírodní křižovatky a lesní rozcestí k magickým rituálům, jde o hraniční místa pro rituály

Ocitneme-li se nečekaně osamoceni v pusté přírodě, daleko od lidských obydlí, a v blízkosti rozcestí budeme mít pocit neblahého tušení, požádáme o pomoc bohyni podsvětí Hekaté. V tom okamžiku se stane naší ochránkyní. Jistě správně tušíte, že tímto je myšleno hlavně období života, kdy ocitneme se na nebezpečném nebo zbloudilém a nejistotou opředeném rozcestí přímo v našem nitru. Nevědomí může mnohdy být ,,podsvětím“ uloženým přímo uvnitř nás. Můžeme zápasit s duchy a démony stvořenými nevědomě vlastním egem.

Hraniční magická místa vhodná pro úplňkové a jiné přírodní rituály

Břehy řek, rybníků a jezer, mořská pobřeží, staré mosty, vchody do jeskyní, průchody v skalních trhlinách. Tajuplnost podpoříme provedením rituálu v hraničním čase mezidobí: svítání, poledne, stmívání, půlnoc. Jaká další ,,místa a časy“ jsou vhodná pro rituály, meditace a magické rozjímání?

…ani tady ani tam, ani v moři ani na pevnině, ani uvnitř ani venku, ani v noci ani ve dne, ani včera ani zítra, ani nahoře ani dole, ani louka ani les, ani vzduch ani voda, ani černá ani bílá… Největší magické tajemství hodina vlků skrývá… Ani štěstí ani nepohoda. Ani nenávist ani láska… Nejsi jedno ani druhé, rozhodni se konečně, než oddáš se vědomé duchovní cestě, jaká životní maska sluší ti nejvíce…

Lucie, která noci upije: zjevuje se uprostřed temné zimní noci na křižovatkách tří cest, vzbuzuje strach a bázeň. Říká se jí pavoučí žena, chodí v průvodu na Mikuláše. Lucie není jen démonická představitelka temných zimních nocí, představuje temnotu ale i světlo, bílou a černou. Bílé Lucii říkáme Světlana, nositelka světla. Připomíná nám, že nejdelší noc v roce pomine, že nový život povstává ve tmě, jako dítě v těle matky, jako klíčící rostlina v zemi. Brzy se zrodí sluneční bůh, nové Slunce, které do jara zesílí a příroda pookřeje s jarním táním.

woman-1300982_1280

Energetické vyzařování zemských energetických linií

Zemské zóny, nebo-li zemské energetické linie, spojují silně energetická místa v přírodě, různě po světě, kde jsou dnes různé svatyně nebo sakrální stavby, ale také třeba jen kamenné stavby. Vědci, kteří tyto linie hledají a spojují je v prostoru a čase, vzhledem k historii lidstva, jsou přesvědčení, že jejich velmi nápadný počet a nápadné geometrické rozčlenění přesahuje magickou hranici nepsaného zákona nahodilosti. Místa, kde se zemské zóny v přírodě kříží, energetické pletence ve tvaru spirál, ale někdy i ve tvaru kříže nebo kruhu, mohou být léčivé. Ale existují také negativní zóny – například mravenci v lese si vybírají místa s negativním vyzařováním, tam s oblibou staví mraveniště. Zrovna tak kočky s oblibou uléhají na energeticky negativních místech.

Energetické zemské zóny vyzařují do svého okolí nejvíce pozitivní, ale i negativní energie právě v čase magického úplňku

Více negativních vibrací můžeme vnímat také v noci než za dne, a to od půlnoci do třetí hodiny ranní. Podobné zóny s negativní rezonancí se nacházejí také v místech, kde v minulosti došlo k nejrůznějším lidským tragédiím. Na těchto lokalitách se energetické pole daného místa nepříznivě deformuje. Jinde se nacházejí přirozené negativní geopatogenní zóny, jedná se především o zemní anomálie, na těchto místech, například na silnicích, může docházet k nehodám, mikrospánku, únavě, závratím… Silné vyzařování těchto zón nejvíc kulminuje nejen v období úplňku, ale i v čase zatmění Měsíce nebo Slunce, za bouřky, během silných slunečních erupcí.

Energie přírodních rozcestí za úplňkuČasové brány existují, nejedná se o žádnou fantasmagorii. Alespoň z pohledu esoterického, také podle osobních zážitků některých duchovně otevřených a velmi vnímavých osob. Různé magické, na první pohled nepochopitelné příhody, kdy vstoupíme do minulosti nebo budoucnosti, se často odehrávají na místech, kde minulost zůstala poznamenána skutky prodchnutými energií smrti, vražd, poprav, násilí a mučení. Zde se můžeme setkávat například s častými autonehodami. Dále jde o silně energetická místa v přírodě, kde se střetávají proudy energií zemských a kosmických. Některá velmi silná energetická místa mohou na organismus působit okamžitou mdlobou, pocítíme náhlou tíhu v nohou, pokud člověk nezkolabuje může mu být zde odebrána osobní síla a životní energie. Na těchto místech, pokud vás vyzařování zde proudící překvapí a pocítíte náhlou nevolnost, v tom okamžiku zůstaňte v klidu a překřižte ruce i nohy.

Tak uzavřete svůj energetický obvod a zmírníte proud okolní negativní energie.

Jsou to právě tato silně energetická pole, která se v příhodný okamžik mohou změnit v časovou bránu, průchod do jiné, paralelní dimenze. Zde můžeme vnímat různé paranormální jevy nebo se dokonce dostat přímo doprostřed děje holografického obrazu přicházejícího z minulosti nebo budoucnosti. Jde o magické skutečnosti, které potvrzují, že vše se odehrává nyní, budoucnost i minulost se odehrává v jediném okamžiku.

Energie čehokoliv zůstává vždy zachována, energie všech událostí je uložena v paměťových časových kapsách – ve vesmírném prostoru, v prostoru všude kolem nás

Zobrazit všechny eKnihy

Vhled do časových kapes energetických polí můžeme podniknout například pomocí hypnózy, regresní terapie, meditace, astrálního putování… Informace z energetických časových linií čerpáme docela běžně, každý den, aniž bychom si toho byli vždy vědomi, například pomocí snů a vyslyšené intuice.

Energie přírodních rozcestí za úplňku

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.