Optimistický, temperamentní Střelec a ohnivé šípy

Optimistický, temperamentní Střelec a ohnivé šípyPohyblivé, temperamentní a optimistické znamení Střelce energicky proplouvá životem pod vedením duchovní planety Jupiter. Jupiter poskytuje svým svěřencům možnost stoupat po tajemném schodišti za ideály vyšších duchovních hodnot. Velkorysost, shovívavost, štědrost, zodpovědnost, touha po novém dobrodružství, společenské aktivity, družnost, originalita, optimismus, schopnost koncentrace, potřeba svobody a volnosti – takové je toto ohnivé znamení. A Oheň, jak známo, aby dobře hořel, potřebuje hodně vzdušnosti, stejně tak potřebuje toto ohnivé znamení vzdušnost ve vztazích a dostatek osobní svobody. Střelci, popoháněni záplavou nespoutané energie, mívají před sebou neustále nějaký cíl, rutina, svázanost a připoutanost k čemukoliv je nudí a omezuje v rozletu. Rozhodují se sebejistě a spontánně, vzhledem k vnitřní ohnivé energii bývají některé jejich názory a rozhodnutí zbytečně nesmiřitelné a definitivní. Střelec je neobyčejně kamarádské stvoření, ale i přes všechna pozitiva a vzhledem ke svým neústupným a někdy i velmi radikálním názorům mívá sklon přetvářet své blízké k obrazu svému. Zde se rýsuje vytváření harmonie skrze konflikt.

Pokud Střelec nezvládne vytváření harmonie především ve svém nitru, může zažít stavy fyzického i psychického vyčerpání. Symbolem Střelce, nejrozporuplnější bytosti zvěrokruhu, je také Kentaur, jehož šípy míří do nebeských výšin a poukazují na koncentraci duše na duchovní roviny bytí a naladění se na vyšší prozřetelnost. Úkolem duše Střelce sestoupené do hmoty je spojování dvou rozdílných světů, jedná se o uvědomování si všech tajemství hmotnosti skrze jemnohmotné smysly a vyšší Já. Nejvyšší možné mety, které je možné na této cestě dosáhnout, je stát se vizionářem, myslitelem, průkopníkem, který hluboké duševní a duchovní poznání uvede do praxe.

Kentauři, napůl lidé a napůl koně, jsou mýtické bytosti, nezkrotné a divoké, nikdo se jen tak neodváží osedlat jejich hřbet – zkrotit jejich moc a sílu. Nejmoudřejší z těchto bytostí, Kentaur Cheirón, se podle řeckého bájesloví stal symbolem mužnosti, statečnosti a síly.

Střelec: pohyblivé znamení, živel oheň, vládnoucí planeta Jupiter

Střelec obyčejně rád sportuje a cestuje, s nadšením poznává nová, zajímavá místa, neodradí jej ani daleké cesty. Snadno a rád se seznamuje, mívá spoustu přátel. Jako vystřelený šíp přelétá toto pohyblivé znamení z místa na místo. Ochutnat všechny slasti života přitahuje jeho svobodného ducha jako střelecký terč, přitom ani nemusí vynaložit přehnaného úsilí, aby dosáhl svého cíle. Během své cesty životem však často přehlíží důležité detaily, které se nachází pod povrchem viděného. Střelci bývají velmi zruční a bezprostředně projevují radost z provedené práce, obyčejně nezapomenou sami sebe nenápadně pochválit nebo se patřičně pochlubit se svými výtvory. Někdy může být představivost, originalita, nezávislost a svobodomyslnost Střelce nespoutaná, snadno podléhá slastem života, vzhledem k tomu, že potřebuje spoustu svobody a volného životního prostoru. Střelci rádi filozofují, bývají idealisté, a přestože bývají spíše tolerantní, rádi poučují a skálopevně si stojí za svou „pravdou“. Někdy ale vedou lehkomyslné řeči a neuváženě zvoleným slovem se mohou dotýkat citlivých míst u druhých osob.

Pokud své okolí kritizují, jednají zpříma, většinou jednají z vlastního, ušlechtilého přesvědčení, ale neobtěžují se jít více do hloubky. Ať už do hloubky problému či do hloubky lidské duše. Často si také neberou servítky a jejich slova a ostrý jazyk občas bolestivě zasáhnou cíl jako neuváženě vystřelené šípy. Bohužel někdy rychleji mluví, než přemýšlí. Pokud je jejich nitro oduševnělé, dokáží se omluvit, uvědomit si, že přestřelili, rychle řekou, že to tak nemysleli. Jejich mysl je velmi rychlá v úvahách a úsudcích, často řečené myslí inspirativně a povzbudivě. Jejich úkolem ale je uvědomit si, že říci je možné cokoliv, důležité je, jakým způsobem a s jakou mírou ohleduplnosti je řečné podáno. Pokud si toto neuvědomí, svým projevem často dosahují u svých blízkých spíše opačného efektu. Je to úkol důležitý, protože ve své podstatě mají smysl pro spravedlnost a smysl pro dodržování férových pravidel, ať už jde o hru, sport nebo mezilidské vztahy.

Obyčejně není trpělivost předností tohoto ohnivého znamení, spíše zručnost a rychlost jim dovoluje tvořit a být originální. Energie ohnivého živlu jej popohání stále vpřed, pokud však s touto přírodní silou neumí náležitě zacházet, snadno přecení své možnosti. Nevýhoda tohoto slunečního ohnivého znamení je, že neumí přiznat porážku, myslí si, že je neomylný a nedokáže se soustředit na vlastní slabiny. Je to tím, že ohnivý živel se skrývá v duši, která přišla na tento svět v zimním, chladném období, v mysticky důležitém období, které poukazuje na dualitu světla a tmy. Střelci sami jsou často ve svých citech chladní a nepředvídatelní.

Tak, jak Střelec nesnáší slabiny a chyby sám u sebe, aniž by je komukoliv dobrovolně a otevřeně přiznal, tak nesnáší slabiny a nedostatky u druhých. S přihlédnutím k tomu, že je to on, kdo nedostatky u druhých definuje, například na základě svých domněnek, obtížně se ale smiřuje s tím, že nemusí mít vždy pravdu. Potom, dopustí-li se chyby a je si jí vědom, snadno sklouzne k tomu, že před potížemi a nedorozuměními schovává hlavu do písku a soustředí se na to, jak z nepříjemné situace jednoduše a bez shození sebe sama „vybruslit“. Přesto je podstatou tohoto znamení zodpovědnost, k problémům se vrací s odstupem, ale předložené řešení, podané někým druhým, si nenápadně dokáže vzít za své. Je to tím, že potřebuje posilovat své sebevědomí a nesnáší situace, kdy je ponížen anebo kdy je pošramocená jeho důstojnost a dobrá pověst.

Optimistický, temperamentní Střelec a ohnivé šípy

Duchovně založený Střelec mívá smysl pro spravedlnost, rozvažuje, co je pro život cenné, a co nikoliv, ať už se to týká jakékoliv životní oblasti. V tomto případě velice dobře snáší stresové situace, neupíná se k minulosti a s radostí a elánem sobě vlastním směřuje své vize ke spokojené budoucnosti. V tomto případě vidí Střelec dál do vysněné budoucnosti, dál, než kam by mohly doletět ony pověstné neuváženě „vystřelené šípy“. Střelci, naklonění spíše ke hmotě a materialismu, přemýšlí o hloubce a smyslu života, o životě a smrti, o duchovních stránkách bytí, pouze pokud se jim zrovna nedaří dobře, pokud prožívají životní krizi. Životní karamboly se nevyhýbají nikomu, ani optimistickým Střelcům ne, obzvlášť pokud jsou arogantní, a životní vztahy vedou neformální a nevázané. Obzvlášť v případě, pokud je pro ně střídmost v požitcích a prožitcích, pokora, skromnost nebo věrnost vzdáleným pojmem.

Duchovním poznáním na životní cestě Střelce může být poznání, že nikdo není dokonalý, ani on sám. Připustit, že každý má nějaké nedostatky, přemýšlet o tom, že každá bytost prochází duchovní cestou, právě za cenu nejrůznějších chyb, z kterých se má náležitě poučit. Soustředit se na jemnější jednání bez afektů, nevystřelovat kolem sebe šípy své vlastní pravdy, bez netrpělivosti zapomenout na povrchnost. Snažit se více vidět v lidech kolem sebe to dobré. Snažit se hledat v životě více duchovních, na první pohled neviditelných souvislostí. To znamená: zjemnit své srdce, povolit ve své tvrdosti, pozitivně a optimisticky motivovat sebe i své okolí se vzdušnou lehkostí a uvolněným životním nadhledem. Umírnit se ve své sebedůležitosti a sjednotit všechny protiklady ve svém ohnivém nitru. S láskou přijímat své blízké takové, jací jsou, nevidět pouze odvrácenou stranu mince, nalézat poklady ve vlastním srdci a v srdci všech spolupoutníků na nejednoduché cestě životem. Uvědomovat si, že kvůli konfliktům se svět nezhroutí, skrze konflikty se posouváme a získáváme osobní náhled do vlastního nitra. Tak jako je den a noc, tak jako je černá a bílá, tak jsou v každém vtěleném poutníkovi pozitivní i záporné energie. S láskou, oddaností a porozuměním dosáhne znamení Střelce vnitřní celistvosti a uspokojení vlastní hloubavé duše. Potom s lehkostí sobě vlastní dosáhne, se svou přirozenou vznešeností, všech vznešených a neobyčejných cílů.

Střelec může zkoumat, zda zvládne spočinout den dva v naprostém klidu, beze shonu a bez známek nervozity, ať se děje cokoliv. Zda zvládne nesnažit se horkým hlavám, ani sám sobě, nic rozumově vysvětlovat. Zda se dokáže vyhnout jakékoliv horké výměně názorů, tak může otestovat své sebeovládání v potřebě mít vždy pravdu. Může se pokusit nevsázet automaticky a naučeně, možná i nevědomě, na přemoudřelost. Novou zásadou může být zbytečně nemluvit, obzvlášť pokud situace, dle prvotního vnitřního úsudku, vyžaduje zápornou reakci. Toto pozorování sebe sama vyžaduje být stále ve střehu a vše bedlivě pozorovat se zaměřením na přítomný okamžik. Časem Střelec zjistí, že dlouhé a plané mluvení, kdy se snaží někoho poučovat, může být zbytečné a pro všechny zúčastněné zbytečně unavující. Tak otestujte vlastní emoční inteligenci – schopnost rozpoznat vlastní emoce, schopnost rozeznávat emoce u druhých osob. Jakmile se naučí uvědomovat si emoce přesně v okamžiku, kdy se emoce dostaví, potom se schopnost nechat emoce projevit umírněně stane jeho přirozeností. Potom hravě dokáže motivovat energií emocí především sám sebe. Dokáže se vědomě vcítit do osob, k nimž své emoce a s nimi spojené myšlenky směřuje, projektujete či vystřeluje jako šípy. Pokud Střelec zaujme ve všem, co činí, správný a pevný postoj, nebude muset zpětně hledat či se zpětně setkávat se šípy vystřelenými v nepozornosti. Dokáže-li Střelec ohněm svého srdce zahřát svou otevřenou náruč a nabídnout vlastní vnitřní a hřejivé teplo všude kolem sebe, tak jako oheň zářivého Slunce daruje svou energii, světlo a lásku nepodmíněně všem poutníkům, neobyčejně prosvětlí odvážné vize nejen vlastní budoucnosti. Potom se v do široka otevřeném srdci odkryje to pravé duchovní poselství, prosvětlí se kruhy života, mandaly poznání, skryté v nedostupné hloubce chladného podvědomí.

Střelec narozený v listopadu, ovlivněný číslem měsíce narození 11/2 – je velmi přátelský a společenský, mívá příjemné charisma a rád komunikuje, je velmi intuitivní, často se vydává duchovní cestou. Má velké sklony projevovat se jako perfekcionista s netolerantností k názorům druhým. Někdy se vyznačuje autoritativním chováním, sice neubližuje vědomě, ale nesmí si myslet, že vše ví nejlépe, a že jedině jeho styl práce, je ten správný. Dvojka za jedenáctkou ale ukazuje na uvědomování si polarit ve svém chování, snaží se být vstřícný a druhým nápomocný. Uvědomuje si dualitu projevenou ve hmotě a řídí se intuicí, rozvahou a současně i střízlivým racionálním pohledem na věc. Má nezdolný fyzický temperament.

Eshop – INSPIRACE PRO VĚDOMOU MYS

Střelec narozený v prosinci, ovlivněný číslem měsíce narození 12/3 – přílišná obětavost někdy vede k cíli přes nejednu překážku. Spousta vnitřní energie a touha být všude tam, kde se něco děje může vést k přelétavosti. Myšlenková bystrost a činorodost vede k všestrannosti, k oblíbenosti v kolektivu, k profesionálním úspěchům. Vede také ke snaze zabezpečit sebe a svou rodinu. Prosincový Střelec je veselé a družné povahy, potřebuje svobodu a nezávislost, svou cílevědomost a nechuť být v podřízeném postavení uplatní v podnikání. Chrání si své soukromí, nemá rád poddajnost a ufňukanost u druhých, je náročný a umíněný, má své názory a jen nerad přijímá rady od druhých. Impulsivnost a přímočarost v hodnocení druhých může přinést partnerské neshody, vnitřní úzkost a prudké emoce.

Střelec a tarot: duchovní a filozofický význam tohoto znamení vystihuje karta Mírnost/Střídmost.

Související: Střelec láska a erotika, Citlivá dětská duše a sluneční znamení

Článek také k poslechu, pro Psychologii chaosu namluvila Elli Staníková

Optimistický, temperamentní Střelec a ohnivé šípy

Střelec je název souhvězdí na jižní obloze. Leží mezi souhvězdími Orla, Štítu, Hada, Hadonoše, Štíra, Jižní koruny, Dalekohledu, Indiána, Mikroskopu a Kozoroha

Wikipedie: Nejjasnější hvězdy Střelce tvoří snadno rozpoznatelný asterismus Čajová konvice. Střelec je zvířetníkové souhvězdí – prochází jím část ekliptiky. Slunce prochází Střelcem od 18. prosince do 18. ledna. Tři dny poté, co do něj Slunce vstoupí, dosáhne své nejnižší deklinace a tím pádem i své nejnižší výšky na obloze vůbec. Tento bod se souřadnicemi rektascenze 18h a deklinace -23,45° se nazývá zimní slunovratový bod. Tehdy nastává zimní slunovrat, tedy začátek astronomické zimy. Slunce ten den v poledne kulminuje nad rovnoběžkou 23° 27´ jižní zeměpisné šířky.

Tato rovnoběžka se nazývá Obratník Kozoroha, neboť před 2 000 lety se tento bod nacházel v souhvězdí Kozoroha. Spolu se Štírem je Střelec jediným zvířetníkovým souhvězdím, které se ve středoevropských zeměpisných šířkách nikdy nedostane celé nad obzor. Souhvězdí Střelce však lze označit za nejzajímavější ze všech souhvězdí. Ačkoliv neobsahuje nijak zvlášť jasné hvězdy, na jeho ploše se nachází mnoho objektů vzdáleného vesmíru (jen Messierových objektů je zde 15).

Pokud se díváme do souhvězdí Střelce, díváme se zároveň do středu Galaxie, který je vzdálen 30 000 ly.

Střelec patří mezi větší souhvězdí zvěrokruhu. V celkovém pořadí mezi všemi souhvězdími mu patří patnácté místo. Díky své poloze se v České republice nachází velmi nízko nad obzorem, což znamená nejen že jeho jižní část nejde vidět, ale také že jeho nijak zvlášť výjimečně jasné hvězdy jdou vidět hůře, neboť se pozorují přes hustou vrstvu pozemské atmosféry. Díky své poloze nízko nad horizontem mohou být hvězdy zakryty světelným znečištěním nebo vysokými kopci. Ačkoliv je většina objektů Messierova katalogu v tomto souhvězdí viditelná pouhým okem, v Česku by to bylo možné pouze za výjimečných pozorovacích podmínek (pozorování by neměl rušit Měsíc, světelné znečištění atd.). Doba jeho pozorovatelnosti je poměrně krátká. Severní části souhvězdí se nad obzor dostávají koncem února za ranního rozbřesku. Čajová konvice je viditelná až počátkem dubna. Nejlepší pozorovací podmínky nastávají v červenci a srpnu, kdy o půlnoci souhvězdí kulminuje nad obzorem. V září a říjnu již souhvězdí pomalu sestupuje a v listopadu kolem šesté hodiny večer již mizí pod obzorem.

Optimistický, temperamentní Střelec a ohnivé šípy

Diskuze


PŘEJETE SI PODPOŘIT PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK FORMOU FINANČNÍHO DARU?


error: Obsah je chráněn autorským zákonem.